Pegasus – On Her Majesty S Secret Service? (1) t/m (3)

On Her Majesty S Secret Service (gif Tumblr)

On Her Majesty S Secret Service (foto Amazon)

On Her Majesty S Secret Service (gif Tumblr)

On Her Majesty S Secret Service (foto Reddit)

On Her Majesty S Secret Service (gif Tumblr)

007 (foto Amazon)

On Her Majesty’s Secret Service (foto Wikipedia)

Secret Service (foto fanart.tv)

On Her Majesty S Secret Service? (1)

Ter Verduidelijking

Deze Files werden mij in Stukjes Toe Gezonden en is via een Derde in mijn Bezit gekomen.
Ik heb Alles Aan Elkaar Geplakt en weet ook Niet, of er Eventueel Rechten op berusten.

Ik hoop, dat U een Compleet Beeld gaat krijgen wat het Koninklijk Huis Werkelijk is en waar wij als Nederlandse Staat Burgers in verzeild zijn geraakt.

DE CRIMINELE RECHT STAAT NEDERLAND?

Een Recht Staat, die de Fundamentele Rechten van de Mens Schendt.

Notitie

Het Na Volgende, Ongeverifieerde Verhaal is als Ware Gebeurtenissen gepresenteerd.
Gezien de Details houden wij er Ernstig Rekening mee, dat dit Verhaal de Waarheid zou kunnen bevatten.

Deze Gegevens zijn bij Politie als mede de MainStrean Media (MSM) aan geboden, maar hier is Geen Vervolg op gekomen.
Wij zien het onze Plicht, de Lezer als mede de Rechtelijke Macht langs deze Weg Dringend te Verzoeken dit Verhaal op de Juiste Merites te beoordelen. ondere andere op Grond van Artikelen 160 + 161 + 162 Sv.

Boven en Onder Wereld (foto adoc.tips)

————— (1) ————–

Klaas Bruinsma (foto popularbio.com)

Voor en Na de Dood van de “Dominee” Klaas Bruinsma circuleren er Namen van Vast Goed Handelaren over het Scherm, die Drugs Gelden Schijnbaar als Belegging Legaliseren.

Voor al de Namen Harro en Chris Dijkhuis en Jan Dirk Paarlberg duiken op als Beleggers van Drugs Geld. Allen zijn zij Goed voor een hoge Quote Notering. Ook Namen als Harrie van Moesdijk en Tom Moeskop (genaamd Tom & Jerry) passeren deze Revue.

Willem Holleeder investeerde bij Dijkhuis en Paarlberg volgens Zeggen Reeds een Slordige 150 Miljoen. Nu is de Vriendin van Willem Holleeder Zo Genaamd een Dochter van Chris Dijkhuis, dus mag zo N Investering Niet Verwonderlijk zijn.

Het Dijkhuis Vastgoed Management bezit de Rembrandt Toren aan de Amstel, als mede de Hotel Keten Hilton en zijn Druk Bezig te Investeren in de Bouw voor het Nieuwe Waldorf Astoria Hotel. Wie en Wat Dijkhuis Vastgoed is, daar komen wij Nog op Terug.

Ten Tijde van Bruinsma en voor de IRT Affaire van Maarten van Traa is Bekend, dat Karel Vosseveld (Stanley Karel Esser) voor Honderden Miljoenen aan Drugs transporteerde, waar bij de Invoer van deze Drug Containers door onder andere de FIOD Man Cees Janssen werd Geregeld.

Ook de Namen van Hoofd Inspecteur CID Frits van Putten, als mede het “Koning KoppelChef CID Klaas Langendoen en Joost van Vondel duiken hier bij op.

Langedoen en Van Vondel werden Veroordeeld tot 4 en 6 Maanden Cel, wegens Ontvangen Bedragen en Mein Eed. Cees Janssen werd met Gigantische Bedragen betaald, waar na deze Diverse Sport Instituten in onder andere Boskoop, Velp en Leusden uit de Grond stampte. Een Bekende Nol Hendriks verzorgde Hier bij de Fiscale Administratie.

Cees Janssen rapporteerde aan Fred Teeven.

De Naam Eric Nordholt duikt in de Zaak Klaas Bruinsma ook op.

Eric Nordholt was in die Tijd 1987 – 1997 Commissaris van Politie Amsterdam. Op Verzoek van Wim Duisenberg neemt Nordholt Zitting in het Comité voor Fraude Bestrijding van de Europese Centrale Bank in Frankfort, doch zijn Naam wordt in Verband gebracht met Marc Dutroux Netwerk, waar in Veel Bekende Hoog Geplaatste Namen te Voorschijn komen. Één van de Hoofd Verdachten binnen het Nederlandse Dutroux Netwerk, zou de Historicus Ger van Roon zijn.

Cees Janssen was tijdens de IRT Affaire Zo Ziek en Bijna Dood te noemen en dus Niet voor de Commissie Van Traa kon verschijnen, waar door Nooit Inhoudelijk naar zijn Steek Penningen Onderzoek is gedaan. Vreemd Genoeg was Daags Daar Na de Zelfde Cees Weer Spring Levend te zien in Één van zijn Sport Instituten, terwijl hij als een Jonge Hinde Les gaf. Ook Fred Teeven kon over de Steek Penningen Niets Zinnigs verklaren, maar wisselde wel met Robert Mink Kok Informatie uit. De Carrière van Fred Teeven is Hier Na als een Raket om Hoog geschoten

Benk Korthals, die zich Later ontpopte op een Heel Ander Pervers Gebied voelde de Bui hangen en stelde in het Debat over het Jaar Verslag 1995 op 27 augustus 1996 Duidelijk, dat “Wij Niet willen, dat de BVD een Verleng Stuk wordt van de Politie”. Bij de Presentatie van het “Dreigings Beeld Mensen Smokkel” op 29 mei 2001 schrijft Minister van Justitie Benk Korthals echter, dat de BVD Verder wordt Uit Gebreid.

<— Evert van Korlaar De Alles Weter —>

Evert van Korlaar AKA De Alles Weter (foto capoditutticapi007.blogspot,com)

1984 – 1985

Het Openbaar Ministerie (OM) had Geen Goed Zicht op de Handel en Wandel van Klaas Bruinsma en zijn Kornuiten. Ging het bij Bruinsma om Honderden Kilo S, Johan Verhoek wordt in 1998 in Hoger Beroep Veroordeeld voor de Smokkel van Twee Honderd Duizend Kilo.
Zijn Organisatie, door Justitie Octopus genoemd, heeft Misdaad Tentakels in de Boven Wereld. De Hakkelaar heeft van Douaniers tot Politie en Personen in de Hoogste Kringen in zijn Greep.

<— Kees van Korlaar De Commissaris —>

Kees van Korlaar AKA De Commissaris (foto capoditutticapi007.blogspot.com)

Heeft Rond 1985 Kees van Korlaar Niet een Schot Wond in zijn Borst gehad, waar na die Schot Wond is Geopereerd en Gehecht in de Avondlijke en Nachtelijke Uren in het Universiteit Ziekenhuis Antwerpen? Het moet Nog te Zien zijn, Toch?

Omstreeks 1985 regelde André Brilleman voor Vier Op Komende Jonge Criminelen, de Familie Van Korlaar, Evert , Kees, Peter en Adelbert, een Afspraak voor een Bijeen Komst met Klaas Bruinsma. De Vier hadden een Vol Waardige Import en Export Lijn Op Gezet In en Door Nederland. Hier voor stond hen ter Beschikking een Volledige Vloot Zee Waardige Zeil Jachten voor het Op Pikken van Coke voor de Kust van Zuid Amerika en tevens een Vloot van Hotel Schepen met Thuis Haven Arnhem voor het Transporteren van de Coke door Heel Europa.

De Familie had Eigen Toe Leveranciers Geronseld in Colombia en met Name de Tweeling Broers Miguel Angel en Victor Manuel Mejia Munera, die van af 18 Jarige Leef Tijd Volledig zijn Op Gevoed door de Familie Van Korlaar.

<— Adelbert van Korlaar De Twee Spalt Maker —>

Adelbert van Korlaar AKA De Twee Spalt Maker (foto capoditutticapi007.blogspot.com)

Het Bezoek aan Bruinsma verliep Echter Anders als men zich had Voor Gesteld. Klaas Bruinsma, John Mieremet, Kees Houtman en Evert Hingst, ontvingen de Vier Gelderse Provinciaaltjes Anders als Verwacht en lieten merken hoe Amsterdamse Criminelen met Concurrenten om gaan. Duidelijk toonde Bruinsma, dat hij Geen In Menging dulde en de Vier werden Mishandeld en Zwaar Vernederd Buiten Geschopt, waarbij de Jongste en Kleinste van het Stel, Later de bij Naam Twee Spalt Maker, Meer Dood dan Levend Buiten kwam. Deze 4 Broers Van Korlaar, met Latere Bij Namen de Alles Weter, de Commissaris, de Twee Spalt Maker en de 4de Nitwit, zworen Wraak. Toen Uit Eindelijk De Twee Spalt Maker Zo Ver Gevorderd was, dat hij uit Bed Getild kon worden en voor in de Auto kon worden gezet, is februari 1985 een Afspraak gemaakt met André Brilleman om op Nieuw te Over Leggen.

Export Lijn

< Peter van Korlaar De 4de Nit Wit —>

Peter van Korlaar AKA De 4e Nitwit (foto capoditutticapi007.blogspot.com)

André Brilleman werd Verzocht op zondag Ochtend naar Den Bosch te komen voor een Afspraak met de Gebroeders bij de Ouders van de “Alles Weter” in de Gelderse Woon Plaats. Brilleman kwam met de Trein en werd van Station Den Bosch Op Gehaald. De Alles Weter zat achter het Stuur en de Twee Spalt Maker was Nog Steeds Niet Hersteld op de Bij Rijder Plaats Getild. De Auto reed met de Vijf Personen over de Zaltbommelse Brug naar een Perceel in de Uiterwaarden ten Westen van die Brug. Op dat Perceel hadden de Vier, een Rood Benzine Vat en Materiaal voor het Maken van Beton Gereed Gezet. Brilleman werd Vast Gebonden en Gekneveld en na dat een Bodem van Beton, Puur Cement, in het Vat was gestort, werd Brilleman na Nog Even te zijn Bewerkt door Twee Potige Broers met zijn Voeten in het Vat geplaatst. Brilleman werd Vast Gehouden tot het Beton Redelijk was Uit Gehard.
Uit de Achter Bak van de Auto werd een Stoel gehaald en voor Brilleman neer gezet. Vervolgens werd De Twee Spalt Maker uit de Auto Getild en in de Stoel gezet om het Af te Maken met Kogels.

Het Vat Vol Gestort en Uit Gehard werd met het Lichaam van Brilleman in de Waal Gedeponeerd. Er resten voor hen Nog Vier Man om hun Wraak op Bot te vieren, maar stelden hun Wraak om Praktische en Tactische Redenen uit tot Later. Door dat Uitstel is Klaas Bruinsma door een Ander dan door deze Aan Komende Criminelen Geliquideerd op 27 Juni 1991.

Een Foto van Klaas Bruinsma met zijn Ferrari voor de Molen De Vink te Herveld. Adelbert van Korlaar was op dat Moment ook daar Aanwezig.

Toen deze Vier Criminelen de Tijd voor Liquidatie gekomen achtten, hebben zij op Bijna Dezelfde Dag de nog Resterenden Geliquideerd. De Alles Weter heeft John Mieremet, 2 november 2005, voor zijn Rekening Genomen. De Commissaris en De Twee Spalt Maker hebben Kees Houtman en tevens Evert Hingst voor hun Rekening genomen op 2 november 2005 en 31 oktober 2005.  Hingst, Jurist. Evert Drijber en Stanley Hillis hadden een Onroerend Goed Bedrijf op Ibiza. De Beveiliging Camera S van Stanley Hillis, de Buur Man van Hingst, legde de Liquidatie van Hingst vast. Hillis overhandigde de Beelden aan de Recherche, maar de Beelden werden Nooit Getoond en aan het OM werd Peter la Serpe Aan Geboden, waar mee het OM Zo Danig Zand in de Ogen werd Gestrooid, zo dat het OM niet bij de Broers zou uit komen.

Hillis, die Te Veel wist werd februari 2011 Geliquideerd, na dat Bekend werd, dat het Gesprek tussen hem en Donald Groen zou worden Af Geluisterd door de Nationale Recherche.

De Aanwezige Recherche bij deze Moord heeft Blijkbaar om Redenen de Andere Kant op gekeken. We komen Hier Nog op Terug.

De Alles Weter had Reeds Contact gelegd met de Italiaanse Maffia, Ndrangheta en bood daar zijn Diensten aan, onder Duidelijke Openheid van Zaken met wat zij op Crimineel Gebied van Drugs Handel hadden bereikt en Welke Kanalen zij hadden met het Wit Wassen van de Giga Criminele Winsten.

De Ndrangheta zag Wel Wat in die Nederlander en hij en Daar Mee ook de Andere Drie van de Familie, werden in hun Midden Geaccepteerd. Om dat de Leden van de Ndrangheta Vaak Al van af Kind S Aan Af Getraind worden in de Criminele Handel en Wandel, leek het de Ndrangheta Top Beter, dat De Alles Weter Eerst een Paar Jaar bij hen in de Leer kwam. Dat heeft Drie Jaren Geduurd, waar bij De Alles Weter tussen zijn Officiële Werkzaamheden in de Maatschappij werd Op Genomen in het Leer Proces van de Italiaanse Maffia. Tegelijker Tijd werd De Alles Weter Op Genomen in de Denk Tank van de Ndrangheta. Later zijn die Vier Criminelen via de Alles Weter en de Commissaris Verantwoordelijk gemaakt voor Alle Drugs Handel van de Ndrangheta Wereld Wijd.

***

Evert, Kees en Adelbert dragen de Maffia Ere TitelsU Baruni” en “Mantaru“, Alleen Evert heeft voor het Om Brengen van een Bestuur Lid van het Land Maarten van Traa de Extra Ere TitelExcelente“. Peter (De 4de Nit Wit) heeft Geen Ere Titels.

***

De 4de Nit Wit (Peter) van deze Criminele Broers, mocht op 27 maart 1996 de eerste Liquidatie op Cor van Hout, die toen met Vrouw Sonja, de Zuster van Willem Holleeder en hun Kind in de Auto zat, uit voeren. Omdat uit de Auto Radio van Cor van Hout het Liedje “Kedeng Kedeng“van Guus Meeuwis galmde, raakte Peter ,die Muziek Leraar is, hier enigs zins door van de Wijs. De Liquidatie mislukte. Het Probleem was echter, dat dit wel op Bewaking Camera was op genomen, maar nooit aan Van Hout is getoond.

De Technische Recherche schijnt flink betaald te zijn om de bewuste Film en Foto bijna 15 Jaar te verzwijgen. De oorspronkelijke film geeft het volgende beeld. Zie hier.

Moord Aan Slag Heineken Ontvoerder Cor van Hout Liquidatie

Gepubliceerd 10 sep. 2010

>
Justitie geeft bewakings beelden vrij van de aanslag op Heineken ontvoerder Cor van Hout in 1996. Justitie beschouwt de Beelden als uiterst belastend Bewijs tegen Verdachte Miroslav Protic, tegen wie maandag een Proces begint.

Reacties
https://youtu.be/14RVxB4rSm0

En ook.
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/holleeder-niet-achter-moord-op-cor-van-hout

In Zandvoort zijn in de Jaren Tachtig kleine kinderen door een Internationaal Pedofielen Netwerk uit Nederland, Duitsland, België, Engeland en Portugal, waar toe notabelen werden gerekend, misbruikt en komen we bekende namen van mannen tegen, die samen wonen in een jachthuis.De Duitse Porno Producent Gerrie Ulrich komt hier ter sprake. De in Zandvoort gevonden foto S zouden ‘deels af komstig zijn uit Jersey SHouse of Hell’ waar tussen 1960 en 1980 Misdrijven zijn gepleegd, ‘die ieder voorstellings vermogen te boven gaan.’ Baby S werden verkracht, gefolterd en gedood in speciaal in gerichte martel kamers, Forensisch Experts hebben bewijzen gevonden in de kelders van het tehuis. Het ging hier om 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen en baby S wat gedeeltelijk aan het licht kwam via de Morkhoven actie groep. In de Morkhoven actie groep worden onder andere namen als Joris Demmink, Ed Nijpels, gefotografeerd in een Roze jurk, Ernst Hirsch Ballin en Piet Hein Donner in SM (Sado Masochisme) Club Paradise te Breda gerund door Leo(nne) Zeegers genoemd en beginnen mogelijk opnieuw de Koninklijk Huis doofpot affaires. Bekend is, dat Ed Nijpels ‘een Relatie’ onderhield met de spin van het Nederlandse Kinder Porno Netwerk Mr Frits Salomonson.Op deze Kinder Handel komen we hierna uit gebreid terug, vooral in verband met voren staande Top Criminelen en de Pedofiele behoeften van Top Ambtenaren in Nederland en daar buiten.

1991

De Huis Arts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen, die waren misbruikt door hoge Ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer, ze werd vermoord. Onder nooit op gehelderde omstandigheden is ze gestorven. In februari 1991 verdween ze onder weg naar haar ouders in Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, verzwaard met een blok basalt, werd een maand later terug gevonden in de Maas bij Appeltern, in het Groene Land van Maas en Waal, waar ook André Brilleman vermoord werd.

Mr Wilfred Brinkhuis organiseerde Seks Feestjes voor Vol Wassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge Ambtenaren, die zijn ruimtes wilde gebruiken voor Pedo Feestjes. Daar wilde hij niet aan mee werken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven.

Chauffeur Rob Mosterd reed zo wel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn Chef over het gedrag van Demmink, die op de achter bank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

2006 Oud Defensie Minister Job de Ruiter wilde het boek “Een Man tegen de Staat‘ van Journalist Alexander Nijeboer door de Rechter laten verbieden, omdat hij in enkele passages in verband werd gebracht met een Zeden Delict. De oud bewindsman koos eieren voor zijn geld door akkoord te gaan met het op nemen van een aanvullende Verklaring middels een Inleg Vel. De eis van De Ruiter, dat Nijeboer ook moest beloven geen Onderzoek meer te doen naar een mogelijk Pedofiel verleden van De Ruiter werd door de auteur verworpen.

Onder de naam de Ruiter komen we nog een opvallend persoon tegen met een we heel bekend gezicht en de gezichts vouwen van Van Korlaar. Een Alias onder de “Per Adres” naam Drs Pieter.Arie.de Ruiter? Halve echt genoot van Martine Elderkamp, de andere helft, de echte echt genoot, zat gevangen, maar waarschijnlijk weet Jonk Heer Barthold Willem Lucas Boreel hier meer over? Jonk Heer Barthold Willem Lucas Boreel trouwde met Petra Martine de “Ruiter”. Eerst nadat het stel het eerste kind had gekregen, heeft Dochter Petra Martine Elderkamp aan de Jonk Heer verteld, dat Pieter Arie de Ruiter haar werkelijke Vader niet was. Vervolgens wie haar in de Gevangenis verkerende werkelijke Vader wel was en dat Pieter Arie de Ruiter een hele goede Vriend van haar Biologische Vader was en met zijn Huwelijk met de Moeder en naam verandering van haar Kinderen alle schande van de gevangenisgang van haar werkelijke vader en het wegvallen van inkomen had voorkomen.} PA de Ruiter een Man, naar onze Mening met een MULO opleiding, die bij de Haven Conflicten in 1982Bemiddelaar”was, maar waar van wij geen afstudeer opdracht nog Tutor kunnen vinden.
Een man met een wel heel wazige CV die een HBS A opleiding zou hebben en aansluitend op 26 jarige leeftijd afgestudeerd zou zijn aan de Nederlandse Economische Hoge School te Rotterdam, de Erasmus Universiteit? Ondanks de zeer wazige CV zat deze man volgens zijn CV in een denk tank met bekende namen als, André van der Louw, Bram Peper, Jan Pronk en Relus ter Beek.
In het examen register van de Erasmus Universiteit is de man niet terug te vinden. De uit leg van deze kunst greep is de volgende.
Evert van Korlaar is door Burgemeester Bram Peper gevraagd om te bemiddelen in het Haven Conflict. Evert van Korlaar opereerde niet onder zijn doop naam maar als de haven man en grote project ontwikkelaar in de Rotterdamse Haven onder de naam Hans van de Lande. Evert van Korlaar alias Hans van de Lande heeft toen aan Bram Peper met Moverende Reden voor gesteld, dat hij onder valse identiteit met een daar bij behorende vermomming als Drs PA de Ruiter zou gaan op treden.

De omgang met Criminelen wordt nog eens akelig duidelijk aan de hand van de volgende foto met Criminelen als Siegfried Ulrich, Humprey Wortel, Frankie Uden, Brielle & Beppie.

1992

Mr John Engelsma de Consigliere van Maffia Baas Klaas Bruinsma.
In die periode stuurt Dikke Charles Geerts de Politie aan middels steek penningen en heeft hij Korps Kennemerland in de houd greep. Later verkoopt Dikke Charles zijn Imperium en vertrekt naar Kenya. Niet bekend is wat zijn activiteiten al daar zijn. Kenya, het Land waar later de Homo,  Pedofiel en Kinder Handelaar Robbert Mikkelsons Stage heeft gelopen in een Wees Huis. John Engelsma komen we tegen in Gezelschap van Willem Alexander, om even te laten zien hoe nauw de banden zijn, tijdens de Marathon van New York in 1992 onder de titel “Centurions of the Netherlands”. Achter Gerrie Knetemann (met pet) zien we John Engelsma. In december 1992, direct na de foto, werd Engelsma door de Orde van Advocaten uit het Nobile Officium gegooid wegens banden met de Onder Wereld. Willem Alexander liep de Marathon met een van de Kop Stukken van de ‘Erven Bruinsma’, maar daar mee houden de banden van het “Koning Huis” met de Nederlandse Maffia natuurlijk niet op. Want op het moment dat de ‘Marathon Foto’ werd genomen, had ene Mabel Wisse Smit haar relatie met Klaas Bruinsma zelf nog maar net af gebroken, als daar van al thans überhaupt sprake was, voordat Bruinsma Medio 1991 werd vermoord.
Dan is er natuurlijk ook nog ‘Ome’ Frits Salomonsom, die als Lid van de ‘Voogdij Raad’ van de Kroon Prins een soort Vader was voor het Kreun Prinsje. Volgens sterke Geruchten was Maarten van Traa op het spoor van een ‘Wit Was Centrale’ in de Boven Wereld van de Bruinsma Miljoenen, die via de Onderneming TextLite onder leiding stond van de Spil Frits Salomonson. De voor malig Hof Advocaat van Beatrix speelde dus een Rol bij het Wit Wassen van de Bruinsma Miljoenen, een Rol, die niet mocht worden uit gezocht, af gezien van zijn Homo Seksuele Relatie met Claus van Amsberg.

Rond 1980 vond er een Werk Bezoek plaats van drie Kamer Leden aan New York. Doel van het Bezoek was de mogelijkheden te bestuderen van Kabel Televisie, des tijds een nieuwe en revolutionaire ontwikkeling. De Delegatie bestond uit drie Media Woord Voerders Aad Kosto (PvdA), Loek Hermans (VVD) en P. van de Sande (CDA). Toen er werd verzameld voor de vlucht terug op het vliegveld, kwam van de Sande niet opdagen. Uiteindelijk arriveerde hij met een rood hoofd vlak voor het sluiten van de gate. “Er is een ramp gebeurd” aldus Van de Sande. “Ik heb een telefoontje gehad. Ik kan en mag er absoluut niets over zeggen.” Maar eenmaal opgestegen was het snel afgelopen met de discretie van het CDA- kamerlid. Het ‘telefoontje’ bleek afkomstig van R. Lubbers, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Van de Sande: “Het ging over Claus. De prins gemaal was onderweg met Salomonson in Amerika en wordt voortdurend gesignaleerd in homo gelegenheden en in pedofiele clubs. Hij wordt gechanteerd. De situatie is onhoudbaar geworden. Nederland staat op instorten. Iedereen in Den Haag is radeloos, redeloos en reddeloos.” Dit kwam uiteraard in de doofpot.

Van 1986 tot Vermoedelijk Nog Heden

Voor de Pedofiele Genoegens van Top Ambtenaren en leden van het koninklijk huis werden en worden voorstellingen georganiseerd in de locatie 8094 Hattemerbroek bij de Elburgerweg op de Coördinaten 52.28.15.29 Noorderbreedte en 6.01.43.76 Ooster lengte te zien. Voorstellingen waar bij verzorgt door de criminelen, geronselde kinderen uit jeugd detentie centra werden misbruikt. Het theater wordt gebruikt voor de martel moord voorstellingen en loopt vol met perferts. Het is een kaal gebouw met binnen in alleen maar 1 grote zaal, die voor zien was van een aantal rijen stoelen met een zij pad en een tussen pad.
Getuigen spreken over de aanwezigheid van ca. 50 – 60 man en vrouw, die daar fors voor moeten betalen, waaronder, Johan Friso, Mabel Wisse Smit (Los) onder begeleiding van George Soros (Györge Schwartz) P.H. Donner, Hirsch Ballin, E. Van den Emster, Dick Berlijn, Gerlof Leistra, Carla Eradus, Geert Wilders, Mark Rutte, Joris Demmink, Guus Pareau Dumont (Psychiater Friso) Een gouden business voor de Top criminelen, waar bedragen van €250.000,- de ronde doen, maar belangrijker is de op gedane contacten en foto en film op namen. Het is niet moeilijk te raden dat hier na chantage, aller lei wegen heeft geopend. { in 2005 zijn veel meer gegevens hier omtrent overhandigd aan de Telegraaf.} De Telegraaf wilde | durfde/kon dit verhaal van het gruwelijke gebeuren niet afdrukken. (we weten nu waarom) In plaats daar van is er een stuk in de Telegraaf verschenen over de jeugd detentie centra in Nederland die in de loop der jaren tien tallen gasten zijn “kwijt geraakt”.
Een kranten artikeltje, waar de groot criminelen , maar ook betrokkenen geen nacht van hebben wakker gelegen. De martel moord voorstellingen in Nederland zijn begonnen door de bovengenoemde Top criminelen toen zij zich eenmaal in Belgie ingeworsteld hadden via de Cercle Lorraine te Brussel in een club Belgische adellijken die zich standaard bezig hielden met de jacht op kinderen.De letterlijke jacht op kinderen wel te verstaan. Een jacht die overdag plaats vond en vindt, o.a. bij de plaats Oudergem in Belgie.

De Satanische Martel Moordvoorstellingen met kinderen vindt al 2 decennia plaats op een locatie in eigendom van deze topcriminelen, o.a. in de panden die zich bevinden aan de U-vormige weg die uitkomt op de Elburgerweg te Hattemerbroek. De toegang tot deze U vormige weg is verborgen achter een rij bomen.Een locatie met een theater en daarnaast wat men noemt een hotel, wat echter geen hotel is. Vaak wordt hier een groep Polen gehuisvest om de schijn op te houden.Het theater is een kaal gebouw met bestaande uit 1 grote zaal, die voorzien is van een aantal rijen stoelen met een zijpad en een tussen pad voor ca. 50-60 pedofiele en satanische sadisten.
Bij deze voorstellingen “zijn” gezien de volgende personen: Johan Friso, Mabel Wisse Smit (Los) onder begeleiding van George Soros(Györge Schwartz),P.H. Donner, Hirsch Ballin, E.Van den Emster,Dick Berlijn,Gerlof Leistra,Carla Eradus, Geert Wilders,Mark Rutte, Joris Demmink,Guus Pareau Dumont( Psychiater Friso) (Lesbische Mabel nestelde zich voor contact naast Johan Friso, waardoor de criminelen in 2003 aanleiding zagen Peter R. de Vries in te seinen over de verblijfplaats van Charlie da Silva om te voorkomen dat Mabel het koninklijk huis zou binnen rollen. Dit mislukte echter.)
Peter van Korlaar kent Gerlof Leistra goed en heeft o.a. geregeld dat zijn oudste dochter Inez bij Elsevier in dienst kon komen.
Guus Dumont was sinds 1952 getrouwd met T. Brunsveld Keizer doch gingen 1980 uit elkaar. Later volgde de officiële scheiding. Guus Pareau Dumont trouwde in veel later stadium met Carla Eradus.

De toegangsprijzen tot dit “evenement” bedroegen ca 10.000,- voor de speciaal genodigden.
Het te misbruiken kind wordt naar het “hotel” gebracht waar het kind een drogering in een drankje krijgt. Intussen loopt het theater vol met perverselingen. En dan begint het. Voor het ademloos toekijkende zieke publiek wordt dat slachtoffer dan meermaals gruwelijk verkracht en mishandeld door 2 van de criminelen. Een voorstelling van bijna 30 minuten gruweldaden. Die mishandelingen eindigen doordat de ene crimineel een lange ijzeren pijp tevoorschijn haalt met een punt. Vervolgens tilt de grootste crimineel het slachoffer aan het middel op en spietst het slachtoffer op die ijzeren pijp.
De crimineel die de pijp vastheeft, houdt die nog zeker een paar minuten omhoog en te zien is dat het slachtoffer stuiptrekt en dood gaat.Dan laat die crimineel die pijp met het slachtoffer er nog aan met een klap op de grond vallen. Einde voorstelling.

Bovengenoemde top criminele ontdekten dat in België een even grote vraag bestond naar
Satanische moorden in de adelijke kringen en aanverwante groepen zodat beesten als Dutroux zich door hun toedoen ongelimiteerd konden ontwikkelen. Zij hadden zich als leveranciers via de Cercle Lorraine te Brussel in een club Belgische adellijken die zich standaard bezig hielden met de jacht op kinderen, ruimschoots geliefd gemaakt. Die jacht vond gewoon overdag plaats en wel bij de plaats Oudergem in België. De parkeerplaats en het hele bos wordt met bouwhekken afgezet en de toegang wordt strak bewaakt door bewakers van de koninklijke garde. Uiteraard is dit een groepje geselecteerde en zwaar betaalde bewakers.Volgens informatie zijn Koning Albert en de Nederlandse “prins”Constantijn aldaar vaste

jachtpartners. De slachtoffers(3 kinderen tussen 12 en 15 jaar) werden voor die jachtpartijen uitgekozen uit jeugddetentiecentra en mogelijk zelfs kindertehuizen.De kinderen waren met een kleine legertruck gebracht en gekleed in legerdekens. Daaronder waren zij naakt. Het bos was bereikbaar dor eerst ca 1,5-2 km rechtuit door dit bos te wandelen over een ca 2,5 meter breed en verhard pad. Aan het einde van dat pad hield de verharding op. Vervolgens als je dan rechtsaf door het bos over het gras naar beneden liep ( ca 200-300 meter) en daar aangekomen een kwartslag draaide kon je door de bomen naar beneden kijken naar een open plek in het bos. de kinderen werd verteld , als zij bij die jacht de open plek in het bos helemaal konden oversteken, zij vrij mochten gaan en staan zonder terug te worden gebracht naar de detentiecentra.Getuige is echter verteld dat aan de andere kant van die open plek in het bos tevens jagers zaten om, indien het een kind zou lukken die open plek helemaal over te steken, deze alsnog doodgeschoten zou worden. Toen klonken jachthorens en was de jacht op kinderen begonnen. Bijna meteen zag ik de jongste jongen helemaal bloot de open plek oplopen en doodgeschoten worden. Ik zag een jager en nog een man naar het lijk van die jongen toelopen. Zijn genitaliën werden van het lijk afgesneden en de jager hield die met een blijde kreet omhoog.Ik hoorde de andere 2 kinderen kreten slaken.
Toen was er even pauze maar vervolgens klonk opnieuw de jachthoorn.Ik hoorde de oudste jongen roepen: niet doen niet doen. Ik zag het meisje helemaal bloot de open plek oplopen.
Zij werd bijna meteen doodgeschoten.Ik zag weer een jager en een ander naar het lijk wandelen. Het is mij niet bekend welke trofee zij van het lichaam van het meisje haalden.Opnieuw klonk de jachthoorn en Ik zag de oudste jongen in een vaart de openplek oprennen naar de overkant.
De jagers lieten die oudste jongen gaan tot halverwege de openplek en toen werd hij in de rug doodgeschoten.Ook zijn genitaliën werden door een groepje van een drietal jagers verwijderd.
Een van de jagers hield deze met een kreet van vreugde in de lucht. Hiermee was de jacht beëindigd.

Na adellijke goedkeuring werd kasteel Hof Ter Borght aan Heide 41-43 te Westerbeek (Hulshout) België aangekocht. Na grondige renovatie (waarvan 40% van de kosten middels subsidies voor rekening gemeente kwamen) werd ondergronds de reeds bestaande trofeeënkamer( om de door morbide satanisten verwijderde genitaliën ten toon te stellen voor ingewijden)door de Allesweter en Commissaris voorzien van geluid- en video apparatuur, zodat iedere bezoeker van die kamer middels geluid en beeld kon worden vastgelegd en de broers de gelegenheid biedt belangrijke personen met dat beeld en geluid te confronteren en vervolgens te chanteren.
De stroman eigenaar t.w. Immobilière Beaumont uit Luxemburg wordt genoemd,doch wij hebben een andere mening. Volgens Marc de Borgher onroerend erfgoed ambtenaar van het Vlaamse gewest is de eigenaar moeilijk te traceren. De eigenaar was tevens telefonisch niet bereikbaar voor commentaar, echter anno 2013 zou het kasteel en park opengesteld worden voor bezoek. We verwachten niet dat de trofeeënkamer die eerst te bereiken is via twee linkse kamers,vervolgens via een soort kast en aansluitend een lange gang,om dan af te dalen in de ruimte, onder de openstelling valt. Evert van Korlaar bezit in het linkse gedeelte van het pand (evenals in Brussel en Basel) een kantoor.

Oordeelt u zelf over de volgende Belgische site http://www.deverdwaaldedichter.be/page_59.html

De K. familie heeft geregeld dat Robert Mikelsons vanuit Duitsland naar Nederland kwam. Mikelsons is aangezocht wegens zijn pedofilie en pedofiele geschiedenis in Duitsland.
De K. familie heeft ervoor gezorgd dat Robert Mikelsons, als tussenstation tussen Duitsland en Nederland, een hele tijd verbleef in een kindertehuis in Afrika. De zoon van de vrouwelijke eigenaresse van dat Afrikaanse kindertehuis woont in Amsterdam en is een van de vele criminele hulpkrachten van de K. familie. Robert Mikelsons taak is vanaf het begin geweest het aanleveren van baby’s en kleuters voor de pedo vereniging van hooggeplaatsten. Die baby’s en kleuters werden, na aanvang van het kinderdagverblijf, door Robert Mikelsons afgegeven aan zijn partner Richard van Olffen die met zijn busje, voorzien van 2 kinderzitjes, dan bij het kindertehuis voor kwam rijden. Richard van Olffen bracht vervolgens die kindjes naar een hooggeplaatste pedo die daar zijn gang mee mocht gaan. Dat tegen contante afrekening van tussen de 5.000 en 15.000 per kind per beurt. Betaling kreeg Mikelsons uitgekeerd via zijn jonge Letse vriendje. In de escortagenda van Richard van Olffen stond o.a. het GSM telefoonnummer van mr. Frits van Straelen van het OM te Amsterdam.

In 2005 en in 2007 is, omdat Mikelsons toen op marktplaats.nl een adres in Amsterdam opgaf, de Amsterdamse zedenpolitie verteld van de werkelijke werkzaamheden van Robert Mikelsons. De betreffende Amsterdamse zedenrechercheur heeft het in 2005 en in 2007 voorgebracht bij de 3hoek en de 4 hoek; waarbij van hoger hand nader onderzoek is tegengehouden. Nadat Robert Mikelsons, via de VS, en later Richard van Olffen werden opgepakt, is de Amsterdamse zedenrecherche opnieuw gewezen op de berichten in 2005 en 2007. Maar haastig vertelde de Amsterdamse zedenrecherche dat er uitvoerig onderzoek zou zijn gedaan, tot in Letland toe, en dat nergens iets van blijkt van een toeleverantie aan hooggeplaatste pedofielen.

Mr. Erik van den Emster (voorzitter voor de Raad van de Rechtspraak) heeft er voor gezorgd dat Carla Eradus, ongeacht haar hele slechte staat van dienst, is gepromoveerd tot president van de rechtbank Amsterdam. Een toppositie in de rechterlijke macht in Nederland, die ertoe leidde dat ouders onder haar rechtspraak uit de ouderlijke macht werden ontzet en kinderen “elsewhere” werden geplaatst. Carla Eradus was getrouwd met de inmiddels overleden psychiater Gustave Guillaume Francois Pareau Dumont, de vaste psychiater van “prins”Johan Friso. ( Carla Eradus heeft van 1974 tot 1984 als jurist gewerkt bij het Pieter Baan Centrum en ontmoette opnieuw de psychiater Guus Pareau Dumont, bij de periodieke satanische moordpartijen.Carla Eradus was/is daarbij vaste aanwezige.) De connectie met Erik van den Emster, tevens een vaste bezoeker van de satanische moordvoorstelling, is bij haar benoeming ongetwijfeld van invloed geweest.
De moeder van Erik van den Emster is een Brenninkmeijer en daarmee ook familie van de Nederlandse Nationale Ombudsman. Erik van den Emster is pedofiel en kreeg via bemiddeling van de criminele K. familie baby’s en kinderen aangeleverd o.a. reeds in zijn pand in Bavel, toen hij nog bij de Rechtbank Breda werkte. De woonkamer van dat huis leek op een verlaten legerslooppand. Er stond alleen op een soort verhoging, alsof het een leeg leslokaal was, een groot houten bureau met een stoel. En verder 1 of 2 versleten houten stoelen.Op dat grote bureau stond het aquarium met piranha’s en aan de muur hing een touwwerk klaar voor gebruik.

Die toeleveranties van hele kleine kinderen voor de hooggeplaatste pedo’s stopt natuurlijk niet en is tot op heden nooit gestopt.

Er zijn 2 doelgroepen te onderscheiden waarvoor kinderen nodig waren en zijn, want deze pedofiele toestand stopt niet.

(1) Om stelselmatig verkracht te worden door hooggeplaatste pedofielen. Daarvoor worden baby’s en kleuters gebruikt. De bedoeling daarbij is dat de kinderen blijven leven en geen uiterlijke kenmerken van misbruik vertonen. Die kinderen komen uit kinderdagverblijven en daar zorgden o.a. Robert Mikelsons en Richard van Olffen voor. Veelal met medewerking van de baas van het kinderdagverblijf.

(2) Voor de satanische martel/moordvoorstellingen voor zeer hooggeplaatste functionarissen t/m de hoogste ladder. Daarvoor worden en werden kinderen gebruikt uit jeugddetentiecentra. waarbij bij de werving verteld wordt dat het koninklijk huis een werkplek aanbood aan een dergelijk kansloos kind. Uitgezochte kinderen zonder broer/zuster enz.

30 april 1999 – 1 mei 1999

Dan de Walpurgisnacht en de verdwijning van Marianne Vaatstra en de overtuiging is dat de verdachte van de moord met twee busjes over de grens zijn gebracht.De walpurgisnacht is een vruchtbaarheid mythe vol magie en wordt geassocieerd met het satanisme die o.a plaats vind in de Veluwse bossen bij Putten.. De 16-jarige Marianne Vaatstra is in de nacht van 30 april 1999 op 1 mei 1999 nabij Veenklooster verkracht en vermoord door wurging en doorsnijden van de keel door een bewoner van het AZC-Kollum (de man had hier asiel gekregen ondanks dat hij in eigen land verschillende vrouwen had verkracht en de keel doorgesneden). Op 3 mei 1999 is de moordenaar onder grote geheimhouding overgebracht naar het AMOG-Musselkanaal. Daar werd hij opgehaald door de Vreemdelingendienst en de volgende dag onder zware begeleiding op een vliegtuig gezet. Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan, twee onafscheidelijke, gewelddadige, drugsgebruikende, getraumatiseerde asielzoekers waren al jaren gehuisvest op het AZC Kollum. Feik was zelfs bevriend met een 13 jarig meisje dat later door hem zou worden verkracht. Feik en Ali bedreigden Marianne 2 weken voor de moord in de Ringo bar te Veenklooster. Marianne werd vermoord in de nacht van Koninginnedag, vrijdag 30 april 1999. Zij werd op 1 mei gevonden in een weiland op een aantal kilometers van het AZC. Ze was verkracht (vaginaal en anaal) gewurgd en haar keel was doorgesneden. Feik verkrachtte eerder op die Koninginnedag in 1999 zijn 13 jarige vriendin. Helaas deed zij pas enkele dagen later aangifte, uit angst voor Feik. Deze aangifte van verkrachting werd op 15 juli 1999 geseponeerd door Onderofficier van Justitie mr. J. Stoffel. Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan zijn nooit als verdachten aangemerkt. Van Feik en Ali is nooit DNA afgenomen. Dat kon ook niet, want zij waren direct na de moord verdwenen. Het was die betreffende nacht de beruchte Satanische Walpurgisnacht, waar perverse figuren hun lusten uitleven. Stephanie van Reemst is de meest cruciale, nooit gehoorde getuige in de moordzaak van Marianne Vaatstra.

Het Ware Verhaal van Marianne Vaatstra, Anders als het OM vertelde

De broers organiseerden, regisseerden, verkrachtten en vermoorden al enige tijd voor Johan Friso en zijn onfrisse bestuurdersvriendjes, betaald door Beatrix. Op koninginnen dag 30 april 1999 werden de broers in de namiddag telefonisch benaderd door het koninklijk huis met het dringende verzoek om die martel/moorvoorstelling die avond te laten plaatsvinden voor Johan Friso.

De broers werden door dat verzoek verrast. Zij meenden op zo korte termijn die voorstelling niet te kunnen regelen. Zij hadden geen slachtoffer geregeld en de hotellocatie die staat naast het gebouwtje waar de martel/moordvoorstellingen altijd gegeven werden was door de broers gevuld met 60 Polen die daar verbleven, dus de vaste locatie kon niet gebruikt worden.
De broers weigerden het verzoek vanuit het koninklijk huis om die avond die martel/moordvoorstelling voor Johan Friso te doen.
Vanuit het koninklijk huis werd de druk opgevoerd en de normaal aan de broers betaalde bedragen voor die voorstelling goed verhoogd.
De broers weigerden. Daarna verhoogde het koninklijk huis het bedrag nogmaals. De broers weigerden. Toen het koninklijk huis het bedrag dat betaald zou worden verhoogde naar ca 500.000,= of zelfs nog meer, meenden de broers dat zij dat niet meer weigeren konden. De broers Van Korlaar gingen ervan uit dat er klaarblijkelijk hele hoge nood was bij Johan Friso. De broers accepteerden om voor dat bedrag diezelfde avond nog een martel/moordvoorstelling op te voeren voor Johan Friso. Het door het koninklijk huis aangeboden bedrag stond, ondanks de zondagsluiting (koninginnen dag) toen binnen 10 minuten op de rekening van de broers van K. Via criminele kanalen werd op korte termijn een locatie geregeld en dat was een stacaravan in het noorden van het land. Een stacaravan die voorzien was van allerlei opname en afluisterapparatuur. [de uitgekozen stacaravan was eigendom van een allochtoon] Aan het koninklijk huis werd de locatie door gegeven.
Die avond was ook de Allesweter bij de voorstelling die werd uitgevoerd door de Commissaris en de Tweespaltmaker.
De Allesweter was benieuwd of naast Johan Friso en zijn vaste psychiater Guus Pareau Dumont misschien nog meer familieleden van Johan Friso aanwezig zouden zijn op die koninginnen dag. Hij werd teleurgesteld, alleen Johan Friso en zijn vaste psychiater waren aanwezig.De criminelen vertrokken tussen 21.00 en 21.30 uit hun woonplaats om de zaken te regelen.
Friso verliet het Alphabet tussen 22.00 en 22.30uur om op tijd in Friesland aan te komen.
Als slachtoffer hebben de Commissaris en de Tweespaltmaker toen iemand zomaar van de straat gepakt.
Het slachtoffer is daarna gedrogeerd en voor de ogen van Johan Friso en zijn vaste psychiater op gruwelijke wijze verkracht en vermoord.

BIJ MARIANNE VAATSTRA IS EEN BUNNY AANSTEKER GEVONDEN EN HET TOEVAL WIL DAT EVERT VAN KORLAAR UIT POLEN EEN BUNNY AANSTEKER HAD MEEGENOMEN!

2000

De Monaco Tapes

De vastgoedwereld laat een video maken van een exclusief feest van 3 dagen in Monaco. http://www.holleeder.info/0244.De-Monaco-Tape.html

DEZE SITE MET DE MONACO TAPE IS INMIDDELS NA ONZE AANDACHT SCHIELIJK VERWIJDERD) Chris Thunnessen, groot geworden in de vastgoed, betaalt alles voor iedereen. De “bovenwereld”en de onderwereld is aanwezig.
Op de video vertelt de reporter dat Bram Moszkowicz te zien is, die staat te praten met John Mieremet. Mieremet staat echter niet te praten,maar spreekt met de topcrimineel “de Allesweter” ,Evert Van Korlaar, die daarbij net met zijn schouder in beeld komt. De Allesweter is daar aanwezig onder de naam Harro Dijkhuis en vreest dat Mieremet hem aanspreekt met Evert

Hij stapt op Mieremet af en de conversatie gaat als volgt

-Allesweter: hallo John.
-Mieremet: hai
-Allesweter: ik ben hier onder een andere naam. -Mieremet: je doet maar.
-Allesweter: ik wil niet gestoord worden. -Mieremet: is goed.

De Allesweter heeft de camera en geluidsman voorzien van een honderdje en verzoekt hen, hem niet in beeld te nemen. Enige keren (3 x) op deze videoband komt hij toch onscherp en kort in beeld.

Later (de volgende dag, Kees speciaal overgevlogen naar Monaco) zien we op een terrasje zitten: John Mieremet, Sam Klepper en merkt de verslaggever op: duidelijk in beeld is Willem Holleeder te zien.De “NOS” heeft deze onzin verspreid omdat de man in beeld niet Holleeder is maar de broer van de Allesweter met de bijnaam “de Commissaris”. Zie de Pleister om de Trouw Ring.

Bij deze foto is abusievelijk genoemd dat dit Willem Holleeder is gefotografeerd in 2005.
Zie http://ishootpeople.nl/?map=319,
Echter dit is Kees van Korlaar in 2003 die op zondagochtend in zijn auto (een week oude VW Phaeton) stapt op het Rembrandtplein te Amsterdam.Willem Holleeder is ca 10 cm kleiner dan Kees van Korlaar en idem aan gewicht.Er is destijds zelfs eenzelfde 2de leren jas (enkele maten groter) als die van Holleeder besteld om Kees in de gelegenheid te stellen als Holleeder gekleed te gaan.
De politie vond bij een huiszoeking bij Holleeder deze tweede jas die van een grotere man als Holleeder moest zijn. Officier van Justitie Kees Plooi heeft weet van de bedoeling van die tweede jas,maar zag af van verder onderzoek na doodsbedreiging.

Het gesprek op het terras in Monaco, was aanleiding Sam Klepper later te liquideren.
De Commissaris reed 10 oktober 2000 naar het huis van Sam Klepper. Daar aangekomen kwam Klepper net naar buiten. De Commissaris bedacht zich geen seconde en schoot Sam Klepper neer.
Het toneelspel welke door de reporter op de Monaco videoband wordt opgevoerd is aangestuurd door het O.M. cq Overheid om de identiteit van beide broers van Korlaar niet prijs te geven. Het schijnt dat dit tot nu toe is gelukt.

Evert van Korlaar heeft zich een keer een hele week opgesloten in de Yab Yum om vervolgens alle personeelsleden inclusief de eigenaar van de YabYum per vliegtuig mee te nemen naar Monaco. Theo Heuft vermeldt in zijn boek over de Yab Yum nog over “een” man die een volle week in Yab Yum verbleef.

Bram Moszkowicz

Bram Moszkowicz heeft tussen 2003 en 2006 voor meer dan een miljoen euro belasting ontdoken.
In 2010 heeft hij van de belastingdienst een boete en een naheffing gekregen voor de niet opgegeven inkomsten. Het vermoeden is dat het gaat om contante betalingen van cliënten waarvan hij maar een deel administratief heeft verwerkt. Om er zeker van te zijn dat Moszkowicz de schuld betaalt, heeft de fiscus een hypotheek van 1 miljoen euro gekregen op zijn kantoorpand aan de Herengracht. Deze hypotheek is op 10 mei 2010 gevestigd blijkt uit een akte van het kadaster.
De maatschap Moszkowicz is wel Eigenaar van het Pand Herengracht te Amsterdam waar Bram Moszkowicz woont en werkt, maar de Maatschap Moszkowicz heeft de Koop Prijs daar voor Nooit Zelf betaald. De koopprijs voor dat pand is, betaald door de Nederlandse Criminelen Groep. Om dat te verbergen is met Behulp van een Duitse Bank Rekening en een Bank Rekening op Naam van Moszkowicz Sr, die Koop Som betaald. Zelfs de Schenking Rechten zijn betaald door dezelfde Nederlandse Criminelen Groep.
Klandizie voor Moszkowicz werd geregeld, zodat de Maatschap bekendheid kreeg.
Hier moest natuurlijk een tegenprestatie tegenover staan en die kwam er. Bram werd vriendelijk gechanteerd kopieën af te staan van een strafzaak waar hij een verdachte als advocaat bijstond. De eerste keer heeft Bram resoluut geweigerd maar de crimineel aan de andere kant van het bureau, schoof over het bureau, foto’s van een blote Bram en een even blote ontvoerde jonge vrouw van hen beide genomen aan de Vamerenweg te Kerkwijk(Zaltbommel)[ Een boeren schuur,met kamer en badkamer].
Een jonge 3 dagen ontvoerde vrouw die op dat moment, niet ver van de plek van ontvoering reeds was gevonden (nadat de Tweespaltmaker eerder het meisje gedwongen had tot seks met hem in de boerenschuur en haar daarna heeft vermoord om haar vervolgens op de plaats delict te deponeren) Van het slachtoffer zijn destijds uitgebreid foto’s in de krant waren verschenen).Bram was voor deze chantage foto’s speciaal gedrogeerd met een drug ontwikkeld door de stichter van het FC Dondersinstituut te Nijmegen, dhr Peter Hagoort, die deze drug speciaal voor Korlaar aanmaakte en sinds 1980 hiervoor ruimschoots wordt betaald.[De aangemaakte drug die het geheugen wist (CaMKII),wordt gemaakt van hersenvocht.Hersenvocht die de broeres aanvankelijk bij elkaar afnamen, maar hier later ontvoerde vrouwen en jonge meisjes voor gebruikten middels een lumbaalpunctie waarbij het hersenvocht (liquor) uit het lichaam wordt gehaald. Onderin de rug (bij de lendenwervels, buiten het bereik van het ruggen merg) zit een holte die met hersenvocht is gevuld. Bij vrouwen en jonge meisjes,die ze samen met zwager G. van L. tevens verkrachten] Bram kon niet anders dan hierna te voldoen aan het dwingende verzoek en de crimineel kon een kopie van het hele strafdossier meenemen. Een telefoontje was hierna voldoende om een dossier bij de secretaresse van het kantoor op te halen Later heeft zich deze chantage nogmaals herhaald door Dino Soerel, nadat Bram met de zuster van Dino, Orminda, Minnie Soerel het bed had gedeeld.
Een criminele investering met het doel om verdachten te flessen, getuigen te laten verdwijnen en over het algemeen strafzaken te frustreren. Voorkennis dus.

Dijkhuis Vastgoed Management (DVM) en Sedijko Van de gebroeders Harro en Chris Dijkhuis van Dijkhuis vastgoed, zult u geen foto vinden.
Eenvoudig weg omdat de broers Harro en Chris Dijkhuis niemand anders zijn dan de gebroeders Van Korlaar en Willem Holleeder. De broers Van K hebben alles voor dat bestaan wel geregeld, zoals geboortebewijzen, paspoorten, rijbewijzen, id kaarten, achtergronden.

Harro Dijkhuis = alle 4 broers van K gezamenlijk. EvK treedt het meest naar buiten op als Harro Dijkhuis. Chris Dijkhuis = Willem Holleeder.
Jolanda Baks van Haaften presenteert zich als Femke J. Dijkhuis als het uitkomt. Ook van deze Femke vindt u uiteraard geen foto,maar wij hebben toch iets kunnen vinden:

Zij wil niet op de foto en wil zo min mogelijk over het bedrijf, laat staan over zichzelf kwijt lezen we op https://www.propertynl.com/index-newsletter/verhuur-%20van-renault-gebouw-tegen-wil-en-dank/. Waarom Dijkhuis de vertrouwde naam Sedijko (een samenvoeging van Sebus en Dijkhuis) geruisloos heeft veranderd in DVM komen we niet te weten.

Willem Holleeder is vergezeld door Marcel Kaatee bij de broers van K gekomen met het verzoek of hij met hen kon samenwerken met de belegging van zijn criminele vermogen. ongeveer 5 besprekingen, altijd op de zondag, hebben plaatsgevonden met de broers van K., Willem Holleeder en zijn vaste adviseur Marcel Kaatee.(een beheerder Gokhallen/BIBOB procedure). Die besprekingen vonden altijd plaats in het ouderlijk huis van de broers van K te Kerkdriel, gem. Maasdriel. Uiteindelijk kwamen ze tot overeenstemming en Willem Holleexer zou 150 miljoen storten, wat hij ook daadwerkelijk heeft gedaan. Na de overeenstemming met Willem Holleeder gingen de broers van K zoeken hoe zij die samenwerking daadwerkelijk zouden opzetten. De broers van K werkten toen al enige jaren met de valse identiteit Harro Dijkhuis.
De Allesweter (Evert) kon de broers vertellen dat er wellicht muziek zat in het gegeven dat de vriendin van Willem Holleeder de naam droeg van Maike Dijkhuis. Willem Holleeder had die vriendin ergens in een gevangenis in het noorden van het land opgedaan, waar Holleeder toen gedetineerd had gezeten. Vervolgens zijn de broers van K. voor Willem Holleeder de naam Chris Dijkhuis gaan regelen, (steekpenningen werden betaald) de zogenaamde broer van Harro Dijkhuis. Daarbij hebben de broers van K geregeld dat Maike Dijkhuis opeens de dochter van nieuw geschapen Chris Dijkhuis werd. Willem Holleeder vond dit het hele gebeuren uiterst grappig en stelde dat hij in feite dus nu het bed deelde met zijn eigen dochter. Zo is Willem Holleder met de broers Korlaar eigenaar van de Rembrandt toren in Amsterdam, het Hilton Hotel en is men nu bezig met de Bouw van het Waldorf Astoria Hotel Keten.

6 mei 2002

De Moord op Pim Fortuyn

Volkert van de Graaf wordt in de media als enige moordenaar van Pim Fortuyn gepresenteerd.
De 2de moordenaar en ingehuurde Hitman, Alias Abu Fatah, Die op het Elektriciteits Huisje het Fatale schot loste wordt niet in de publiciteit gebracht. Deze Abu Fatah stapte om 18.25 uur op die dag in een donkerblauwe BMW serie 7 en werd in allerijl naar Schiphol vervoerd om per klaarstaande privéjet het land te verlaten.
Het pistool (Een Star, type Firestar)waarmee de ingehuurde moordenaar Volkert van der Graaf op Pim Fortuin schoot, heeft Volkert van der Graaf voor zijn verjaardag cadeau gekregen samen met de daarbij behorende munitie.Hij kreeg dat wapen van zijn bevriende advocaat Wilbert Elings.Een advocaat die volledig wordt beschermd door Maffia Nederland BV (met aan de top de Allesweter)en door hen wordt voorzien van zijn noodzakelijke voorraad cocaïne. Deze Wilbert liet het wapen door een cliënt van hem(een vrachtwagenchauffeur) in België kopen (Centaure/ Kabarka?).Betreffende advocaat veganist en ooit bestuurder bij MSVN (samen met mevrouw Winnie Sorgdrager) behoort bij de een macrobiotische club van denkers.U mag denken wat u wilt, maar het ruikt bij deze moord naar in opdracht van (…)

2006

Willem Holleeder heeft geen opdracht gegeven voor de liquidatie van Thomas van der Bijl. Willem( 20 april 2006 ) Holleeder was wel de reden dat Thomas van der Bijl geliquideerd diende te worden. De opdracht tot liquidatie van Thomas van der Bijl zal gegeven zijn door de vriendjes van Willem Holleeder en wel de familie K. van de mafia Nederland BV.
Via het OM is bekend geworden dat Thomas van der Bijl had gepraat. En via OvJ Fred Teeven werd even gezorgd, dat Thomas van der Bijl uit de gevangenis met verlof werd gestuurd, zodat liquidatie kon plaatsvinden. De Allesweter en broers. hebben alle vijanden van Holleeder allang naar de andere wereld geholpen. Met dank aan het OM.
Wat het OM vergeet te vermelden is dat Holleeder misschien gevaar loopt buiten de gevangenis muren, maar dat Holleeders zoontje ook gevaar loopt. Binnenkort zal Holleeder die zweeg worden vrijgelaten in de veronderstelling dat dit buiten de muren escaleert. Willem Holleeder is in het verleden zo dom (of zo goedgelovig) geweest om zijn miljoenen vermogen te beleggen bij De Allesweter en zijn club vastgoedhandelaren. Bij inleg omstreeks 2000 was dat vermogen van Willem Holleeder 150 miljoen.

2008

Zo blijkt dat de operaties van mensenhandel door Saban Baran, werd ‘gerund’ door deze vier broers uit het dorp Hoenzadriel . Deze broers worden omschreven als de ‘absolute top van de Nederlandse maffia’. Via deze broers en Jan Koers is de ‘operatie Free Saban’ in gang gezet. Dick van Dijk, president van het Gerechtshof in Arnhem, heeft zich een bedrag van rond de 250.000 Euro laten betalen om ervoor te zorgen dat de Turkse crimineel Saban B. kon ontvluchten naar Turkije. ( 2009)

De 4 criminelen zijn uitgegroeid tot de bijnamen De Allesweter, De Commissaris, De Tweespaltmaker en De 4de Nitwit, opererende als een moderne James bond on “Her Majesty’s secret service niet in Staatsbelang, en hebben in Nederland en België voor hun Handel (Drugs en Pedofilie) belangrijke personen gecorrumpeerd zodat zij tot nu toe nimmer vervolgd zijn. Het Landelijk Parket in Nederland ontkent hun bestaan zelfs nadrukkelijk. Dankzij diverse euro’s natuurlijk, welke aan sommige leden van het OM zelfs in maandelijkse porties wordt uitbetaald. Daardoor ontkennen nu al 3 achtereenvolgende ministers van justitie en hun staatssecretarissen het bestaan van deze top criminelen. Ook tegen betaling natuurlijk of tegen gratis vakanties of gratis verblijven in kuuroorden zoals in Engeland is
gebeurd.

De 4 genoemde criminelen hebben het zelfs klaargespeeld om door Joris Dremmink op de lijst geplaatst te worden van door de Staat te beveiligen personen in het kader van het Koninklijk Huis. Daarnaast weten deze 4 genoemde criminelen zodanige schandalen van Beatrix, haar zusters en haar kinderen, dat deze mevrouw er alles aan zal doen om die 4 criminelen buiten elke vervolging te houden. De Allesweter en Commissaris zijn kind aan huis bij de koninklijke familie Amsberg en niet op de koffie, maar om te voldoen de specifieke seksuele voorkeuren van de “dames”. De Allesweter, de absolute hoofdcrimineel in Europa en misschien ook wel daarbuiten, heeft omstreeks 2002 tevens geregeld dat hij een eigen pasje kreeg om het gebouw van het Landelijk Parket te Rotterdam zelfstandig en ongecontroleerd te betreden. Hierdoor kon/kan hij in dat overheidsgebouw rustig praten en overleggen met door hem uitgekozen en betaalde Officieren van Justitie hoe volgens hem en zijn zwaar criminele groep een bepaalde strafzaak behandeld diende te worden, c.q. hoe de strafzaak gefrustreerd diende te worden, zodat hij processtukken uit strafdossiers kon meenemen en ervoor kon zorgen dat getuigen zich bedachten, zich niets meer herinnerden, dan wel dat getuigen gewoon geliquideerd werden en/of meteen verdwenen.

Mr B. Nieuwenhuizen was vanaf 1 augustus 2001 plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket, plaatsvervangend griffier van de eerste en tweede Kamer en was vanaf 1 oktober 2005 definitief de Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket. En wie bij het Landelijk Parket is in staat om de zware crimineel De Allesweter zomaar een pasje voor het gebouw te geven, denkt Nederland. De afgelopen decennia hebben politie en justitie telkens overduidelijk aangetoond vergeven te zijn van corrupte elementen. Die corruptie dient uitgeroeid te worden. Nederland moet op politie en justitie kunnen vertrouwen. Nederland dient beschermd te worden tegen zwaar criminele elementen.
Vraag maar eens aan de oud Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket – thans Hoofdofficier van Justitie bij het OM in arrondissement Den Bosch – hoeveel zware Nederlandse criminelen en hoeveel enorme Nederlandse criminele netwerken hij gedurende zijn beheer bij het Landelijk parket heeft opgepakt en heeft opgerold.
GEEN EEN!!!!!!!!!! En diezelfde vent beslist nu alles in Noord-Brabant, Van 1989 tot 1993 was hij directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

De Groot Criminelen wassen hun Crimineel Verkregen geld wit via Buiten Landse Banken en Rekeningen.

Met behulp van (thans minister) Melanie Schultz van Haegen – Maas Geesteranus zijn hoogstwaarschijnlijk via de luchtvaartmaatschappij Air Exel van Eric de Vlieger, zie : http://www.holleeder.info/0074.Erik%20de%20Vlieger.html, wekelijks weekeindtassen met crimineel geld uit Nederland weg gevlogen naar bijvoorbeeld de Kaaiman Eilanden. Honderden Miljoenen Euro S zijn zo wit Gewassen. Waarom Melanie Schultz van Haegen Maas Geesteranus dat deed?

Omdat Melanie Schultz van HaegenMaas Geesteranus haar Studenten Tijd met het werk als luxe call girl heeft betaald en foto’s van haar blote seks activiteiten uit die tijd bij de grootcriminelen liggen.
Ondanks het gegeven dat die vliegtuigmaatschappij nimmer aan de vereisten heeft voldaan , heeft de toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat altijd een vliegvergunning afgegeven. Die staatssecretaris ,Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus. is bezocht met de foto’s gemaakt van haar jarenlange werk als luxe callgirl en de factuur van het halssieraad dat zij als afscheidscadeau van de “pooierbaas” gekregen heeft, toen zij na haar afstuderen met dat werk stopte. Ook haar maatje in de callgirl organisatie Ayaan Hirshi Ali kreeg als afscheid hetzelfde sieraad . Een antikruis van goud hangende aan een gouden ketting.Zij is door de AIVD goedgekeurd voor een ministerpost!!!

Melanie Schultz is gewaarschuwd dit antikruis niet openbaar meer te dragen,waarna zij dit door een Goud Smid heeft laten versmeden tot een ander Uitziend hHals Sieraad.

Erik de Vlieger is gechanteerd, met het feit dat hij(op een parkeerplaats voor een Bedrijfs Hal) door de Broers een voor Erik een vervelende Zaken Relatie heeft laten vermoorden. Die Moord is uit gevoerd door de Commissaris en de Twee Spalt Maker gezamenlijk. Na dat moment werd Erik de Vlieger Gevoelig voor chantage. Maar deze Top Criminelen hebben ook eigen Vervoer Middelen. Onder anderen een Privé Jet met mogelijk de Registratie PH MEX, een Citation, wordt genoemd.In ieder Geval werd deze ook gespot in Marrakech, Marocco. Hiervoor gaan we even terug naar Willem Endstra. Ondertussen bouwde Endstra rustig verder aan zijn onroerend goed imperium. In 2001 was hij samen met de Rotterdamse havenbaron “Hans van der Lande”(De Allesweter gebruikte deze naam ook als alias) betrokken bij de aankoop van het voormalige Brits militair vliegveld RAF Laarbruch, vlak over de Nederlandse grens tussen Nijmegen en Venlo, nu bekend als Airport Weeze of ook als Düsseldorf Niederrhein. In een later stadium werden daar de Ubbergenaar Herman Buurman en Erik de Vlieger bij betrokken. Eind 2001 moest Endstra uit het project stappen, na dat de Duitse overheden erachter kwamen dat de Nederlandse justitie hem op de korrel had. Later zou blijken dat Endstra daarna toch zes miljoen euro in het vliegveld had gestoken, dat inmiddels Flughafen Niederrhein was gedoopt. Endstra kende De Vlieger al van eerdere Samen Werking, samen met Vast Goedhandelaar Klaas Hummel.Maar Evert van Korlaar doet zich o.a. ook voor als Havenbaron Hans van der lande en heeft de beschikking over een eigen vervoermiddel, een privéjet. Een privéjet die o.a. onder beheer was van het latere Failliete Solid Air.
Een van de gebruikelijke namen voor de eigenaar van Airport Weeze is de 100% stroman H.E. Buurman.Tal van stromannen beheren het vermogen van deze broers,de namen zijn bekend.(tevens zijn andere identiteiten van de broers bekend die we hier om reden niet zullen noemen)
Airport Weeze is financieel echter naar onze informatie volledig eigendom van de Gebroeders Korlaar. Gekocht toen het nog vliegveld Niederrhein was met ca 150 ha grond.
Alle andere namen verbonden aan vliegveld Niederrhein zijn ofwel valse namen ofwel stromannen van de broers. In airport Weeze heeft E.v.K een appartement. Ingang in de aankomsthal om een hoek. Deur is met toegangscode te openen. Trap omhoog. Mooi appartement met recht uitzicht op de start en landingsbaan.

GEHEIME ORGANISATIE GLADIO

Ten tijde van Bernhard van Lippe Biesterfeld was er een “Stay Behind” organisatie opgericht Operatiën Inlichtingen genoemd, onder de naam Gladio.
Zie onder aander http://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2012/01/he t-schaduwcommando-van-prins-bernhard.pdf

Een gevecht en inlichtingen organisatie die voornamelijk het doel hadden de communisten niet aan de macht te laten komen en het koninklijk huis in het zadel te houden.

Gladio was en is een geheime organisatie en werd voorzien van wapens en geld door het ministerie van defensie en nam sabotagen, overvallen en liquidaties voor hun rekening. Een van de belangrijkste leiders van Gladio was Hans Teengs Gerritsen de boezemvriend van Bernhard. In een brief van 13 november 1990 bevestigde de toenmalige premier Ruud Lubbers het bestaan van een Nederlandse Stay-Behind organisatie. Formeel werd de organisatie begin 1992 opgeheven, de afwikkeling daarvan duurde voort tot in 1994, doch de signalen zijn er dat deze organisatie nog steeds actief is en leden van een motorclub worden hiermee in verband gebracht. Het ziet er echter naar uit dat parallel aan deze Gladio organisatie een nieuwe criminele organisatie van de grond is gekomen, die gesteund door de allerhoogste ambtenaren, zich bezig houden met, drugsimport ,wapentransporten, liquidaties en pedofilie.
Een zwaar criminele organisatie waar miljarden in omgaan en welke de democratie en Rechtsstaat Nederland ondermijnd. Deze organisatie wordt ongekend en crimineel gesteund door de verwerpelijke belangenverstrengeling van topambtenaren en hoger. De pedofiele aantijgingen van onder andere Joris Demmink in Nederland als mede zijn betrokkenheid tot o.a. het Arend de Ru meisjeshuis in Shihanoukville, Cambodja, dienen diepgaand te worden onderzocht, waarbij de overige Hoge Ambtenaren mede Schuldig aan Pedofilie en criminele activiteiten voor een volkstribunaal dienen te worden berecht.
Ieder vorm, om deze volksverraderlijke activiteiten te elimineren moet gezien worden als prioriteit nummer één om de Rechtsstaat Nederland, weer gestalte te geven.

De financiële man van de grootcriminelen werd tijdens de IRT affaire opgepakt, hetgeen de criminele business ging schaden.
Een chantage briefje ging naar de hoogste maar tevens ook chantabele ambtenaar, de minister van Justitie, waarin duidelijk werd uitgelegd dat als de financiële man op juridisch gebied iets zou overkomen de inhoud van het schrijven aan de buitenwereld zou worden getoond. De brief werd o.a.begeleid met een kopie schrijven van de top manager van Nortrop,waarin werd gesteld dat Northrop 1,5 miljoen dollar aan Benhard van Lippe Biesterveld had overgemaakt, met de bedoeling dat Bernhard voor Northrop de opdrachten uit Nederland zou binnen halen.(we hebben het hier niet over Lockheed,waarvan de steekpenningen reeds bekend waren), vergezeld van nog enige compromitterende foto’s van Bernhard van Lippe en avonturen met vrouwelijk schoon , zorgde dit voor onmiddellijke vrijlating van de financiële man uit de bovenwereld.

Maarten van Traa, 21 oktober 1997

Het Auto ongeluk van de te dicht bij het vuur gekomen Maarten van Traa met zijn IRTonderzoek was geen ongeluk ! Maarten van Traa is naar onze overtuiging vermoord.
Opdrachtgever en regelaar van die moord is De Allesweter?
De Allesweter vroeg Stanley Hillis om op te treden als zijn getuige, om veilig te stellen dat hij met de moord op Maarten van Traa de door hem begeerde maffia eretitel Excellente, ofwel excellente moordenaar, zou krijgen. De Allesweter, vergezeld door Stanley Hillis, heeft voor die moord zeker 4 of 5 keer in een restaurant gesprekken gehad met een vrouw gelieerd aan Maarten van Traa. (Pauline Krikke?)
Deze vrouw vroeg voor haar medewerking aan de moord de wethouderspost van Amsterdam.
Stanley Hillis heeft gezorgd dat die wethouderspost voor die vrouw klaar stond (en ook na de gemeenteraadsverkiezingen klaar bleef staan), via gecorrumpeerde topambtenaren. De vrouw ging akkoord met de medewerking.Pauline Krikke werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart 1998 (5 maanden na de moord op Van Traa) wethouder te Amsterdam met als portefeuille Economische Zaken, Werkgelegenheid, Bouwen, Wonen en Economie. En De Allesweter overhandigde aan die vrouw een kleurloos en reukloos drugsvloeistof.

Daarna ging De Allesweter achterover leunen en wachten. Hij hoefde nog geen 2 weken te wachten.De betreffende vrouw en intimus van Maarten, gaf Maarten van Traa, vlak voordat hij in zijn auto stapte, een drankje met de drugsvloeistof erin.{Dat de Van Korlaars, Pauline Krikke kennen,wordt duidelijk als Kees van Korlaar op uitnodiging van Krikke, samen met haar de dakloze boot in Arnhem bezoekt !}
Maarten van Traa was daarna niet meer in staat om gecontroleerd auto te rijden en heeft zichzelf doodgereden.
Bij de autopsie is niets in Maarten van Traa’s bloed gevonden omdat die drugsvloeistof (een lichaams eigen stof)niet traceerbaar is. Een gevangenispredikant heeft nog gebeld met het OM omdat in de gevangenis het verhaal ging dat Maarten van Traa was vermoord. De politie en OM zette die
moord weg als tragisch ongeluk.De Allesweter werd onderscheiden en kreeg op de daaraan volgende maffiavergadering met groot eer de criminele eretitel “Excellente” en werd bijzonder geprezen omdat politie en OM de moord hadden weggedaan als ongeval.. Harm Brouwer en nog een paar Officieren van het Landelijk parket hebben ijverig meegeholpen een mist wolk te scheppen om de criminelen met genoemde bijnamen buiten het gezichtsveld te houden.

21 februari 2011

De moord op Stanley Hillis en de ongelooflijke verdwijning van de moordenaars!

De officiële lezing gaat als volgt.
Op 21 februari 2011 werd Hillis rond het middaguur in de Watergraafsmeer in zijn auto beschoten. Hij overleed ter plaatse. Hillis zou een afspraak hebben gehad met Donald Groen. De Nationale Recherche was op de hoogte van deze afspraak en heeft ervoor gezorgd dat er een aanhangwagen met daarin twee rechercheurs naast de auto stond. Die rechercheurs zouden het gesprek tussen de twee mannen afluisteren. Toen het vuur op Hillis werd geopend waren er dan ook meerdere rechercheurs in de directe omgeving, maar door slechte communicatie heeft dat niet kunnen leiden tot de arrestatie van de dader(s).

Vanuit de lucht filmde een helikopter de gehele operatie, de moord staat dus op de band maar vanwege luchtvaartbeperkingen (?) moet de heli de achtervolging staken,aldus de officiële verklaring.Onzin, want het vliegen boven een woongebied lager dan een vlieghoogte van 300 meter AGL (boven de grond),is verboden voor (andere) vliegtuigen.
De ware toedracht is dan ook anders. Het was bekend dat Hillis in overleg met de politie was getreden en een afluister situatie had toegestaan. De Recherche lag naast de auto van Stanley in een aanhangwagen (van een niet bestaande firma Willemse Betonboringen Zaandam )en hebben de liquidatie toegestaan. Opmerkelijk detail: Het busje staat reeds te wachten als Hillis komt aanrijden en parkeert op de open plaats.De schutter stapt rustig uit en schiet op Stanley Hillis. Het busje met de daders rijdt daana de doodlopende weg in. Keert dan en rijdt terug. Als het busje teruggereden, weer bij de auto van Stanley Hillis komt, stapt de schutter opnieuw uit en vuurt nog enige kogels op Stanley Hillis af. Gecheckt is dus of Hillis werkelijk dood was. Het busje met de moordenaars verdween ondanks de daarboven cirkelende politie helikopter, rechercheurs in de aanhang wagen en politie in de direkte omgeving naar een loods onder de naam Harro Dijkhuis cq Sedijko BV, aan de Korte Ouderkerkerdijk 16 (richting Rembrandt Toren) een zij straat van de Spaklerweg,waar deze “Fa. Dijkhuis” al decennia panden in eigendom heeft.

Het busje is uiteraard nooit gevonden,om reden dat dit diezelfde avond nog op een binnenschip is geladen en waarschijnlijk afgezonken is in het IJselmeer. Het busje is zes maanden voor de moord gestolen,echter de recherche zegt dat op 5 september 2010 (vijf maanden voor de moord dus) het busje gefotografeerd is in Amsterdam-Noord en dat er ook een foto van de bestuurder, de vermoedelijke dader, is. Waar is die foto?Robert Mink Kok is in het bezit van zeer,compromitterend foto- en filmmateriaal waarop leden van het “Koninklijk” Huis, Rechters, hoge ambtenaren van diverse Ministeries alsook Justitie te zien zijn. Mink verkocht een gedeelte van dat materiaal aan Stanley Hillis die daarmee diverse hoge ambtenaren chanteerde.

Extra Info

Toen Leistra op 16 juli 2005 een artikel schreef waarin hij Demmink sprekend opvoerde, wist hij van de affaire af omdat in 2003 de zaak ‘Demmink 2′ (Anne Frank Plantsoen Eindhoven) wekenlang landelijk nieuws is geweest. Desalniettemin heeft hij het nagelaten Demmink over deze zaak te bevragen. Een pedo uit Zeeland die verder niemand kent overlijdt, Leistra schrijft een jubelende necrologie waaraan ook Demmink zijn steentje bijdraagt en waarbij zowel de overledene als Demmink banden hebben met een jeugd-instelling in een pedo-paradijs in Cambodja. Dan hebben we het feit dat de hoofdredacteur van Leistra, de homofiel Arendo Joustra, het in 2007 op het hoogtepunt van de affaire- Demmink 3 in een ongelofelijk commentaar opnam voor de kinderverkrachter waarvan de laatste zin luidde: Maar hij verdient het niet om zonder een spoor van bewijs te worden beschuldigd van seks met jongens onder de achttien of, erger, pedofilie. Dit bewijst in onze ogen dat Leistra medeplichtig is aan het buiten beeld houden van de delicten van Demmink. Waarom? Omdat Leistra aanwezig was bij de satanische moordvoorstellingen in Hattemerbroek?Een getuige vertelt:Gerlof Leistra zat bij de martel/moordvoorstelling links van mij, op een stoel aan het middenpad en ca 4-5 rijen voor mij. Ik heb hem goed kunnen zien, want er zat geen ander persoon op de stoelen van de rijen voor mij.

Greg Remmers groeide op in Ned. Indië en wordt door justitie gezien als één van de kopstukken in het Amsterdamse drugsmilieu. Zijn organisatie staat in nauw contact met het beruchte Colombiaanse Cali-kartel. Een belangrijke rol binnen de organisatie is ingeruimd voor zijn zoons, die elk sleutelposities vervullen binnen de groep-Remmers. Eind 1997 begon de recherche onder de codenaam ‘Speed’ aan een grootschalig onderzoek naar de bende van Remmers. Ze ontdekten dat de Amsterdammer nauwe banden onderhield met de Colombiaanse drugsbaron Eugenio ‘Don Hugo’ Montoya. Op 14 december 2000 werd Remmers uiteindelijk veroordeeld wegens drugshandel en kreeg hij een gevangenisstraf van zeven jaar. Andy Remmers werd veroordeeld tot vijf jaar celstraf, en zijn broer Danny werd vrijgesproken. Eind 2002, met het einde van zijn straf in zicht, kwam Remmers in het kader van reclassering te werken bij Smart Verzekeringen BV. Deze firma had ook een vastgoedpoot: Smart Vastgoed BV. Via dit onderdeel regelde Greg Remmers een villa in Vinkeveen voor een lid van zijn organisatie, Fred Ros. De villa werd gehuurd van actrice Katja Schuurman. Nadat Ros in januari 2003 werd gearresteerd wegens wapenbezit, wordt het huis in Vinkeveen doorzocht. Daar trof de politie een waar wapenarsenaal aan. Op verdenking van betrokkenheid bij deze wapencollectie werden Greg Remmers en twee van zijn zoons opgepakt in januari 2004. Kort na de moord op Van Houdt wordt er in een villa in Vinkeveen een grote partij wapens gevonden door de politie. De villa werd gehuurd door Fred Ros, die drie dagen eerder was gearresteerd omdat hij een wapen op zak had. Naast Ros moet ook Jesse Remmers zich verantwoorden voor de lading wapens.

Samen zitten ze lange tijd in voorarrest.
Na zijn vrijlating in 2003, had G. Remmers niet lang stilgezeten. Hij ging zich vrijwel meteen weer bezighouden met de handel in drugs en wapens. Zo kreeg hij in mei 2003 een conflict over een lading amfetamine. Die zou Greg Remmers leveren aan twee Joegoslaven, Serjan M. en Alexander Bulatovic. Die zouden het weer verkopen aan de Britse drugshandelaar Peter G. De deal mislukte echter, omdat de speed van slechte kwaliteit zou zijn. Doordat de telefoons van de M. en Bulatovic werden afgeluisterd, kon de politie de hele ruzie op de voet volgen. Na de liquidatie van Bulatovic op 17 mei 2003, besloot de politie tot actie over te gaan en alle betrokkenen te arresteren. Remmers zelf wordt op 3 juni 2003 gearresteerd. Een andere zoon, de in 1968 geboren Jesse Remmers en hitman, wordt in februari 2007 opgepakt in verband met de moord op Thomas van der Bijl. In november 2011 hoort Greg Remmers 24 jaar cel tegen zich eisen in het Italiaanse Napels voor zijn betrokkenheid bij een internationale drugsbende. Voor deze Italiaanse zaak zit Remmers sedert juni 2010 vast. Greg Remmers stelt onschuldig te zijn. Naar gelijkluidende mening van de Italiaanse topadvocaten van Greg Remmers, Ettore Stravino en Carlo de Pascale, is er in de reeds beschikbare Italiaanse dossiers van de Tamanaco-zaak, eveneens geen substantieel bewijs tegen hun Nederlandse cliënt. De Tamanaco-zaak behelst voorbereidende handelingen in 2004 en een grote drugsvangst door de Italiaanse politie in 2005. Greg Remmers was echter van april 1999 tot juni 2006 gedetineerd, waardoor hij onmogelijk een wezenlijke rol hierin heeft kunnen spelen.Greg Remmers zegt hierover : ik krijg de doodsteek.
Moet Greg Remmers misschien “kalt” gesteld worden omdat hij te veel in het vaarwater van de 4 broers zit?—- Zie voor Jesse remmers: http://www.holleeder.info/0136.Jesse%20Remmers.html

Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag werd schrijfster Yvonne Keuls geïnterviewd door EenVandaag. Onder meer over haar boek ‘Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel’. Daarin beschrijft zij hoe een Haagse rechter (Rueb) zich vergreep aan jongens. In EenVandaag toont Keuls zich woedend over ‘de godvergeten arrogantie’ binnen de Haagse rechtbank en over ‘de lafheid van politici en Justitie’. Terwijl nota bene in het Haagse Paleis van Justitie pedo-pornofoto’s werden gemaakt, keken de machthebbers de andere kant op. Wijlen rechter Rueb , vertelt Keuls in EenVandaag, kon ‘zijn handen niet thuis houden’ en ‘liet gewoon met een dienstauto van Justitie kindertjes ophalen waar hem het welgevallig oog op was gevallen’. De schrijfster kaartte de zaak in 1985 in haar boek aan en bleef er daarna voortdurend op hameren dat helemaal niemand ingreep. In Vrij Nederland vertelde Keuls in mei 2010 nog dat de pedofiele praktijken van Rueb ‘algemeen bekend waren bij de Haagse rechtbank, maar ze lieten hem veertien jaar gewoon zijn gang gaan. Het was één groot complot aldus Keuls. Wij trachten deze conclusie met dit artikel aan te vullen.
Van 1986 tot 2003 werkte de als gevolg van zijn wangedrag in de Chipshol-zaak gevallen NMa-baas Kalbfleisch bij de rechtbank Den Haag. En ook liegende rechter Westenberg (eveneens gesneuveld door toedoen

van Chipshol) was bij de Haagse rechtbank van de partij, van 1985 tot zijn smadelijke aftocht in 2009. Wat wisten de twee prominenten gedurende hun lange periode bij de ‘zieke’ Haagse rechtbank van deze en andere zaken? Hebben zij er hun mond open over gedaan of vielen/vallen zij onder de door Keuls gesignaleerde ‘lafheid van politici en Justitie’? Saillant: als lid van de commissie Deetman die het misbruik binnen de R.K. Kerk onderzocht, bleek Kalbfleisch volledig buiten beeld.

Keuls kaartte de Haagse zaak aan en werd meteen gemarginaliseerd. Een inmiddels bekend patroon. De Haagse griffier die de misdragingen van Kalbfleisch en Westenberg openbaarde onderging eenzelfde lot. En wie in alle redelijkheid en rust om een onderzoek naar aanhoudende pedo-beschuldigingen jegens Justitie- topman Demmink vraagt, wordt al evenzeer aangepakt. Terwijl serieus onderzoek naar de Haagse heren Westenberg, Rueb, Stolk en Kalbfleisch niet van de grond komt en willens en wetens wordt getraineerd.

Her Majesty S Secret Service? (2)

INFILTRATIE RECHT S STAAT NEDERLAND

Note
Het navolgende, ongeverifieerde verhaal is als ware gebeurtenissen gepresenteerd.
Gezien de details houden wij er ernstig rekening mee dat dit verhaal de waarheid zou kunnen bevatten.

Deze gegevens zijn bij politie alsmede de MSM aangeboden, doch hier is geen vervolg op gekomen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit verhaal op de juiste merites te beoordelen. (o.a. op grond van art. 160+161+162 Sv)

*********************************************
*********************************************
*********************************************

******
De geïnfiltreerde Maffia in Nederland is een geheel van geheime criminele organisatie, georganiseerd in afdelingen.
Zij beschikt over vier verschillende segmenten: een criminele, culturele, politieke en economische.
De prijs van cocaïne per kilo zou niet meer bedragen als de prijs van een pak koffie, doch door dit bewust in het illegale circuit te houden, levert dit aan criminelen en Staatsbedrijven enorme winsten op

Zie http://www.youtube.com/watch?v=ymleOVcOTeM&feature=player_embedded

Deze organisatie waarbij met gemak jaarlijks, ruim 10 miljard wordt omgezet met de handel in drugs, 1,5 miljard door wapenhandel en 2 miljard aan woekerleningen en chantage. Wereldwijd zijn er officieel 20 miljoen gebruikers, die ieder gemiddeld 7 gram per week gebruiken á $70,-/gram en er dus officieel totaal 511 miljard dollar in omgaat. De onofficiele cijfer , waar regeringen fors aan verdienen (o.a. Afghanistan) liggen echter aanzienlijk hoger. Drugs is ook voor Nederland big business.
Aan de top van de verschillende afdelingen (geleid door families) staat de “Don” (Heer Ndrangheta). Zij worden bijgestaan door consiglieri (raadgevers, meestal in de vorm van gechanteerde rechtelijke macht en/of dito advocaten). De Don geeft opdrachten aan zijn kapitein van een regiment. Een regiment is weer onderverdeeld in verschillende teams, werkzaam in 4 segmenten, zoals genoemd. Deze teams worden weer aangestuurd door een, wat we zullen noemen sergeant welke de uitvoerende handelingen laat verrichten door zijn soldaten.

In “Part 1” is een tipje van de sluier gelicht van deze geheime organisatie. Zoals op deze site uiteengezet, is de criminele organisatie door steekpenningen en chantage erin geslaagd te infiltreren op de meest gevoelige plekken in de Rechtstaat Nederland. Eenmaal in het bezit van verzamelde gevoelige gegevens is het eenvoudig afzonderlijke personages en zelfs een heel koninkrijk blijvend te chanteren. Om dit echter langdurig vol te houden dient de druk op de ketel te blijven en de infiltratie tot in de hoogste top plaats te vinden. Het hierbij gehanteerde organisatie talent, is briljant te noemen, ware het niet dat we hier spreken over een Rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie, welke een verwerpelijke gelegenheid biedt aan de meest perverse voorkeuren van de gechanteerde personen om hiermee de chantage middelen te vernieuwen. Hoe werkt het verder? Personen die een gevaar vormen voor de onthulling worden geëlimineerd, zoals Pim Fortuyn en/of weggestopt in een TBS kliniek (E.Lensink) of gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting zoals de gynaecoloog van de “oranjes” Prof. Dr A.A. Haspels. Dit is de echter de snelle methode, die van boven wordt aangestuurd. Moeilijker wordt het de gechanteerde personages, blijvend onder controle te houden. Hiervoor heeft men zo nodig vernieuwde chantage middelen en een bijkomende geraffineerde oplossing. Indien een individu niet meer voldoende meegaand is wordt de persoon in diskrediet gebracht middels websites of andere media mogelijkheid. Een zachte bijkomende dwang van de criminelen is dan nog slechts nodig om de man/vrouw van dit diskrediet te verschonen en hem/haar weer in het gewenste spoor te laten krijgen. Het in diskrediet brengen gaat overwegend om één persoon tegelijk, nooit om groepen. M.b.v de media (bijvoorbeeld Peter R.de Vries) is het mogelijk een enkel individu wel of niet rechtvaardig te beschuldigen en in ernstige verlegenheid te brengen. De personages worden nooit gelijktijdig en/of in een groep aangepakt. Let u daar maar eens op.

John de Mol is gefinancierd m.b.v. het crimineel vermogen van Klaas Bruinsma, Charles Geerts en John Engelsma. De Mol stond rond 1980 aan het randje van een faillissement en middels bemiddeling van Peter R. de Vries, die connecties met Bruinsma had werd een miljoen gulden geïnvesteerd. Zo ontstond er een bindende relatie tussen De Mol en De Vries. Een relatie die gezien de criminele verwevenheid de vraag oproept, waarom deze de Vries,” misdaad journalist”, nota bene aanwezig op het Media terrein, nooit één minuut diepgaand onderzoek heeft gedaan naar de moord (in opdracht van..) op Pim Fortuin. (John de Mol heeft naast Blaricum, nog een villa in Portugal in Vale de Lobo en wel op het 72 Ha golfresort van Joost de Draaier (Willem van Kooten) !

Eind 1986 zijn wat men noemt duistere elementen binnen de Nederlandse geheime diensten bezig een staatsgreep voor te bereiden en top leden van de onderwereld in te huren om kroonprins Willem Alexander te ontvoeren en 100 miljoen gulden van het Koninkrijk der Nederlanden af te dwingen. Contra- inlichtingendiensten Gladio, met hulp van een zekere Dr. Troublemaker alias Karate Bob,Slobodan Mitric, slaagde er via zijn Amerikaanse connecties in op het spoor van deze bende te komen en vervolgens i.s.m. de Koninklijke Veiligheidsdienst van het paleis Noordeinde in Den Haag en de “koning van de Amsterdamse onderwereld” Pistolen Paultje , de ontvoering van de kroonprins te voorkomen. Korte en snelle acties volgden elkaar op, die bijna alle samenzweerders van de aardbol deden verdwijnen. De overgebleven bendeleden besluiten nu ter dekking van hun onkosten een miljonair te ontvoeren. De Nederlandse overheid is door het uitgebreide undercoverwerk van Dr. Troublemaker volledig op de hoogte gesteld van de plannen van de samenzweerders. Het wordt de ontvoering van Gerrit Jan Heijn.

Hieruit blijkt dat “De Gouden Tip” dat deze misdaad helemaal geen eenmansactie van een geniale, maar verbitterde elektro ingenieur Ferdi Elsas was, maar het werk van een criminele bende die handelde in opdracht van “duistere” kringen binnen de geheime dienst die oorspronkelijk er op uit waren om de kroonprins te ontvoeren! Dit in krasse tegenstelling tot de officiële lezing, zoals die bv. in de publicatie “ONTVOERING! Het geheime dossier over Ferdi E.” door misdaadverslaggevers J. van den Heuvel en B. Huisjes van De Telegraaf in 2010 aan het Nederlandse volk werd voorgeschoteld en een daarop gebaseerde “reconstructie” van de ontvoeringszaak Heijn, uitgezonden door SBS6.. De pogingen van Karate Bob om ook nog de moord op G. J. Heijn door de overgebleven bendeleden te verhinderen dan wel op te helderen, werden door hoge kringen binnen de Nederlandse overheid gedwarsboomd, terwijl in diezelfde periode Ferdi Elsas alleen op basis van Karate Bobs gouden tip opgepakt had kunnen worden.

De Collins Family

Een psychisch volledig krankzinnige roedel-euforie als gevolg van een misplaatste narcistische en criminele attitude !

Hierbij worden de individuen met instructies gevolgd na manipulatie door de rest van de menigte zodat een georganiseerde, slangachtige structuur ontstaat, net zoals bij een kudde schapen.

De Collins family horen bij de illuminatie families zoals de Astor en Bundy families. Het volgende is een beschrijving van een zeer geheim “hoog” niveau satanische bijeenkomsten.

De bijeenkomsten worden tweemaal per jaar gehouden, welke door o.a. de Rothschilds en de moeder families worden georganiseerd. De bijeenkomst is binnen in een grote kamer, en de Grande Moeder op de troon is een Collins. De NWO-Elite, de uitverkoren!

Op 12 jarige leeftijd werd aan de familie van een thans nog actieve mr. Notaris te Haarlem, die wij hierna Mijnheer”X” zullen noemen, gevraagd een kind te leveren aan de familie Collins voor hun satanische praktijken. Mijheer “X” is een nazaat van de baronnen H.

De familie was een nazaat van een adellijke familie en binnen dat kader geroepen te leveren.
De familie had haar oog laten vallen op de nu nog levende Nederlandse aristocratische “X” en hem werd gevraagd om mee te gaan en de familie te vertegenwoordigen in Engeland bij de bijeenkomst van de Collins family. Zij vertrokken nar het midden van Engeland , waar aangekomen werd “X” naar een gebouw

gebracht waar nog meer kinderen, meisjes en jongens, van dezelfde leeftijd zaten of werden binnengebracht, in totaal tussen de 12-14 kinderen. De kinderen waren allemaal van verschillende nationaliteit en kwamen van overal uit de wereld en verbleven in die ruimte vanaf 09.00 uur tot ca 16.00 uur. De aanwezige bewaking zorgde dat de kinderen uitsluitend onder begeleiding naar het toilet konden gaan. Uit de geluiden (stemmen en geklap) in een ander gedeelte van het gebouw maakten de kinderen op dat er een vergadering plaats vond. Op een gegeven moment brachten enkele mannen witte kleding naar binnen en droegen de kinderen op al hun kleding uit te trekken en de witte pijen aan te trekken. Vervolgens werden de kinderen via een lange gang naar een grote zaal gebracht waar mannen, gehuld in zwarte kleding en een kap over hun hoofd hun zitplaats hadden. In het midden stond een verhoging met een troon erop en op die troon zat de enige vrouw in het gezelschap. In haar hand hield zij een lange staaf met een gouden hand eraan. De kinderen moesten voor de troon op hun buik op de grond gaan liggen met hun hoofd richting de troon, gezicht naar beneden en ogen gesloten.

“X” zag met zijn kinderlijke nieuwsgierigheid uit zijn ooghoeken de lange staaf of staf over dehoofden van de kinderen zweven en op hun hoofd werd gelegd. Ook hij voelde de staf zijn hoofd aanraken.

“X” door zijn familie voorgelicht eerst op te staan als dat gezegd werd, dus wachtte hij af.
Toen het zover was en “X” opstond, zag hij dat de helft van de andere kinderen opstond. De rest bleef liggen en lagen in een plas bloed. Die kinderen waren ter plekke vermoord, hun keel was doorgesneden. De nog levende

kinderen, dus ook “X”, werden meegenomen naar een ander gedeelte van de zaal en misbruikt.
Daarna werd ieder kind apart genomen en onder de nodige tijd en aandacht een eed afgenomen en een wachtwoord aangeleerd. Ondertussen ging de bijeenkomst gewoon verder en bleven de dode kinderen liggen. Na een uur werden de kinderen naar de troon geleid en werd door de “Grande Moeder” ieder kind afgevraagd op eed en wachtwoord. Nadat elk kind zijn eed en zijn wachtwoord had opgezegd, vertelde de vrouw op de troon welke opdracht dat kind kreeg. En die opdracht hield in een belangrijk persoon in het land van het kind te vermoorden op bevel en wel als op een afgesproken manier contact met dat kind zou worden gemaakt en het wachtwoord van het betreffende kind zou worden gezegd. “X’ kreeg de opdracht een belangrijk lid van het Nederlands Koninklijk huis te doden en als deze persoon getrouwd zou zijn, tevens het gezin. Via “X” vernemen we dat ieder uitverkoren kind met de Collins opdracht elk half jaar en/of jaar bij elkaar komen om eventueel de opdracht te vernieuwen en het wachtwoord te controleren. “X”klom op tot leider van de groep.

De Allesweter, gaat er prat op bij de illuminatie te horen en daar zelfs hoog te zijn aangeschreven. Op één of andere wijze kwam de Allesweter achter het wachtwoord van “X” en liet dit aan de family Collins weten.

Onmiddellijk werd “X” ter verantwoording geroepen en diende, in aanwezigheid van de Allesweter die hierbij een masker droeg, bij de Collins family te verschijnen. Het leiderschap over de Nederlandse groep werd “X” afgenomen en een andere opdracht werd hem toegeschoven met de waarschuwing dat bij een volgend falen hij hiervoor met zijn leven zou betalen.

De eerste opdracht van “X” is een ander uitverkoren toegeschoven. De Allesweter echter schijnt het boek met waar gebeurde illuminatie gebeurtenissen: “ 334% Lüge von Meister vom Hohen Stuhl “ met o.a. de gruwelmoord op de pizza koerier in Duitsland, tegen de regels in, te hebben geschreven en uitgebracht.In dit boek komt de attitude van E.v. K. duidelijk naar voren en is daarmee bij uitstek voer voor psychologen.

Note: Indien Justitie instaat zou zijn deze “X” te volgen op zijn privé tochten, dan zullen zij ongetwijfeld een keer uitkomen bij de hele Nederlandse troep die bestaat uit stille moordmachines, een vijfde colonne, die worden aangespoord door de Illuminatie van de Collins Family zodra men hen het wachtwoord toe zendt en de financiële middelen worden overgemaakt, op de wijze zoals is afgesproken.

De broers van K. hadden crimineel geld belegd bij Willem Endstra en wilde op een gegeven ogenblik deze belegging (25 miljoen) van Willem Endstra retour zien. Doch Willem Endstra kon of wilde dit bedrag niet retourneren, maar Endstra op dat moment liquideren zou betekenen dat de broers konden fluiten naar hun miljoenen, dus werd een beroep gedaan op de Neus,Willem Holleeder.
De Tweespaltmaker ging met een mandaat van 100.000,- naar Willem Holleeder om hem te bewegen Endstra tot betaling te overtuigen. Holleeder weigerde echter, omdat hij op goede voet stond met Endstra. Uiteindelijk ging Willem Holleeder overstag nadat hem 1 miljoen was aangeboden,om hiervoor Willem Endstra onder druk te zetten, zodat deze de miljoenen van de broers zouden over maken naar de bankrekening van stroman van de broers, Jan Dirk Paarlberg. Toen hierna Willem Endstra uiteindelijk niet meer kon betalen dan hij reeds had gedaan aan Paarlberg is hij alsnog in opdracht van de broers geliquideerd? Uit de Endstra Tapes heeft het ministerie van alles en nog wat geconcludeerd, doch zij slaan hiermee de plank mis. (Voor Paarlberg zie deel III)

Aangeschaft met crimineel verkregen geld is de Radarstoomboot” Kapitein Kok” ( in 2002 gekocht door de alias Jack, Jacob Bonninga),maar voor seksfeestjes wordt hij “Kapitein Kees” genoemd.Op 27 februari 2011 werd er een havenrondvaart georganiseerd met de Kapitein Kok en wel:
De oudste varende raderboot van Nederland, de Kapitein Kok wil in het kader van haar 100-jarig bestaan graag iets terug doen voor de stad Amsterdam. Daarom vraagt de Kapitein Kok in dit feestjaar zes maatschappelijk betrokken Amsterdammers 300 gasten uit te nodigen voor een kosteloze rondvaart in de havens van Amsterdam. P. H. , oud-gemeenteraadslid voor D66 en nu kandidaat voor de Provinciale Staten van Noord- Holland is de eerste. De rest volgt !

De broers van K. hielden naast de gewone pleziervaarten ook in het leer geklede seksfeesten op de boot Op die Kapitein Kees feesten werd aan groepen seks gedaan maar alle daar aanwezige personen zijn op video en foto vastgelegd. Sinds haar 16e levensjaar wordt een speciaal jongedame ingezet voor chantage Jolanda Baks van Haaften (alias Femke.J. Dijkhuis).

In het begin trad de “Commissaris” met Jolanda op in duistere sekstenten onder de naam Kees en Annemarie. Later werd hiervoor de “Kapitein Kees”gebruikt in een live seks- act, waarbij Kees in het leer gestoken met masker optrad en Jolanda slechts met hoge leren laarzen en een rode pruik.

Jolanda Baks-van Haaften is door de broers van K de hele wereld over genomen om chantagefoto’s met mannen te gaan maken.

Jolanda Baks-van Haaften (“Kandidaat” gerechtsdeurwaarder en net als bij Jan Koers werd haar studie betaald door de broers van Korlaar) heeft over

haar wetenswaardigheden een boek geschreven welke in Engeland is uitgekomen en daar ook is verfilmd. Dat boek heet “ Belle de Jour” en is verfilmd onder de naam Secret Dairy of a call girl. Hier werd veel geld aan verdiend. Samen met Saskia van der Schalk schijnt Jolanda Baks ook te worden ingezet om de mannen van de Trilateral commission te verwennen, waarbij de nodige chantage foto’s zijn/worden genomen. Een speciale hotelkamer werd/wordt geregeld om een twaalftal trilateral leden “af te werken” om hen vervolgens daarmee te kunnen chanteren

Er is een verhaal bekend (omstreeks 1998) op de zeesleepboot Holland , waar Jollanda Baks van Haaften en Kees van Korlaar hun kunsten opvoerden (na te zijn opgepikt bij de steiger Veer Boven Hardinxveld) en het bijna mis ging door de nieuwsgierigheid van een bemanningslid die de waterpolitie inriep. Het kostte van Korlaar geld en na dit akkefietje sponsoring van de zeesleepboot via de stichting TBI met stroman

L.Koopmans(aanvankelijk: Ter Betere Investering)Als we de naam Lense Koopmans onder het vergrootglas leggen ontdekken we de volgende eigenschap:
Een graaiende Lense Koopmans die slechts in eigen belang handelt en lak heeft aan de belastingbetalende bevolking en hier flink voor betaald werd.

De grootcriminelen zochten de mogelijkheid om te infiltreren in bedrijven en hun crimineel geld wit te wassen.
Die gelegenheid werd geboden toen voor OGEM (de voormalige Nederlands Indische Gasmaatschappij) een sterfhuisconstructie werd bedacht en de gezonde delen van het bedrijf interessant werden voor criminele investering en dus infiltratie in een netwerk van nieuwe bedrijven.Deze sterfhuisconstructie werd later betiteld als WANBEHEER en ter afdoening werd uiteindelijk 35 miljoen aan de banken betaald. Het nieuwe bedrijf ging heten de stichting TBI.

Stichting TBI

Mr La Grostraat 27
5324AJ AMMERZODEN
Nederland
De omgeving waar de grootcriminelen opgroeiden, met een geheime tunnel tussen het pand van TBI en de Ruine kerk om ongezien TBI te bereiken. (Een van de broers heeft zitting in het kerkbestuur.) Vreemd hierbij is te noemen dat bij ieder ander normaal bedrijf in de handelsregisterhistorie vermeld staat:
1. De eerdere statutaire zetel(s)
2. De eerdere bezoekadressen

3. De datum waarop het bezoekadres Mr. La Grostraat 27 te Amerzoden is geworden.
4. De leeftijd van de bestuursleden in het handelsregisterhistorie zijn opvallend hoog te noemen(rond 70 jaar) en wekt de indruk dat deze slechts voor de vorm zijn gekozen.

Bij TBI is dat niet te vinden !

Aanvankelijk was deze afkorting TBI gedacht voor “ Ter Betere Investering” doch deze keuze werd door de criminelen te opvallend gevonden en de afkorting TBI ging staan voor : Techniek Bouw en industrie. Als directeur van deze onderneming werd gekozen voor voormalig OGEM bestuurder “ Lense Koopmans”. Op zondagmiddag 17 augustus 1980 tekende de Ogem-top meer dan duizend documenten, iedere verklaring in 24- voud. ,,Ik heb mijn pen enige malen moeten bijvullen”, zei Koopmans later tegen de curatoren H. Ophof en D. Slager.

Koopmans ging dus verder als directeur van de bouw- en installatiebedrijven die bij het bankroet als TBI Holdings ,,uitvoeren” uit Ogem.

TBI is een netwerk van ondernemingen die actief zijn in de sectoren vastgoed, bouw en techniek. Een mogelijkheid om prijsafspraken te maken en bouwfraude volledig ondoorzichtig te maken. Koopmans mijdt sindsdien media en fotografen, al is hij, zeker na zijn vertrek bij TBI (1994), een van de meest gevraagde wisselwachters op het punt waar bedrijfsleven en overheid samenkomen. Bepaald niet van onbesproken bedrag(IRT affaire), maar precies de persoon die in het criminele straatje past.

Opvallend werd zijn opvolger Rinus Platschorre, de man van Carla Peijs.
Carla Peijs de Commissaris van de Koningin in Zeeland en laat nu Vlissingen een van de havens zijn die de criminelen gebruiken voor hun drugstransporten.

De Netwerkconstructie en verwevenheid van TBI is immens en groot

Zie voor de inleiding over TBI op http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/05/15/pensi oenfondsen-leeghalen-om-banken-te-redden/
Voor een overzicht van de verwevenheid van TBI http://verwevenheid.blogspot.com/2012/05/de-tbi- verwevenheid.html

Op deze foto uit de jaren ’90 staan de hoofdrolspelers uit ‘de Groep Amsterdam’. Op de voorgrond in het zwart Stanley Hillis, met om zijn nek de arm van de inmiddels vermoorde Rick van de Bunt. De kale man derde van links is Mink Kok, de man die boven iedereen uit torent, is volgens justitie Jan Femer, alias ‘de Snor’, geliquideerd in 2000. Dino Soerel staat uiterst rechts. Foto Het Parool. Ook hier faalt justitie !  De man op de foto uiterst rechts is niet Dino Soerel, maar Kees van Korlaar, De Commissaris.

Een klein voorbeeld van omkoping komt naar buiten in 2007.

Oud BVD Medewerker aangehouden.
De rijksrecherche heeft een verdachte aangehouden die staatsgeheimen zou hebben geschonden. Het is een voormalige medewerker van de BVD, de voorloper van de AIVD. De AIVD spoorde hem op door een onderzoek dat naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf werd ingesteld. De krant schreef in januari dat BVD- geheimen in de jaren 90 terechtgekomen waren bij topcriminelen als Mink K. Topambtenaren van justitie en politie zouden voor geld K. hebben geholpen, onder meer door informatie te lekken. Het AIVD-onderzoek heeft dus geleid naar een oud-medewerker, die vandaag is aangehouden.

Het betreft hier Paul Herrie alias Sentaro? Deze is in 2007 al tot twee jaar cel veroordeeld, zoals we in 22-10- 2007 uit de berichtgeving van het ANP halen:
De rechtbank in Den Haag heeft oud-BVD’er Paul H. vandaag tot twee jaar cel veroordeeld. H. krijgt de straf voor het meenemen van staatsgeheime documenten over een onderzoek naar een groep van ’topcrimineel’ Mink K.

Van het lekken van informatie sprak de rechtbank H. vrij; zij acht niet bewezen dat hij de informatie van de voormalige inlichtingendienst aan K. heeft verkocht.De rechtbank sprak twee medeverdachten integraal vrij. Justitie verdacht hen ervan de gevoelige informatie van H. te hebben gestolen en aan dagblad De Telegraaf te hebben doorgespeeld.

De zaak kwam aan het rollen na een publicatie in januari vorig jaar in De Telegraaf. Hierin stond informatie uit het BVD-onderzoek naar K. De krant meldde onder meer op basis van de documenten dat de groep van K. miljoenen reserveerde voor het omkopen van politie- en justitiepersoneel.

Met het geld kocht Mink K. onder meer politiedossiers. Ook zouden liquidaties zijn uitgevoerd met door de politie in beslag genomen wapens, die voor de gelegenheid werden ‘uitgeleend’. Er is later echter nooit hard bewijs voor deze corruptie op tafel gekomen.

H. ontkent dat hij de geheime BVD-informatie aan Mink K. heeft gegeven. De ex-medewerker van de BVD zegt dat hij er is ingeluisd door de twee medeverdachten. Die hebben hem, volgens eigen zeggen, het lekken in de schoenen geschoven, uit rancune wegens een zakelijk geschil. Paul H. had namelijk een aanzienlijke schuld bij een van de twee medeverdachten.

NOTE
Paul H. zou ook de zogenoemde Barbertje en Miranda brieven aan Mink Kok hebben geschreven. De informatie is echter dat de brief wisseling plaats vond tussen Mink Kok en de Allesweter, welke vervolgens door de Commissaris werden geanalyseerd en een retourbrief in gelijk gecodeerde stijl op de typemachine uitt ikte. De Allesweter was immers van alle juridische informatie op de hoogte middels zijn om gekochte en chantabele contacten op het hoogste rechtelijke niveau.

De Baja Beach Club te Rotterdam

Deze club waar kees van Korlaar ook optrad als clown bood tevens de mogelijkheid opdrachten te geven aan criminelen.De gehele politiemachten scheen er niets van

te (willen) begrijpen, waarom alle Amsterdamse criminelen zo graag uitgingen naar de Baja Beach Club te Rotterdam.
Bij de entree werden de uitgenodigde criminelen voorzien van gekleurde oordopjes in verschillende kleuren en verschillende frequenties.
Evert van Korlaar , de Allesweter, onzichtbaar zittende in een achterkamertje met video overzicht van de gehele club kon op die manier de opdracht geven voor bijvoorbeeld een liquidatie. Kees van Korlaar, als Clown verkleed controleerde hoe de opdracht door die bepaalde crimineel werd ontvangen. Bij mondelinge acceptatie werd de volgende dag een contante aanbetaling bezorgd bij de acceptant.
Na een succesvolle afgesloten opdracht werd de rest van het geld bezorgd.

De Familie Lange van Bergen

De familie de Lange zijn in feite de nazaten van een dief en oplichter uit de 18e eeuw genaamd Pieter Pergerrits (1707 in Oostzaan geboren) De Lange van Bergen besteedde zelfs een website aan deze man. Omdat die Pieter Pergerrits een notoire dief was, moest hij Nederland op een holletje verlaten met achterlating van vrouw en kinderen. Hij verdwijnt naar Denemarken en verandert zijn naam in Pieter van Bergen. Later in Pieter de Lange van Bergen.Vanwege de schande hebben zijn vrouw en kinderen daarna de achternaam van de vrouw aangenomen, De Lange. Pieter Pergerrits heeft gezorgd dat het door hem gestolen vermogen vanuit Denemarken langzaam werd teruggebracht naar zijn kinderen De Lange in Amsterdam. In 1997 was de oude Nederlandse adel echter hevig gepikeerd omdat toen de Deense titel van de familie De Lange van Bergen in ons land werd erkend. En deze familie dankt hun titel aan de meesteroplichter Pieter Pergerrits die in 1749 met gestolen geld in Denemarken een landgoed en daarmee een adellijke titel koopt. Ook de vader van de hierboven genoemde en bij ons met naam bekende Haarlemse Notaris was een nazaat van de familie De Lange, die zich nu, dankzij Beatrix van Amsberg de jonkheren De Lange van Bergen mogen noemen.

Evert van Korlaar en de familie De Lange van Bergen kennen elkaar al sedert begin 1980.
Notaris A.H. introduceerde de broers Van Korlaar bij de familie Stuyling de Lange{nazaten van Pieter Pergerrits)en actief in de Fusie- en Overnamebranche.Bij de 2 jaarlijkse bijeenkomsten waarbij de beleggingen van het familie vermogen besproken worden alsmede de criminele resultaten van de broers Van Korlaar zijn de broers aanwezig.Tot deze familie De Lange van Bergen behoren diverse Rechters, Advocaten, leden O.M. als mede hoogleraren. Deze familie moet dus volledig op de hoogte zijn van de handelswijze van de broers Van Korlaar.

De vermoordde ontvoerde vrouwen en jonge meisjes zijn door de broers op 4 bekende plekken in de grond gewerkt. In 2000 zijn deze plekken gemeld bij politie en justitie,doch er is nooit onderzoek naar gedaan. Wel heeft op 1 aangeduide plek hierna, wekenlang een shovel “werkzaamheden” verricht hetgeen is geconstateerd. ÉÉN van die plekken is een buitenhuis in W. aan de G. weg. De op dit landgoed behorende enorme waterput, alsmede de groentetuin zijn als begraafplaats voor geliquideerde personen gebruikt. De beheerder van dit landgoed kreeg 10.000,- per keer wanneer de broers de waterput en of groentetuin wenste te gebruiken. Het Landgoed heeft lang te koop gestaan maar het “vruchtgebruik” staat officieel nog op naam van M. J. Stuyling De Lange-Fenenga

Het Heul Meisje

Tijdens een vakantie in Oostenrijk, Hinterglemm 1976, ontmoette een zekere mijheer “K.van K.” het Oostenrijkse minderjarige meisje “Senta” uit Graz. Na deze vakantie stond het meisje begin oktober 1976

plotseling op de stoep bij “mijnheer K” in Hoenzadriel. De volgende vraag werpt zich bij dit meisje op: Hoe zit het met de verklaring van de vrachtwagenchauffeur die zeker 3 maal bij de politie en bij opsporing verzocht had verteld dat hij dat meisje een lift had gegeven vanuit zuid Duitsland naar het marktplein van Kerkdriel en haar daar de weg naar de molen Sara Catharina had gewezen? Waarna niemand meer iets van dat meisje heeft gehoord. Wie waren de ouders in Graz? Ook deze vrachtwagenchauffeur is in het niets verdwenen?

Zij was vanuit Oostenrijk gelift en haar in Oostenrijk getoonde blonde haar was veranderd in haar oorsprokelijke kastanjebruine kleur. De ouders en de

broers van K. ontvingen het meisje “gastvrij”. Tijdens het avondeten in Hoenzadriel hebben de broers van “mijnheer K” aan dat Oostenrijkse meisje voorgesteld dat zij die nacht daar zou blijven, maar dat de broers haar de volgende dag zouden terugbrengen naar haar Oostenrijkse ouders. De volgende ochtend zijn de broers met dat meisje tussen hen in op de achterbank naar het noorden gereden. Nadat zij daar een bosperceel waren ingereden werd dit meisje verkracht en volgens gewurgd ? Zij werd volgens info volledig ontkleed in een ondiep greppel gegooid als oud vuil, afgedankt !

Binnen 2 weken hierna werd een lijk gevonden. Een boswachter die samen met zijn vrouw de hond uitliet vond op 24 oktober 1976 een lichaam op de parkeerplaats de Heul langs de A12 bij Maasbergen.
Ze lag naakt in een kuiltje bedekt door wat bladeren.Omdat haar identiteit niet kon worden vastgesteld werd dit meisje al gauw het Heulmeisje genoemd.Het meisje was ongeveer 18 jaar en 1.60 meter groot.Zij had kastanjebruin haar met een lengte van 45cm. Opvallend was haar gave gebit,doch rechtsonder miste zij een kies.

Er is met bovenstaande foto van Senta en geschreven briefkaart in 2010 telefonisch contact geweest met de politiechef Franz Kroell in Wenen, Oostenrijk.Deze Franz Kroell was ook de politiechef die de zaak Natascha Kampusch heeft behandeld.Na contact heeft deze politiechef volgens de Oostenrijkse media zelfmoord gepleegd. Wij wagen dit te betwijfelen. Een onderzoek naar dit meisje naar onze mening meer dan gerechtvaardigd. Wie is dat meisje en leeft zij nog of wil men liever middels een cold case team en isothopen onderzoek deze zaak (te)graag afsluiten en indien ja wie stuurt dit team aan ? Op 12-02-2011 verschijnt er plotseling na de geruchtmaking over dit slachtoffer een “gemanipuleerd”  (lees om gekocht) artikel in de Kronen Zeitung zie : http://www.krone.at/Nachrichten/Angebliches_Grazer_ Mordopfer_ist_quicklebendig-Wirrwarr_in_Holland- Story-245592

Een bericht dat aangeeft dat er een gesprek heeft plaats gevonden met Kees van Korlaar, die zich vaag iets kan herinneren, vervolgens heeft men een vrouw gevonden die een op Gretha Hoff klinkende naam heeft, doch men geeft hiervan geen foto of lengte en zelfs niet de initialen vrij.

Dan zou deze vrouw een ongeloofwaardige verklaring hebben afgelegd, waarbij deze volledig in tegenspraak is met de afgelegde verklaringen van de vrachtwagenchauffeur bij de politie, die Senta naar Hoenzeradiel bij de Molen bracht.

DE BEGRAAF PLAATSEN VAN MISBRUIKTE SLACHT OFFERS

Jair Soares (4 augustus 1995 verdwenen) De 7 jarige werd door K.van K. ontvoerd en gevangen gehouden in de molen Sara Catharina te Hoenzadriel,dagelijks misbruikt en op beestachtige wijze vermoord.

Lisette Vroege door de 4 broers en zwager G. van L. ontvoerd op de terugweg van het tennispark.(3 juni 1992)Nadat Lisette Vroege was overmeesterd, heeft Sj. van K.-Peffer die haar haar net zo had laten kappen als Lisette Vroege en haar tennis kleren had aangetrokken, vervolgens het kleurige jack van Lisette Vroege de auto van Lisette terug gereden naar haar woon huis. Dagelijks werd Lisette verkracht en uiteindelijk vermoord. De CIE is hier december 2011 nog eens over benaderd.

Tanja Groen (1 september 1993) werd ook door hen ontvoerd en gevangen gehouden in de opkamer van de Molen in Hoenzadriel. Opkamer: een verbindingskamer tussen woonhuis en Molen. Een ooggetuige bevestigt deze gevangenhouding.
De dagelijkse verkrachting en om de 2 dagen afname van hersen vocht, moest zij gedurende bijna 1 jaar gevangenschap over haar heen laten komen, alvorens zij werd geliquideerd en begraven onder de kroosjes boom in de boomgaard achter de molen.

De gevangenen werd van eten voorzien door Sjan van Korlaar en de haren werden verzorgd door Inneke van K.

Ook de 19 jarige Germa van den Boom, verdween in 1984, werd, volgens ooggetuigen, naar de molen vervoerd,v erkracht en geliquideerd om vervolgens elders te worden begraven. Aangifte over de moord op Germa van den Boom bij politie heeft zoals verwacht tot niets geleid.
Op de aangifte kwam slecht het nietszeggende e-mail antwoord terug,waarna er nooit meer iets werd gehoord:

Dank voor uw snelle (re)actie door het toezenden van de informatie mbt de vermissing Germa van den Boom. De informatie is doorgestuurd naar de recherche, welke de zaak in onderzoek heeft, zoals ik u al had verteld doe ik zelf geen onderzoeken in deze.
Het onderzoeksteam heeft de ontvangst van de informatie bevestigd en zullen deze op de meerwaarde boven de informatie die ze al hadden, beoordelen. Voor wat betreft de Biesboschlokatie woonhuis, deze informatie is doorgespeeld aan de team recherche Altena.
Nogmaals dank,

Vr.gr.
Gerrit Verhoeven wijkagent Werkendam

25 december 1990 gevonden

Dit ongeïdentificeerde slachtoffer had veel brandwonden op haar lichaam van brandende sigaretten die op haar waren uitgedrukt. Zij is gevonden in de plaats Teteringen.
Zij vertoonde tekenen gekneveld te zijn geweest.
Het was de patholoog anatoom opgevallen dat het haar professioneel verzorgd was en dat er op haar lichaam alsmede in de deken waarin zij gewikkeld was, granen zijn aangetroffen waardoor de politie ervan uit ging dat zij mogelijk in een bakkerij gevangen gehouden was.

Volgens de informatie, vertelt door de broers Van K. en zwager G. van L. , wilde dit ontvoerde meisje absoluut niet meewerken met de verkrachtingen. Als 1 van de broers of zwager Geert van L. hun gang met haar wilden gaan, dienden zij eerst een heel gevecht met haar te leveren. Uiteindelijk is zij hierdoor blijvend gekneveld . De moeder van de broers bracht haar elke dag eten, doch dit slachtoffer spuwde dit eten recht in haar gezicht terug. Om o.a. die reden werden er sigaretten peuken op haar lichaam gedrukt. Het slachtoffer bleef In de molen Sara Catharina ondanks dat voedsel weigeren. Ze werd ter dood gebracht.

Vervolgens werd haar dode lichaam gebruikt heeft om een ouder echtpaar, die de broers crimineel konden gebruiken, te gaan chanteren.Het lijk werd in de kofferbak van de auto gelegd en het ouder echtpaar gevraagd mee te rijden om zogenaamd een ander niet fris klusje uit te voeren. Dat ouder echtpaar begreep pas wat dat klusje was toen de auto in een bosperceel werd neergezet en A. van Korlaar de kofferbak open deed. Vervolgens werd het ouder echtpaar gedwongen het ingepakte lijk uit de auto te halen en weg te dragen. A. van K. maakte van dat gebeuren foto’s van het ouder echtpaar met het lijk. Deze foto’s zijn met naam en toenaam geplaatst in het foto en filmarchief van de broers Van K.

De 4 begraafplekken van in totaal nog meer bekende andere plekken noemen wij hier onder

(a)

Landgoed de P. te W. en wel de groentetuin en de waterpunt.

(b)

Het terrein rond de Molen Sara Catharina.
In 1995 bestond de vrees dat door de destijdse water overlast in het gebied en hoge grondwaterstand rond de molen, de lijken zouden bovendrijven, waardoor A.van K. zich genoodzaakt voelden de lijk plaats te bedekken met betonnen platen.

(c)

De boerenschuur aan de Vamerenweg te Amerzoden die was ingericht met Kamer en badkamer en de geliquideerde jonge vrouwen en meisjes werden begraven onder de grondwal die om die boerenschuur

was aangelegd.In 2004 is wekenlang een shovel bezig geweest rond deze schuur , hoogstwaarschijnlijk voor ruimingswerkzaamheden.

(d)

Door overstroming van de Maas ontstane plas, waarin de broers een roeiboot hadden liggen en zich bevindt tussen de plaatsen Ammerzoden en Hedel in de uiterwaarden aan de Maasdijk. Rijdend met de auto vanaf Ammerzoden over de Langedijkstraat die overgaat in de Maasdijk, dient men vanaf de Maasdijk af te slaan naar links de Harenseweg op en die volgen om bij Hedel aan te komen. Met de auto is het niet mogelijk vanaf de Maasdijk te volgen want vanaf de afslag Harenseweg is de Maasdijk verboden voor auto’s. En juist op die kruising Maasdijk/Harenseweg is rechts dat weilandje te zien.

Enige Slacht Offers van de Broers

De destijds gemaakte fotomontage van 2 van de 3 daders m.b.t. moord op Hai Hovens

Hai Hovens, brigadier. Pinksterdag 29 mei ( 1967??) 1977
H.H.Th. Hovens betrapte de broers, Allesweter, Commissaris en Tweespaltmaker bij hun vrachtwagen met drugs in het natuurgebied op de heide bij Tegelen.

De broers opende het vuur en lieten de brigadier gedood liggen, een laatste kogel werd in het achterhoofd gericht. Aan het eind van het natuurgebied werd de vrachtwagen aangehouden door twee dienders, doch deze vergaten de gezichten en de naam die op de deur van de vrachtwagen(K. meelhandel) stond voor een aanzienlijk geldbedrag. Het Dossier 670/III/78 werd in 1995 onopgelost gesloten.
Informatie zegt dat Hai Hovens op 46 jarige leeftijd in 1967 is dood geschoten, doch de datum 10 jaar is verschoven alsmede de datum op de grafsteen. Zie de wikipedia site die over dit en andere moorden bericht https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_omgekomen_Ned_erlandse_politiefunctionarissen
De gebr. van Korlaar worden hier abusievelijk Korlen genoemd en Peter van K. was bij deze moord niet aanwezig

Mathilde Willink (25-10-1977) Kogel door linker oor. Tonnie van Maurik ( 19 april 1993) Door het hoofd geschoten Parkeerterrein Altea Hotel

Klaas Makkinje ( 10 juni 1999) Doodgeschoten tijdens een feest in een pand bij de rivier.

Cor van Hout (1ste mislukte poging 1996)
Na de aanslag in december 2000, liquidatie januari 2003. Robert ter Haak raakte bij de liquidatie Cor van Hout levensgevaarlijk verwond, overleed jan. 2003

De Zaken Compagnon van Erik de Vlieger. Parkeerplaats bedrijfshal , met geluiddemper door hoofd geschoten, zittende in zijn auto, waardoor het hoofd op het stuur vooro ver viel.

Anna Maria Lievens (1999 in Malta) De vrouw van Hans Melchers (Melchemie) werd in Malta in opdracht vermoord. tegen betaling van 100.000,- waar van 1/2 gedeelte contant voor uit is betaald en 1/2 gedeelte na geslaagde moord en betaald door de piloot van de privé jet die de “Commissaris” en “Tweespaltmaker” de nacht van de moord naar Malta bracht en na de moord weer terug vloog naar Nederland. Zie ATC Flt. Pln.LMML
De laatste 1/2 gedeelte werd betaald toen de privéjet de beide broers Van K. had terug gebracht naar Nederland, geland was op vliegveld Deelen en de broers nog in de jet zaten. De Tweespaltmaker heeft het geld aan genomen en ter plekke na geteld voordat uit gestapt werd en de piloot een duizendtje was toe geschoven.

Andre Brilleman – (februari 1985)

Sam Klepper – 10 oktober 2000 door Kees van K. Adelbert van K. ging hierna naar de Hells Angeld om de liquidatie te verklaren en legde Fl.150.000,-op de toonbank van het honk van de Hells Angels om de begrafenis te verzorgen.

Evert Hingst 31 oktober 2005 (Kogels in hoofd en buik) John Mieremet 2 november 2005.

Kees Houtman (2 november 2005)

Bram Zeegers, Advocaat, (9 oktober 2007)
De vrouw van een stelletje welk altijd in het “Kalfje”aan de Amstel te Amsterdam kwam,ging in opdracht van de broers een relatie aan met Bram Zeegers.Bram Zeegers was getuige tijdens de zaak Holleeder en werd om die reden in oktober 2007 gedrogeerd met een drug, ontwikkeld uit hersenvocht,welke volkomen gewillig maakt.In zijn huis werd Zeegers vervolgens een extra dosering MDMA toe gediend en door de Tweespaltmaker in een heet bad gezet om de drug sneller te laten werken.De Tweespaltmaker controleerde deze liquidatie.

Victor ’t Hooft ( 7 november 2007) Met geluiddemper doodgeschoten door de Allesweter en niet zoals men doet voorkomen Raymond P.

Henry du Long 11 december 2007 verdrinkingsdood Aan de noordzijde van de Maas tussen de plaatsen Drongelen en Meeuwen ligt een inham bestemd voor het eventueel aanmeren van binnenschepen. Een ideale locatie voor een verdrinking. Deze vorm van liquidatie doen criminelen altijd samen. Hoeveel slachtoffers ook daar gevonden zijn, de politie concludeert dat er sprake is van zelfmoord. Henri du Long is door verdrinking om het leven gebracht door de “commissaris” en de “tweespaltmaker”, omdat Henri du Long teveel wist van de handel en wandel van de criminele broers. De details zijn bekend.

Jurjen en Marie Vis ( september 2009 ) In hun woning te Vollehove schot en steekwonden.
Jurrie was afgestudeerd aan de Erasmus universiteit Rotterdam bedrijfskunde en lange tijd werkzaam bij Rijkswaterstaat, waar hij de broers van Korlaar, vergunning verstrekte voor de bouw van flatwoningen aan de Maas bij Nijmegen. Jurjen wilde van de broers af en werd hiervoor zelfs brugwachter. Het heeft niet mogen baten.

Aart de Lang en zoon Bas de Lang uit Hurwenen.(September 2008) Dood geschoten en in brand gestoken. ( Bas de Lang zoon van één van de broers van Korlaar, die de vrouw van Aart baarde)
Om DNA sporen uit wissen is het lichaam van Bas tot ontbranding gebracht.

Aart de Lang vervoerde met zijn vrachtwagentje regelmatig grote partijen drugs voor de broers.

Marijke Bonninga Furman, de alias Jack Bonninga, Mathea. E.Sakko en zo voort.
Het schrijnende verhaal van Marijke Bonninga Furman waarmee de Allesweter als bigamist, getrouwd is geweest en haar bij tijd en wijlen nog bezoekt in de kliniek?
Marijke Bonninga-Furman is op genomen in een psychiatrisch ziekenhuis (Zwitserland)en haar kinderen weten niet van haar bestaan. De Allesweter is onder zijn eigen naam getrouwd met Nel.
Foto’s zijn aanwezig, en heeft daar twee kinderen bij. Vanuit het hoofdbestuur van de Ndrangheta werd aan Evert van K. verteld dat leden van de Ndrangheta zich verborgen door te trouwen met vrouwen die maatschappelijk boven elke twijfel stonden. Die echtgenoten wisten dan niets van de werkzaamheden van de ega voor de maffia,maar waren een dekmantel.
Dus ging Evert de Allesweter aan de slag onder zijn valse identiteit Jack Bonninga en nam als reder van een vloot “hotelschepen” contact op met de vereniging Mensa omdat daarbij mensen met hoge intelligentie zijn aangesloten.Een leuke onderzoekster Marijke Furman werd gevonden met de juiste opleiding om rechten te kunnen studeren. Jack Bonninga (Evert), maakte haar vervolgens het hof en trouwde haar omstreeks 1996 te Zaltbommel.

K.B. Marijke werd vervolgens in de gelegenheid gesteld een rechtenstudie in record tempo van 3 jaar te volbrengen. Zij schonk de Allesweter 2 dochters. Gelijktijdig was de Allesweter ook met Nel getrouwd woonde van vrijdag t/m/ zondag in Kerkdriel, en onder de naam Jack Bonninga op andere Dagen bij Marijke.Toen er echter problemen op school ontstonden met de zoon van Evert en Nel,kwam Nel erachter dat Evert van dinsdag t/m donderdag spoorloos was. Er ontstond een ruzie in huize Nel.

Gelijktijdig had de tweede vrouw van Evert, Marijke van een vriendin vernomen,dat Evert met een vreemde vrouw en kinderen in Zaltbommel was gezien. Ook in huize Marijke ontstond een ruzie.

Evert drogeerde Marijke met een overdosis drugs van hersenvocht (dit is een verhaal apart en heeft te maken met Kees van K.), waardoor Marijke in een dermate labiele en uitzichtloze toestand kwam,waardoor een situatie ontstond om uiteindelijk Marijke in een psychiatrisch ziekenhuis te laten opnemen in Geldermalsen.

W.B. Haar kinderen nog klein hadden hier geen besef van,maar Evert moest hier een oplossing voor vinden. Kees v. K. stelde voor dat Evert, alias Jack Bonninga een regeling ging treffen bij de burgerlijke stand (middels omkoping) dat hij getrouwd was met Mathea Elisabeth Sakko. Kees had n.l. bij Mathea een dochter Barbara verwekt en voorzag grote problemen in zijn eigen huwelijk als dit verder zou escaleren.
Zo geschiedde het uiteindelijk dat Mathea Elisabeth Sakko met haar dochter Barbara en de twee dochters van Evert en Marijke (de dochters K en W )getrouwd werd geïnstalleerd in het aangekochte pand te Vuren aan de Waaldijk met vol uitzicht op de Waal. De kinderen van Marijke hebben echter geen besef van hun biologische moeder,nog van de broer en moeder Furman.
Bij de burgerlijke stand van Zaltbommel zijn alle gegevens van het huwelijk van Evert van K./alias Jack Bonninga en Marijke Furman verdwenen en ook zijn verdwenen alle bewijzen van het verblijf in Zaltbommel van het echtpaar Jack Bonninga en Marijke Furman. Het enige wat rest is het DNA profiel.

Her Majesty’s Secret Service? (3)

Mis Daden tegen de Menselijkheid

Een rechtsstaat welke de Fundamentele rechten van de mens schendt

Note: Het navolgende, ongeverifieerde verhaal is als ware gebeurtenissen gepresenteerd.

Gezien de details houden wij er ernstig rekening mee dat dit verhaal de waarheid zou kunnen bevatten.
Deze gegevens zijn bij politie alsmede de MSM aangeboden, doch hier is geen vervolg op gekomen.

Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit verhaal op de juiste merites te beoordelen. (o.a. op grond van art. 160+161+162 Sv)

—————————————————VOOR CRIMINEEL GELDELIJK GEWIN————————- ——-

De Valse Identiteiten en Betrokken Stro Mannen

1. Jack(Jacob) Bonninga
2. Harro Dijkhuis (gebr. V Korlaar)
3. Jan Dirk Paarlberg
4. Hans van de Lande
5. Hans van de Lande jr
6. Piet de Ruiter
7. Willem Nieuwboer
8. Kees Nieuwboer
9. Peter Nieuwboer
10. Albert Nieuwboer
11. Rick van Westenbrugge (Pantserschip de Buffel)
12. Chris Dijkhuis (Valse identiteit Holleeder)
13. De Haan, Dordrecht.
14. Tom Moeskoops – Noord-Brabant.
15. Harrie van de Moesdijk – Noord Brabant.
In de gangbare kringen, zijn deze twee bekend onder de naam Tom & Jerry, doch omdat zij als watjes worden gezien worden zij in de criminele kringen “Appelmoes”genoemd.
16. H.E. Buurman, Ubbergen bij Nijmegen.
17. Herm Hegger = Evert van Korlaar. Nijmegen. Eigenaar van Stadsbrouwerij De Hemel en De Commanderie van St. Jan,
18. Robert Straubhaar = Evert van Korlaar in Basel
19. Robert Heijlands = Kees van Korlaar in Basel
20. George Rensen , Zwijndrecht
21. Cornelis Bouman, geboren 8/7/1950, wonende Rabbit Hill Road, te Sint Maarten. Gebruikt o.a. voor Stichting Beheer Onroerend Goed Biesbosch Museum.

De Biesbosch, Hilweg, Werkendam

Via Binnenschepen wordt cocaïne aangevoerd naar de beroepsvaart rustplaats (tussen Hollandsdiep en Nieuwe Merwede bij het gat van de vissen) en is in het natuurgebied de Biesbosch onroerend goed aangekocht( welke op naam staat van Stichting Beheer Onroerend Goed Biesboschmuseum. In de buurt van het Biesbosch museum om ’s Nacht de cocaïne met een fluisterboot naar een inham van de Hilweg te vervoeren voor verder transport over land dwars door de polder het Land van Heusden en Altena en de polder De Bommelerwaard(De fluisterboot is een authentieke rietaak, voorzien van een door zonne-energie aangedreven motor.)

Door omkoping bezorgde de “Allesweter” zich valse identiteiten.
Valse identiteiten waarvoor hij zelf op knullige wijze een C.V. in elkaar flanste.
In deel I werd reeds één van de eerste valse identiteiten van de “Allesweter”onthuld.

Een alias onder de “Per Adres”naam drs. P.A. de Ruiter? Halve echtgenoot van M.Elderkamp,de andere helft zat gevangen,maar de aangetrouwde Jonkheer Barthold Willem Lucas Boreel kwam hier achter) P.A. de Ruiter een man, de “Allesweter,die bij de havenconflicten in 1982 “bemiddelaar”was,maar waarvan wij geen afstudeeropdracht nog Tutor kunnen vinden.”Het opstellen van een deugdelijk C.V. behoorde niet bij de kwaliteiten van de “Allesweter” en het is een wonder dat niemand hierover gevallen is.

Onder de kop: Parlementair Documentatie Centrum Universiteit Leiden vinden wij zijn “C.V.”.
Zie de “onkunde” https://www.parlementairdocumentatiecentrum.nl/id/vg09%20llf9dhy4 waarin hij verwoord niet te voldoen aan de verwachtingen als lid van de tweede kamer, maar daarnaast alles uit de kast haalt om zich wel als ” wunder boy” te poneren

Een man met een wel heel wazige C.V. welke een HBS A opleiding zou hebben (quod non) en aansluitend op 26 jarige leeftijd afgestudeerd zou zijn aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam (de Erasmus Universiteit)? Ondanks de zeer wazige C.V. en ongeschiktheid voor de Tweede Kamer, zat deze man volgens zijn C.V. in een denktank met bekende namen als, van der Louw, Bram Peper, Jan Pronk en Relus ter Beek.

In het examen register van de Erasmus Universiteit is de man echter niet terug te vinden.

Tijdens zijn opleiding bij de Italiaanse maffia, Ndrangheta, werd hem geleerd de valse identiteiten anders aan te pakken en zich volledig in te dekken.
Een van de valse identiteiten werd Robert Straubhaar. Als handelaar in Sojaschroot was de “Allesweter” op een bijeenkomst in Amerika,waar een lezing werd gegeven door de echte Robert Straubhaar. Deze Robert Straubhaar trok de interesse van de “Allesweter” omdat deze corpulente man, geen behoefte had lezingen te geven buiten de U.S.A. i.v.m. chronische vliegangst.
In een gesprek met de “Allesweter” toonde deze Robert met trots een harmonica achtig fotoboek van zijn omvangrijke kinderschaar. De “Allesweter” luisterde aandachtig en besloot de identiteit van de man in Europa over te nemen. Er bestond immers geen gevaar dat de echte Robert ooit in Europa lezingen zou geven. Voorzien van eenzelfde harmonica achtig inlegvel en gedragingen van de echte Robert Straubhaar kocht de “Allesweter” deze identiteit in Bazel te Zwitserland. Omkoping ambtenaar Burgerlijke stan). Hiervoor werd o.a de onderneming River Advice  (Flusskreuzfahrtbranche) opgericht met crimineel verkregen geld. De „Allesweter verbleef graag onder valse naam in Grand Hotel Les Trois Rois te Basel ter hoogte van de Rheinbrücke.

Op enig moment ontstond er in Zwitserland argwaan, waardoor de „Allesweter“zich geroepen voelde aan deze identiteit (Robert Straubhaar) officieel een ander persoon te plakken en voor hem de nodige paperassen te regelen.

Het werd de Oostenrijker Rudolf,die zich tot op heden als Stroman voor Robert Straubhaar ging uitgeven. [ note: we lezen het volgende: River Advice (Robert Straubhaar and Robert Heijlands) will continue to provide administrative support. The commercial manager and operations manager will be in the frontline of the daily business of Fluvia AG, as before.]Hier op de foto Robert Straubhaar samen met de andere stroman Robert Heijlands, een alias die door de „Commissaris“ van de broers werd gebruikt.

Als onderschrift lezen we: Die Kapitäne von River Advice, Robert Heijlands und Robert Straubhaar (von links), steuern ihre Kunden durch die Welt der Flusskreuzfahrten.

28 Bedrijven Gemanaged door River Advice

• Alpina River Cruises GmbH
• Piz Olympia GmbH
. Anjo do Brasil GmbH
• RCM River Cruise Management GmbH •Bernina River Cruises GmbH
• REI River Equity Invest AG
• BL Cruise Invest AG
• River Advice Ltd
• Breeze River Cruises GmbH •River Catering GmbH
• Day Ship Management GmbH
• River Catering Ltd.
• IG River Cruise e.V.
• River Cruises Services GmbH •Intercontinental Waterways GmbH •River Nautical GmbH
• Isiona River Equity AG
• River Services GmbH
• Josephine River Cruises GmbH
• Swiss Excellence River Cruise GmbH
• Königstein River Cruises GmbH
• Swiss River Cruises International GmbH
• LS Cruise Management GmbH
• Thurgau Bohemia GmbH
• Orion Shipping GmbH
• Viator Invest GmbH
• Pano River Equity AG
• Viso River Equity AG

De “Commissaris” van de broers gebruikt de valse identificatie Willem Nieuwboer o.a. voor het in eigendom van de broers V.K. zijnde bedrijf Avex Heteren. Een op het oog keurige groothandel in audiovisuele apparatuur en presentaties? Willem Nieuwboer is daar vervolgens “Dir/Eigenaar” Deze Willem Nieuwboer presenteert zich daarnaast o.a. als: independent Management Consulting Professional en heeft daarvoor een even schimmig profiel/ C.V. opgesteld waarin hij van 1980-1985 zou hebben gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, en vervolgens is afgestudeerd als drs. In het”vakgebied” Engels & Communication. Een vooropleiding wordt in deze evenzeer knullige C.V. niet genoemd, noch verdere ervaringen. Naar verwachting is ook deze Willem niet terug te vinden in het examenregister.

De Fa. “De Haan” en Hans de Haan

De Haan Minerale Oliën behorende bij de Hatema groep, waar een zekere H.A.A. de Haan aan het roer staat.

De start begon met de aankoop van het benzinetankstation te Lith incl. woonhuis voor Fl 60.000,-
Die investering was het begin van investeren (met crimineel verkregen geld) in benzinepompen,wat is uitgegroeid tot een aanzienlijk aantal tankstations.
Maar de Haan kent ook een onderneming die zich bezig houdt met software Engineering. Soft- en hardware voor afreken machines in Hotels en restaurants met aan het hoofd een zekere Hans de Haan.
Op zoektocht naar deze Hans de Haan treffen we een de Haan aan die naar onze mening niet de kwalificaties heeft om een Software engineering bedrijf leiden, maar de overeenkomsten van een profielschets zijn van dien aard dat dit het watermerk van de broers kan zijn
Deze Hans de Haan is n.l. zoals we gewend zijn van de broers voorzien van een evenzo wazige CV/profiel welke we kunnen vinden (zonder foto) op : http://nl.linkedin.com/in/hansdehaan

Het gebruik van Stromannen is derhalve van ultiem belang om de criminele activiteiten in te dekken en de verkregen criminelen gelden wit te wassen.

Jan Dirk Paarlberg en Neelie Smit Kroes

Neelie Smit Kroes toen directeur van Nijenrode vond Paarlberg wel interessant die immers een Kasteel bezit, echter dat dacht zij. Het betreffende kasteel behoort de broers toe die daarvoor en depot en hypothecaire inschrijving bij de bank hebben neergelegd. Hoe dan ook Neelie vroeg of zij haar kantoor mocht plaatsen in het stalgebouw van Jan Dirk Paarlberg. De broers zagen hierin een potentieel te chanteren “ slachtoffer” en stemde toe, zodat Paarlberg dit kon meedelen aan Neelie. De kantoor ruimte werd Neelie gratis ter beschikking gesteld, maar niet voordat deze was voorzien van afluister en opname apparatuur en een tap op de telefoon. Neelie onwetend blij en de broers nog blijer.

Toen Neelie zich echter met behulp van deze contacten een Europese zetel had kunnen bemachtigen ,kwam zij bij haar vertrek uit de kantoorruimte overeen dat voor haar geleverde “service” 3 verhuurde bedrijfspanden in Hilversum aan haar in eigendom werden gegeven. Neelie heeft echter later behoorlijk in haar maag gezeten met deze panden,omdat deze voor verhuur onrendabel bleken. Het was ook Neelie die Ayaan Hirsi Ali persoonlijk introduceerde bij de VVD die lange tijd samen met Melanie Schultz optrad in een luxe bordeel,getooid met tijger en leeuwenmasker. Ayaan kreeg hiervoor versneld een verblijfsvergunning.

De flat van Ayaan Hirsi was voor chantage doeleinden voorzien van afluister en opname mogelijkheid, waardoor nogal wat kopstukken van bestuurlijk Nederland die het bed deelde met Aryaan, zoals o.a.de top VVD ‘er G. Z op de gevoelige plaat zijn vastgelegd. Rijp voor chantage.

Dat er vraagtekens zijn over de integriteit van Neelie , bleek uit deTCA en TCR affaire in 1996 met betrekking tot de illegale lozingen onder haar ministeriële verantwoordelijkheid. Wel is hier voor een parlementair onderzoek gestart, maar de SG-beraad besloot, waarin belangrijke chantabele personen zitting hadden dit in de doofpot te stoppen.

Via Astroloog Simon Suikert werd op zijn minst de schijn gewekt dat Neelie banden heeft met criminelen. In 2000 betrok zij als Eurocommissaris, Jan Dirk Paarlberg bij omstreden beleggingen in de Verenigde Staten, terwijl zij tevens de schijn van belangenverstrengeling ten toon spreidde door het ritselen van een order voor vriend Frans Swarttouw van Fokker.
Daarnaast was Neelie verantwoordelijk voor de start van de Betuwelijn, waar aanzienlijke bouwfraude plaats vond.

Jan Dirk Paarlberg krijgt, zover ons ter oren is gekomen, voor zijn “service”aan de broers een vergoeding van 1 miljoen Euro per jaar, zolang hij de zaken naar wens blijft behartigen.

Paarlberg heeft op dit moment een probleem met het O.M. en dat wordt niet gewaardeerd in criminele kringen. Het ziet er dus naar uit dat Paarlberg mogelijk de gevangenis ingaat en als zwijggeld de gangbare €1000, per dag als vergoeding krijgt of dat hem een goedkopere liquidatie wacht.

Hem worden o.a. de volgende strafbare feiten ten laste gelegd.

(1)
Witwassen van de Willem Endstra betalingen. (crimineel geld van de broers werden via Endstra overgeboekt naar Paarlberg. Holleeder is in die betrokkenheid reeds veroordeeld)

(2)
Oprichting van een “escrow” rekening. Deze escrow rekening is een geblokkeerde bankrekening, die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde, de escrow agent (Paarlberg). De escrow agent betaalt het geld op de geblokkeerde rekening alleen uit op basis van een overeenkomst tussen de koper en de verkoper.) De broers waren de gever van deze financiële constructie, In die escrow letter stond vermeld dat de voor het bedrijf van Paarlberg bedongen koopsom in jaarlijkse termijnen zou worden betaald en wel ca 15 miljoen/per jaar voor een termijn van 10 jaar. Met deze escrow werd het mogelijk dat de broers leningen van meerdere miljoen bij de banken konden opnemen, waardoor hun crimineel geld was witgewassen.Meerdere (Valse) escrow letters zorgde zo voor een jaarlijkse witwasoperatie van meer dan 50 miljoen.zie hiervoor https://www.om.nl/publish/pages/121655/paarlbergrequisi%20toiranoniem.pdf

(3)
BTW Fraude van verbouwingen bij Paarlberg en kennissen,o.a. bij advocaat Lucas van Eeghen.

(4)
Valsheid in geschrifte in relatie tot een notariële akte bij overname van de BV van VVD politicus Sjoerd Swane ( Sjoerd Swane die door de rechtbank in Utrecht is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude)

Bij de Officier van Justitie Kees Plooi waren deze gedetaileerde gegevens bekend,doch die besloot na dreigement met de dood hier verder niets mee te doen. Paarlberg leverde in opdracht van de criminele broers een luttel bedrag van 8,5 miljoen in contanten af bij een Nederlands Trustkantoor,om het vervolgens vandaar met een geldtransport naar een bank in Luxemburg te transporteren, zodat de broers wederom “legaal” de beschikking hadden over dit bedrag. Voor dit bedrag zou Paarlberg kunstvoorwerpen hebben verkocht aan een kunsthandelaar.Een dergelijke verklaring van een kunsthandelaar kregen de broers echter niet rond en zo werd Paarlberg geconfronteerd geen sluitend alibi te hebben voor dit bedrag en zelfs niet kon vertellen hoe deze zogenaamde kunstvoorwerpen er dan wel uit hadden gezien.

16 mei 2012. Jan Dirk Paarlberg moet van het Gerechtshof 4 jaar de cel in.
Alle beslagen gelegd door de fiscus | fiod kunnen uit gewonnen worden.

De erven Endstra kunnen de afgeperste 20 miljoen terug vorderen.
Een waardevolle stroman is hiermee voor de broers van Korlaar verloren gegaan? De opbrengst van het mediabedrijf van Paarlberg is hiermee verloren gegaan? Toen Paarlberg in 2000 zijn bedrijf Mediamax verkocht aan het bedrijf TDI, kreeg hij daar tientallen miljoenen voor. Volgens de escrow is 75 miljoen gulden van die koopsom bij de Zwitserse bank UBS ondergebracht. Onder het stuk staat naast de handtekening van Paarlberg ook de krabbel van de toenmalige TDI-directeur Kuhlman. En die kan zich daar niets van herinneren als de recherche hem met de escrow confronteert. ‘Dit is een nagemaakte handtekening’, verklaarde Kuhlman.Nu blijkt dus dat Paarlberg verantwoordelijk is voor de vervalsing. ‘Iemand op mijn kantoor heeft het stuk gemaakt’, verklaarde Paarlberg.Nee, ik wil niet zeggen wie.’ Ook weigert hij te vertellen wie de handtekening van Kuhlman heeft vervalst.

Volgens informatie is Kees van Korlaar verantwoordelijk voor de handtekening op de escrow.

De Aan en Door Voer Drugs, Routes en de Betrokken Leveranciers en Firma S

Buiten de eigen vloot aan zeewaardige zeiljachten en binnenschepen,maken de Allesweter en zijn broers gebruik van gerenommeerde firma’s voor transport van drugs. Veelal zijn deze firma’s aanbevolen door de allerhoogste (gechanteerde) functionarissen in de maatschappij. Uit opgedane ervaring bleken deze firma’s door reeds eerder ontvangen gunsten ontvankelijk te zijn om criminele contacten aan te gaan.

Maersk Containers Line Shipping Kopenhagen

Omstreeks 1999 vonden de broers in opdracht van Ndragetha, het noodzakelijk contact te leggen met Maersk.Vanuit Nederland werd contact gezocht met de managers van Maersk Kopenhagen. Na afspraak voor een bespreking vertrok de Commissaris naar Kopenhagen om afspraken te kunnen maken voor een wereldwijd drugstransport middels de schepen van Maerks. De commissarris nestelde zich in hotel Nyhavn te Kopenhagen en voerde enige besprekingen met 2 personen van het top management van Maersk.Één van die peronen ( een zekere Lucas V.) bezit de Nederlandse nationaliteit en was reeds een bekende uit de Rotterdamse haven. De tweede persoon had een Deense nationaliteit? Aanvankelijk vond de bespreking plaats in het hoofdkantoor van Maersk aan de kade in

Kopenhagen, doch later werd de bespreking voortgezet op een speciaal daarvoor afgehuurde toeristenboot waarmee de gesprekpartners een tocht door de haven van Kopenhagen hebben gemaakt. Uiteindelijk werd medewerking toegezegd m.b.t het containertransport.

Allseas Off Shore Pipe Line Installation

Nadat de Allesweter van een zeer invloedrijk Nederlands persoon een lijstje met namen had gekregen die wel gevoelig zouden zijn voor drugstransporten, legde hij omstreeks 2001 contact met het hoofdkantoor van dit bedrijf in Châtel St Denis te Zwitserland.

Het bleek ene heer E. H. van Allseas te zijn met een hoofdkantoor in Zwitserland.
Na een bespreking met deze E.H. nam deze man telefonisch contact op met de invloedrijke persoon welke de “Allesweter” als referentie had opgegeven. Uiteindelijk vond een bereidheid plaats om Allseas voor de drugstransporten te gebruiken. De details zijn bekend doch hier verder niet van belang. Zelfs het hiervoor in Parijs ingerichte laboratorium om de drugs op een zodanige wijze te verpakken dat zij niet gelokaliseerd worden is bijzaak.

De Schuil Huizen, Panden en Contact Personen in Binnen Land

Panden in bezit t.b.v. criminele activiteiten en witwasacties
We noemen hier o.a panden in bezit van de criminele organisatie zoals is verwoord in Deel I [ De specifieke details en bijbehorende Foto’s zijn aanwezig]

Amsterdam, PC. Hooftstraat.
De panden in bezit van de overkoepelende organisatie Ndragetha,maakt witwasacties van crimineel geld mogelijk.
Voor het promoten van de PC Hooftstraat “Bij ons in de PC” werd Jort kelder aan getrokken die dat op zijn eigen wijze “heeft” waar gemaakt. Opvallend is dat het kantoor van Haico Endstra jarenlang, zo blijkt nu, is afgeluisterd door “onbekenden” Als we tegen het licht houden dat de criminele organisatie nog enkele miljoenen krijgt van bij Endstra gestald crimineel vermogen en de inzet van Holleeder faalde om dit vermogen vrij te krijgen, dan moeten wij tot de conclusie komen dat de genoemde “onbekenden”misschien wel “bekenden” zijn.

In het april nummer van Quote staat een zeer gedetailleerd verhaal over de handel en wandel van Haico Endstra en over de nalatenschap van diens broer.

Bathmen (7437 RP) Looweg 49, groot 1.60.85 ha
Valse identiteit familie lid Hans Melchers = Rene Hermanus Johannes, Maria Zwezerijn, geb Utrecht 9-10-1954 (Werkelijke naam Eelko. S. wonende te Z. + Maria Christine Bernadette Zwezerijn- Scheepmaker, geb Utrecht 4-7-1958 (werkelijke naam advocaat mr Marjo S. – L., wonende Z.) [ + BV, Kaaymaneilanden. Het pand in gebruik o.a. voor drugsoverslag zodat de via de haven Rotterdam binnen gekomen cocaïne o.a. verstopt in enorme houten klossen naar Bathmen konden worden vervoerd om al daar in de schuur deze te ontdoen van de waardevolle cocaïne voor verdere distributie.

Maastricht (6219 NP), Brusselseweg 520. Susteren (6114 JH), Raadhuisplein 4.
Voormalig politiebureau. Aangekocht via omgekochte politieman. staat nu op de valse identiteit baas=Willem Dijkhuis

Ommeren (4032 MZ), Ommerenwal 2.
KSV De Betuwe (kleiduivenschietvereniging) Evert van Korlaar gebruikt daar de valse identiteit = Willem Dijkhuis

Heerde, Bonenburgerlaan 90

Twello (7391 MR), Rijksstraatweg 26.

Aangekocht voor Beveiliging Drugs Transporten

Nijmegen (6032 RT), Eversweg 4
Nijmegen (6511 VS) Franseplaats 3. = De Commanderie van St Jan
Nijmegen (6511 VS) Franseplaats 1= Stads Brouwerij de Hemel.

Hilversum (1213 XH), Soestdijkerstraatweg 90. Safehouse – valse naam Gijze Stroboer.

Soest (3768 HM), Birkstraat 136. (Vergaderplaats) Kapel Avezaath, gem Buren, (4016 CT), Laageinde 49.

Maasbommel (6627 AD), Raadhuisdijk42

Middelburg (4331 CZ ), Wagenaarstraat 14
Middelburg (4331 BN), Bogardstraat 6 op naam Total Raffinaderij Nederland NV.)
Middelburg (Hedel) Hooiweg 4
Middelburg (4331 PX), Herengracht 74 = Het Zeeuws Veilinghuis

Ubbergen,Rijksstraatweg (H.E. Buurman)
Vlissingen (4382 AG), Boulevard Evertsen 246 Haarlem, Buitenhuis Vlietzorg ( dient als uitkijkpost voor vervoer drugs over weg en water)
Oirschot (5688 TS), De Korenaar 49.
Wapenveld (8191 JS), Groteweg 23 = Landgoed De Polberg 52 ha groot
Dongen,Heuvelstraat 8 = villa Berkheuvel.
Cuijk, Rijksmonument (Die woning kijkt recht uit over de Maas)
Cuijk ( Katwijk NB), 5334 KH, Everdineweerd 13.( Eigendom van Roovers Holding Heijen BV)

Werkhoven (3985 RE), Beverweertseweg 60 = Kasteel Beverweerd ( aangekocht om de meestervervalser Geert Jan Jansen te huisvesten) Geert Jan Jansen kreeg gratis onderdak en een expositieruimte in het kasteel. Het schilderij van Vincent van Gogh/ Dr. Gachet.

Op 15 maart 1995 is betreffend schilderij voor echt aangezien (niet in 1990) en in 1996 is het bewuste schilderij geveild Bij Christies in New York
(De veilingdatum is re dated om de volgende reden: )

Ryoei Saito kocht het schilderij welke van Vincent van Gogh zou zijn. Het was echter geschilderd door Geert Jan Jansen.?
Na met de directeur van Christies dit schilderij te hebben afgeleverd, wenste Saito zijn geld echter terug omdat het schilderij volgens hem niet een echte van Gogh was.

De directeur en de fake persoon Kramarsky(maffia) namen het schilderij mee terug en beloofde het geld 82,5 miljoen dollar terug over te maken. Diezelfde avond stierf Ryoei Saito echter plotseling en de twee besloten te doen alsof de aflevering had plaatsgevonden.(maart

1996)
Een vrouw die een boek schreef over dit schilderij kwam erachter dat het schilderij geveild was in 1996 en haar is een donatie van 10.000,- gegeven om de veilingdatum van het schilderij in haar boek op 1990 te plaatsen. Het schilderij is sinds die tijd zoek, of hangt het in Frankrijk? ( de connectie van onder- en bovenwereld komt nog eens duidelijk naar voren als we de volgende informatie krijgen: De (Stroman)Stichting Philadelphia “kocht” het in mei 2005 , de overdracht vond in september 2005 plaats.
Elco Brinkman en Hirsch Balin waren hierbij betrokken en er was sprake van oplichting van vele miljoenen. Van o.a. Hirsch Balin zijn de chantage foto’s in o.a. Breda bekend.Er was sprake van wanbeleid en falen, doch hoe kan het anders Elco Brinkman en Hirsch Balin kwamen hiermee weg)

Rotterdam (3055 WV), Zagwijnlaan 4,( Staat ten name van een stroman/ valse identiteit van Hendrikus Cornelis van Westenbrugge)
Rotterdam (3016 GH), Baden Powellaan = afgebroken niet meer bestaand (was privé kantoor van het bestuur.) Rotterdam (3012 GJ), Kareldoormanstraat 10- 12/Weena = Baja Beach Club

( in gebruik om criminele zaken te regelen en opdrachten tot bijvoorbeeld liquidatie te geven).
Amsterdam (1096 AC), Korte Ouderkerkerdijk 16 = kantoor Sedijko BV(valse naam Harro Dijkhuis en valse naam Chris Dijkhuis< kantoor bevindt zich nu in kantoorboot achter het pand)

Achterveld (Utrecht), Hessenweg 188 – ofwel 189b (onder valse naam Jan van Luttikhuizen BV)Deze Jan Luttikhuizen vertoont hetzelfde vreemde consulting profiel als Evert van Korlaar.Hij “studeerde”aan

• alkwaard college
van 1983 – 1990 te Heerhugowaard en ook bij hem kunt u terecht voor
• adviesvoorstellen
• nieuwe uitdagingen
• deskundigheidsverzoeken
• referentieverzoeken
• weer contact hebben
Toeval?

Putten (3881 NC), Garderenseweg 150 = Villa Klein Spriel ( Tuinman Bioch uit Hedel onderhoud)
Rhenen (3911 SP), Klaassenweg 1+39 (Op valse identiteit Otto de Gooijer Automobielen BV.) Bunschoten-Spakenburg (3752 LH), Lorentsweg 15. (Van Lutikhuizen BV)

Bemmel (6681 LN), Nijverheidsstraat 32 = Van Meegen Group (Jacob Bonninga ofwel Jack Bonninga) Werkendam, Hilweg 2 (Pand en bosperceel op naam van Stichting beheer onroerend goed biesboschmuseum en deze stichting is sinds 1992 eigendom van de broers van Korlaar. Thans nog 2 bestuursleden. 1 woonadres in Werkendam. 1 woonadres op st. Maarten.
(t.b.v. drugtransporten)
Geertruidenberg,Oude Stadsweg 1 ( voor drugstransporten)
Enschede, Verwoolsweg 130 (Heliplatform)
The Sand in Amsterdam – vollop in werking.
De NDSM werf in Amsterdam en het mooie kantoorpand daarnaast gebouwd en alles wat daarop staat.
Party club vlak bij Feijenoord stadion.
Hotels van Oranje groep Nederland

De schuilhuizen/panden en contactpersonen in BUITENLAND
Dorint Hotels groep wereldwijd, o.m. in Winterberg, Duitsland

Hotel Krafft in Basel.

Hotel Greulich in Zurich. Een kasteel in Frankrijk.

Sloss Oberdiessbach Zwiterland.
Sloss Oberdiesbach Zwitserland (met als zet baas Chantal Tiemen(nicht van Jolanda Baks) en Erwin Dobbelsteen.)

Chateau Rennaz Zwitserland bij het meer van Genève ( met als zetbazen Chantal T. en Erwin D. alias Martine von Wattenwyl en Sigmund von Wattenwyl)

Vladimir Palace Sint Petersburg

Het Vladimir Palace aan de Neva rivier in de Finse golf van Sint Petersburg te Rusland.
Het paleis bevat 360 kamers was het woonverblijf van the Grand Duches Maria Pavlovna,maar wordt nu voor meerdere doeleinden gebruikt.Voor aanschaf van dit gebouw,werd de “Commissaris” voorzien van een diplomatiek paspoort vervoerd van de Luchthaven naar Sint Petersburg in een auto van de Ned.Amsbassade ?

Na de staatsgreep in 1917 ook wel oktober revolutie genoemd werd het gebouw onderdak voor de Russische Academie voor wetenschappen, Maxime Gorky House of scientists.

Tsaritsino Palace te Moscow.
De renovatie kosten waren aanzienlijk, doch interessant genoeg voor Ndragheta om hiermee landingsrechten te verkrijgen voor de Russische vliegvelden.

Een kijkje op het beeld van Caterina II (Catherina de

Grote)van Rusland,welke staat te pronken in één van de zalen.Catharina de Grote heeft via kroonprins Willem Alexander (1840-1879) nog steeds levende bloedverwanten in Nederland en wel via de dochter van deze Willem Alexander en Agatha Barones van Lynden, die in het geheim in Parijs waren getrouwd. De hieruit geboren dochter werd Geertruida Fok genoemd en vertoonde de bekende voetafwijking van de Romanovs. Ook haar nog levende nabestaande hebben deze kenmerkende voetafwijking.

In Rhenen aan de Klaassenweg 3( bij Otto de Gooijer Automoblien B.V) en in Lith aan de Maasstraat 2( bij van Thull Development)hebben de broers, 2 garagegebouwen die zij gebruiken enerzijds voor het stallen van auto’s, anderzijds voor het verbergen en omkatten van gestolen auto’s.

In Rhenen via de N233 (Lijnweg),rijd je de doodlopende Klaassenweg in omhoog.
De opgang van die Klaassenweg is met een elektrisch hek afgegrendeld en de hele Klaassenweg is met camera’s beveiligd.

Maasstraat (Lith) , waar o.a. de gele Hummer van Fred Ros staat? En nog wat motorbootjes.De politie is toch op zoek naar de auto’s van Senol Tuna die verdwenen zouden zijn? ( de gele Hummer is sinds kort inmiddels verwijderd uit de showroom)

Daarnaast vragen we ons NIET af wat de liquidatie van Pieter Vos en Jaap Zillig op 23 december 2011 voor hotel van der Valk te Houten te maken heeft met de Allesweter en zijn broers.

Pieter Vos runde al jaren de camping aan de Maasdijk. Hij nam de zaak over van zijn ouders. De chalets op de camping worden geregeld door Polen bewoond, zeggen dorpsbewoners. Vos is daarnaast eigenaar van een

bedrijf dat bouwmachines en machinisten verhuurt. Zijn vrouw is eigenaresse van een juwelierszaak in Den Bosch.
In het dorp gonst het al jaren van de geruchten dat Vos actief was in het criminele milieu. Boze tongen beweren dat hij handelde in verdovende middelen. Ook hier komen we een link tegen n.l. het familielid Joland B van H.

Ook de politie moet van deze schietpartij en connecties volledig op de hoogte zijn,want er zijn zeer duidelijke camera beelden van. De echte camerabeelden van de dubbele moord zouden volgens de politie echter te heftig zijn om uit te zenden.

Wij hebben dat meer gehoord, o.a. ook bij de eerste aanslag op Cor van Hout bleven de camera beelden 15 jaar verborgen.

Dan loopt er nog een onderzoek naar de betrokkenheid bij de vreemde dood van multimiljonair, zoniet miljardair, Willem Frederik Ewald Marggraff die onder zeer verdachte omstandigheden kwam te overlijden in 2003.

Deze monegask had contacten met de broers van

Korlaar, waarbij de Allesweter en Commissaris in 2000 reeds in Monaco waren(zie de Monaco Tapes) Was ook hier sprake van toediening van hersenvocht voor hij in de verbrande Zionsburg te Vught gevonden werd?Tevens heeft een goede huisvriend genaamd Boudewijn Reijenga die er al veertien jaar kwam, maandenlang gecorrespondeerd met alle mogelijke instanties voor een heronderzoek. Deze meende, net als Ewalds zussen, dat Ewald onder meer zou zijn afgeperst. Pas na een persoonlijke brief van hem aan commissaris van de Koningin van Noord-Brabant Hanja Maij- Weggen heeft zij de recherche van Vught de opdracht gegeven de zaak te heronderzoeken.Er is sprake van betaling aan de brandweercommadant en het ontstaan van de brand op de bovenverdieping waarvoor de naam Adelbert valt is nooit onderzocht.

De van de broers voor miljoenen gekochte (namaak)schilderijen (door Geert Jan Jansen vervalste schilderijen)mocht Ewald in gedrogeerde toestand vasthouden.

Een valse Rembrandt verkocht aan Ewald.

Niet alleen het testament van Ewald Marggraff geeft aanleiding verder onderzoek te doen maar vooral de gebeurtenissen die leidde tot zijn dood zijn om reden slecht onderzocht. zie testament op: http://ewaldmarggraff.expertpagina.nl/ Inmiddels is een deel van het koetshuis ook afgebrand; wederom kon de brandweer niet verklaren wat de oorzaak was…De waardevolste schilderijen werden dan ook in de grote kelder gezet. Echter na de brand waren ze er volgens een ooggetuige niet meer.Wij hebben de

informatie waar zij gebleven zijn.

De gecodeerde- en ondergebrachte snufmovies

Een snuff movie is een film welke feitelijke een verkrachting of moord toont van een persoon of personen, zonder de hulp van speciale effecten , met het uitdrukkelijke doel van de distributie-en entertainment of financiële uitbuiting t.b.v. van geestelijk zieke personen. Een snuff movie is een schokkende, gewelddadige film waarin mensen daadwerkelijk worden mishandeld, verkracht of vermoord omwille van de film.

Op de download sites van Pirate Bay en FTD waren films( geen snuff movies) te downloaden die voorzien waren van een code. Om dergelijke “versleutelde” films te bekijken diende men een bedrag over te maken aan de beheerder van de film om de code te verkrijgen en daarmee toegang te verkrijgen om de film te bekijken. Snuff movies werken met hetzelfde doel n.l. financiële uitbuiting. Satanisten en pedofiele maken gebruik van dit “aanbod”en het is de meest verachtelijke criminele vorm van geld verdienen.

Voor bezoekers van de eerder vermelde satanische moordvoorstellingen zijn deze snuff movies ondergebracht bij een bekende webmaster, die deze in

“bewaring” heeft genomen en daar een aanzienlijk bedrag voor ontvangt. Als extra gunst werd tevens de studie van een familielid verzorgd. Daarmee behoort deze webmaster te worden gezien als verlengstuk van een criminele organisatie. Ter controle is een redelijk vermogende zetbaas geplaatst bij deze webmaster om het geheel te blijven controleren.

De snuff movie is bij deze webmaster in bewaring gegeven en een vrouwelijke vertrouweling werd de “sleutelhouder”van deze snuff movies. Nadat zij te loslippig bleek, werd zij na te zijn mishandeld haar ter beschikking gestelde huis uitgezet en de code van de snuff movie die was ondergebracht op de website veranderd.Eerst nadat een ons bekende hacker de snuff movie had ontdekt is deze na enige paniek vervolgens weer “veilig”afgeschermd om nieuwsgierigen geen toegang meer te verlenen en uitsluitend voor ingewijden met code na betaling nog is te bezien.Tenslotte is een snuff movie van de broers, na betaling, door een Belg afgegeven bij het OM te Breda,doch die hebben blijkbaar geen actie op ondernomen.

Nederland is reeds onder invloed van een kartel en is reeds een republiek waar de onderwereld bepaalt wat er

gebeurt onder de noemer van een monarchie. De onderwereld is verworden tot de bovenwereld en Nederland is een maffia staat geworden.
Onze Rechtsstaat is terug gebracht naar ambtelijk dictatuur. Na reorganisatie van het O.M. is de autonome beslissing bevoegdheid van 550 officieren terug gebracht naar slechts 5 personen t.w. De minister van Justitie en het college van procureur Generaal.Misschien is het zelfs terug te brengen naar 2 personen en wel S.G. (Demmink) en Minister van Justitie (beide zijn chantabel) Formeel staat daar mevr. van Amsberg nog boven,doch deze mag slechts de schijn wekken, daar ook dit zogenaamde koningshuis bij gedoogsteun van de maffia bestaat, tot zij niet meer nodig zijn. Dank U. Om die reden is het mogelijk dat de Rechtsstaat volledig in handen kan/kon vallen van een criminele organisatie zoals duidelijk wordt in DEEL I :

DNA Koningin- bloedverwanten

Koningin en nazaten GÉÉN Oranje en GÉÉN recht op de troon ?

DNA Koningin-bloedverwanten

DNA Koningin-bloedverwanten
Hoe staat het met het DNA van de Oranjes?

Is het koningshuis gebaseerd op een Staatsrechtelijke dwaling dat zij afstammelingen zijn van Willem van Oranje?.

De lijn van Willem van Oranje houdt op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van Engeland. Willem III (1650-1702) had geen nageslacht,zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk naar zijn volle neef Frederik III koning in Pruisen ging. Na de dood van Willem III -1650-1702 (achterkleinzoon van Willem van Oranje),hield de lijn van Oranje op omdat deze Willem III geen nageslacht had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de dynastie de titel erfprins van Oranje mocht voeren.

Maar in feite hield de Oranje lijn voor ons huidig Koningshuis reeds op bij Willem van Oranje (1533-1584)Dit omdat ons huidig koningshuis in een ander stamboom/bloedlijn tak loopt met als stamvader Willem Frederik van Nassau en wel via Jan van Nassau (1535-1606) naar Ernst Casimir I (1573- 1632) naar Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) naar Hendrik Casimir II (1657-1696) en vervolgens uitkomende bij Johan Willem Friso (1687-1711)-Willem IV (1711-1751), waarna men vervolgens graag wil doen geloven dat de bloedverwant lijn verder liep van Willem V (1748- 1806), Willem I (1772-1843)-Willem II(1792-1849)-Willem III (1817-1890)-Koningin Wilhelmina en tenslotte Koningin Juliana en Beatrix. Echter dat zou zo geweest zijn ware het niet dat de man van Emma,Willem III (1817-1890) op latere leeftijd (hij trouwde op 61 jarige leeftijd met Emma) door syfilis onvruchtbaar was en geen kinderen bij Emma kon voortbrengen.

De natuurlijke vader van Wilhelmina was de bij Emma in dienst zijnde particulier secretaris S.M.S. de Ranitz(1846- 1916),die als dank bij koninklijk besluit tot Jonkheer wordt verheven en later zijn neef Coen De Ranitz(1905-1983) burgemeester van Utrecht werd.(De achterneef van Juliana,die vervolgens Ridder in de orde van Oranje Nassau,Commandeur in de orde van Oranje Nassau,Erekruis Huisorde Oranje en Ereridder van de Johanitter Orde kreeg opgespeld)Het verhaal gaat dat Juliana en Coen zich tijdens hun studie in Leiden,neef en nicht noemden. Dit maakt Wilhelmina een buitenechtelijke bastaarddochter. Volgens Oranjekenner Kikkert leed Wilhelmina aan een zeldzaam erfelijke afwijking die ook in de familie de Ranitz voorkomt, n.l. zij kon geen verband in de muziek ontdekken.(het verschil tussen lage en hoge tonen)

Om deze reden houdt de bloedverwantschaps lijn via Emma op bij de zijtak van Willem IV ,n.l. diens dochter.

Vervolgens heeft men middels een gearrangeerd huwelijk tussen Wilhelmina(die ook geen nazaat is van de onder art.24 van de grondwet van 1917 genoemde Willem I) en Prins Hendrik (1876-1934) van de familie Mecklenburg Schwerin (ook geen nazaat van Willem I) die gepareerd was aan de Romanovs getracht één en ander te herstellen, maar ook deze Prins Hendrik was met grote waarschijnlijkheid door syfilis onvruchtbaar, wat ook Juliana in dat geval een buitenechtelijke dochter maakt.(maar latere informatie laat weten dat Juliana geen kind van Wilhelmina is, maar geadopteerd van een moeder uit Soest) Na de grondwet van

1917,waarin vermeld staat dat slechts de afstammelingen van Willem I gerechtigd waren tot de Nederlandse troon, werd op vragen snel vermeld dat Hendrik in 1918 bij Mien Abbo Wenneker een buitenechtelijke zoon had verwekt om aan te geven dat hij vruchtbaar was???Verwonderlijk is dat echter niet omdat in 1910 een nieuw (Giftig) medicijn genaamd Salvarsan werd ontdekt door Paul Ehrlich wat als medicijn tegen syfilis diende.Helaas hielp dit giftige medicijn Salvarsan NIET. Alles is echter te ontzenuwen door DNA voor onderzoek af te staan. Echter Juliana heeft dit pertinent geweigerd,zelfs toen de Russen daar in 1991 om vroegen voor onderzoek van de opgegraven botten van de Romanovs.Ook Beatrix weigert resoluut DNA af te staan en Margarita en haar advocaat ontkennen ten stelligste DNA materiaal af te hebben gestaan voor onderzoek.We vragen ons af wie is Juliana. Haar vader is onbeken,maar haar moeder ook. Wij komen hier later nog op terug.

In de geschiedenis boeken wordt vermeld dat Johan Willem Friso als achterneef van Willem III (1702) de titel van prins van Oranje als enig erfgenaam erfde. Dit vertegenwoordigt echter niet de waarheid. De wettige erfgenaam van Willem III (1702) was in eerste instantie zijn VOLLE neef Frederik III (1657-1713) en in tweede instantie Frans Lodewijk van Bourbon-Conti. Dat er meer aan de hand was met het testament van Willem III(1650-1702) blijkt uit het feit dat door het aanvechten van dit testament Johan Willem Friso slechts F.50.000,- (één zestiende deel) van het F.800.000,- vermogen van Willem III(1650-1702) kreeg toegewezen.

Op 14 juli 1711 verdronk Johan Willem Friso,onderweg naar Den Haag voor bespreking van de erfeniskwestie,in het Hollands Diep.
In Den Haag werd in 1711 alsnog besloten de erfeniskwestie te bespreken, de titel Prins van Oranje in te pikken en postuum te geven aan deze stadhouder van Friesland,Johan Willem Friso.

Staatsgreep.

Eind 1813 werd Willem Frederik,die geen nazaat is van de echte Willem van Oranje(1533-1584), na 18 jaar in Engeland te hebben verbleven per brief uitgenodigd door de Haagse Notabelen,Gijsbert Karel van Hogendorp,Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum,om als soeverein vorst een regering op zich te nemen,echter dat was een excuus voor de staatsgreep die door de Engelse geheime dienst,aangestuurd door de Britse minister van binnenlandse zaken Castlereagh werd uitgevoerd om zo een bufferstaat aan Frankrijks noordgrens te vormen. Voor de

Franse tijd bestond er geen Koninkrijk,dus van herstel van een koninkrijk kon geen sprake zijn,het was een ordinaire staatsgreep)
Na het vertrek van de Franse troepen eind 1813 werd in december 1813 de zoon van stadhouder Willem V uitgeroepen tot vorst en noemde zich Willem Frederik van Oranje-Nassau (Later Willem I / 1772-1843) Nog datzelfde jaar riep Willem Frederik een commissie in het leven die een nieuwe grondwet moest ontwerpen. Op 29 maart 1814 werd het voorstel van de commissie goedgekeurd door notabelen,door Willem zelf aangewezen. Een dag later werd Willem van “Oranje” ingehuldigd als soeverein vorst (toen nog niet de titel Koning). Daarop stelde Willem opnieuw een grondwetcommissie in. Echter veel notabele die door Willem zijn aangewezen wensen deze grondwet niet goed te keuren en blijven thuis. Resultaat is dat een meerderheid deze nieuwe Grondwet afkeurt. Willem telt de stemmen echter anders en voegt er een aantal onthouders aan toe en komt door deze beruchte Hollandse Rekenkunde toch nog aan een meerderheid.

Op 16 maart 1815 roept Willem zich uit tot Koning Willem I der Nederlanden en in augustus tot Koning der verenigde Nederlanden,zodat hij op 24 augustus 1815 de nieuwe door hem gewenste Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden kan afkondigen. In deze grondwet is duidelijk vastgelegd(zie Art. 14 t/m 23) dat troonopvolging naar de oudste zoon gaat of diens mannelijk erfgenaam of naar diens mannelijk erfgenaam,en in het allerlaatste geval pas na de

dochters van de Koning.
Indien ook deze erfgenamen ontbreken,gaat het naar de mannelijke erfgenaam van Prinses Carolina van Oranje!

Gaan we weer even terug naar Willem III van 1650-1702 die geen nageslacht had waardoor de titel van Prins van Oranje wettelijk aan Frederik III koning van Pruisen moet worden toegekend, dan houdt in 1702 de lijn van Oranjes in Nederland op te bestaan.
De naam Oranje,ging rechtmatig /erfelijk over naar de wettelijke erfgenaam Frederik III koning in Pruisen. Hierna is overigens aansluitend het prinsdom Oranje (Orange) formeel overgegaan naar Prins Lodewijk Armand II van Bourbon Conti.(1696-1727)
Volgens de beschikbare gegevens was Emma via haar moeder een afstammeling van de bloedlijn zijtak van de eerdere Willem IV, n.l. diens dochter waarna de bloedlijn ophield. (dus is Emma geen nazaat van de latere Willem I (1772-1843) Via haar vader was zij afstammeling van Karel August van Waldeck Pyrmont (1704-1763). Ook als zij een afstammeling zou zijn (quod none) van deze Willem IV had zij via deze Willem IV geen enkel erfelijk recht op de naam Oranje,omdat in een erfelijke bloedlijn de Duitse Willem van Oranje van Nassau Dillenburg (1533-1584) deze nalatenschap erfde van Neef René van Chalon, zodat tenslotte de Oranje erfenis ophoud bij de achterkleinzoon van Willem van Oranje,de eerste Willem III(1650-1702){in een andere bloedlijn tak als onze pseudo Oranjes}Toen deze Willem III kinderloos overleed heeft tenslotte de Franse zonnekoning

Louis XIV het Franse prinsdom doorgegeven aan Prins Conti.

In de latere grondwet van 1917 werd in Art.10 (eerste afdeling)vastgelegd dat de troon wordt bestegen door de wettige nakomelingen van Willem I (1772-1843) en ook in de grondwet van 1983 wordt in Art.24 vermeld dat het koningschap wettelijk wordt vervuld door de wettige opvolgers, “afstammelingen”, van Willem I (prins van Oranje- nassau) Hierbij is graag aangenomen dat Wilhelmina wettig kind is van Willem III (quod none)!!!!! Wel is Emma als echtgenoot erfgenaam van de bezittingen van Willem III (1817-1890). Wilhelmina en Juliana zijn bloedverwanten van Emma,doch zij zijn geen bloedverwanten van Willem III en Willem I en dus geen wettig opvolger van Willem I zoals in de grondwet aangegeven.
Door gevaar voor de Monarchie wilde men daarna graag doen geloven dat Prins Hendrik de natuurlijke vader van Juliana was,doch dit is tot op heden nimmer onomstotelijk vastgesteld.
De vraag blijft wie is de vader van de in 1909 geboren prinses Juliana,maar ook wie is de moeder.
Het toeval wil dat na het instorten van de Sovjet-unie, de Russen de botten hebben opgegraven van de Romanovs voor een herbegrafenis.
Om zeker te zijn van hun zaak vroegen zij een tweetal “nakomelingen” van de Romanovs om DNA en met name Koningin Elizabeth II en prinse Juliana (omdat de moeder van Willem III,Anna Pavlovna Romanov was.)

—————————————————-De Romanovs———– ——————
Oeps dat kon een probleem worden voor prinses Juliana,immers deze Willem III (1817-1890) was op latere leeftijd door sifilis onvruchtbaar en had derhalve geen bloedlijn nazaten bij Emma van Waldeck-Pyrmont

Met behulp van het DNA van Elizabeth is vastgesteld dat het de botten van de Romanovs waren. Prinses Juliana weigerde DNA af te staan. Waarom? Gezien vorenstaande schijnt er geen jota Romanov DNA en erfelijk Oranje DNA (zelfs niet het gepikte Oranje) in Wilhelmina en Juliana te zitten en is ons huidig staatshoofd Beatrix afkomstig uit een familie van nieuwe rijken,de pseudo-Oranjes,terwijl de echte Oranjes tot

keizer werden gekroond in Duitsland.
Niet alleen Juliana weigerde in 1991 DNA af te staan,ook Beatrix weigert dit en gelijktijdig ontkent prinses Margarita DNA materiaal te hebben afgestaan. Waar is men bang voor? Volgens Roy van Zuydewijn heeft prinses Margarita destijds in onmin met haar tante Beatrix DNA materiaal (Speeksel,een haarlok en slipje) afgestaan om te laten onderzoeken of Beatrix een echte Oranje is en terecht op de troon zit.
De onderzoeker Peter Nugter (voorman van de Republikeinse socialisten)bevestigde dit verhaal en zegt hierover een schriftelijke verklaring te hebben afgelegd over de overhandiging van het Margarita-DNA materiaal. Ook advocaat mr. Pim de Vos bevestigt dit verhaal.
Prinses Margarita en haar advocaat ontkennen heden dat Margarita DNA materiaal heeft afgestaan. De onderzoeker Peter Nugter is van de aardbodem verdwenen,maar heel snel werd beweerd dat het laboratorium onderzoek naar Margarita’s DNA is afgerond en geen feiten heeft opgeleverd om te twijfelen aan de Oranje afkomst van Beatrix,maar dat is onder het mom van Staatsbelang in Nederland snel te regelen. En dat is op zich zelf weer vreemd omdat Nughter in dat verband sprak van een laboratorium op een geheime locatie in Rusland.

Wederom een vraag: Hoe kan het DNA worden onderzocht als Margarita en haar advocaat stellig beweren dat Margarita geen DNA heeft afgestaan en hoe makkelijk is het om alle mogelijke geruchten te ontzenuwen door juist wel DNA materiaal af te staan,of moet dit juist worden oorkomen,kostte wat het kost?

Hoewel met recht betwist kan worden of Willem IV zich prins van Oranje mocht noemen is deze kwestie bij de burgemeester van Amsterdam in de schouwburg besproken en in 1732 geschikt,waarbij tot op de huidige dag de nazaten van Frederik III als van Willem IV van Oranje – Nassau zich Prins van Oranje noemen.

Emma was(volgens oude onjuiste aanname) een zeer ver bloedverwant van Willem IV(1711-1715) via,langs vaders kant, haar betovergrootmoeder Carolina van Oranje-Nassau de zus van Willem V (1748-1806) en langs moeders kant was haar betovergrootvader Frederik I van Württemberg (1754- 1816),zodat zoals in 1732 in Amsterdam werd geschikt zij zich als nazaat van Willem IV van Oranje-nassau formeel de dynastieke titel Prins(es) van Oranje mocht voeren.Dit is echter in tegenstrijd volgens de dynastie van Willem III (1650-1702) die bepaalde dat alleen de oudste zoon van Prins van Oranje de titel Prins van Oranje mocht voeren.Ook de grondwet van 1815 is er duidelijk in dat er slechts mannelijke erfgenamen in aanmerking komen.(Daarnaast blijkt uit onderzoek dat Emma niet van Willem IV kan afstammen,hierover later meer)

Volgens de grondwet van 1917 en1983 wordt de troon bestegen door de wettige nakomelingen van Willem I (1772- 1843) en daar is Emma géén nazaat van.
Voor Wilhelmina als niet biologisch kind van Willem III(1817- 1890) geldt hetzelfde.( Voor het redden van de dynastie fraudeerde Willem III bij de aangifte in het

bevolkingsregister, door niet naar de strekking van de Grondwet etc. te stellen dat op dinsdag 31 augustus 1880 des avonds om zes uur, Wilhelmina Helena Paulina Maria,mitsgaders datzelfde kind een dochter is van Hem, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk,koning der Nederlanden en Emma van Waldeck Pyrmont, terwijl hem bekend moet zijn geweest dat hij niet de biologische vader was en met die verklaring indruiste tegen de Grondwettelijke regels, Salische wet en Castiliaanse stelsel voor troonopvolging. Een buitenechtelijk verwekt kind,zijnde bastaard kind, kwam voor troonopvolging in 1890 wettelijk niet in aanmerking) Ook zij Wilhelmina, is derhalve geen nazaat van Willem I en daarom niet gerechtigd de troon te bestijgen.Hetzelfde geldt voor Juliana en haar Nazaten. [Wettig erfgenaam op Familierechtelijke grond was in 1890 nog NIET van toepassing.]

Omdat de rechtmatigheid voor het dragen van de titel Prins(es) van Oranje aanvechtbaar was heeft Wilhelmina dit vervolgens omzeild door in 1917 een grondwet te laten ontwerpen waarin is opgenomen dat de dynastieke titel Prins van Oranje verbonden aan het prinsdom Oranje (Orange) alleen wordt gedragen door de leden van het huis Oranje- Nassau en het huis Hohenzollern,waarmee en deze familie zich schaart in de nepprins-rij van Bram van Leeuwen,die zich Prins van Lignac liet noemen. Wanneer de troon door Wilhelmina onrechtmatig is bestegen is deze correctie ongeldig en is in ieder geval zeer ernstig geval van belangenverstrengeling.

Volgens de stellige overtuiging is ons huidig koningshuis géén echte nazaat van Oranje en tevens geen nazaat van het huis Romanov, tenzij onverwacht uit DNA onderzoek anders blijkt.

Hiermee is de rechtmatigheid van de troon en het dragen van de naam Prins van Oranje voor het “huidig Koningshuis” een zeer groot vraagteken en verlangt DNA onderzoek. Of is het politiek en met name het belang van het CDA dermate groot dat zij, zich bewust van deze “Staatsrechtelijke Fraude”, deze pseudo Oranjes op de troon wenst te houden en de bevolking nog een eeuw of meer voor de kosten laat bloeden tot een durfal of de bevolking ingrijpt. Op één onderdeel is men in Den Haag goed, ZWIJGEN !

——————————————————————————— ——————————————-
Bijlage:

Willem met de Hoorn veroverde de stad Orange in 793 op de Sarcenen en noemde zich graaf van Oranje.

In 1530 stierf Philibert de Chalon zonder nageslacht en het is zijn neef René de Chalon,Graaf van Nassau (zoon van Claude,de zus van Philbert de Chalon en Graaf van Henri van Nassau),die Prins van Oranje wordt.Na zijn dood laat hij al zijn bezittingen inclusief de titel Prins na aan zijn duitse neef Willem van Nassau Dillenburg (1533-1584),alias Willem de zwijger,die het huis Oranje Nassau sticht ( Dit is dus niet de stamboomlijn van ons huidig “Koningshuis”) Deze van Nassau’s hebben het Prinsdom van Oranje bestuurd tot 19 maart 1702,de dag dat Willem III kinderloos overlijdt. Daarna heeft Louis XIV het prinsdom in 1703 doorgegeven aan de Prins Conti.

In 1731 valt het Prinsdom definitief en wordt toegevoegd aan het Dauphiné onder Louis XV.
Heden is extreem rechts nu al elf jaar aan de macht in de zuid Franse stad Orange.

Het is dan ook merkwaardig waarom zo halsstarrig aan de titel “Prins van Oranje”wordt vastgehouden, terwijl de stad (Prinsdom) Orange reeds in 1731 door Frankrijk is ingelijfd en de Paus de annexatie in 1814 erkende.

DNA technieken:
In 1869 werd het DNA ontdekt. Eerst in 1944 werd de erfelijkheid beredeneerd. In 1953 kwam er verder schot in het DNA onderzoek en uiteindelijk in 1975 publiceerde Frederick Sanger een methode voor het bepalen van de volgorde van nucleotiden in DNA (sequecing genoemd)In 2001 werd de DNA sequenties van het humane genoom gepubliceerd.Anno 2010 is de DNA technieken dermate verfijnd dat met zeer grote zekerheid o.a. erfgenamen zijn te achterhalen.
Omdat men in 1890 er nog van uit ging dat Wilhelmina een wettig kind was van Koning Willem III (1817-1890) besloot men i.v.m. de afnemende gezondheid van deze Willem,waardoor hij zijn werkzaamheden niet meer kon uitvoeren, Emma aan te wijzen als Koningin moeder om zo de troonopvolging van Wilhelmina te regelen. Emma was slechts 3 dagen Koningin moeder en aansluitend werd in 1890 Wilhelmina op 10 jarige leeftijd Koningin van Nederland en werd Emma voogdes over deze minderjarige troonopvolgster.In die tijd stond DNA onderzoek nog in de kinderschoenen,zodat niet onweerlegbaar kon worden vastgesteld dat Wilhelmina als onwettig buitenechtelijk kind geen recht op troon opvolging had.
Nu er zeer sterke aanwijzingen zijn dat Wilhelmina als onwettig kind van Willem III(1817-1890) nooit rechtmatig de troonopvolger had mogen zijn,kan dit heden als onrechtmatig worden bestempeld.
Het door haar in 1937 genomen “Koninklijk”besluit gesteund op het verdrag van Nassau,welke haar nazaten het recht op de naam van Oranje-Nassau geven moet daardoor tevens als onrechtmatig worden gezien.
De rechtmatigheid van alle opvolgende “Koninklijke”besluiten door Juliana en Beatrix komen daarmee in een ander daglicht te staan.
Ook in 1948 bij de troonopvolging door Juliana stond DNA onderzoek nog in de ontwikkelingsfase en kon mogelijk niet worden vastgesteld of Juliana ingevolge de grondwet een afstammeling van Willem I (1772-1843) was en dus wel of niet gerechtigd was voor de troonopvolging.
Echter voor de troonopvolging door Beatrix in 1980 was het DNA zover gevorderd dat DNA onderzoek had kunnen uitwijzen of zij wel of niet een bloedverwant van Willem I (1772-1843) is en daarmee wel of niet gerechtigd was voor de troonopvolging.Waarom geen DNA onderzoek is uitgevoerd laat zich raden.
Vóór de eventuele troonopvolging door Willem-Alexander is men staatsrechtelijk verplicht op grond van Art.24 van de grondwet een meervoudig onafhankelijk DNA onderzoek te eisen om vast te stellen of Willem-Alexander wel of niet een afstammeling is van Willem I (1772-1843) Men heeft alle DNA mogelijkheden hiertoe en het zou ernstig verwijtbaar en nalatig zijn indien men dit achterwege laat.In dat geval stuurt men blijkbaar bewust aan op Staatsrechtelijke fraude en houdt men geen rekening met mogelijk ingrijpen van de bevolking.

Toen in 1702 Willem III (1650-1702) stierf had hij wel geprobeerd Johan Willem Friso van Nassau Dietz (1687-1711) aan te wijzen,maar in Engeland werd de Willem III,koning van Engeland opgevolgd door Anne de zuster van Mary,terwijl Koning Frederik I van Pruisen zich uitriep tot Prins van Oranje waarbij hij zich beriep op het testament van Stadhouder die bepaalde dat bij het uitsterven van de mannelijke lijn van Oranjes al zijn bezittingen zouden vererven op de nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte, die de moeder was van Frederik I van Pruisen. Het Prinsdom Orange ging echter over op het huis Bourbon-Conti en in hun naam verdreef koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten uit de stad en lijfde de stad in.

In 1898 trof Wilhelmina het archief over “de Oranjes”aan en het is een algemeen bekend feit dat zij twee speciale “vernietigers”in dienst had . Hierna heeft Bernard nog eens heel wat open haarden gevoed met de inhoud van de nationale archieven om zo de archieven wederom op te schonen en deze geven daadoor een valse beeldvorming.

De Koninklijke familie is éen van de rijkste in Nederland met een voorzichtig geschat vermogen van 50 miljard,goed voor een minimale rente / dividend inkomsten van 2 miljard per jaar.

Na kritiek van Bernard op de rekenwijze van het Amerikaanse

blad Forbes heeft Quote het vermogen van de “Oranjes”bijgesteld naar 1 miljard. Met een geschat vermogen van de Familie Brenninkmeijer van 30 miljard heeft Quote dit voorzichtigheid halve ook op slechts 10 miljard gehouden.

Echter de Koninklijke familie met 26% als groot aandeelhouder van de KLM heeft niets te klagen bij het miljarden vermogen van de KLM met als dochter Martinair,Transavia en Kenya Airways. En dan natuurlijk nog voor 12% {+14 % onder de familie}aandeelhouder bij de Royal Dutch (die splitsing is een truckje om niet op de lijst van aandeelhouders te komen, die geldt voor boven de 15%) met als gevolg dat de familie niet genoemd wordt in het Nederlandse jaarverslag van de Shell,maar wel in het buitenlandse als Major shareholder wordt genoemd.Shell die reeds in 2005 een eigen vermogen van 91 miljard en een totale activa van 220 miljard had. Laten we daarnaast niet vergeten dat het vermogen ook nog ligt in de ruime revenuen van de Opium handel in Nederlands-Indië (via Willem I verkregen,waar men erfelijk bezien geen enkel recht op heeft) en dit vermogen ligt vast in domeinen en aandelen,waarvan niemand zogenaamd weet hoeveel en hoe precies. Wel zijn domeinen in 1848 door Willem II tot Kroondomein gegeven aan de Staat,waarvoor de koning(in) jaarlijks een inkomen geniet uit ’s lands kas. Tenslotte heeft men nog wat zakgeld inkomsten uit divers betaalde commissariaten en als staatshoofd en lid van de Bilderberg groep,” de nieuwe wereld orde”, een ondemocratische invloed op de politiek.

Vaag zijn met de toelagen geeft heel veel vraagtekens. 39 miljoen/jaar 113 miljoen per jaar of zijn het er meer dan 220miljoen per jaar.Premier Balkenende hield het bewust vaag en zei:Koningin Beatrix 5,1 miljoen (inkomen 834.000, 4,3 miljoen voor de kosten van het personeel) Prins Willem- Alexander 1,4 miljoen (inkomen 248.000, 1,1 miljoen overige kosten) Prinses Maxima (inkomen 248.000, 376.000 kosten personeel en materiële uitgaven) Functionele uitgaven 27 miljoen (o.a. voor gebruik regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen, onderhoud zeilschip de Groene Draeck, kosten departement van de hofmaarschalk) Onzin onzin!!!11 miljoen bin.zaken werkzaam voor het koninklijk huis,5,6 miljoen Verkeer en waterstaat werkzaam voor koninklijk huis, 8,5 miljoen Vrom, ambtenaren voor kon. huis, 78 miljoen ambtenaren/groene draak regeringsvliegtuig etc,werkzaam voor het koninklijk huis. Daar komt nog de jaarlijkse toelage bij, diverse betaalde commissariaten,Olympisch Comité en speciale declaratie voor officiële bezoeken in functie. Prins Maurits voor declareert €204.000 bij Verkeer en Waterstaat, voor 2 dagen werk per week. Hoezo de overige familieleden krijgen geen toelage!

Gesproken wordt er nog van Lockheed,Northrop,wapenhandel,doorsluizen van geld en buitenechtelijke relaties!
Het is vreemd ,als burger kun je een functie bij overheid of semi overheid vergeten,wanneer je één misstap begaat of zelfs maar verdacht wordt van criminele contacten,tenzij je zoals Mabel,de Marmot het koningshuis inrolt.

De kosten van Koninginne- en Prinsjesdag zijn hoog,maar daar staat tegenover dat deze unieke vermaaksdagen evenredig en meer oplevert voor o.a. de middenstand. Staatsbezoeken van de koningin kosten veel geld,doch ook dit schijnt voldoende economische opbrengsten te genereren die worden toegeschreven aan de koningin. Dit moet echter niet worden overdreven,want het latere Nederland was,al voor de Bataafse Republiek, met de VOC een uiterst succesvol Nederlands handelsbedrijf. (zonder koningshuis) en ook de president van de Franse Republiek sleept de nodige opdrachten binnen.

Omdat de buitenlandse adel precies weet hoe de vork in de steel zit en neerkijkt op deze “pseudo Oranjes” (het laatste staatbezoek aan Engeland was in 1982) kon men slechts een niet adelijke partner met zeer twijfelachtige reputatie vinden,zoals Maxima Zorreguieta en Mabel / de Marmot. Het is schijnbaar om die reden dat Beatrix besloot bij koninklijk besluit in 2001 en tenslotte nogmaals aangevuld in 2004 dat alle met de naam van Oranje-Nassau van Amsberg de titel graaf of gravin of het predikaat jonkheer of jonkvrouw mochten voeren.Dat is riskant,want een DNA onderzoek moet uitwijzen of er uberhaupt een Oranje in de “Koninklijke familie”bestaat.

Juliana verkocht alle paleizen aan de Nederlandse staat,onder voorwaarde dat (1) alleen de “Oranjes” erin zouden mogen wonen,(2) de Nederlandse staat als eigenaar voor het onderhoud zou opdraaien en (3) mocht de monarchie ooit vallen,de paleizen terug geschonken (!) zouden worden aan de “Oranjes”(Angstig sluwe voorzorg?)

Alleen al paleis Soestdijk (gekocht voor 18.775,- gulden) werd in 1971 (-Tig jaren geleden) voor 1,9 miljoen aan de Staat verkocht.

Willem Alexander verkocht zijn huis aan het Haagse Noordeinde voor ruim 3 miljoen aan de Rijksgebouwendienst. Het pand bleek in 14 jaar tijd ruim 800% in waarde te zijn gestegen.

De plotselinge uitkeringsstijging (toelage) van de “koningin”werd door Balkenende verklaard doordat zij volgens hem te weinig had gekregen. Je moet inderdaad wel lef hebben.

Nee, dan Maxima. Die schenkt eerst 128.000,- euro (200.000 dollar)van haar staatsuitkering aan een katholieke Argentijnse aartsbisschop Jorge Bergoglio, met twijfelachtige politieke voorkeuren,om vervolgens aan Nederlandse minimalijders uit te leggen hoe zij moeten omgaan met hun krappe budget. In de troonrede had Beatrix het nog over de broekriem aanhalen, ja het volk,niet deze `Koninklijke familie.`Je verzint het niet.Maxima Zorreguieta die eens in een interview vertelde i.v.m. de veiligheid in Argentinië tijdens het Videla regiem elke dag een andere route te moeten nemen wist wel degelijk van de hoed en de rand.

En wat wij burgers niet mogen weten is dat de ouders van Maxima wel degelijk aanwezig waren bij haar trouw partij ! Jorge Zorreguieta en vrouw waren aanwezig in Amsterdam tijdens het huwlijk van zijn dochter.

Zij zaten verscholen in het Krasnapolsky hotel.

Je ziet Maxima zwaaien op het balkon naar de overkant waar haar ouders zaten.
Na het huwlijk reden WA en Maxima weg maar verkleedden zich en keerden terug naar Krasnapolsky (reden de ondergrondse garage in) om verder te feesten met de beide families.

Het hele hotel was overgenomen door het personeel van Beatrix en alle werknemers van Krasnapolsky waren naar huis gestuurd.
Deze inside informatie komt van iemand die bij de politie werkte.

Pater Rafael Braun, de Argentijnse priester die tijdens de huwelijksvoltrekking van kroonprins Willem Alexander en Máxima een gebed uitsprak, was nota bene eveneens een Videla aanhanger.

Deze priester was in het verleden een bewonderaar van de Argentijnse ex-dictator Videla. Braun blijkt in de jaren 70 en 80 in het katholieke maandblad Criterio meerdere stukken geschreven te hebben waarin hij kritisch stond tegenover tegenstanders van de militaire junta. Videla werd door Braun als een ‘morele autoriteit’ beschouwd, die opkwam voor de ‘Argentijnse beschaving’. In een brief van Videla aan Braun prees de oud-dictator de “getrouwe wijze” waarop Braun de werkelijkheid van Argentinië wist te interpreteren. Máxima zei tijdens het TV-interview Braun te beschouwen als “een vriend, een geweldige en heel inspirerende man”. Braun is een familievriend van Máxima haar ouders.

Rond de moeder van Máxima, de tweede vrouw van Zorreguieta, heerste er in Nederland tot nog toe geen controverse. Doch na onderzoek van archieven in Buenos Aires meldde RTL Nieuws, dat de vrouw in 1987 een steun betuiging aan het bewind van Videla heeft ondertekend.

“Hiermee betuigen we onze erkentelijkheid en solidariteit aan de strijdkrachten en de politie die het land hebben verdedigd in de oorlog die uitgelokt is door gewelddadige guerrilla-strijders”, staat in de steunbetuiging. “De strijdkrachten hebben de terroristische organisaties verslagen, die een marxistisch regime wilden vestigen”.

De brief is in 1989 in drie landelijke Argentijnse kranten gepubliceerd. De publicatie was opgehouden door een rechtszaak, waarin werd beslist dat de naam van Videla niet in de steunbetuiging mocht worden genoemd. Ook een tante van Máxima, Alina Zorreguieta, zou de brief hebben ondertekend.

De datum waarop Máxima’s moeder openlijk haar steun aan de toenmalige Argentijnse junta betuigde, steekt opvallend af tegen de verklaring die vader Zorreguieta publiceerde. Naar aanleiding van de verloving van zijn dochter met de Nederlandse troonopvolger distantieerde hij zich van de gruweldaden tijdens het Videla-regime.

Mabel de marmot trouwde met Friso. Waarom Friso was immers vermeend homo te zijn. Naar aanleiding van de uitzending van Peter R. de Vries werd duidelijk dat Mabel het vriendje was van Klaas Bruinsma/ de Dominee.

Extra note bijlage:
Emma van Waldeck Pyrmont. (moeder van Wilhelmina?) Men pretendeert dat deze Emma van twee zijde (moeder en vaders kant) afstamt van Nassau. Zelfs van die aanname klopt helemaal niets!
Ervan uitgaande dat tussendoor(ver voor de geboorte van Emma) géén “stand in” is gebruikt voor het verwekken van kinderen ziet de lijn er als volgt uit:

Via vaderskant van Emma: (George Victor van Waldeck Pyrmont 1831- 1893)
De grootmoeder van Emma was Emma van Anhallt-Bernburg- Schaumburg-Hoym(1802-1858)
En deze grootmoeder was een kleindochter van Carolina van (Oranje *) Nassau terwijl deze Carolina een dochter was (zegt men) van Willem IV.

Via moederskant van Emma: Helena van Nassau – Weilburg De overgrootvader van Emma was Frederik Willem van Nassau Weilburg (1768-1816)
Deze overgrootvader was de zoon van Carolina van ( Oranje *) Nassau.,die dan weer een dochter van Willem IV zou zijn geweest. (Maar echt niet!)

Inderdaad is men primair geneigd te gelove,n dat zij van twee kanten zou afstammen van Oranje Nassau.
De vraag is echter waarom heeft Carolina maar één naam en droeg zij niet zoals gebruikelijk in die kringen de tweede voornaam Wilhelmine.

Heel eenvoudig men wist in die kringe,n dat zowel Carolina als haar broer Willem V een fake was,omdat Willem IV geen geslachtgemeenschap kon hebben door fimosis, waardoor de “stand in” stalmeester Douwe Idzard Sirtema van Grovenstins is gebruikt. PSP kamerlid Van der Spek (1980)noemde het huis van ”Oranje” altijd al een biologische kunstgreep en bedoelde daar met name mee dat Willem V geen zoon van Willem IV zou zijn Onder anderen was Willem IV zowel homosexueel als de aandoening fimosis gepaard gaande met chronische ontsteking van het preputium van de micropenis.Echter voor troonopvolging heeft men wel doen geloven dat Willem V een echte afstammeling was. Carolina zou als meisje volgens de Salische aanvankelijk nooit in aanmerking komen.(opvolging volgens de patriarchale mannelijke lijn)

Ergo Emma is afstammeling van een stalmeester langs beide kanten,via de bastaard Carolina.

Het * geeft aan dat de naam Oranje in deze zijlijn ook nog eens gepikt is omdat deze reeds in 1702 is uitgestorven. Zie www.oranjedna.blogspot.com

Wanneer later blijkt dat de latere Willem III niet de vader is van Wilhelmina en Juliana een dubieuze vader en zelfs vraagtekens zijn bij de moeder, heeft moet worden geconcludeerd dat deze familie “fake” is en Beatrix géén Koningin genoemd kan worden,hetgeen alle koninklijke besluiten hun rechtsgeldigheid aanvechtbaar maken.

Wilhelmina en Juliana

De uiteindelijk vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met haar syfilis, naar buiten werd meegedeeld dat het tyfus was. Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar syfilis. Na de “geboorte”(lees adoptie Juliana)probeerde Wilhelmina nogmaals ZELF een kind te krijgen.Dit werd de vijfde miskraam. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk ,tenminste dat dacht men, middels het toen ontdekte middel Salvarsan. Wie is de biologische vader en nog belangrijker: Wie is de biologische (Soesterse) moeder van Juliana??

Diagnostisering van syfilis werd eerst 1906 wereldkundig gemaakt (August Wassermann) Eerst op 31 augustus 1909 werd Salvarsan 606 (Arsphenamine) op een konijn uitgetest. In 1910 werd het zeer giftige en niet werkende middel Salvarsan op de markt gebracht,tot eerst 1928 de penicilline werd ontdekt.

De historicus Kikkert heeft zich wel eens laten ontvallen, dat na de zoveelste miskraam een kind werd geboren, met afwijkingen, ongeschikt als troon opvolger. De telg van Wilhelmina was bij de geboorte niet helemaal gezond en er diende een vervanging, middels ruil te komen en een familie in Soest voedde “gekke Klaartje”op waar de ouderen van Soest en Baarn nog over mee kunnen praten. Juliana zou zijn binnen gebracht als baby van een burger vrouw uit Soest. Het toeval wil dat rond 1960 een oudere dame de gehele dag in bejaarden tehuis Nijenstede te Amersfoort verkondigde, dat haar dochter koningin Juliana was. Deze dame had vroeger in Soest gewoond.Is dat o.a. de reden voor weigering van een DNA onderzoek?

In dit licht wordt het duidelijk, hoe Bernhard von Lippe,die hier van op de hoogte moet zijn geweest,ongestraft er tientallen maîtresses op na kon houden.

Zie: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/08/13/bernh ard-de-streken-van-een-schavuit/

Volgens de oranje bril van Cees Fasseur of zijn dit weer propaganda en leugens?
Zelfs aan het Nederlandse hof is met verbijstering gereageerd

op de onthulling dat prinses Juliana een oudere broer had kunnen hebben. Zeven jaar voordat zij ter wereld kwam beviel Wilhelmina van een zoontje. De baby werd bijna vier maanden te vroeg geboren en overleed tijdens de bevalling die twee dagen en een nacht heeft geduurd. Toch blijft ook nu nog een aantal vragen onbeantwoord. Zoals: waar werd dit kind begraven? En waarom heeft het Nederlandse hof de geboorte van Wilhelmina’s zoon ruim honderd jaar verborgen gehouden?

Wilhelmina’s lijfarts Roessingh maakt zich de grootste zorgen Aangekomen in Apeldoorn zag dokter Roessingh door welke helse pijnen Wilhelmina werd gekweld. In de hoop de baby te sparen en de zwangerschap te redden liet hij onmiddelijk de Utrechtse gyneacoloog Kouwer overkomen, die echter ook niets Wilhelmina kon doen. Prins Hendrik, die aanvankelijk niet van de zijde van zijn vrouw week, kreeg het zo moeilijk dat hij de zorg voor de koningin helemaal aan de behandelende artsen overliet. Hij kon het niet langer verdragen zijn echtgenote zo te zien lijden! Een dag nadat dokter Roessingh zijn familiebezoek abrupt had afgebroken zette bij Wilhelmina de bevalling in. Om 22:30 uur ’s avonds werd zij moeder van een doodgeboren baby. De dokter maakt in zijn rapporten melding van een flinke jongen, die ook na de geboorte aan Wilhelmina werd getoond. Pas nu blijkt dat slechts een handjevol mensen op de hoogte is geweest van het drama, dat zich op de vierde mei in 1902 op Het Loo had voltrokken.

Vermoedelijk is, om te voorkomen dat het trieste nieuws zou uitlekken, gekozen voor een intiem plekje in de tuin van

Paleis Het Loo en aangenomen mag worden
De komst van haar dochter gaf Wilhelmina wat het moederschap betreft enorm veel zelfvertrouwen. Ze wilde graag dat Juliana nog een broertje of zusje zou krijgen en ruim twee jaar nadat haar dochter was geboren was Wilhelmina opnieuw in verwachting. Bijna twee maanden later volgde de vijfde miskraam. Steeds meer komen geluiden naar voren dat Juliana geen kind is van Wilhelmina,maar een “geruilde”dochter is van een moeder uit Soest.Een burger meisje dus zonder enig “blauw bloed” wat zou kunnen verwijzen naar het DNA van de Russische Tsaar. Zonder duidelijkheid van een DNA onderzoek ziet het er dus naar uit dat deze “koninklijke”familie niet alleen geen recht op de troon en vermogen heeft, maar heeft gefraudeerd over de afkomst.

blauw bloed DNA

Blauw bloed DNA

Koningin Beatrix Paleis Noordeinde Postbus 30412
2500 GK Den Haag.

XXXXXXXXX, 16 maart 2010

Geachte mevrouw,
Bij een steeds groter deel van de bevolking ontstaat ongeloof en onrust en verbaast men zich over de verhoging van o.a. de koningshuis toelage,terwijl u sprak over de broekriem aanhalen.

Met het kinderloos overlijden van Willem III (1702) is het huis van Oranje Nassau in de republiek opgehouden te bestaan.Naar vigerend Salische wet is de erfopvolging overgegaan op de volle neef Frederik III (Frederik I Koning in Pruisen) en diens mannelijke nakomelingen.

U is genoegzaam bekend, dat voor de Franse tijd van het Koninkrijk Holland de soevereiniteit berustte bij de Staten Generaal.
Eind 1813 is Willem Fredrik, aangestuurd door de Britse minister Castlereagh, uitgenodigd door Haagse notabelen om naar Holland te komen voor een staatsgreep.

In 1814 werd de eerste grondwet goedgekeurd door byzantinisme van de door Willem zelf aangewezen notabelen. Willem noemde zichzelf frappant Willem Frederik van Oranje-Nassau.
In 1815 werd de nieuwe grondwet van Willem afgekeurd door een meerderheid van de notabelen,doch met autoritair en beruchte Hollandse rekenkunde komt Willem toch nog tot een meerderheid van stemmen buiten de keuze van de notabelen om.

De Salische wet en het Castiliaanse stelsel bepaalde de volgorde van erfopvolging en verliep via de patriarchale lijn en hierop gebaseerd is de grondwet van 1815 tot stand gekomen. Pas sinds 1983 zijn mannen en vrouwen gelijk voor de erfopvolging. De mij ter beschikking staande gegevens geven de indruk dat u op familierechtelijke grond mogelijk aanspraak kunt maken op de erfenis van koning Willem III,maar dit toont geenszins een bloedverwantschap aan met koning Willem I, omdat dit nimmer onomstotelijk is vastgesteld zoals expliciet bedoeld en in opdracht is meegegeven in de grondwet van 1815. Ook in de grondwet van 1840 en 1848 is bepaald dat de kroon der Nederlanden in opdracht is meegegeven en opgedragen aan de wettige nakomelingen en wel het mannelijke oir, uit het tegenwoordig huwelijk met Hare Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina. Als wettige nakomelingen wordt hier naar mijn mening bedoeld bloedverwanten voortkomende of ontspruitende uit betreffend huwelijk,waarbij voor het huwelijk een geregistreerd partnerschap wordt aangemerkt.

In die tijd kwamen als wettige nakomelingen uitsluitend kinderen uit een geregistreerd partnerschap in aanmerking. Buitenechtelijke nakomelingen waren geen wettige bloedverwanten c.q. nakomelingen. Eerst ver in de twintigste eeuw kwam hier verandering in.

In tegenstelling met de strekking van de voorgaande grondwet is in 1917 dit artikel (zie art.10) onder goedkeuring van uw grootmoeder en een mogelijk staatrechtelijke dwaling, dit grondwetartikel veranderd in:
De kroon der Nederlanden is en “blijft” opgedragen aan zijne Majesteit Willem Frederik om door hem en zijn wettige nakomelingen te worden bezeten, om tenslotte in de huidige grondwet wederom te worden aangepast in: het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I,Prins van Oranje-Nassau.

Gelijktijdig staat artikel 24 van de grondwet op gespannen en tegenstrijdige voet met het in de grondwet genoemde artikel 1.Dit was reden(zie hiervoor nota Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 2000-2001 onder nr. 27074) om de wet op de Adeldom te wijzigen juist omdat deze strijdig was met artikel 1 van de grondwet,de Algemene wet gelijke behandeling en diverse internationale verdragen waaronder het BUPO verdrag.

U is slim en verstandig en het voortbestaan van een monarchie is in uw belang en verantwoordelijkheid.
Ik ben er zeker van dat u niet de intentie heeft,wanneer u het stokje over geeft, Willem Alexander en zijn gezin op te zadelen met voor hem onoverkomelijke problemen.

Nu de indruk wordt gewekt dat uw vader in het keurslijf van een categorische leugenaar terecht is gekomen is duidelijkheid voor de bevolking een “must” en zou de uitkomsten van een DNA onderzoek de ongerustheid en speculaties weg kunnen nemen.

U is een bewonderenswaardig mens en erudiet en u wilt mij vast wel uitleggen op welke legitieme grond uw grootmoeder,uw moeder en u zelf, staatshoofd is geworden?

Hoogachtend,

__________________________________________________________________

Note 1 : Willem IV is vermeend impotent te zijn, zijn kinderen zijn een vraagteken. (Prinses) Carolina draagt
niet de naam Wilhelmina en het vermoeden bestaat dat zij en haar broer Willem V buitenechtelijk kinderen zijn van Anna van Hannover en Stalmeester Douwe Sirtema van Grovenstins!!

Note 2 : Wilhelmina is het buitenechtelijk kind van Emma en niet de dochter van Willem III.Haar biologische vader was S.M.S. de Ranitz een adjudant van Willem III en kamerheer van Emma,tenzij DNA onderzoek anders uitwijst.(Willem III was tijdens de conceptie in

1879 te oud en door syfilis onvruchtbaar)

Note 3: Tot op heden is niet onomstotelijk vastgesteld (DNA wordt geweigerd) dat Juliana een dochter zou zijn van Prins Hendrik.Deze Hendrik was biseksueel en ook hier zou sprake zijn van onvruchtbaarheid en blijft de vraag wie Is de biologische vader van de in 1909 geboren Juliana. Nog groter vraagteken is wie de moeder is van Juliana. Steeds meer komt naar voren dat Juliana van een burgermoeder uit Soest zou zijn.Wilhelmina had 4 miskramen en “kreeg”toen plotseling Juliana ! Na Juliana probeerde Wilhelmina na twee jaar opnieuw een (eigen) kind te krijgen. Dit werd na twee maanden de vijfde miskraam. De vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met de door haar opgelopen syfilis. Naar buiten werd meegedeeld dat het tyfus was.Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar syfilis.In ieder geval had zij 5 miskramen. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk middels het toen ontdekte middel Salvarsan.

Staatsrechtelijke dwaling
Door Willem I (waar het koningshuis zich op beroept) is in 1815 in de grondwet vastgelegd en IN OPDRACHT MEEGEGEVEN dat De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit Willem Frederik, Prins van Oranje- Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk.

In die tijd kwamen bij de adel als wettige nakomelingen uitsluitend in aanmerking, bloedverwanten uit het tegenwoordig huwelijk met Hare Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina. Bastaards(buitenechtelijke) kinderen waren taboe en werden als niet wettige nakomeling gezien. De Salische wet is eene verzameling van wettelijke bepalingen der oude Franken, in de middeleeuwen; in het bijzonder, het tweeënveertigste artikel daarvan, krachtens hetwelk de vrouwen van de regering of troonsopvolging worden, uitgesloten. Eerst sinds 1983 zijn mannen en vrouwen gelijk voor de erfopvolging.

Wilhelmina veranderde dit in 1917 in art 10 van die grondwet in:
De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan zijne Majesteit Willem Frederik om door hem en zijn wettige nakomelingen te worden bezeten.

Als wettige nakomelingen kwamen toen ook geen Bastaard kinderen in aanmerking en tevens was middels deze Grondwet wijziging geen gevolg meer gegeven aan de opdracht die Willem I meegaf voor zijn opvolgers n.l. pure bloedverwanten uit een tegenwoordig huwelijk. Derhalve en mogelijk “onrechtmatige” wijziging van de Grondwet met Staatsrechtelijke dwaling! Wanneer dit artikel niet in de Grondwet was verankerd heette dit dicriminatie!

Bernhard van Lippe Biesterfeld 1911-2004
Een document bij de universiteit Berlijn laat zien dat Bernhard 27 april 1933 lid werd van de NSDAP en SA.Daaronder zie je de vermelding FLIEGERSTURM.Het document is ondertekend door Bernhard.
Dit document bestaat uit een linker- en rechterhelft (een tweeluik).Opmerkelijk is dat de linkerhelft(schoolresultaten)met een pen is ingevuld en de rechterhelft (lidmaatschap NSDAP/SA) met een potlood is ingevuld.Een ingeschakelde grafoloog kon niet vaststellen of beide helften door één persoon is ingevuld. Of deze grafoloog verstaat zijn vak niet of een oranje invloed c.q. hiërarchische ondergeschiktheid,byzantinisme, speelt een mogelijke rol.De grootste vijand van eerlijk en oprechtheid is de dwangmatige onderdanigheid voor authoriteit. Uit gegevens bij fam. van Bernhard blijkt deze streng anti joods te zijn opgevoed terwijl zijn lidmaatschap bij de NSDAP en SA in 1933 wordt gebagatelliseerd,doch wanneer de koninklijke familie in 1938op het geschonken schip Piet Heijn in de Duitse wateren vaart met de Nazi hakenkruis vlag in de mast krijgt dit gebagatelliseerde lidmaatschap een heel andere lading.(Verwijzende naar de TV | NOS uitzending d.d. 08 maart 2010). Bernhard komt naar voren als een categorische leugenaar.Zo ontkende hij stelselmatig lid te zijn van de NSDAP en loog hij als enig student naar school te gaan met een Maybach.

Huize Bernhard zat financieel aan de grond en wel zo erg dat moeder Armgard uit haar villa werd gezet. Bernhard had tot 3 keer toe vergeefs, bemiddelde Duitse adellijke dames, een huwelijks aanzoek gedaan tot het met Juliana lukte.Vervolgens heeft hij voor zijn moeder Armgard 3 maal een schadevergoeding bewerkstelligd voor een totaal bedrag van f. 1.000.000,- waarvoor hij haar in Diepenheim een villa kocht en met de centen van Juliana liet opknappen.

In 1937 had Bernhard al brieven aan Hitler geschreven. Deze zijn in Trouw gepubliceerd op 23 december 2004.

Volgens Edwin de Roy van is De hele Hofmans affaire een creatie van Bernhard en zijn Warmelo clan ten einde te voorkomen dat de brieven die hij aan Hitler en Himmler heeft geschreven in de zomer van 1942 (drie in totaal, waarvan er twee mede ondertekend zijn door Juliana) het daglicht in de nationale en internationale pers zouden zien.

Nu naar voren komt dat Bernhard op valse grond de Duitse titel prins aannam {zijn opa was regent (bestuurder namens een ander)van het vorstendom Lippe en behoorde NIET tot het vorstenhuis Lippe}en tevens de indruk gewekt wordt dat ook Juliana op valse grond de naam en titel Nassau van Oranje aannam kan er niet langer gesproken worden van een koninklijk huwelijk,zelfs niet van een morganatisch huwelijk,maar slechts van een burgelijk huwelijk.Hiermee gaat het koningshuis als een sprookje uit.

In het verlengde zijn er nog een aantal onduidelijkheden:
1. Het geheime dagboek met de titel ‘MAAR MAJESTEIT” van Ritmeester A.W.P. Weitzel,minister van oorlog in het kabinet Heemskerk van 1883-1888.
2. Waarom weigerde mr. J.Heemskerk , minister van Binnenlandse Zaken onder Willem III de Adelsbrief?
Willem III gaf Eleonore d’Ambre een adelsbrief als comtesse d’Ambroise,zonder ministerieel contraseign,dus ongeldig.
Hier een uittreksel uit het dagboek van Weitzel Geheime dagboeken A.W.P.Weitzel.
pagina 5]
INHOUD
INLEIDING De merkwaardigheden van A.W.P. Weitzel. / 7

HOOFDSTUK 1 De landedelman van Het Loo. Mijn eerste ontmoeting met de koning. Majesteit is een verwoed Pruisen-hater. De ontplofbare kogel: een onmenselijk wapen. Met mijn benoeming tot generaal-majoor begint een reeks

van onaangenaamheden met de koning. / 25

HOOFDSTUK 2 Mijn benoeming tot minister. Tussen conservatief en gematigd liberaal weinig verschil. De schoolstrijd. Waarom de vice- admiraal geen minister werd. Een wandeling op het Voorhout. Ontslag als minister; geen promotie tot luitenant-generaal. / 35

HOOFDSTUK 3 Karakterschets van de koning. Minister Jolles heeft slapeloze nachten. Onvolledige notulen: Majesteit mag niets weten. Duitsers doodschieten. Koningin Sophie en haar zoons. Angst voor rovers. Wilhelmus en Wien Neerlands Bloed. Geen geldgeschenk van de natie. Boos op Zwitserland. Mariniers naar Montreux? / 45

HOOFDSTUK 4 Amstel Hotel of paleis? Gevaren in het Haagsche Bosch en in Utrecht. Verspijck bevoordeeld. Majesteit is matig. Mademoiselle d’Ambre; het kabinet in opschudding. Het huwelijk gaat niet door. Schandaal in Franse en Nederlandse kranten. De koning bedroefd. Prinses Emma van Waldeck- Pyrmont. De Waterheid van ’t Loo. / 67

HOOFDSTUK 5 Het huwelijk van prins Willem. De koning weigert. Jonkvrouw Mattie van Limburg Stirum. Overleg in de regering. Fransen van de Putte als pleitbezorger. Waarom de prins in Parijs bleef. Nieuwe Oranje-huwelijken.

Brieven aan en van de kroonprins. / 93

HOOFDSTUK 6 Het karakter des konings – een zielkundige studie. Koningin Sophie overlijdt. Luxemburg doet verkeerd rouwbeklag. Een vergeefs beroep op het vaderlijk hart. Fransen van de Putte wordt geen minister. De prins sluit de vensters. Matties laatste brief. De dood van prins Willem. / 119

HOOFDSTUK 7 Opnieuw minister. Gesprekken met prins Alexander. Koloniën ad interim. Atjeh kan zo niet doorgaan. Majesteit wil Van Rees niet beëdigen. Verzoening met België: een luim des konings. Emma Regentes? Vrees voor demonstraties. Die ellendige socialisten! / 147

HOOFDSTUK 8 Een lief prinsesje. De koning ziek. Majesteit wil geen pamfletten zien. Zeventig jaar en God dank gezond, maar geen luitenant generaal. De conversie van 1886, het kabinet vraagt ontslag. De paarden van Wilhelmina op hol en doodgeschoten. Heemskerk weigert een adelsbrief. / 175

HOOFDSTUK 9 De Romanows en de Oranjes. Twee Keizers en de Laatste Stuarts. Russische karaktertrekken. De dood van de koning. Brieven aan het hof. Eenzaam maar niet alleen. Weitzel en de opvoeding van Wilhelmina. / 203

Vertaling van Franse teksten. / 213

Voor de erfopvolging is er een probleem volgens de Nederlandse Grondwet van 1848. Volgens de Grondwet van 1848 zou Adolf Willem Karel August Frederik, Prins van Nassau en Prins van Bourbon-Parma (de groothertog van Luxemburg) recht hebben gehad in 1890 op de Nederlandse troon en zelfs bij de huidige Grondwet (erfopvolging van Koning Willem I) zijn de afstammelingen van Adolf Willem Karel August Frederik, Prins van Nassau en Prins van Bourbon-Parma de rechtmatige troonopvolger(s) en dus zou Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume, Prins van Nassau en Prins van Bourbon-Parma (de huidige groothertog van Luxemburg) nu Koning van het Koninkrijk der Nederlanden moeten zijn.

GRONDWET 1917
Artikel 11.
De Kroon gaat bij erfopvolging over op Zijne zonen en verdere mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen bij recht van eerstgeboorte, met dien verstande, dat bij vooroverlijden van een rechthebbende diens zonen of verdere mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen op gelijke wijze in Zijne plaats treden en de Kroon nooit in eene jongere lijn of een jongeren tak overgaat, zoolang er in de oudere lijn of den ouderen tak zoodanige nakomeling wordt gevonden.

Artikel 15.
Bij ontstentenis van een opvolger, krachtens een der vier voorgaande artikelen tot de Kroon geregtigd, gaat deze over op de wettige mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen van wijlen Prinses CAROLINA VAN ORANJE, zuster van wijlen Prins WILLEM DEN VIJFDE en gemalin van wijlen den Prins van Nassau- Weilburg, op gelijke wijze als in artikel 11 ten opzigte van de nakomelingen van wijlen Koning WILLEM FREDERIK, Prins van Oranje-Nassau, is bepaald.

Salische Wet of Salische structuur zoals bij Adolf Willem Karel August en bij de overgebleven takken van het huis Nassau was overeengekomen in de ERNEUTER ERBVEREIN van 1783,bevestigd in 1815.

Bron: Diversen.

——————————————————–

BIJLAGE: ========

Landverraad.
Indien bij meerderen met steekhoudende argumenten onderbouwd, Bernhard, vóór en tijdens het Engeland Spiel als landverrader wordt bestempeld,kun je jezelf met de volgende informatie afvragen of niet de gehele “Koninklijke familie” hiervoor in aanmerking

komt. Naar de feiten uitwijzen moet het contact tussen de de Regering in ballingschap te Londen en de collaborerende instanties en figuren tot stand zijn gebracht.De ‘Regering’ te Londen wordt uitsluitend waargenomen door de ongrondwettelijk en dictatoriaal optredende Koningin Wilhelmina. Bijgestaan door Prins Bernhard.

De algemene voorwaarden die aan de Parlementaire Enquêtecommissie zijn gesteld: “De handelingen van het Staatshoofd (Koningin Wilhelmina) kon en mocht de Commissie niet onderzoeken.” Gegrond op de absurde grondwet, dat de Koning onschendbaar is.

In 1933 wordt prins Bernhard lid van de NSDAP,SA en SS
In die hoedanigheid verkiest “Koningin Wilhelmina”deze Bernhard te koppelen aan haar dochter Juliana

Op 6 januari 1937 trouwen Bernhard en Juliana onder het spelen van het door Juliana aangevraagde Nazi Horst Wessellied,onder het uitbrengen van de Hitlergroet onder de gasten.

Zie de uitspraak van Wilhelmina, acht maanden na de Machtsübernahme van Hitler in Duitsland, in september 1933, waarbij zij sprak over de aanpassing bij de “gewijzigde wereldomstandigheden”, welke ons een “gelukkige toekomst” zouden brengen.

Nederland had op 14 mei 1940 gecapituleerd. De Nederlandse regering en koningin Wilhelmina vluchtten naar Londen, de secretarissen-generaal bleven achter als haar vertegenwoordiger bij de Duitse Rijkscommissaris Seyss-Inquart. Deze laatste constructie, die de werkelijkheid omschrijft – en die veel wonderbaarlijke zaken inhoudt en verklaart – wordt echter in de traditionele geschiedschrijving nooit zo voorgesteld. Als secretarissen generaal zijn de collaborerende officiële vertegenwoor¬di¬gers van Wilhelmina in Londen bij Seyss-Inquart in Den Haag. De SS-generaal Rauter is Generalkommissar für das Sicherheitswesen (‘openbare orde en veiligheid’) en zur besonderen Verwendung, vorming van de openbare mening, en de uitvoering van bijzondere opdrachten van de Reichskommissar en de baas van het gehele SS-complex in Nederland. Seyss-Inquart had in juli 1940 aan Hitler al gemeld over de gedachte bij ‘enkele vooraanstaande lieden’ om in Nederland een ‘regent’ aan te stellen, waarbij het Reich de garantie zou geven Nederlands-Indië voor Nederland te behouden.

Het GROTE GEHEIM is, en moet blijven, dat koningin Wilhelmina en prins Bernhard, als de vertegenwoordigers van de multinational onderneming die ‘Huis van Oranje’ heet, hebben gecollaboreerd met Hitler, die de stroman van de Duitse en Amerikaanse multinationals was. In het Englandspiel was, in het vooruitzicht van de

Duitse eindoverwinning, een Duits-Brits- Nederlandse collaboratie opgezet, waarbij de Kroon weer de beschikking zou krijgen over Nederlands-Indië, dat zou worden opgenomen in de Germaanse Nieuw Orde. Nederland zou dezelfde aparte positie krijgen toegewezen als die welke het in het Heilige Roomse Rijk had ingenomen.

Reeds in augustus 1940 schreef Wilhelmina aan Juliana over een “de kans” van en “regeling met de Duitsers, waarbij Nederland in een Duits Europa toch een zekere zelfstandigheid zou behouden, iets dat vooral speelde in de gedachte van de toenmalige premier in ballinschap De Geer,waarbij Wilhelmina hoopte vrij, zonder meer, met onbelemmerde mogelijkheden de noodzakelijke schoonmaak en opbouw tot stand te brengen.” En zonder Kamer om haar te hinderen “naar een zakelijke oplossing streven” . Had koningin Wilhelmina niet al in de zomer van 1941 haar bewijs van instemming en aanmoediging voor die collaboratie geleverd? Aan H.L. Woltersom, de organisator van de collaboratie van het Nederlandse bedrijfsleven in zijn Commissie Woltersom. Zou Woltersom niet verklaren, dat hij het bewijs daarvan in zijn kluis had liggen? Waar Loe de Jong noch hem, noch Wilhelmina naar zou vragen?

Van alle concrete denkbeelden die aan de koningin voorgelegd werden, sprak haar op dat moment slechts één aan: dat prins Bernhard bij de bevrijding een belangrijke taak zou krijgen; zij

meende (of wendde voor) overigens dat de taak van prinses Juliana nog belangrijker moest zijn en zond dienaangaande op 4 april 1941 aan haar dochter het volgende telegram: ‘Hier in overweging plan voor algemeen herstel bij thuiskomst. Wens jou en B(ernhard) leiding in handen te geven. Stel voor, jij voorzitter commissie van herstel op economisch en militair gebied’ (economisch èn militair: de door Gerbrandy voorgestelde combinatie). ‘B(ernhard) vice-president en commissaris-generaal, omgeven door deskundige werkkrachten. B(ernhard) ermee eens, met restrictie dat je je niet verplicht alle vergaderingen bij te wonen omdat anders geen tijd voor familie. Dit brengt mee dat jullie samen rondgaan om je op de hoogte te stellen van verwoestingen en leed en mij verslag uitbrengen.

Minister president Gerbrandy in ballingschap (opvolger van de Geer), die in die tijd bij zijn beleid voortdurend rekening houdt met de wensen van de koningin (men denke aan de geheime nota over het naoorlogs staatsbestel die hij haar in april voorlegde), kon niet voorbijzien aan het feit dat in januari vijf ministers zich voor de tweede maal uitgesproken hadden ten gunste van het onzalige denkbeeld, de regeringszetel naar Indië te verplaatsen.”

Bernhard zou op 24 april 1942 een brief aan Hitler hebben geschreven,waarin hij Hitler voorstelde namens hem als stadhouder Nederland te regeren (de stadhouders brief.)

In een telegram van Wilhelmina aan Bernhard en Juliana schrijft zij:wij moeten ons er goed van bewust zijn, dat aanvankelijk wordt gemikt en gehoopt op de Duitse eindoverwinning. En dat Hitler dan door een gematigder figuur zal worden vervangen. Volgens de opzet van Hess en Hitler zou Hess die figuur zijn.

In 2001 verschijnt van het boek Double Standards. The Rudolf Hess Cover-UP. Geschreven door Lynn Pichnett, Clive Prince, Stephen Prior en Robert Brydon.( Het boek Double Standards. The Rudolf Hess Cover-UP is in de herfst van 2001 in het UK juridisch verboden, door de uitgever uit de markt genomen en vernietigd) Nu is er weer een gekuiste versie in Engeland uitgegeven.

De omslag van dit boek is versierd met foto’s van Hess en zijn zoontje, van de Engelse koning George VI en de koningin Mary, van de hertog van Kent, van Hitler en van Churchill. Men begrijpt dus in een enkele oogopslag de gehele context.

Opvallend is, dat bij de Nederlandse uitgave van het boek elke binding met het koningshuis is vermeden. Slechts een nauwelijks herkenbare foto van Hess siert de omslag. Waarschijnlijk om elke gedachte aan een relatie van het Nederlandse koningshuis, Wilhelmina en Bernhard en de

Hess-affaire, te kunnen ontlopen. Terwijl die mogelijkheid in het boek even wordt aangetipt. In het boek is ontmaskerd hoe, en vooral waarom, Rudolf Hess naar Engeland was gekomen op 10 mei 1941 in de avond, in een vliegtuig bestuurd door hemzelf, een ster in de vliegwereld.

Hess was de ‘éminence grise’ van Hitler, en hij kwam in volledig akkoord met hem, om voorstellen te doen voor een afzonderlijke compromis-vrede. Het was niet de gek, zoals hij in de officiële geschiedenis wordt voorgesteld, maar een heel intelligente persoonlijkheid die heel goed wist waar hij mee bezig was, en dat goed wist uit te leggen aan zijn wederpartij – leden van de ‘vredesgroep’, en vertegenwoordigers van Churchill.

Hij legde het zo goed uit, en werd zo goed ontvangen, dat niet alleen de ‘vredesgroep’ die hem verwachtte en die zijn aankomst had voorbereid, maar ook Churchill er op hebben gereageerd.

In de ‘vredesgroep’ namen deel onder andere de koning George VI van Groot-Brittannië, zijn broer de prins George, hertog van Kent, de hertog van Hamilton (op wiens landgoed Hess had moeten landen op de verlichte landingsbaan), verscheidene directeuren van grote ondernemingen, met name de ‘Royal Dutch’/Shell – en (dus) koningin Wilhelmina en haar rechterhand prins Bernhard.

Extra:

NW 7 was de spionage-afdeling van IG Farben die onder leiding stond van Max Ilgner, een goede kennis van Bernhards moeder prinses Armgard. De Abwehr was de Duitse (contra-) spionagedienst onder leiding van admiraal Wilhelm Canaris. Prinses Armgard en haar huisvriend (”kolonel”) Pantchoulidzew golden als informanten van beide organisaties
Toevallig was Bernhard in dienst vanIG Farbe en NW7 sinds 1935 en het was deze “prins” Bernhard, die zelf onder de codenaam “Observator” inlichtingen naar Berlijn doorprikte voor en gedurende de oorlog ‘40-‘45.

Volgens Oranjehistoricus J.G. Kikkert, die als bron de geheim agent Pieter Brijnen van Houten opvoert, bezocht Bernhard zelfs in 1943 Argentinië waar hij te gast was op het

landgoed van een zekere Juan Zorreguieta, de opa van Maxima.
Argentinië was in de Tweede Wereldoorlog en daarna onder het bewind van Juan en Eva Perón een vriend van nazi-Duitsland. Perón en zijn vrouw zouden samen met Argentijnen van Duitse afstamming na 1945 zorgen voor een veilige thuishaven in Argentinië voor de vele Duitse en andere Europese nazi’s.
Hierbij speelde de KLM (in handen van “Oranje”)een sleutelrol als het ging om het vervoeren van de nazi-kopstukken en Bernhard was ook weer flink gelieerd aan de KLM

destijds, als ook Hoogovens en Fokker. Bernhard was na de oorlog namelijk commissaris bij de KLM en had dus ook wetenschap van de nazi- vluchten. Er zijn zelfs geruchten dat hij zelf een keer aan de stuurknuppel van een vliegtuig gezeten zou hebben om een persoonlijke nazi- vriend over te vliegen.

Een ander interessant feit is dat de vrouw met wie prins Bernhard in 1952 een buiten-
echtelijk kind kreeg, de dochter is van Wernher von Braun (een belangrijke raket wetenschapper in nazi Duitsland (sturmbannführer) en werkte na de oorlog o.a. bij het Amerikaanse leger en NASA) en Hannah Reitsch (een bekende nazi testpilote). Maar de vrouw met wie Bernhard in 1952 een buitenechtelijk kind kreeg kan toch niet de dochter van Wernher von Braun zijn? Of toch?
Verder onderzoek heeft geleid tot het juiste verhaal,wat geheim moest blijven

Op Wikipedia wordt vermeldt dat deze vrouw een onbekende Duitse pilote zou zijn.
Waarom kan dit niet de dochter van Wernher von Braun zijn?

Wernher von Braun, een zoon van Baron Magues von Braun en Barones Emmy von Quistorp trouwde in 1947 met Maria von Quistdorp (zijn nichtje) en kreeg 3 kinderen 2 dochters en een zoon en deze werden achtereen volgens geboren in 1948 | 1952 en 1960. Geen van de dochters kan dus de moeder zijn van het buitenechtelijk kind van Bernhard zijn. Wat nu?
Als we een stukje doorgaan met ons onderzoek….welke vrouw was een Duitse pilote in 1951….er was er maar één…namelijk Hannah Reitsch, deze was 1.54 meter groot en had rood haar.Hanna Reitsch was een bekende Duitse Nazi test pilote.

Reitsch studeerde voor arts toen zij in 1931 haar studies opgaf om tespilote te worden. ….ook dit is opmerkelijk te noemen…….of was er iets anders aan de hand ? Zij had zweef lessen in 1931 te Gruna waar een zweef vliegveld was…en ontmoette daar Wernher von Braun , die werd haar vriend…ze hadden een nauwe band samen en wel een heel nauwe….één jaar later was zij in verwachting………in 1932 is de geboorte van haar éérste kind.Deze zwangerschap en geboorte zijn allemaal geheim geweest.Nergens wordt er iets van vermeld.En vooral wie was de vader van het kind? U raadt het al Wernher von Braun.

In 1951 komt een Duitse jong meisje van 19 jaar, genaamd Alicia Webber???(een verbastering van haar vaders naam Wernher) en dochter van Hanna Reitsch naar Mexico City , die door haar vader naar de USA is gehaald ( haar vader Wernher von Braun dus )…dit meisje (Alicia Webber) ontmoet een zekere Prins Bernhard …en het Duitste meisje raakt zwanger….van een prins die haar imponeert…en met dollars smijt. Op 21 juni 1952 wordt geboren …….Alicia de Bielefeld(aanvankelijk geboren met de achter naam Webber )…de buiten echtelijke dochter van Prins Bernhard. Wat een toeval dat meisje heeft ook weer dezelfde kenmerken als haar oma Hanna Reitsch(de Nazi testpilote dus) n.l 1.59 meter groot en rood haar.
Verhip was die Alicia Webber toch de dochter van Wernher von Braun en zo had Alicia Hala de Bielefeld geboren 21 juni 1952 te San Francisco plotseling twee beroemde en zeer bevriende Nazi’s in haar familie.
1. Wernher von Braun als haar Opa en Hannah Reitsch als haar Oma.
2. Bernhard von Lippe Biesterfeld als haar vader.

Toevoeging:
Wanneer blijkt dat de latere Willem III niet de vader is van Wilhelmina(maar S.M.S. de Ranitz) en Juliana een dubieuze vader heeft en er zelfs grote vraagtekens zijn bij de moeder, dan moet worden geconcludeerd dat deze familie “fake” is en Beatrix géén Koningin genoemd kan worden,hetgeen alle koninklijke besluiten hun rechtsgeldigheid aanvechtbaar maken.

Wilhelmina en Juliana
De vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met de door haar opgelopen syfilis. Naar buiten werd meegedeeld dat het tyfus was.Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar syfilis.In ieder geval had zij 5 miskramen. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk middels het toen ontdekte middel Salvarsan. Wie is de biologische vader en nog belangrijker wie is de biologische moeder van Juliana.Er is immers sprake dat Juliana zou zijn geadopteerd.

Is dit o.a. de reden voor weigering van een DNA onderzoek en is men daarom druk bezig met een statuut waarin de “erfelijke” troonopvolgers niet meer zoals in de Grondwet staat van Willem I moeten afstammen,maar van Juliana. (Let op: zelfs niet meer van Wilhelmina of Willem III)

EINDE

De Stamboom van “Oranje” ? STAMBOOM_VAN_ORANJE

Hoe word je staatshoofd.

Laten wij in eerste instantie op een rijtje zetten op basis waarvan iemand staatshoofd van een land zou kunnen worden. Hieronder een aantal mogelijkheden:

•Iemand wordt door volksraadpleging voor de functie gekozen;
•Iemand wordt op een andere, veel mindere democratische wijze gekozen, bijvoorbeeld via een parlement of een staatscommissie;

•Iemand is als gevolg van hoge intelligentie als enige in staat de functie te vervullen;
•Iemand kan door buitengewone gaven als beste in staat worden geacht de functie uit te oefenen;

•Iemand is door bijzondere managementkwaliteiten als

beste in staat een land te besturen;
•Iemand is door zijn bijzondere sociale kwaliteiten de aangewezen persoon staatshoofd te zijn;
•Een schatrijk persoon zou door omkoping zijn doel kunnen bereiken;
•Door middel van een staatsgreep zou iemand zich de functie kunnen toe eigenen;
•Er is op democratische wijze een wet tot stand gekomen waar door iemand tot staats hoofd kan worden benoemd;
•Er is zonder volksraadpleging een wet tot stand gekomen, waarin een bepaalde familie is aangewezen om het staatshoofd te leveren.
Welnu, naar onze mening benadert de laatste “optie” het beste de realiteit in ons land. In de grondwet van 1848 is vast gelegd dat op basis van erfelijkheid de na zaten van Willem Frederik, de zoon van de door de Patriotten verjaagde stadhouder Willem V Batavus [i], uitsluitend recht op de troon hebben.

Maar dat houdt tegelijkertijd in, dat de familie die het staatshoofd mag leveren en de daar aan gekoppelde privileges geniet, een antecedenten onderzoek dient te onder gaan en op zijn minst de kandidaat te onderwerpen aan een psychologisch voor onderzoek. Bovendien moet onomstotelijk vast komen te staan dat de kandidaat aan de grondwetttelijk voo rgeschreven eisen [ii] voldoet. In Artikel 26 Grondwet wordt bijvoorbeeld voor geschreven, dat als de koning komt te overlijden voo rdat zijn opvolger is geboren, die nak omeling reeds automatisch is aangewezen als wettig troo nopvolger. Geen twijfel bestaat er der halve over, dat alleen een kind van de koning in aanmerking kan komen voor het erfelijk vervullen van het koningsschap en de functie van staatshoofd.

Dat betekent dus, dat aan de hand van de stamboom van de familie “Van Oranje Nassau” kan worden bepaald wie grondwettelijk in aanmerking komt en/of is gekomen voor de functie van staatshoofd, uit hoofde van het erfelijk koningsschap.

De stambomen soep
Daarom komen wij nu terug op de vraag hoe het nu mogelijk is, dat gerede twijfels bestaan omtrent de “interpretatie” van deze stam boom en wij er vast van overtuigd zijn, dat de wetg eving gebaseerd op deze stamb oom van nul en generlei waarde zal blijken te zijn, mits door technologisch onderzoek een en ander kan worden wee rlegd. Boven dien moet in acht worden genomen, dat de afstamming diende te geschieden volgens de mannelijke lijn. Salische Wet en Castiliaanse Stelsel

De Lijn Willem van Oranje

Wat de Nederlanders psychologisch wordt aangepraat vanaf de eerste schoo lklassen is, dat Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, de stamvader is van de dynastieke Oranje-Nassau familie, tot en met de kinderen van W.A de Overbodige. Dit is een aanname, die vaak op zijn beloop wordt gelaten, maar die echter door simpel onderzoek eenvoudig is te ontzenuwen. De huidige familie die het staatshoofd mag leveren stamt NIET af van Willem van Oranje. Is dit belangrijk? Nee, dit is niet belangrijk, want er is geen wet die refereert aan Willem van Oranje. Het is alleen belangrijk voor het in stand houden van het sprookje, de mythe van de verbondenheid van de huidige familie via Willem van Oranje met Nederland. Eerder publiceerden wij reeds over de ware aard van Willem van Oranje, maar ook van zijn achterkleinzoon, Stadhouder-Koning Willem III, de laatste telg van de dynastie, die in 1702 uit is gestorven. De titel Prins van Oranje ging formeel over op Lodewijk Armand II de Bourbon Conti.

De wettige erfgenaam van Willem III (1702) was in eerste instantie zijn VOLLE neef Frederik III (1657-1713)keurvorst van Brandenburg en in tweede instantie Frans Lodewijk van Bourbon Conti. In de geschiedenis boeken wordt vermeld dat Johan Willem Friso van Nassau Dietz als achter neef van Willem III de titel van prins van Oranje als enig erf genaam erfde. Dit is een aperte leugen, want zelfs het Huis ten Bosch en Paleis Noordeinde vielen in Pruisische handen. In Engeland werd Stadhouder Koning Willem III op gevolgd door Anne de zuster van zijn overleden vrouw Mary Suart, terwijl Frederik III, ook bekend als Frederik I Koning van Pruisen, zich zelf uitriep tot “Prins van Oranje” met een beroep op het testament van stad houder die bepaalde dat bij het uitsterven van de mannelijke lijn van Oranje al zijn bezittingen zouden vererven op de nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte en wel uitsluitend de mannelijke lijn. En deze Louise Henriëtte was de moeder van Frederik I, koning in Pruisen. Het prinsdom Orange ging echter over op het huis Bourbon-Conti en in hun naam verdreef Koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten en lijfde de stad in.

Hoe duidelijk het testament van Stadhouder-Koning Willem III over de titel van Oranje naar Frederik III was, blijkt uit het feit dat door het aanvechten van dit testament Johan Willem Friso slechts Fl. 50.000,- (één zestiende deel) van het Fl. 800.000,- vermogen kreeg toegewezen.

De Lijn Jan de Zesde
Veel meer dan zijn broer Willem van Oranje is Jan de  Zesde (vermeend)stamvader van het geslacht wat hier zo lang het staatshoofd heeft geleverd. De zoon de lijn van opvolging van Jan VI was Ernst Casimir die trouwde met Sophie van Brunswijk. Deze Ernst Casimir was het 12de kind en de 7de zoon van Jan VI en was van 1620- 1632 stadhouder van Friesland. Dat is een vreemde situatie, want eerst in 1675 verklaarden de Staten van Friesland het stadhouderschap erfelijk voor het huis Nassau-Dietz. Daarnaast was Hendrik Casimir II Stadhouder in de republiek, maar hij liep over naar de Fransen in verband met een ruzie Willem van Oranje. Hij was dus naar toenmalige maatstaven een deserteur. Toen Stadhouder-Koning Willem III is overleden is na lang touwtrekken de lijn met terugwerkende kracht voortgezet over de enige link met Willem van Oranje, namelijk zijn kleindochter Albertine Agnes van Oranje. De juiste benaming van deze lijn is de Stamboom van Willem Frederik van Nassau Dietz. Deze lijn stopte bij de geslachtelijke afwijking van stadhouder Willem IV (hij leed aan fimosis), waardoor de dynastie genoodzaakt werd de hulptroepen in te roepen, n.l. Douwe Sirtema van Grovestins kon uitstekend overweg met de vrouw van de ongelukkige stadhouder. Is dit belangrijk? Nee, wettelijk gezien nog steeds niet, immers nergens wordt wettelijk gerefereerd aan Jan de Zesde of diens nakomelingen. Wel belangrijk is het om te weten dat de huidige vermeende “koninklijke familie” niet van Willem van Oranje afstamt, maar dus ook niet van Jan de Zesde van Nassau-Dillenburg, zijn jongere broer.

De Lijn Van Grovestins-Hannover

Willem V –

Door de huwelijkse ingreep van Douwe Sirtema van Grovestins, vrijmetselaar te Leeuwarden en een tweede vader voor de latere stadhouder Willem V met treffende gelijkenis, zijn we genoodzaakt de lijn te benoemen als hierboven. Het is belangrijk om te weten dat de kleinzoon van Anna van Hannover en Grovestins de latere koning Willem I der Nederlanden is. Met deze door een staatsgreep aan de macht geholpen koning Willem I, die zichzelf in 1815 tot “soeverein vorst” uitriep, begint ook het grondwettelijk regelen van de erfopvolging. Ook de strekking van de Grondwet van 1848 verwijst expliciet naar salische wetgeving, hetgeen inhoudt, dat erfopvolging door de mannelijke lijn dient

te geschieden. Deze lijn Van Grovestins-Hannover wordt voortgezet tot en met koning Willem III, die wegens zwaar doorgezette inteelt zijn kinderen en vrouw overleeft en vervolgens met de 41 jaar jongere Emma trouwt.

De lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont

—————————————-S.M.S. De Ranitz ——- ——————————zie:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sebastiaan_Mattheus_Sigis mund_de_Ranitz

Hoe belangrijk en invloedrijk de biologische vader van Wilhelmina (tenzijn DNA anders uitwijst), dhr. S.M.S. de Ranitz aan het hof was,blijkt uit de volgende gebeurtenis: Het betreft hier de opening van een expositie door Willem III.
Koning Willem III had een liaison gehad met een zekere Madelle d’ Ambre en wilde daar zelfs mee trouwen,wat hem werd verboden. Nu was de Koning met madelle d’Ambre in aanmerking gekomen door bemiddeling van Madm. d’Agoitini, de vrouw van de voorzitter van het tentoonstellings comité. Toen Z.M. vernam, dat die M.d’Agoitini President van het comité was, werd hij woedend en zeide hij, dat hij het verdomde de expositie te openen. Daar zaten de lui met de handen in het haar. De gezanten en de leden der verschillende comités waren aanwezig en wachtten de bepaling van het juiste uur en toen moest het comité hun mede delen, dat hun was gemeld, dat Z.M. de plechtigheid niet wilde bijwonen en de expositie niet zou openen. Natuurlijk grote woede van de zijde der gezanten, die expres voor de gelegenheid waren overg ekomen en grote verlegenheid van het comité. Verscheidene gezanten waren zo woedend, dat zij order aan de exposanten hunner landen gaven, om de boel weer in te pakken en zich van deeln eming te onthouden. Wat dacht die Koning van een landje als Nederland wel, dat hij de vertegenwoordiger van Engeland en Frankrijk en andere grote landen voor de gek kon houden. Dan maar alles sluiten en weg. Het comité was geheel verslagen. Sluiten der expositie nog voor die geopend was of halve deelneming, betekende voor hen pure perte der gestorte gelden, die besteed waren om de zaak in orde te brengen. Er moest dus iets op gevonden worden. Het comité vergaderde permanent en eindelijk werd besloten een brief aan de Koning te zenden, om hem te verzoeken als nog van besluit te veranderen en de expositie te openen. Aan M. Kappeyne werd op gedragen een brief op te stellen, die dan door de heren van het comité onder tekend aan Z.M. die reeds in Amsterdam was, zou worden gezonden; staande de zitting werd een brief door M. Kappeyne op gesteld, maar toen de heren die onder de ogen kregen, vonden zij de brief in zo kraane bewoordingen gesteld, dat zij bezwaar maakten hun naam er onder te zetten, waarop Kappeyne, die voor geen kleinigheidje vervaard was zeide: “dan zet ik, als de heren het goed vinden alleen mijn naam er onder, in kwaliteit van Secretaris. Dit geschiedde en Kappeyne en verzocht en verkreeg toegang tot Jhr. de Ranitz. Deze was het met het comité eens, dat er iets moest geschieden. Hij lachte wel even toen hij de woorden onder ogen kreeg, vond de uitdrukkingen ook wel wat kras, maar verzocht de brenger van de brief even te wachten en hij zou onmiddellijk vragen de Koning te spreken. Toen Z.M. de brief inzag werd hij woedend, frommelde het papier in een bal en smeet die in een hoek van de kamer. Kalm raapte de Ranitz de brief op, streek die glaad en legde hem weer voor de Koning neer. Nog eens dezelfde manoeuvre en weer herhaling van de handeling van het glad strijken. Eindelijk nam de Koning een potlood en met een woedend gelaat werd dwars over de brief geschreven “accoord”. Dat wilde dus zeggen, dat de Koning toe gaf, de Ranitz had slechts de vorm te vinden.

Doordat deze koning Willem III aan syphilis leed, was hij niet in staat nageslacht te verwekken,althans niet meer op deze leeftijd, derhalve werd het tweede eskader hulptroepen ingeroepen, de ambtelijke secretaris van de koning S.M.S. de Ranitz.(Hiervoor is ook als biologische vader Jhr.mr.Joan Roëll {1844-1914} genoemd,doch dit is om meerdere bekende redenen volkomen ongeloofwaardig)de toondoofheid van Wilhelmina en de Ranitz is meer overtuigend) {Voor het redden van de dynastie fraudeerde Willem III bij de aangifte in het bevolkingsregister, door niet naar de strekking van de Grondwet etc. te stellen dat op dinsdag 31 augustus 1880 des avonds om zes uur, Wilhelmina Helena Paulina Maria,mitsgaders datzelfde kind een dochter is van Hem, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk,koning der Nederlanden en Emma van Waldeck Pyrmont, terwijl hem bekend moet zijn geweest dat hij niet de biologische vader was en met die verklaring indruiste tegen de Grondwettelijke, regels Salische wet en Castiliaanse stelsel voor troonopvolging} Als gevolg van deze

kunstgreep is Wilhelmina geboren en ontstond zo de lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont. Algemeen wordt aangenomen dat toondoofheid erfelijk is, Wilhelmina leed daar aan, De Ranitz ook, maar haar vermeende ouders niet. Wilhelmina huwde prins Hendrik, die bleek aan syphilis te lijden, als gevolg waarvan Wilhelmina vier miskramen op rij moest doorstaan, alvorens Juliana werd geboren.

Hier stopt de lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont, immers door haar syphilis kon Wilhelmina geen kinderen krijgen, bekend is dat zij het Hendrik bijzonder kwalijk nam, dat hij die overdraagbare aandoening bij zich had en na Juliana volgde de laatste miskraam. Vanaf het begin is de geruchtenmachine op gang gekomen, dat Juliana door Wilhelmina is geadopteerd van een moeder uit Soest. Deze hardnekkige geruchten houden nog steeds aan en slechts DNA onderzoek kan uitsluitsel geven.Maar er is meer: Volgens Mr. Carry Hamburger van Knoops & Partners [de juridische bron] zou Maria (Claire) Jacoba Roovers die volgens de Burgerlijke Stand van de gemeente Ginneken is geboren 11 maart 1927 een onwettige dochter van Juliana zijn,echter door prins Hendrik in februari 1926 verwekt en actueel in november 1926 geboren.

———————————-Maria Claire Roovers ——– ——-

———————————————Juliana 20 april 1926 3 maanden zwanger? ——————————

De overname van de Oranje-rechten.

Met het verschijnen van Bernhard zur Lippe Biesterfeld is definitief een einde gekomen aan de oranje-dynastie of wat daar voor heeft door moeten gaan. De vrijheden die deze op zichzelf al chantabele prins zich heeft kunnen aanmeten, zijn als volgt te verklaren:

•de wetenschap van de adoptie van Juliana;
•de wetenschap van de criminele, seksueel-pedofiele escapades van Hendrik en het afkopen van schandalen door Wilhelmina;
•de wetenschap dat De Ranitz de vader was van Wilhelmina;
De zaken die hij heeft geregeld voor deze nieuw opgezette dynastieke lijn zijn eveneens opvallend te noemen:•desertie en landverraad, voorafgaande aan de collaboratie met Nazi Duitsland tijdens de bezetting; •het uitroeien van zoveel mogelijk “links” verzet vlak voor de bevrijding in 1945;
•het samen met schoonmoeder Wilhelmina uitvoeren van de staatsgreep van 1945 ten behoeve van Juliana;
•door connecties met Rothschild/Warburg/Mellon/Dupont elementen organiseren van subversieve activiteiten, zoals de Bilderberg conferenties, de Gladio organisatie en het Wereld Natuur Fonds;
•het arrangeren van huwelijken, zoals van zijn oudste dochter Beatrix met die vreemde Klaasje I en zijn oudste kleinzoon Willem Alexander met een vreemde Argentijnse.

Tenslotte
Waar we nu mee hebben te maken is een familie die het staatshoofd levert, maar die niets meer met de Oranje- Nassau’s heeft uit te staan. Er hoeft wat ons betreft geen diepgravend onderzoek naar afstamming meer plaats te vinden. Er is nimmer bewijs geleverd door de huidige familie dat zij rechten kunnen laten gelden op ‘s lands hoogste positie. Grondwettelijk dienen zij af te stammen van koning Willem I. Zij hebben geweigerd het sluitende bewijs te leveren door geen DNA test ten behoeve van de identificatie van de Romanov Tsarenfamilie toe te staan. Alle twijfel kan op die manier worden weggenomen, maar men heeft het (heel verklaarbaar) niet willen doen..

Door de medeplichtigheid van de politieke kaste in dit land is het ondoenlijk om recht te halen via de normaal gangbare paden. Degene die de wetten tekent, zal geen wet tekenen die indruist tegen de (financiele) belangen van deze familie. Er is in dit land geen scheiding der machten. De grondwet is volledig verkracht door allerlei

nood- en reparatie wetjes, waar het beruchte Koninkrijksstatuut er één van is. Er is géén Constitutioneel Hof , zoals in vrij wel alle andere landen ter wereld, om te waken over de grondr echten van de bevolking, de belasting betalers, degenen die het circus financieren. Alle ambtenaren en bestuurders in openbare dienst zijn benoemd bij koninklijk besluit en dienen de eed van trouw aan de koning af te leggen. Nederland heeft geen regering maar een kabinet die slechts één familie ten dienste staat, op het moment dat hun belangen in het geding zijn. Er is nog nooit een wet getekend door het staats hoofd, die tegen het belang van hetzelfde staatshoofd in gaat.

Bij bezuinigingen wordt de werkende burger verder uit gemolken, de grote corporatieve multinationals betalen in dit land al geen belasting meer. Het staatshoofd met de vele petten dient de burger niet, maar slechts haar eigen belang.

Terug naar de stamboom verzameling.

Met een stamboom zoals we die boven hebben omschreven is de kans dat honderduizenden Nederlanders met recht op de troon even groot mag worden ingeschat. Iedereen heeft een stamboom en gegarandeerd, dat we elkaar ooit eens ergens in de middeleeuwen tegen komen. Maar wij zouden ons er voor schamen om in één adem met deze kliek te worden genoemd. Ze hebben van hun stamboom door de eeuwen heen een machtige puinhoop gemaakt, er is mee gefraudeerd en er worden sprookjes aan opgehangen, tenzij onafhankelijk DNA onderzoek anders uitwijst

Wat ons betreft is die verzameling genetisch uit elkaar gefokte en administratief weer in elkaar gefrommelde verzameling “koninklijke” stam bomen verworden tot………. een bosje kreupelh out, meer niet.

Note:

Wilhelmina kreeg voor 1909 vier miskramen die samen hingen met haar aannemelijk syfilis. (Op 4-5-1902 zou een zoon dood geboren zijn) Naar buiten werd mee gedeeld dat tyfus de oorzaak was. Syfilis of Lues Venera had in die tijd een noodlottige afloop en door litteken weefsel onvruchtbaarheid. April 1909 was er volgens geluiden sprake van adoptie van Juliana. Diagnostisering van syfilis werd eerst 1906 wereld kundig gemaakt (August Wassermann) Op 31 augustus 1909 werd Salvarsan 606 (Arsphenamine) op een konijn uit getest en in 1910 werd het zeer giftige en niet werkende middel Salvarsan op de markt gebracht en probeerde Wilhelmina nog maals een “eigen”kind te krijgen. Dit werd de vijfde miskraam. Tenslotte werd eerst in 1928 het werkende middel penicilline ontdekt. Een wederom ongeloof waardig verhaal welke eerst nu,

in 2011, de ronde doet moet ons doen geloven dat een dieren arts Dr. Poels, Hendrik van zijn syfilis heeft a fgeholpen, zodat Juliana verwekt kon worden. Honderd en twee (102) jaar later, wanneer de roep om DNA bewijs groter is geworden, wordt de “koninklijke”propaganda machine in werking gesteld om alsn og te redden wat er te redden valt, terwijl het heel éénvoudig en snel kan worden aangetoond middels onafhankelijk DNA onderzoek. Waarom dit niet gebeurt kunt u raden.

In 1901 trouwde Wilhelmina met Hendrik van Mecklemburg Schwerin. Maar met dit huwelijk dreigde het element “Nassau” uit de naam “Van Oranje Nassau” verloren te gaan. Door (ten onrechte) een beroep te doen op een verdrag uit 1736 werd dit voor komen. Dit verdrag was een soort convenant, afgesproken tussen de verschillende takken van het Huis Nassau, dat de naam te pas en te onpas mocht worden gebruikt door afstammelingen van dat Huis Nassau. Wilhelmina was echter geen bloed afstammeling (lees biologisch kind) van het huis Nassau,zoals we hierboven beschreven. Ook hier werd weer gekunsteld met namen als “van Oranje”en “Nassau”. Beide namen zijn derhalve onrechtmatig toe geëigend.

Door de volgende zaak met dit in het achter hoofd te interpreteren, moeten wij tot de conclusie komen, dat er alle mogelijke moeite is gedaan om de werkelijkheid bij ons weg te houden. Want bij koninklijk besluit( besluit 8 jan. 1937 No 5 en besluit 26 oktober 1937 Stb 5) heeft Wilhelmina in 1937, vlak voor het huwelijk van Juliana met Bernhard zur Lippe B. bepaald, dat alle kinderen van prinses Juliana de naam “Van Oranje Nassau” zou worden gedragen, “met en benevens den naam, welke Zij aan het Geslacht van Hunnen Vader ontlenen”.

Maar hoe zat dat dan met Juliana? Moest zij dan niet de naam Harer Vader dragen? Moest zij dan niet de naam hebben “Prinses” (“van Oranje Nassau Von Mecklemburg-Schwerin”?) M.a.w. wie is de vader van Juliana en misschien nog belangrijker, wie is de moeder. De rechten van geadopteerde (bastaard) kinderen werden eerst na de geboorte van Wilhelmina en Juliana en zelfs Beatrix van kracht. De huidige familie rechtelijke betrekkingen genoemd in artikel 197 van het Burgerlijk Wetboek werden door Juliana in een overgangs Wet bekrachtigd op 3 april 1969 in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Eerst in een WET van 14 maart 2002, houdende regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming (Wet conflictenrecht afstamming) werden naast de strekking van de Grondwet nadere regels toegevoegd,welke voor betreffende datum dus NIET van kracht waren.

In 1983 werd de erfopvolging tevens (wederom in eigen belang) aangepast in:
Het koningschap gaat over op de wettige nakomeling van de koning, waarbij het oudste kind voorrang heeft. Sinds 1983 wordt er geen onderscheidt meer gemaakt tussen zonen en dochters. (Vóór deze datum dus duidelijk wel)

Extra note:

Er wordt nog graag geschermd met de stamboom van Emma van Waldeck Pyrmont (moeder van Wilhelmina) Deze Emma zou zowel via de bloedlijn van haar vader als via die van haar moeder van Willem IV afstammen via diens dochter “prinses”Carolina (van Oranje). We onderzoeken die bloedlijn en constateren het volgende; Inderdaad is men primair geneigd te geloven dat zij van twee kanten zou afstammen van Willem IV (1711-1751) De vraag is echter waarom heeft Carolina maar één naam en droeg zij niet zoals gebruikelijk in die kringen de tweede voornaam Wilhelmine.

Heel eenvoudig men wist in die kringen dat zowel Carolina als haar broer Willem V een bastaard was, omdat Willem IV geen geslacht gemeenschap kon hebben door fimosis, waar door de “stand in” stal meester Douwe Idzard Sirtema van Grovenstins is gebruikt. PSP kamerlid Van der Spek (1980) noemde het huis van ”Oranje” altijd al een biologische kunstgreep en bedoelde daar met name mee dat Willem V geen zoon van Willem IV zou zijn.Onder anderen was Willem IV homosexueel en had de aandoening fimosis gepaard gaande met chronische ontsteking van het preputium van de micro penis.Echter voor troonopvolging heeft men wel doen geloven dat Willem V een echte afstammeling was. Carolina zou als meisje overigens volgens de Salische Wet nooit in aanmerking kunnen komen. (opvolging volgens de patriarchale mannelijke lijn en daarnaast werden bastaard kinderen volledig uitgesloten).
Tijdens een interview gaf de ECHTE oranje kenner Jan Kikkert reeds te kennen dat de familie van Amsberg GEEN nazaat zijn van Nassau noch van Oranje
Emma was niet meer dan een af stammeling van een stalmeester langs beide kanten,via de bastaard Carolina, die men voor het gemak maar Carolina “van Oranje” noemde.Daarnaast zou Emma naar de strekking van de Grondwet indien zij wel van de juiste bloed lijn was voorzien als vrouw geen enkele aanspraak op de troon kunnen maken. Zelfs niet als regentes.

Omdat er in 1890 nog geen mogelijkheid was voor DNA onderzoek in de huidige vorm,was het schijnbaar mogelijk middels fraude Staatshoofd te worden en is er sprake geweest van een onbewuste Staatsrechtelijke dwaling die in de huidige tijd op grond van artikel 42 lid 2 G.W. en in het verlengde artikel 119 resp. 178, DNA onderzoek vereist.

Naschrift
Prins Henrik moest slechts dat doen waarvoor hij was ingehuurd, er voor zorgen dat Wilhelmina kinderen kreeg   .Dit inhuren wordt nog eens verduidelijkt als opmerkelijk en tevens veelz eggend is dat Wilhelmina vlak na de oorlog het huwelijkscontract (waarschijnlijk een morganatisch huwelijk) tussen haar en Hendrik terug kreeg van een hoge Duitse Militair. En daar schortte het hem nu juist aan, zo bleek. De eerste periode van het huwelijk leek zo hoopvol. Wilhelmina bleek al gauw in verwachting te zijn, maar ze kreeg een miskraam als gevolg van een besmettelijke ziekte. Tyfus, liet men “naar buiten” weten.(aannemelijk is dat het hier ging om syfilis) Haar vroegere minister-president hoorde van de gebeurtenis in de “zijlijn” en schreef in zijn dagboek er over: “… 13 April 1902. De Koningin schijnt ongesteld te zijn, althans de prins die naar IJmuiden zou gaan, heeft dit afgezegd en zijn broeder Paul, die bij hem logeerde, laten vertrekken. Wat kan dat wezen?…”. Tyfus dus, maar er werd gefluisterd dat er iets heel anders aan de hand was. De prins zou voor zijn huwelijk “op reis” een “galante ziekte” hebben opgelopen. Er komt als er enige jaren verstrijken en er geen kinderen uit hun huwelijk worden geboren, een heel geruchtencircuit op gang. Immers, van de komst van kinderen hangt de voortzetting van de dynastie, van het “Huis van Oranje-Nassau” af. Bovendien heeft Wilhelmina in die kritieke eerste periode van haar 50- jarige regering een eerste minister die zij hooglijk wantrouwt. Hoewel in het openbaar een vurige aanhanger van de koningin, is deze man, de alwetende, arrogante Abraham Kuijper, van mening dat met koning Willem III het Oranjehuis is uitgestorven en dat na hem het land eigenlijk een republikeinse staatsvorm had moeten krijgen en dan natuurlijk met hem als eerste president.

In interne kring van Dr.Kuijper is dat bekend en men schijnt het Wihelmina overgebriefd te hebben. “Hij is een tegenstander van mijn Huis”, heeft zij zich eens laten ontvallen en tegen intimi zo wordt verteld, heeft zij zich nog anders geuit: “Ik haat die man!”.

Dat hierna de Carière van Abraham Kuiper in 1905 een halt wordt toegeroepen en niet meer in de Tweede Kamer verschijnt om daarna in 1909 nog eens in opspraak kwam door de zogeheten lintjesaffaire, waarmee werd voorkomen dat Kuiper nog eens een openbaar ambt ging bekleden zal duidelijk zijn. Troelstra heeft tevergeefs geprobeerd om politieke munt uit deze zaak te slaan.

Intussen krijgt in die eerste jaren van de twintigste eeuw ook de internationale diplomatie belangstelling. Toen er na die eerste van april 1902 nog een paar miskramen volgden, werd er ten eerste hevig geroddeld over de “gezondheid” van de prins en ten tweede werd er hevig gespeculeerd over de troonopvolging, mocht de koningin kinderloos blijven. Reeds in 1902 hield men rekening met een onverhoopt overlijden van de koningin. De toenmalige vice-president van de Raad van State, de Nederlandse “onderkoning” van dat moment, Jhr.mr.

Johan Willem Meinard Schorer pakt in een brief aan minister Kuijper de koe bij de horens als hij hem schrijft dat in dat geval onmiddellijk krachtens artikel 45 1-ste lid van de grondwet, de Raad van State collectief alle bevoegdheden van het staathoofd toevallen. De jonkheer lijkt er niet zeker van te zijn dat minister Kuijper dat ook weet, of wel wil weten.
Wel werd de ernst van de gezondheidstoestand van de koningin zoveel mogelijk verzwegen en is nooit officieel melding van haar ziekte gemaakt voor ze “hersteld” was, maar dat hield het roddelcircuit niet tegen, integendeel! Vooral de Duitse familieleden die volgens de toenmalige troonopvolgingswet – die van 1887 – rechten op de troon hadden, kwamen in beweging. Toen er jaren verstreken werd een kinderloos huwelijk steeds waarschijnlijker. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik waren 7 jaar en bijna drie maanden getrouwd toen hun eerste en enige kind werd geboren.
De geboorte, maar aannemelijker de adoptie van Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, maakte aan alle speculaties over een troonopvolging door wie van de verre of minder verre Duitse familieleden dan ook, een definitief einde. Want, in 1922 werd de troonopvolging, nu zonder ongewenste Duitse inmenging, zodanig veranderd dat alle personen behalve Juliana en haar eventuele afstammelingen, van troonsopvolging werden uitgesloten.
Opmerkelijk is het volgende, hetgeen aansluit bij een onvruchtbaarheid van Wilhelmina en adoptie van Juliana:

De historicus Kikkert heeft zich wel eens laten ontvallen, dat na de zoveelste miskraam een kind werd geboren, met afwijkingen, ongeschikt als troonopvolger. Juliana zou zijn binnengebracht als baby van een burgervrouw uit Soest.
Het toeval wil dat rond 1960 een oudere dame de gehele dag in bejaardentehuis Nijenstede te Amersfoort verkondigde dat haar dochter koningin Juliana was. Deze dame had vroeger in Soest gewoond en werd vervolgens van de buitenwereld afgeschermd, net zoals De huisgynaecoloog van de “oranjes” juni/juli 2011 door politie, advocaat en deurwaarder van zijn bed werd gelicht en per ambulance naar een psychiatrische inrichting afgevoerd om volledig afgeschermd van de buitenwereld te voorkomen dat hij uit de school zou klappen, naar wij aannemen.

EINDE

HET RONDE HUIS

Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk in en rond “HET RONDE HUIS bij Nunspeet en
begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland? http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_Huis

Oordeelt u zelf over de volgende intriges. (bron o.a krant nunspeet 1976)

Het ronde huis bestaat niet meer in de bossen bij Nunspeet,waardoor de sporen werden gewist,doch de herinneringen leven en komen meer en meer naar buiten. Op het landgoed Nieuw Nunspeet van eigenaar Frank van Vloten speelden zich in het begin 20ste eeuw vreselijke taferelen af die u in de stoutste droom niet kunt bedenken. De familie Vloten, één van de grootgrondbezitters op de Veluwe,bezat een enorm grondgebied, waarvan de volgende gebieden deel uitmaakten: Ronde Huis, Vlasmeer, Roostee, Mythstee, De Vennen, Saxenheim, Mosterdveen, Kraaienhorst, Heidehof, Willemsbos, Hendriksbos, Hendrikszand, Zuiderveld, Horstmeer en het Belvédèrebos en nog enkele andere gronden.

Rond en in het Ronde Huis speelde zich Dutroux achtige taferelen af zoals verdwijningen,moord ,mishandeling en orgiën met kinderen van 10-14 jaar jong in de betere standen (de elite) van Nederland tot in de Oranje- Dynastie toe .

Sch. en zijn collega-onderzoeker Montenberg onderzochten in 1968-1971 de gebeurtenissen achter Het Ronde Huis in de bossen bij Nunspeet. Het werd hen alsmede latere onderzoekers niet in dank afgenomen,maar daarover later meer.

Zittend, van links naar rechts: Kitty Verwey-van Vloten (1867-1945), Johanna E.H. Chr. van Vloten-van Gennep (1824-1906), Odo van Vloten (1860-1930), Betsy Witsen-van Vloten (1862-1946);

staand, van links naar rechts: Martha van Eeden-van Vloten (1856-1943), Willem van Vloten (1855-1925), Gerlof van Vloten (1866-1903) en Frank van Vloten (1858-1930).

(Reproductie uit een foto-album van mevrouw C.F. Witsen-van den Bosch te ‘s-Gravenhage.)
Het zij opgemerkt dat hier dus staat dat Frank van Vloten (staand, uiterst rechts dus) leefde van 1858 tot 1928; niet tot 1930 zoals in bijna alle andere bronnen staat.

Frank van Vloten alias ‘de Zwarte Duivel’ speelt naast Prins Hendrik de hoofdrol. Gelijktijdig worden o.a. achtereenvolgens bankier Johannes Luden,Duitse staalbaron Däneman,Havenbaron D.G. van

Beuningen,Anton Kröller als medeplichtigen bezien tenzij feitelijk anders zou blijken. Op 29 juli 1976 schrijft een Nunspeetse krant met enige voorzichtigheid hierover voor het laatst: “ De Raadsels rond het Ronde Huis zijn nog altijd NIET opgelost” en doet vervolgens uitgebreid verslag over de gruwelijk gebeurtenissen die zich daar afspeelden.De schrijver is hierna voor zijn veiligheid naar het buitenland vertrokken en er is niets meer over hem bekend.Nog Steeds zijn ooggetuigen en nabestaanden bang voor de niet aflatende macht van de betreffende families.We komen hier later op terug.

Voor een uitgebreide houthandel liet van Vloten een Decauville-spoorbaantje aanleggen dat naar station Nunspeet liep.Op zijn landgoed bevond zich een ondergronds gangenstelsel,dat in de tweede wereldoorlog nog in gebruik was,maar in de jaren 70 werd opgevuld.Om het Ronde huis in Nunspeet met bijbehorende twee Decauville spoorbaantjes heeft een waas van geheimzinnigheid gehangen die om te voorkomen dat openbaar werd wat zich hier afspeelde onder het tapijt is geveegd. Men zou met het trammetje via het Ronde Huis tot voor Vierhouten hebben kunnen rijden. Van Vloten,meestal met een geweer onder de arm stond het trammetje met zijn gasten op te wachten. Hij schoot op alles wat hem niet beviel. Het materiaal van het Ronde Huis smalspoor bestond uit een open personenrijtuig die later is opgekocht door Johan W. Montenberg als ponytram te Joppe.

Johan W. Montenberg geboren 1905

Wat gebeurde er rond en in het Ronde Huis te Nunspeet .In 1979 en 1980 was het verhaal over het Ronde Huis de aanleiding voor inbraken ,ontvreemden van rapporten en het schaduwen van onderzoekers,waaronder een paragnost.

De plaatselijke bevolking is streng protestant en arm.De reizigers die zich over het spoor dat langs Nunspeet leidt noordwaarts reppen,richting Zwolle, vervloeken zich vaak.Het stuifzand van de zandgronden heeft er ondanks de aanplant van bossen door de grootgrondbezitters nog steeds vrij spel.Niet veel mensen stappen er op het station van Nunspeet uit.Voor de komst van de spoorlijn was het gebied ronom Nunspeet een woestenij,waar keuterboertjes zich met moeite staande konden houden.Met de opkomst van de Rotterdamse haven en het Duitse Ruhrgebied vestigden zich in deze woestenij schatrijke Nederlandse elite,die er bossen aanplanten en

landgoederen stichten. Eén van de excentriekste landeigenaars is Frank van Vloten.De plaatselijke bevolking is doodsbang voor hem.Ze noemen hem ‘De Zwarte Duivel’.Als zijn arbeiders voor hem in de bossen aan het werk zijn komt hij op een pikzwart paard aangereden.Hij is dan helemaal in het zwart gekleed en draagt een zwarte sombrero.’De Zwarte Duivel’vloekt in het Spaans en slaat op zijn trommel om angst aan te jagen.

Soms zit voorop zijn paard helemaal naakt zijn zeer jonge 16 jarige vrouw van Chinees-Indische afkomst. Ze wordt door de doodsbange Nunspeeters ‘Zwartje’genoemd. ‘Zwartje’ komt uit Nederlands- Indië waar ze door een Chinees verkocht is aan van Vloten.Als ‘De Zwarte Duivel’ het op zijn heupen heeft dumpt hij zijn naakte vrouw tussen de arbeiders in de bossen.”Hier doen jullie maar met haar wat jullie willen”.Maar dat durven de godvrezende arbeiders niet.Zij hebben medelijden met ‘Zwartje’ het kleine schuwe schepsel dat nooit iets zegt.De wijze waarop van Vloten zijn jonge vrouw in het bijzijn van personeel en bosarbeiders op gemene wijze misbruikte,maakte zijn reputatie nog slechter.Het personeel trad meerdere malen op door de baas (van Vloten) op te sluiten in de kelders en zijn jonge vrouw en andere meisjes die in het trappenhuis tussen de ijzeren spijlen geklemd waren, te redden.Omstreeks 1916 nam het grootste deel van het nog resterende personeel ontslag.

De gesloten Veluwse boerenbevolking vertelt onder

elkaar de wildste geruchten over van Vloten.Dat kon een oorzaak zijn van de mysterieuze verhalen over het Ronde Huis en het landgoed van van Vloten.Maar ook een man van de wereld als machinist H.Rothman die in de jaren twintig vaak op zijn stoomloc Nunspeet aandoet weet ooggetuige verhalen aan onderzoeker Montenberg te vertellen: Meerdere malen kwam het voor dat de sneltrein in Nunspeet een rode pit kreeg en moest stoppen. Volledig onverwacht en er was geen reden voor.Een leerling was nieuwsgierig en ging eens kijken.Wat hij zag was dat uit de trein,aan de verkeerde kant,de boskant dus, een vrouw stapte vergezeld van enige zeer jonge meisjes die helemaal in het zwart gekleed waren met sluiers voor hun gezicht.Ze werden afgehaald door een man met een geweer,die ze naar het tramrijtuigje bracht.

In het verslag van Montenberg lezen we hierover: het was wel bekend dat meisjes die onvrijwillig op reis waren naar bordelen en gedrogeerd en bang in zware rouw werden gekleed met ook in rouw geklede begeleidsters.Het viel dan niet op als ze ondersteund of aan de arm vastgehouden werden.En niemand bleef bij zo’n gezelschap in de coupé zitten. Montenberg’s onderzoek verhaalt hoe op hun Veluwse landgoederen de adel en rijke industriëlen jonge meisjes lieten aanvoeren om ze in hun landhuizen te misbruiken.Het waren wilde orgiën waar duistere,occulte zaken werden uitgeoefend.’De Zwarte Duivel’was zo blijkt uit de naspeuringen de meest verschrikkelijke,maar hij was niet de enige.De praktijken kwamen voor tot diep in de Oranje-Dynastie waar buiten

het Rond Huis hetzelfde gebeurde op het Jachthuis ‘Áardhuis’ eerder van Willem III

Halte Assel werd geopend in 1876 om gebruikt te worden door Koning Willem III.
Het werd gelijktijdig aangelegd met de langere verbinding tussen Apeldoorn en Amersfoort. Via deze halte kon hij makkelijker met zijn gasten naar het Aardhuis, een jachtchalet dat hij in 1861 liet bouwen.

Ditzelfde gebeurde onder Prins Hendrik met het ‘Aardhuis’ in de bossen van de Kroondomeinen.Maar ook Kasteel de Mokerheide bij Groesbeek had dezelfde slechte reputatie.

In 1917 is er een belangrijke bijeenkomst,pro Duits, en gericht tegen het Nederlands belang. Vijf man op hoog niveau zijn erbij betrokken,drie zuiderburen en twee Nederlanders ,Prins Hendrik en Frank van Vloten de seksmaniak. Prins Hendrik kwam regelmatig op het Ronde Huis en niet alleen Hendrik,maar ook Juliana. Bij het meertje van het Ronde Huis is veel seks bedreven.Een bosarbeider vertelt; we waren zo onvoorstelbaar arm.Als de heer of de boswachter kwam en er was een vrouw of een jong meisje in huis,dan ging de man of vader het bos in,dat hoorde zo.Ik had een zusje,ze was van school,net 12 jaar,ze moest op het Ronde Huis gaan werken.We hebben haar nooit meer gezien.Voor onderzoeker Johan M.Montenberg gingen deuren open die voor de gewone sterveling gesloten zouden blijven. Voornamelijk omdat zijn moeder verkeerde in de hoogste champagne drinkende wereld vertoefde en een relatie met Prins Hendrik had,welke ertoe leidde dat zoonlief op twintig jarige leeftijd zonder diploma’s werd voorzien van getuigschriften en tot makelaar werd beëdigd. De mogelijkheid bestaat dat J.W.Montenberg een bastaardzoon was van prins Hendrik.

Zo rapporteerde Montenberg over een luitenant cavalerie van gegoede familie die op oefening was op de Veluwe herfst 1921.Een vriend vraagt hem samen wat te gaan

beleven en weet wel wat, zo komen zij in een nachtelijke rit aan bij het Ronde Huis in het bos,waarvan hij denkt dat het een sekskasteeltje is of sjiek bordeel van een Madame met dure champagne.

Eenmaal binnen treffen zij geen Madame aan,maar een heer met een grijze baard,Frank van Vloten.Er is een ijzeren trap,een soort podium,in een halve cirkel liggen er een aantal kamertjes zonder deuren.De kamertjes zijn in verschillende stijlen ingericht en in verstarde houdingen liggen en zitten er jonge meisjes van verschillende leeftijden en ras.Langs de blinde achterkant zijn brede banken met kussens.Voor de luitenant en zijn vriend wordt het licht aangemaakt in een ouderwets ingericht salonnetje,waar naast elkaar op een divan een donker en blond meisje als poppen onder een wit zijden doek liggen.Men schijnt er zijn smaak te kennen,want de blonde is voor hem en neemt haar op voorbeeld van zijn vriend op.Ze is zeer mooi opgemaakt,niet ouder dan 14 jaar,heeft een paar

lange nauw zwarte leren handschoenen aan en een paar

zeer hoog gehakte goudkleurige poppenschoentjes aan. In verband met de dienst als officier konden alle leden en aspirant leden dag en nacht gebruik maken van de meisjes die uiteindelijk bestemd waren om bij de grote bijeenkomsten te worden gebruikt.Deze meisjes tussen de 10 en 16 jaar hadden allen een zeer zorgvuldige behandeling ondergaan,waren van verschillend ras,konden niet of nauwelijks lopen {Lotus voetjes} en spraken niet. Hij bezoekt nog twee keer overdag het wel bijzondere huis met het ook wel erg bijzondere railvoertuigje.De “poppen” zijn aanwezig in de grote Jachtkamer,tijdens het diner in de eetzaal,op het terras en boven in de kamertjes.

Ze zitten of liggen in vaste houdingen,de Oosterse dragen alleen een soort sjaal,de anderen zijde jurken en weer andere zijn in moderne kleding gestoken.Ze worden als poppen behandeld en zitten op de knie of liggen op de grond bij de “heren”. De gesprekken gaan over de politiek,jacht en andere onderwerpen,drank en maaltijden zijn goed,over geld wordt niet gesproken.Alles is mogelijk met deze jonge meisjes,je kunt naar boven gaan,of er mee het bos ingaan of een rijtoer voor op het zadel noem maar op.De gastheer,de man met de grijze baard,van Vloten vertelt de luitenant dat ze wisten dat zijn voorkeur uitging naar blond en vertelde dat het blonde meisje nog maar kort hier was en de dokter zoals bij wel meer alle voetbeentjes en twee teentjes had weggenomen,zodat het precies een lotusvoetje was geworden.

Klein zonder beweging,maar niet gevoelloos,het gaf wel wat kramp,maar als het afsterft is het erger,ze is duur heeft een goede opvoeding gehad en moet toch wel wat langer blijven.Verder werd er niet gesproken.De luitenant had een lang gesprek met zijn commandant en wist wat hij moest doen: lid worden en deelnemen en veel steun in zijn verdere loopbaan of…..het was hem duidelijk.Het komt erop neer dat door de “club” Ronde Huis of hoe je het noemen wilt, van vaste bezoekers ook aan de nachtelijke bijeenkomsten in het bos mannen werden uitgenodigd die een zekere toekomst hadden en konden kiezen lid worden en dus schuldig worden in ruil voor een zekere protectie waartegenover het geven van inlichtingen stond ofwel alles vergeten en zwijgen zonder protectie.

In 1923 werd makelaar Olthoff voor wie Montenberg toen werkte een stuk bos bij Hilversum te koop aangeboden.Montenberg ging het bekijken en met de eigenaars onderhandelen.Er stond een houten gebouwmet veranda,ogenschijnlijk onbewoond.Drie heren waren er per auto gekomen,waarvan er twee nar binnen gingen en de derde liep met Montenberg mee over het bosterrein.Terug komende liepen zij langs de achterzijde van het huis,waar tot verbazing 8-10

jonge meisjes op een ligstoel lagen,ieder met een bak zand waarin zij hun naakte kleine spitse voeten hielden.(pas “behandeld” twee teentjes weggenomen voor de lotus voetjes)

De volgende dag zegt Olthoff,je moet direct naar Utrecht , naar dr.A. Schuckink Kool(1873-1956),die je gisteren hebt gesproken.

Dr. A. Schuckink, 2de van rechts.(Foto genomen omstreeks 1953)

Daar aangekomen wordt Montenberg direct naar het privé bureau verwezen en zegt dhr. Tegen Montenberg dat hij misschien iets gezien heeft waar hij niet over mag praten.Montenberg belooft dat hij niets gezien heeft,alleen zegt hij ik dacht dat het niet bewoond was.Ja dat is zo zegt dhr.maar het is deze maand nog leeg.Monteberg’s nieuwsgierigheid was gewekt en hij ging door met zijn onderzoek,want bij het betreffende bos lag het landgoed De Hoorne Boeg,waarover allerlei spookverhalen de ronde deden.

Wat is “De Hoorneboeg”?
De Hoorneboeg is een prachtig landgoed ten zuiden van Hilversum. Maar het is meer dan een landgoed alleen.

De Remonstrantse Broederschap,waarvan ook huidige Minister Ivo Opstelten lid is !

)mocht vanaf 1948 van de laatste bewoonster en eigenaresse Mejuffrouw E.A. Pijnappel een groot deel van De Hoorneboeg gebruiken als conferentiecentrum t.b.v. landelijke bijeenkomsten. Mej. Pijnappel bleef in in haar huis op de heuvel wonen. Na haar overlijden in 1972 kreeg de Broederschap het gehele landgoed in eigendom.
Sinds 1 januari 1999 heet dit landgoed de Hoorneboeg N.V. en is een dochteronderneming van YMCA net als de Ernst Sillem Hoeve in de lage Vuursche een dochter is van YMCA.Ivo Opstelten, lid van de De Remonstrantse Broederschap,maar tevens een vrindje van Joris Demmink en Benk Korthals en Piet Heijn Donner. Demmink en Opstelten en Benk Korthals kennen elkaar van haver tot gort vanuit de Leidse studentenvereniging Minerva.Ivo Opstelten is de baas van Joris Demmink. Ivo Opstelten, onze nieuwe minister van Veiligheid, zit vuistdiep in het Demmink-pedofielen dossier. Hij is de man die voor de camera verklaarde: “een minister liegt niet”. De vrouw van Opstelten komen we tegen als “kinderrechter”in Rotterdam en daarna rechter bij de rechtbank in Den Bosch. De positie als rechter te Den Bosch zou mevrouw Opstelten tien jaar lang bekleden om per 1 april 2009 te worden bevorderd tot vice-president, een positie die ze dus thans bekleedt volgens de registers van Rechtspaak.nl. In de periode dat mevrouw Opstelten recht sprak te Den Bosch zijn daar meerdere cruciale Demmink-vonnissen uitgesproken, met name in de zaak-Baybasin (2001) en in de pedo- zaak ‘Anne Frank Plantsoen’ (2003). Uiteraard zitten zowel meneer als mevrouw Opstelten ook diep in het

Koninklijk Huis, net als Demmink. Mariette was tot 2007 bestuurslid van het Oranje Fonds en tot op heden bestuurslid van het Juliana Welzijnsfonds en van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis.

Door bemiddeling van de huisdokter kreeg Montenberg verslagen die geheim waren,maar blijkbaar veel informatie opleverden.Ook over Landgoed de Zwaluwberg viel nogal wat geheimzinnig te horen

In 1914 (andere bronnen vermelden 1912) werd de Zwaluwenberg gekocht door jonkheer Ernest de Pesters, toentertijd directeur binnenland van de Beierse Bierbrouwerij de Amstel. In 1933 overleed mevrouw Pesters en verliet de familie het landgoed. Jonkheer de Pesters zelf ging in Wenen wonen, de kinderen bleven in Nederland. De villa heeft nog korte tijd een internaat gehuisvest. Vervolgens bleef het huis leeg staan tot 1939. Toen werd het met 50 andere leegstaande grote huizen in Hilversum gevorderd voor legering tijdens de mobilisatie. Vervolgens werd het in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Duitsers om er een Duitse luchtafweereenheid en een brandweereenheid in onder te brengen. De Duitsers lieten het huis aansluiten op de waterleiding. In 1945 werd er een Canadese verbindingseenheid in ondergebracht en in 1946 werd er door defensie een huurcontract overeengekomen met de familie Pesters. De Pesters woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zwitserland en bleef formeel tot 1951 eigenaar van de Zwaluwenberg. Pas daarna kwam het landgoed officieel in bezit van de staat. Vanaf 1946 is het in gebruik gegeven aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en zijn staf. Veel van de inrichting en

aankleding van de Zwaluwenberg herinnert nog aan de bijna dertig jaar waarin Prins Bernhard hier als Inspecteur Generaal ‘de dienst uitmaakte’.

In 1950 en later stond in iedere Bibliotheek het boek van “The Round House”van Michael Sadleir.(Sadler)
Het is verdwenen en uit de lijst van boeken van deze schrijver geschrapt.Sadleir werkte in de eerste wereld oorlog bij het War Intelligence Department en had veel kennis over het occulte en victoriaanse erotiek en dat maakte hem tot iemand die een waardevolle asset was tegen de Duitsers en hun invloed in Holland en belangrijk voor de Britse spionage.Het is algemeen bekend dar in WO1 Wilhelmina en Prins Hendrik pro Duits waren(overigens W.O. II idem), zo ook baron E.B.B.F.Wittert van Hoogland (NSB) de persoonlijke vriend van Hendrik,de baron die echter later een felle vijand van Prins Hendrik werd. [Note: Midden jaren dertig moest er in Nederland een Centraal Vluchtelingenkamp komen voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Dit kamp zou worden opgezet op de Veluwe. “Koningin” Wilhelmina vond dit echter wel heel erg dicht bij Paleis het Loo in Apeldoorn gelegen. Het gevolg was dat besloten werd het kamp op de Drentse heide te bouwen, in het toen nog onherbergzame Westerbork.]

Omstreeks 1900 kwam ,volgens Grietje Doorneweerd het melkmeisje(ooggetuige bij dit put incident aan de Brandsweg), een meisje langs de Brandsweg bij de halte Nieuw Groeneveld(avondtrein Utrecht-Zwolle),wat ze daar bij de put zag liggen,kon zij nooit meer over

spreken.Ze is weggerend en nooit meer in de omgeving geweest of over gesproken.
In 1916 werd het begraven stoffelijk overschot van een meisje gevonden.Een dochtertje van van Noort vond de beenderen in het zand en deze werden door de dierenarts onderzocht en als menselijk gekenmerkt.Rond 1917 vonden arbeiders in de bossen bij het Ronde Huis het naakte lijk van een jong meisje.Haar identiteit is nooit vastgesteld. Rond 1924 stelde een rechercheur van de Parket politie een onderzoek in en rond het Ronde Huis(drie naakte meisjes op de grond werd vastgesteld)Het onderzoek werd van hoger hand stopgezet.Rond 1982 werden meerdere beenderen opgegraven.

We gaan weer even terug naar Frank van Vloten,die in de winter 1918-1919 ook betrokken is geweest bij het vanuit Duitsland clandestien over de grens brengen van hele treinen,die officieel nooit gereden zouden hebben.Behalve de complete uitrusting van de Duitse Fokker fabriek zou hierbij veel Duits materieel zoals auto’s,vrachtwagens,machines rails bouwmateriaal op deze manier ons land zijn binnen gebracht.{ Note:De op Java geboren Nederlander Anthony Fokker construeerde zijn eerste propellervliegtuigje, in 1910 De Spin.}

In 1912 vertrok Fokker naar Johannisthal, een vliegveld in de buurt van Berlijn, waar hij een bedrijf oprichtte, Fokker Aeroplanbau. Hij liet zich tot Duitser naturaliseren .De Fokker Dr.I werd vooral bekend toen Von Richthofen(De Rode Baron) met dit toestel ging vliegen.Daarna bouwde hij de Fokker D-VII, waar o.a. zijn vriend Herman Göring piloot was tijdens W.O. I.

Fokker trouwde met een nichtje van Göhring. Vervolgens trouwde hij op 25 maart 1919 te Haarlem met Sophie Marie Elisabeth von Morgen,de in 1895 in Zehlendorf (Berlijn) geboren, Sophie marie Elisabeth von Morgen. (Haar vader was general Ernst Curt von Morgen, Seit Januar 1902 war er Bataillonskommandeur im Grenadier regiment, Konig Friedrich Willem IV)
Na de eerste wereldoorlog wilde Fokker zich weer tot Nederlander naturaliseren, wat hem uiteindelijk lukte via zijn goede vriend Prins Hendrik.In 1919 keerde Anthony Fokker terug in Nederland en sloot zich aan bij de N.V. Trompenburg. Op 21 juli 1919 richtte hij de Nederlandse Vliegtuigenfabriek op. Dit kon hij doen met steun van familie, de Steenkolen Handels Vereniging (SHV) (eigendom van de families van Beuningen en Fentener van Vlissingen en Wilhelmina) en enkele rijke particulieren.
In 1922 vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij zich tot Amerikaan liet naturaliseren .
Hij overleed 23-12-1939 en is uiteindelijk in Driehuis begraven }

Het moet nog ver voor de eerste wereldoorlog geweest zijn dat een oud rijtuigje achter het station te Nunspeet gereed stond.Als de stoptrein uit Amersfoort binnen kwam stapten er aan de verkeerde kant enige heren uit,gekleed in pelsjassen en hoge hoed.Ongezien konden ze zo het trammetje bereiken dat dan richting Nieuw Soerel (Ronde Huis) vertrok.Een Belgische boswachter met extreem felle honden bewaakten de meisjes die daar in de bossen verbleven voor seks.

Navraag bij diverse inwoners van Nunspeet,zoals Grietje van Dieks,

Oude Wajer,destijds jaren voerman in de bossen rond Nunspeet,huisschilder van Echteren,boekwerk dhr.Tengbergen leverde gelijke en bijkomende informatie op.Eén van de verhalen gaat over het tramrijtuigje dat van het station naar het huis rijdt,het ontspoort,een meisje in lange donkere kleding rent het bos in,een heer loopt haar na,ze valt voorover,wordt geslagen,breekt een arm,waarvoor dokters hulp wordt geweigerd en de volgende herinnering komt boven van een ander meisje uit Indië,die uit de trein stapt en op het perron valt,zij staat op en loopt naar het verlichtte dienstlokaal en valt weer,ze wil wat zeggen,maar een heer tilt haar op,ze wil zich nog vasthouden,maar wordt in een rijtuigje gedragen.De volgende dag bracht de heer een kistje sigaren en verklaart dat het meisje familie en overspannen was.We hebben haar nooit meer gezien! Met een tramrijtuigje werden tientallen jaren de jonge

meisjes afgehaald,ontvluchten was onmogelijk gemaakt,ze kwamen nooit terug.Met het trammetje reden ze de bossen in,naakte meisjes van 6 tot 10 jaar,hoofdjes met gelijke poppen gezichten,alleen een lange japon en kleine hooggehakte schoentjes en geen van die kon lopen of zelfs staan.Ze kwamen levend terug,bewusteloos of in een deken gerold en vonden een graf.Er zijn uitvoerige politierapporten opgemaakt,zelfs foto’s,maar alles is verdwenen in geheime archieven.En de heren die in Nunspeet en elders nachtelijke “bruiloften”vierden,wisten daar ook veel meer over Wilhelmina en Juliana en wel zoveel dat ze alles konden en mochten doen en alles in de doofpot werd gestopt.

In oktober en november 1979 verschijnen er advertenties in de NRC en vrij Nederland met de titel: De BVD heeft bij Wim Klinkenberg ingebroken(ook al zegt Hans Wiegel Minister van Binnenlandse zaken en vice premier van niets te weten)Lees zelf waarom het boek Prins Bernhard een politieke biografie van Klinkenberg.Wat er niet bij staat in de advertenties is dat de werkster van journalist Klinkenberg een inbreker betrapt die de dagboeken van baron mr. E.B.F.F Wittert van Hoogland bestudeert.

Baron Wittert van Hoogland.

De inbreker weet te ontkomen met enkele van de dagboeken.Wittert van Hoogland (o.a. Genealoog) is op dat moment een vijand van Prins Hendrik,de man van Wilhelmina.Onderzoeker Sch. weet nog te vertellen dat bij Wim Klinkenberg thuis ook zijn twee onderzoeksrapporten naar het Ronde Huis zijn gestolen,maar zegt hij ik heb veel meer materiaal en dat ligt veilig achter slot en grendel.In de Ronde Huis rapporten raadplegen beide onderzoekers uitgebreid de paranormale kunstschilder Delius Pit,die samen met Sch. veel zaken oploste.In een rond het Ronde Huis zoveel was duidelijk werden heidense rituelen uitgevoerd,waarbij het de bedoeling was uiteindelijk via het occulte de macht in Europa te veroveren.
Op 5 januari 1980 bezoeken de heren Sch. en

M.(ontenberg) de paranormaal begaafde kunstschilder Delius Pit(t)[1913-1992] in Steenwijk.Na hen komt een witte Peugeot met kenteken 74-GJ-09 het erf van de kunstschilder Pit oprijden en parkeert naast de garage.Twee mannen stappen uit en lopen naar de hond Boef en aaien hem.Vervolgens bellen ze aan en zeggen schilderijen te willen kopen.Delius wijst Ineke enkele schilderijen aan en noemt de prijzen.De mannen zegen opeens dat ze verkeerd zijn,ze bedoelde een andere schilder die ook Pit heet.De geheimzinnige mannen vertrekken weer.Delius Pit zegt,ze komen voor jouw Hans,je wordt gevolgd. M. zegt toen ik de auto zag voelde ik al dat het “misse boel” was. Ik heb het autonummer en zoek uit wie de eigenaar is.Rond september/oktober 1980 kreeg M. bezoek van de BVD,waarbij het complete Ronde huis archief in beslag werd genomen en zijn telefoonlijn was afgetapt.De andere Ronde Huis onderzoeker Sch. werd door de BVD opgepakt en voor verhoor naar den Haag vervoerd.

Na de echtscheiding van van Vloten van zijn eerste vrouw woonde Mevr. Wytema met altijd enige meisjes op de bovenverdieping van Het Ronde Huis.Deze Wytema had eveneens een huis bij Nunspeet,wat bekend stond als bordeel.Gedurende de eerste wereld oorlog huurde deze “dame”een huis bij Hulshorst waar ze meisje,vooral Belgische vluchtelingen, heen lokte om die te transporteren naar de Duitse front bordelen(mensenhandel dus).
Toen enige meisje die op een fietstocht waren bij haar schuilden voor de regen werden zij vastgehouden(vrijheidsberoving). In de nacht kon een

van de meisjes ontsnappen,een dochter van een officier in Harderwijk.De Marechaussee deed toen een inval bij mevr.Wytema die vervolgens weer bij van Vloten ging wonen op het Ronde Huis,waar gedurende die tijd ook Duitse spionnen kwamen.

De onderlinge betrokkenheid is duidelijk: “De Elite”

Prins Hendrik echtgenoot van Wilhelmina en niet de vader van Juliana,maar mogelijk wel van Maria-Claire Rovers ( zie : http://elisabethleroi.yolasite.com/ ) was regelmatige bezoeker van Het Ronde huis,maar Juliana voorafgegaan door twee escorte motoren is daar ook gespot. Prins Hendrik vond tevens in gezelschap van minister Karnebeek zijn weg naar het Aardhuis bij het Loo evenals voorheen Willem III met zijn vriend de predikant en Tweede Kamer lid S.Blauwpot ten Cate.Zie

de dikke buik van Juliana op 1 minuut 38 in het volgende filmpje 2 juni 1926 op de site : http://www.youtube.com/watch?v=e4ipe224dV8&feat ure=email

De ouders van Frank van Vloten waren : Johannes van Vloten en Elisabeth van Gennep.

Johannes van Vloten was eveneens als zijn vader predikant.
Frank van Vloten (1858-1930) was landgoed ontginner en had een oudere broer Willem van Vloten(1855-1925) Ingenieur in het Ruhrgebied wiens dochter met de Duitse

staalbaron Dänemann trouwde.Willem had in 1901 de leiding over de mijnbouwwerken in Hörde bij Dortmund, waar hij met zijn gezin woonde, en was in dat jaar bezig samen met zijn broer Frank bosgronden in de omgeving van Nunspeet te kopen. Dänemann(Daenemann) was een van de directeuren van het Krupp concern,had één van de Duitse Wadden eilanden in persoonlijk bezit en had een zomerhuis Heidehoek t/o zwembad de Tol. (In de archieven van Krupps wordt veelvuldig verhaald over de jachten van de staalbaronnen voor de kust van Helgoland) En dan is er nog de familie band met de in 1889 geboren Frederik Willem van Vloten,lid van de NSB stamboeknr. 3352,die door Mussert gemachtigd werd als leider van de Nederlandse Volksdienst en werd in 1941 Burgemeester van Delft.

Daniël Georg van Beuningen 1877-1955(Havenbaron en alleenrecht op de handel in Duitse kolen)

Van Beuningen heeft het landgoed Noorderheide te vierhouten in 1920 verworven.De kapitale Villa aan de

Elspeterbosweg 179 is nog eigendom van de familie van Beuningen. Na de Eerste Wereldoorlog bezat hij onder meer de SHV Rotterdam, de Nederlandse Rijnvaart Vereeniging, de Maatschappij Vrachtvaart, de scheepswerf en zeesleepdienst P.Smit jr. en het watertaxibedrijf Spido. De gefortuneerde ondernemer was medefinancier van het in 1937 gebouwde Feyenoord Stadion en een van de stichters van het Havenziekenhuis.

Anton Kröller 1862-1941 ,

Kröller kocht in 1909 de boerderij de Harskamp met 450 ha grond. Het Kröller-Möller museum (zijn vrouw was Helene Kröller-Müller 1869-1939) is nu gelegen in het Nationale Park de hoge Veluwe.

Deze Anton Kröller was medeoprichter van de KLM en Hoogovens en tevens adviseur van de regering voor de

buitenlandse handel. Zijn voorouders zijn Duits en hij had banden met de staalindustrie in het Ruhrgebied.Kröller haalde Prins Hendrik regelmatig uit de problemen door te betalen als hij Hendrik gechanteerd werd door andere invloedrijke hoog geplaatsten,vanwege zijn erotische uitstapjes.

Johannes Luden 1857-1940

Luden was 32 jaar Commissaris bij de Nederlandse Bank en werkte samen met waterstaatkundige A.A. Mussert (1894-1946 NSB-er) in het Nationaal Comité van Actie tegen het verdrag van België.

Hij was eigenaar van het Landgoed “Koningshof”en landgoed “Elswout”en landgoed Stoutenburg. Daarnaast was hij nog commissaris van de Nederlands Indische Handelsbank.Op het landgoed van Luden werd door prins Hendrik en zijn vrienden zelfs zeehonden in het zwembad geschoten.Wat hadden zij plezier.

Genoemd wordt tevens de betrokkenheid van: Dr.Eeden, Frederik Willem van, letterkundige en zenuwarts

(Haarlem 3-4-1860 – Bussum 16-6-1932). Gehuwd op 15-4-1886 met Martha van Vloten, van wie hij op 29- 7-1907 is gescheiden.

Hij was Zenuwarts, waarbij de psychotherapie een perifere plaats innam. Walden was de naam van een kolonie, ofwel commune, die de psychiater en schrijver Frederik van Eeden (1860–1932) in 1898 op het landgoed Cruysbergen in Bussum oprichtte. De kolonie deed ook dienst als rustoord voor psychiatrische patiënten. De Nederlandse helderziende Gerard Croiset werd geboren op Walden. Frank van Vloten financierde de kolonie Walden,maar toen Frederik van zijn zus Marta van Vloten ging scheiden,hield ook vreemd genoeg het bestaan van Walden op. Zie: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/le mmata/bwn1/eeden

Een mooi overzicht met legio foto’s over de kolonie Walden is te vinden op :

http://www.frederikvaneeden.nl/homepage/show/pagi na.php?paginaid=285238

Het occulte rond Het Ronde Huis en Mythstee met de heilige Lijnen
Mythstee een plaats of samenkomst wat ver in de oude tijd teruggaat van Germanen of Kelten en aan ‘rechtspraak’ werd (wordt) gedaan.Volgens theorie is het Ronde huis gelegen op een geografisch punt dat teruggaat naar de Kelten,Druiden priesters die in staat zouden zijn geweest om langs bepaalde lijnen berichten door te geven om daarmee Germaanse krijgers op bepaalde plaatsen bijeen te laten komen.M. geeft voorbeelden van bepaalde lokaties,gelegen op deze lijnen op 52.17 E.Noorderbreedte.Oostwaards via Wijhe,wheme,heiligdom Hellendoorn, Berg,Hela,Thor,de Huneborg naar Bramsche ten noorden van Osnabrück.

Dit klinkt allemaal ongeloofwaardig,doch sinds eeuwen bestond (bestaat) een verbond van mannen met invloed,politiek economisch,met een uitgestrekt net over de wereld.Een actueel voorbeeld is de

Soevereine Militaire Orde van Malta,Black Nobility,Committee of 300,illuminati en de Bilderberg Groep.Van deze bewegingen(organisaties) is Beatrix van Amsberg ingezetene. De Mythstee is korter terug te brengen naar 20e eeuwse Duitse Blut und Bodem occulte orden,die teruggrijpen op riten en andere praktijken.De voorlopers van de Nazi’s

De wegen en beplanting van Mythstee tot het Ronde Huis vormen een penis en scrotum.Gezien de tekening liep er een smalspoor in en eindigde dat smalspoor in de eikel van de penis bij een 4 meter diepe schacht.Ten zuiden van het ronde huis ca 1km stond een grote stenen tafel ca 1 meter hoog met massief stenen bovenblad die was omringd door bosje en later met een takel is verwijderd.Voorts waren er nog drie grote putten,1 bij het ronde huis,1 bij het melkhuisje en 1 100meter ten zuiden van een zijlijntje.

Het wegenstelsel rondom de Mythstee vormt een bijna complete David ster.
Op oude kaarten is een kruis te zien gevormd door aanplant langs de kruising van wegen (viersprong) bij de Roo Stee.In 1985 waren alle sporen vernietigd,alles was met grond overdekt,de beplanting overgroeid met struiken en onkruid en veel was afgezet met prikkeldraad.

In een tijdschrift over deze Mythstee bij Nunspeet stond dat in de zomer van 1944 door de Nederlandse Arbeidsdienst uitvoerige opgravingen zijn gedaan onder zeer deskundige leiding,tevens bij een Romeins zomerkamp te Elspeet,maar alle resultaten zijn verloren gegaan zegt men.

Wat de Mythstee betreft 1943-1944 had de Nederlandse Arbeidsdienst een kaderschool in of bij Het Ronde Huis in Nunspeet??? (geeft te denken) en nog twee kampen in de nabijheid en een opslagplaats.Vervolgens is in Wijhe door een NSB professor opgravingen verricht.Dit was NSB/SS professor dr. F.C. Bursch(ook in 1938 deed deze professor opgravingen bij de Mythstee???)De vraag is dan of deze opgravingen zuiver archeologisch waren of probeerde en heeft men bewijsmateriaal verzameld om tegen belangrijke families en/of Oranje te gebruiken.Gezien de belangstelling van de SS voor het occulte middels inlichtingendiensten en chantage en afpersing een goede uitgangspositie te verkrijgen na de verwachten verloren oorlog.Opmerkelijk en tevens veelzeggend is dat Wilhelmina vlak na de oorlog het huwelijkscontract(let op contract geen overeenkomst) tussen haar en Hendrik terug kreeg van een hoge Duitse Militair.Duidelijk stond Wilhelmina en Juliana na de

tweede wereldoorlog, in tegenstelling tot de publieke opinie, in nauw contact met de voormalige Duitse militairen en leden van de militaire inlichtingendienst Abwehr.Gezien de Duits Nederlandse contacten op de Veluwse landgoederen en Ronde Huis MOET de abwehr of sicherheitsdienst van de SS van de gang van zaken op de hoogte zijn geweest.Mogelijk zelfs is die kennis gebruikt om het huwelijk tussen Juliana en de vrij obscure Bernhard middels chantage in 1936-1937 af te dwingen !!!Bernhard die sinds 1933 al lid was van de NSDAP/SA/SS en werkte bij IG farbe de geheime afdeling NW7.

Een volgende opvallende gebeurtenis en tevens getuige van collaboratie is:
Schiermonnikoog was tot 1945 bezit van de Duitse adellijke famile von Bernstorf, een lid van deze familie is verraden door Prins Bernhard zijn familie en door de Gestapo vermoordt. Na 1945 is de familie onteigend via het NBI van hun bezit Schiermonnikoog, Er zijn foto ́s van Prins Bernhard in de late jaren 30 met een von Bernstorf op jacht op Schiermonnikoog. De onteigening is gebeurd op oneigenlijke gronden want de von Bernstorfs waren anti-nazi terwijl de zur Lippe Biesterfelds pro-nazi waren en kroonprins van Nederland speelden. Tussen de Nederlandse en Duitse adel is veelal weinig onderscheid door huwelijken zo heb ik begrepen, daarbij in aanmerking nemen dat Nederlandse adel een veelal 19e eeuws begrip is. Er is weinig echte oude adel in Nederland. Met Krupp, Dortmunder Huetten Unionen Hoogovens zitten we bij landgoed Van Beuningen in Vierhouten en de zeer rijke Fentener van Vlissingen familie.. In de archieven van het Nederlands Beheer

Instituut moeten zeker sporen zijn terug te vinden over deze onteigening na 1945 van Duitse en NSB landgoederen. Een paar jaar geleden is speurwerk verricht inzake Prins Bernhard en andere Tweede Wereldoorlog zaken in de archieven. Zijn zeer interessant omdat het archieven over geld en eigendom zijn!

Opmerkelijk is een Foto uit 1917 (bijna 100 jaar terug !)

De foto komt uit een editie van ‘Het Leven’, 12e jaargang, nr. 25, dinsdag 19 juni 1917, pag. 816
Het onderschrift luidt: “De indrukwekkende parade door de straten van New York, ter eere van het bezoek van Generaal Joffre gehouden. Op den voorgrond de Amerikaansche “Hulde aan de vlag” : “The Stars and stripes forever!’

Deze parade werd gehouden op Fifth Avenue voor de Public Library (links) in New York, mei 1917

Zien we hier het Euro teken en rechts de rijen mensen in 2 x 1 rij dik en vervolgens meerdere rijen , die mogelijk een datum aangeven 1-1-2002?

Te denken geeft ook het navolgende:
Zowel van Heutsz als zijn zoon waren zeer Duits-gezind. Van Heutsz Junior was gedurende de Eerste Wereldoorlog een Duitse spion. Hij was getrouwd met een Oostenrijkse barones/gravin de Priuly. Vader en zoon Van Heutsz bezoeken in 1918 het Duitse hoofdkwartier in het Belgische Spa waarna keizer Wilhelm 2 de wijk neemt naar Nederland. Dit moet georganiseerd zijn door vader en zoon Van Heutsz in samenwerking met Wilhelmina en Hendrik. In Nederland wordt Wilhelm II eerst ondergebracht bij baron Bentinck die meer dan Wilhelmina van oude adel – ebenbürtig- is. Ook Bentinck kan je zien als Deutschfreundlich, zijn dochter trouwt met de vleugeladjudant van Wilhelm 2 Sigurd
von Ilsemann. Keizer Willem II (In 1939 ver voor de tweede wereldoorlog vraagt Wilhelmina voor haar,Bernhard en notabene Keizer Willem II asiel aan in Engeland,waar zij 5 jaar verblijven) Zie voor de asielaanvraag de volgende website:

http://gerard45.bloggertje.nl/note/14065/de- ongrondwettige-vlucht-van-kroon-en.html

Vervolgens ontvingen wij het volgende bericht:[De foto heeft lange tijd in de etalage gestaan van Fotograaf W.G. Kuijer,Westermarkt 19, A’dam.]

Geertruida Fok, “op papier geb. Amsterdam, 18 april 1871”; vader: Jan Fok, 47, kuiper; moeder: Grieje de Haan, ca. 48-50!! Rond 1879 als 7-jarige verdwijnt Gertruida; als ze onder wonderbaarlijke omstandigheden teruggebracht wordt door de politie, blijkt ze lotus voetjes gekregen te hebben (voeten in zandbak!!!) later blijkt ze goed in het geld te zitten.(Drie huizen in Amsterdam stonden op haar naam.) haar echte vader was kroonprins Willem(Alexander) en moeder Agatha Barones van Lynden, die in het geheim in 1870 te Parijs waren getrouwd.De hieruit geboren dochter(Geertruida “Fok”) werd onder dwang bij een ouder echtpaar geplaatst. Heel adelijk Nederland wist/weet echter van dit huwelijk te Parijs en van het daaruit geboren kind.

Geertruida en haar man Jozef Petrus van Blijenburgh kregen zeven kinderen waarvan de namen ons bekend zijn en dus in feite echte nazaten van de echte kroonprins Alexander nog bestaan!In het kistje van Alexander met zijn testament, wat later in handen van Wilhelmina kwam, zaten de bescheiden waarin kroonprins Alexander zijn dochter Geertruida alles naliet.

De huidige troonpretendenten zijn frauduleus en onrechtmatig op de troon gekomen, wat een DNA onderzoek uit kan wijzen.Op verzoek van waarschijnlijk Alexander bewaarde secretaris W.J.D. van Dijck een stapeltje documenten van [wijlen] prins Alexander in een kleine houten kist met een hangslot, aanvankelijk in zijn woning boven de koninklijke stallen aan de Haagse Hogewal. Na veertig jaar zou het kistje aan het Oranjehuis moeten worden teruggegeven.

De zin achter deze regeling is lange tijd niet duidelijk geweest, maar Emma niet gunstig gezinde Haagse kringen hadden er wel wetenschap van. Emma wilde, niet wetende wat haar toekomst in dit land zou brengen, enig voor de Oranjes belastend materiaal achter de hand houden. W.F. Dijck, zoon van de oud-secretaris, volbracht zijn missie in 1924. Hij stuurde koningin Wilhelmina niet alleen het kistje, maar ook enige mappen papieren, waarvan alleen hij de inhoud kende. Ze waren “belangrijk en onthullend”, heeft hij in familiekring gezegd.*” (Hij kreeg hiervoor een beloning van 1000 gulden,hetgeen in die tijd een aanzienlijk vermogen was,zeker van een gierige Wilhelmina) Bijbehorende noot:* = ‘Onder andere een verklaring van

Prins Alexander dat Wilhelmina géén kind van Willem III kon zijn, omdat de koning een ernstige syfilis had. Deze was (en kon )niét worden behandeld.’Er bestond immers nog geen medicijn voor.Maar ook in dit kistje bevond zich een afschrift van het testament waarin Alexander, Geertruida als wettige dochter en nazaat alles naliet (dus ook de troon)Kroonprins Willem (Alexander)is volledig van het pad afgeraakt omdat zijn vader koning Willem III en een kliek Nederlandse adel, waaronder de oom van Agatha van Lynden, hem zijn vrouw Agatha en hun beider dochter afhandig maakten. De oom van Agatha van Lynden heeft als dank voor deze “goede” daden daarvoor later van Emma zijn barontitel mogen omwisselen voor een graventitel.Emma zorgde ervoor dat de documenten uit hettrouwregister in Parijs aan haar werden overhandigd en vervolgens heeft Wilhelmina 2 vernietigers in dienst genomen om alle confronterende documenten te laten verdwijnen HOE DE HUIDIGE FRAUDULEUZE TROONAFSTAMMING IN ELKAAR STEEKT KUNT U LEZEN OP: (tenzij DNA onderzoek anders uitwijst) www.oranjedna.blogspot.com

— Kroonprins Willem Alexander (1840-1879)

Naschrift:
Enigszins wordt nu de omvang van een pedonetwerk bekend,waarbij van internaten en katholieke kerk, priesters zich op afschuwelijke laffe wijze vergrepen(vergrijpen?) aan jonge kinderen en hen voor de rest van hun leven opzadelden met mega psychische problemen maar de deksel van die beerput decennia en nog steeds gesloten blijven. Als je nu ziet dat

hooggeplaatste homo personen in het pedo homonetwerk de beerput gesloten houden, zijn er tevens niet geverifieerde(maar daarom niet minder ernstig) getuige verklaringen over Paul de Leeuw, André van Duyn zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10348/beerput -hilversum-opent-zich.html ) terwijl aansluitend figuren als o.a. Albert Verlinde en Peter van der Vorst middels media deze zaken bagatelliseren en alles wat koningshuis heet romantiseren. Je moet toch wel haast blind zijn als je hier geen verband in wilt zien. Diezelfde “media iconen” hoor je echter nooit over de schandalige betrokkenheid van de koninklijke familie bij pedofilie en/of Shell gebeuren als groot aandeelhouder. Zie hiervoor: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/11/29/wer eldwijd-crimineel-syndicaat-huis-van-oranje/

De afschuwelijk rode draad die door de homo- en pedowereld loopt wil je toch niet ontkennen en het is naar onze mening in de interessen van iedere homo die niets te maken heeft met dit pedo-netwerk dit tot de bodem uitgezocht te krijgen. Hoeveel verdekte homo paren als Robert M (Mikelsons) en zijn liefje Richard van Olffen ontpoppen zich nog als pedo en/of worden beschermd?Robert M. was erbij toen Manuel Schadwald werd vermoord.

———————-Manuel Schadwald verdween in 1993.——————————————–

Manuel Schadwald die volgens zeggen door zijn hoofd is geschoten bij het opnemen van een snuff-movie in aanwezigheid van ondermeer Joris Demmink.Een moord die volgens info plaats vond op recreatiepark de Eemhof,waarbij een zekere Nihoul en twee anderen betrokken zouden zijn.Dit blijkt uit het dossier van Robert Mikelsons en werd bekend gemaakt via zijn advocaat. Een exemplaar van deze snuff film kreeg “koningin” Beatrix toegezonden(WAAROM,VOOR WIE,Friso?,of stond Claus von Amsberg als kindermisbruiker op die film?): Die Aufnahmen sind nun im Besitz verschiedener Polizei- und Justizbehörden. Sie wurden zudem an die niederländische Königin Beatrix übergeben.

Zie ook de site: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breakin g-voetbal-vvd-pedofielen.html m.b.t. Benk Korthals die

zich graag in Thailand ophoudt.Een Nederlandse vrouw was in 2000 in Bangkok getuige van de pedofiele activiteiten van toenmalig minister van justitie Benk Korthals. Minister Korthals van zedenzaken was zelf pedofiel en exploiteerde daarvoor kinderen in het liberale Thailand. Van deze gelegenheid schijnen foto’s te zijn gemaakt. VVD partijvoorzitter Benk Korthals is vanzelfsprekend veelvuldig onderscheiden zoals in deze negorij gebruikelijk:

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (28 april 1995)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (3 juli 2003)

Geen van deze hooggeplaatste personen is bereid om commentaar te leveren en alles wordt afgedaan maar zeker afgeschermd om te voorkomen dat hier een rechtszaak uit volgt en in de openbaarheid komt.

In Zandvoort zijn in de jaren tachtig kleine kinderen door een internationaal pedofielen netwerk uit Nederland-Duitsland –België en Engeland waartoe notabelen werden gerekend misbruikt en komen we bekende namen van mannen tegen die samenwonen in een jachthuis.Het ging hier om 90.000 misbruikte en

gefolterde kinderen en baby’s wat gedeeltelijk aan het licht kwam via de Morkhoven actie groep. Zie: http://aangirfan.blogspot.com/2008/07/zandvoort- network-jersey-dutroux.html
Als u denkt dat deze Dutroux achtige situaties niet meer voorkomen,dan steken de actuele voorbeelden van Joris Demmink, { zie o.a. http://tref.eu/pedo- schandaal/reactie-demmink-.html } Frits Salomonsen alsmede Claus von Amsberg en vele andere hoog geplaatsten de kop op. De zaken rond Claus van Amsberg kwamen pas echt aan het rollen rond een hooggeplaatste pedofielenclub.De nieuwe feiten die boven tafel zijn gekomen dankzij Ton Biesemaat en Stan de Jong leren ons het volgende. In het pedofielen-netwerk dat onderwerp was van het ‘Rolodex- of Embargo-onderzoek’ werd een belangrijke plaats ingenomen door mr. Frits Salomonson, voormalig juridisch adviseur van Beatrix. Ook Claus von Amsberg maakte deel uit van dit netwerk.In 1967 was die vriendschap zichtbaar tijdens het lopen van de Nijmeegse vierdaagse in 1967.

NIJMEGEN – PRINS CLAUS temidden van vrienden met wie hij de Vierdaagse loopt. V.l.n.r. Mr. F.M.L. Baron Van Geen, de prins, vooroplopend Mr. F. Salomonson en (nog net zichtbaar in het zwart) Mr. J.C. van Munster van Heuven. ( 1967 van de 4 daagse Nijmegen)

————-Claus van Amsberg en Mr. J.C. van Munster van Heuven————

25 juli 1967 —-

Verder duikt de naam van Mr Frits Salomonson op tijdens de IRT affaire de commissie van Traa in 1982 en 1988 is Mr Frits mede verantwoordelijk geweest voor een witwas constructie bij het beurs genoteerde bedrijf TextLite oa en zijn toen ook gelden van de vermoorde maffiabaas Klaas Bruinsma van een ander kleur voorzien.

In 1999 kreeg mr. Frits Salomonson ruzie met zijn buren, de heren J. Sietsema en P. Houben, die een appartement bewoonden in hetzelfde grachtenpand als Salomonson. Zij beklaagden zich over het komen en gaan van Marokkaanse schandknaapjes in het

trapportaal en ze beweerden dat Salomonson een ruimte in zijn huis als “seksmartelkamertje” gebruikte.

In een bodemprocedure die Frits aanspande kwam echter het volgende naar voren! Hoofdredacteur Willem Smitt van het weekblad Privé verklaarde namelijk onder ede dat hem in 1987 ruim tien kleurenfoto’s waren aangeboden, waarop oom Frits zich sadomasochistisch liet verwennen door drie of vier hoerenjongens van hooguit zestien jaar. De officier van justitie vroeg hem verbaasd waarom hij geen aangifte had gedaan van kinderporno, waarop Smitt antwoordde: “Ik ga geen aangifte doen tegen de advocaat van Hare Majesteit.” Aldus verloor mr. Frits het proces. Mr. Frits Salomonson is ook op de gevoelige plaat vastgelegd op het zeewaardig zeiljacht de Apollo van de bij Pisa vermoorde Zandvoortse (Duitse) kinderpornohandelaar Gerry Ulrich.

Het is natuurlijk bepaald niet vreemd dat de Zandvoortse kinderporno cd rom’s alleen al daarom niet in Nederland (serieus) en ook Belgie helemaal niet worden onderzocht. (bron: http://www.boublog.nl/23/07/2008/mr-frits- salomonson-hof-advocaat/ )

Dat Claus voor dergelijke zaken niet terugdeinsde blijkt uit een verklaring waarover Biesemaat spreekt die was gedeponeerd bij een notaris van een echtpaar dat Claus in een bordeel had gezien terwijl hij sex had met minderjarige kinderen. Vervolgens een zeer

interessante tip van een buitengewoon ‘welingelichte bron’: rond 1980 vond er een werkbezoek plaats van drie kamerleden aan New York. Doel van het bezoek was de mogelijkheden te bestuderen van kabeltelevisie, destijds een nieuwe en revolutionaire ontwikkeling. De delegatie bestond uit drie media- woordvoerders: A. Kosto (PvdA), L. Hermans (VVD) en P. van de Sande (CDA). Toen er werd verzameld voor de vlucht terug op het vliegveld, kwam van de Sande niet opdagen. Uiteindelijk arriveerde hij met een rood hoofd vlak voor het sluiten van de gate. “Er is een ramp gebeurd” aldus Van de Sande. “Ik heb een telefoontje gehad. Ik kan en mag er absoluut niets over zeggen.” Maar eenmaal opgestegen was het snel afgelopen met de discretie van het CDA-kamerlid. Het ‘telefoontje’ bleek afkomstig van R. Lubbers, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Van de Sande: “Het ging over Claus. De prins- gemaal wordt voortdurend gesignaleerd in homo- gelegenheden en in pedofiele clubs. Hij wordt gechanteerd. De situatie is onhoudbaar geworden. Nederland staat op instorten. Iedereen in Den Haag is radeloos, redeloos en reddeloos.”

U begrijpt het ,dit kwam ook in de doofpot.

De Joris Demmink !

Piet Hein Donner stelde Demmink aan als SG bij justitie. Waarom? Donner is door Demmink gechanteerd, waarschijnlijk met de belofte van Mr. Joris Demmink, dat nooit enige informatie bekend zou worden gemaakt over het “vermoedelijk”criminele kind van Minister Donner en moeder Marlies ( Mw. Drs. E.M. Donner- Quanjer )die psychotherapeut is bij het Riagg, dat en zwaar verslaafd is aan hard drugs en dealt. Hoe dat moet zijn gegaan is gemakkelijk voor te stellen op grond van alle informatie uit het feitenoverzicht, met name die rond het Rolodex-onderzoek: Demmink beschikte over gedetailleerde informatie over de betrokkenheid van topmensen (specifiek genoemd worden twee hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman, oud- advocaat” Frits Salomonsen” van de koningin en een Amsterdamse professor) bij een pedo-netwerk dat bestaan heeft vanaf het begin van de jaren 90 toen de kinderarts Joyce Labruyere werd vermoord!Maar ook Frits van Straelen O.M. topman kreeg kinderen aangeleverd via Robert M. en Albert Drent en komt voor in de escort agenda van Richard O. (Bron: klokkenluideronline.)Frits van Straelen werd door

Demmink via een geheime benoeming in maart 2011 ‘hoofdadvocaat-generaal’ bij het Amsterdamse gerechtshof.

In de Morkhoven actie groep worden o.a.namen als Joris Demmink,Ed Nijpels, Hirsch Ballin en Donner in SM club Paradise te Breda gerund door Leo(nne) Zeegers genoemd en beginnen mogelijk opnieuw de Koninklijke doofpot affaires.Zie: http://boinnk.nl/blog/tag/joyce- labruyere-vermoord/ Terwijl bekend is dat Ed Nijpels ‘een relatie’ onderhield met de spin van het Nederlandse kinderporno-netwerk mr. Frits Salomonson. Daarnaast zijn zeer gedetailleerde meldingen binnen gekomen van martelingen en moord door pedo sadisten op jeugdige slachtoffertjes, met precieze plaatsbepaling middels coördinaten o.a. op de Hoge Veluwe, 8094 Hattemerbroek/Elburgerweg , in “aanwezigheid” van o.a. Johan Friso+ zijn psychiater, Mabel Wisse Smit,Donner,Hirsch Ballin, D.Berlijn,Gerlof Leistra,Rutte en Wilders, waarvoor als toegangsprijs Fl. 10.000,- werd betaald reeds in 2000/2001(we zullen u de gruwelijke sadistis masochistische Lynch details besparen)

Maar ook via het Brusselse Cercle Lorraine, houden Belgische adellijken zich bezig met de sadistische vertier/lynchjacht op onschuldige kinderen met dodelijke afloop in het bos bij de plaats Oudergem te België,onder bewaking van de koninklijke garde met exclusieve vermelding van namen.Koning Albert in gezelschap van de Nederlandse “prins”Constantijn (de broer van Friso) worden hierbij genoemd. We noemen hierbij nog een van de vele namen in deze pedowereld: Elio Di Rupo

Zo speelde zich precies een jaar voor de zaak Regina Louf het drama rond (toen nog)de vice-premier Elio Di Rupo af. Via de door onderzoeksrechter Connerotte geïnstalleerde ‘groene telefoonlijn’ meldde zich de 22- jarige Olivier Trusnach die pikante, maar ook zeer belastende verhalen wist te vertellen over het liefdesleven van de vice-premier. Di Rupo zou Trusnach hebben misbruikt toen hij – Trusnach – vijftien was, zoal we kunnen lezen op: http://www.skepsis.nl/x1.html Di

Rupo ontkent dit, echter het officiële politie-rapport vermeldt dat Di Rupo (PS) een fervent bezoeker was van homo-bars waar hij seksuele contacten had met 13-en 14-jarige jongens, en ook treft de politie Di Rupo’s telefoonnummer in de agenda’s van diverse gearresteerde pedofielen aan en ook is Di Rupo twee maal in de buurt van het huis van Marc Dutroux (video) gesignaleerd. Zie verklaringen die er niet om liegen: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB459.pdf

Feit is dat de jongste activiteiten op dit gebied niet in naam der Koningin worden vervolgd laat staan bestraft. In schril contrast wordt Erwin L. voor het gooien van een waxinelichtje voor zware mishandeling vastgehouden terwijl voor de medeplichtige aan massamoord in Argentinië Jorge Zorreguieta in Nederland een villa wordt gebouwd,terwijl hij reeds langere tijd zonder vervolging in een appartement bij Noordeinde woonachtig is.Hoe is het mogelijk. Mischa Kat onthult 12 corrupte rechters,waarbij Michiel Severein een rechter in Leeuwarden vindt dat seks met 14 jarige kinderen moet kunnen en zelfs pleit deze leeftijd te verlagen naar 12 jaar.Dan de Walpurgisnacht waarvan Mischa Kat ook over de verdwijning van Marianne Vaatstra berichtte en hij de overtuiging heeft dat de verdachte van de moord op haar met twee busjes over de grens zijn gebracht.De walpurgisnacht is een vruchtbaarheids mythe vol magie en wordt geassocieerd met het satanisme die o.a plaats vind in de Veluwse bossen bij Putten. Montenberg refereerde ook naar het occulte wat zich nog in 1987 afspeelde,maar vooral naar de avond van de Walpurgis nacht 30 april

1980,.Montenberg ging op die avond met de boswachter van Droste,die dienst had en een pistool droeg en een derde persoon naar het Vlasmeer en de Witte Klap.Montenberg beschreef dat een “ceremonie Grande”gaande was.Na ontdekt te zijn gingen de drie snel terug naar hun auto’s geparkeerd aan de Plaggeweg,doch zij werden achtervolgd door een grote Amerikaanse wagen.M. dekte met zijn Volkswagen Kever de andere auto,zodat die kon ontsnappen.

Klokkenluider slachtoffers:

De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. In februari 1991 verdween ze onderweg naar haar ouders in Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, verzwaard met een blok basalt, werd een maand later teruggevonden in de Maas bij Appeltern. Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven. Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. (extra vreemd is dat zijn vrouw Andrée van Es hierna aan het hof werkte om Maxima Nederlands te leren en wegwijs te maken bij de inburgering) Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich

bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

Twee leiders, in bloed rode kleur, welke garant staat voor crminele activiteiten (Paus Benedictus en “Baron”de Rothschild)

De Deetman Commissie onderzocht de misbruik binnen de kerkelijke instituten en kwam met een verrassende uitslag. Het merendeel van de pedofiele geestelijke kan niet meer vervolgd worden i.v.m. VERJARING van de feiten.

Nu is bekend dat het onderzoek van de commissie Deetman stopte bij het jaartal 1980. De periode na 1980 t/m 2011 heeft de commissie niet onderzocht.Waarom NIET? Het ziet er naar uit dat de pedofiele handelingen alleen maar zijn toegenomen. Wacht men wederom op een verjaring van de feiten? Zo ja, dan is de commissie Deetman “ernstig in gebreken” gebleven en wordt hiermee voorkomen dat deze infame verloedering met wortel en tak wordt uitgeroeid daar waar het plaats vindt.

PDF

PDF
ORANJE

Hans Vrijmoed – WIE IS DE ALLESWETER?

Vereniging Vrije Mens – Het Haags Complot

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pegasus
https://robscholtemuseum.nl/?s=On+Her+Majesty+S+Secret+Service