Henk GJ Kamp | Ministerie van Defensie – 29924 ​Toezicht Verslagen AIVD en MIVD, N° 222 ​Brief van de Minister van Defensie, 16 december 2021

Altijd in de Schaduw (1) (gif Kiosk Magazines) Altijd in de Schaduw (2) (gif Kiosk Magazines) Altijd in de Schaduw (3) (gif Kiosk Magazines) Altijd in de Schaduw (4) (gif Kiosk Magazines) Altijd in de Schaduw (5) (gif Kiosk Magazines) 29924 ​Toezicht Verslagen AIVD en MIVD, N° 222 ​Brief van de Minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Met deze Brief informeer ik uw Kamer over de Hoofdlijnen van het MIVD Jaarplan 2022. Het Gehele MIVD Jaarplan 2022 is een Staatsgeheim Gerubriceerd Document en wordt met de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CIVD) gedeeld. Het Jaarplan 2022 van de MIVD geeft aan op welke Onderzoek Opdrachten en Veiligheid Bevorderende Taken de Dienst zich het Komende Jaar zal Richten. Dit Plan is Gebaseerd op de Meer Jarige Inlichtingen Behoefte. zoals Vastgelegd in de Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid (GA I&V) 2019 – 2022. Een Volledige Herziening van de GA I&V voor de Periode 2023 – 2026 staat Gepland in 2022. Nieuwe inlichtingen Behoeftes en Eventuele Behoeften, die Voortvloeien uit een Nieuw Regeer Akkoord, zullen dan worden Vastgesteld en Geprioriteerd om te komen tot een Balans tussen Doelstellingen en Beschikbare Middelen en Capaciteit. De GA … Meer lezen over Henk GJ Kamp | Ministerie van Defensie – 29924 ​Toezicht Verslagen AIVD en MIVD, N° 222 ​Brief van de Minister van Defensie, 16 december 2021