Onafhankelijke Defensie Bond | ODB – Gezamenlijke Huisvesting AIVD & MIVD + Kasja Ollogren | Binnenlandse Zaken & Ank Bijleveld | Defensie – Gezamenlijke Huisvesting AIVD MIVD (PDF)

Gezamenlijke Huisvesting AIVD en MIVD (foto Defensiebond.nl)
Onafhankelijke Defensie Bond | ODB (foto Defensiebond.nl)

Koninklijke Luchtmacht (foto Wikipedia)

Landmacht (foto Defensiebod.nl)

Koninklijke Marine (foto Wikipedia)

Marine (foto Defensiebond.nl)

Koninklijke Luchtmacht (foto Wikipedia)

Marine (foto Defensiebond.nl)

Koninklijke Marechaussee (foto Wikipedia)

Marechaussee (foto Defensiebond.nl)

Gezamenlijke Huisvesting AIVD & MIVD

De Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst (MIVD) krijgen Gezamenlijke Huisvesting. De Ministerraad heeft op Voorstel van Minister Hennis Plasschaert van Defensie en Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Besloten tot de Bouw van een Gezamenlijke Locatie voor de AIVD en MIVD op de Frederik Kazerne in Den Haag.

Beide Ministers hebben de Ambitie de Samenwerking tussen de AIVD en de MIVD over de Volle Breedte van het Werk te blijven Versterken. Het Nieuwe Gebouw stelt de AIVD en MIVD in staat om op de Meest Efficiënte Wijze te Functioneren en Optimaal Samen te Werken, met Behoud van Eigen Taken, Aandachtsgebieden en Verantwoordelijkheden.

De Nieuwe Huisvesting wordt Gebouwd door het Rijksvastgoedbedrijf. In Samenwerking met de AIVD en MIVD worden de Plannen en Wensen voor het Nieuwe Gebouw Verder Uitgewerkt. De Verhuizing staat Gepland voor 2022.

https://www.defensiebond.nl/binnenland/gezamenlijke-huisvesting-aivd-mivd/

Gezamenlijke Huisvesting AIVD MIVD (PDF)

PDF
Kasja Ollongren, Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Ank Bijleveld, Minister van Defensie – Gezamenlijke Huisvesting AIVD MIVD, 4 juni 2021

Open Overheid.nl, 4 juni 2021

https://open.overheid.nl/repository/ronl-e4ee6507-cc52-45c1-9499-4501fed78001/1/pdf/kamerbrief-over-gezamenlijke-huisvesting-aivd-mivd.pdf

Henk GJ Kamp | Ministerie van Defensie – 29924 ​Toezicht Verslagen AIVD en MIVD, N° 222 ​Brief van de Minister van Defensie, 16 december 2021

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=DOB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onafhankelijke+Defensie+Bond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Defensiebond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerraad
https://robscholtemuseum.nl/?s=WIV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+op+de+Inlichtingen+en+Veiligheids+Diensten
https://robscholtemuseum.nl/?s=CTIVD
https://robscholtemuseum.nl/?=Commissie+van+Toezicht+op+Inlichtingen+en+Veiligheids+Diensten
https://robscholtemuseum.nl/?s=AIVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Algemene+Inlichtingen+en+Veiligheids+Dienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=MIVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Militaire+Inlichtingen+en+Veiligheids+Dienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huisvesting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huisvesting+AIVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huisvesting+MIVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gezamenlijke+Huisvesting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gezamenlijke+Huisvesting+AIVD+MIVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onafhankelijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ronald+Plasterk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kasja+Ollongren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+Binnenlandse+Zaken+en+Koninkrijksrelaties
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeanine+Hennis+Plasschaert
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anke+Bijleveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onafhankelijk

1 Comment

  1. Kunnen ze niet bij hun USUK overlords intrekken, waar Bernhard ze onderhorig aan heeft gemaakt….om in 1945 zijn eigen hachje te redden uiteraard…..
    Bernhards “eer”gevoel dwong de SS psychopaat om die rare goedgelovige Nederlanders zo geniepig mogelijk te bedriegen en te beschimpen bij elke zich voordoende gelegenheid…..

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.