NU.nl – Kabinet moet Bouw Regels voor Wind Molens aan passen + Wind Molen Uitspraak Raad van State leidt tot Vertraging, maar er is een Uit Weg

windmolens drente

Kabinet moet Bouw Regels voor Wind Molens aan passen

Het Demissionaire Kabinet moet de Landelijke Regels voor de Bouw van Wind Molens aanpassen. Ook de Milieu Effecten van de Turbines op hun Omgeving moeten Voort Aan worden Beoordeeld, zo heeft de Raad van State woensdag Bepaald. Het Besluit van de Hoogste Bestuurs Rechter gaat over een Wind Park in Delfzijl, maar kan ook Gevolgen hebben voor Andere Wind Molen Parken.

De Rechters verwijzen naar een Uitspraak, die het Europees Hof van Justitie Vorig Jaar deed over een Belgisch Wind Molen Park. Ook daar van had een Milieu Beoordeling moeten plaats vinden, oordeelde het Hof op Basis van het Europees Recht. De Over Wegingen uit die Uitspraak gelden ook voor Nederland, zo heeft de Raad van State Nu Bepaald.

De Huidige Normen, die Landelijk Gelden voor bij Voorbeeld Geluid, de Slag Schaduw van de Wieken en de Veiligheid van Wind Molens moeten worden Aan Gepast. In de Tussen Tijd mogen die Normen Niet worden Toe Gepast bij de beoordeling van Nieuwe Wind Molen Parken. Het is Nu aan het Kabinet om met een Nieuwe Milieu Beoordeling te komen, vindt de Rechter.

De Uitspraak betekent Overigens Niet, dat In de Tussen Tijd Geen Nieuwe Besluiten mogen worden genomen over Wind Parken. Een Gemeente Raad mag ook Zelf Normen Vast Stellen, waar de Bouwers zich aan moeten houden. Mogelijke Milieu Effecten kunnen ze daar in mee nemen. Zo krijgt het Gemeente Bestuur van Eemsdelta, dat over het Park in Delfzijl gaat, Nu een Half jaar de Tijd om het Bestemmings Plan en de Vergunning voor het Wind Project aan te passen. In de Procedures mag Echter Geen Gebruik meer worden gemaakt van de Landelijke Normen, want die Rammelen dus volgens de Rechters.

De Wind Energie Sector vreest, dat de Uitspraak zal leiden tot “Vertraging voor de Energie Transitie“. De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) hoopt daarom, dat het Kabinet Snel zal Handelen. Het is volgens de Branche Organisatie WelGoed voor Alle Partijen, dat er Nu Duidelijkheid is” over de Regels.

NU.nl, 30 jun 2021 om 11:49, Update dinsdag 15 november 2022

https://www.nu.nl/economie/6142649/kabinet-moet-bouwregels-voor-windmolens-aanpassen.html

Wind Molen Uitspraak Raad van State leidt tot Vertraging, maar er is een Uit Weg

De Uitspraak van de Raad van State, waar in is bepaald dat het Kabinet een Milieu Beoordeling moet maken Voor er Nieuwe Wind Molens kunnen Geplaatst worden, zal tot Vertraging leiden in de Bouw van die Windmolens. In plaats daar van kunnen Gemeenten er wel voor kiezen om hun Eigen Normen te maken, maar dan moeten ze Wel Goed Motiveren Waarom die van Toepassing zijn op het Park in Kwestie.

Zo’n Milieu Beoordeling gaat over de Vaste Normen, die ons land hanteert voor de Bouw van Windmolens. Dat gaat dan over bij Voorbeeld de Maximale Hoe Veelheid Geluid en Slag Schaduw, die een Wind Molen Park veroorzaakt. De Nederlandse Overheid heeft daar Jaren Geleden Normen voor Op Gesteld, maar die zijn Nooit Onderworpen aan een Beoordeling.

En voor die Beoordeling gemaakt is, mogen Gemeentelijke en Provinciale Overheden Geen BesluitenMmeer nemen over Nieuwe Parken. Tenzij ze voor een Andere Weg Kiezen. Ze kunnen namelijk beslissen om Per Park hun Eigen Normen te Handhaven Op het Vlak van Geluid en Slag Schaduw, maar dan moeten ze Heel Goed Motiveren, waarom die gelden voor dat Bewuste Park.

Wat de Regering Nu gaat doen is Niet Duidelijk. Het Kabinet laat aan NU.nl weten de Uitspraak Nu Eerst te Bestuderen om Daar Na Verdere Beslissingen te nemen. Volgens een Woord Voerder van de Raad van State kan het, dat de Normen na zo’n Beoordeling Strenger worden, “maar dat is Helemaal Niet Zeker“.

Op Al Bestaande Parken en Parken, die in Aanbouw zijn, heeft de Uitspraak in Principe Geen Invloed. Al kan het volgens de Raad van State wel gebeuren, dat over die Parken Later Nog Vervolg Vragen komen die dan Uiteindelijk Toch Nog Behandeld moeten worden. “Maar daar kunnen we Nog Niets Over Zeggen“, klinkt het.

De Huidige Uitspraak heeft betrekking op een Wind Park in Delfzijl en er liggen Nog Beroepen tegen Parken in onder meer Dinteloord, Houten en Reusel Klaar. Als die Zaken Nog worden Behandeld, zal daar naar Alle Waarschijnlijkheid Dezelfde Uitspraak in gedaan worden. Een Andere Optie is, dat ze worden Uit Gesteld of Niet Meer worden Behandeld, omdat Gemeenten of Provincies met Eigen Normen komen, die Voldoen aan de Regels.

NU.nl, 30 jun 2021 om 16:15, update dinsdag 15 november 2022

https://www.nu.nl/economie/6142716/windmolenuitspraak-raad-van-state-leidt-tot-vertraging-maar-er-is-een-uitweg.html

Bart Vuijk – Miljoenen liters Diesel liggen bij ’Groene’ Datacenters van Microsoft en Google in Hollands Kroon + Mike Muller & Edwin Timmer – Dieselmeer bij Datacenters Hollands Kroon

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Demissionaire+Kabinet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raad+van+State
https://robscholtemuseum.nl/?s=Europees+Recht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Europees+Hof+van+Justitie
https://robscholtemuseum.nl/?s=NWEA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Wind+Energie+Associatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wind+Energie+Sector
https://robscholtemuseum.nl/?s=Data Center
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheids Regio+Noord+Holland+Noord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brandweer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeentelijk+Gezag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Provinciaal+Gezag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bestemmings Plan+Wijziging
https://robscholtemuseum.nl/?s=PWN
https://robscholtemuseum.nl/?s=PWN+Waterleiding Bedrijf+Noord+Holland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omgevings Dienst+Noord+Holland+Noord/
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bouw+Regels+Wind+Molen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Milieu+Beoordeling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vertraging+Bouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diesel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groene+Stroom
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klimaat Neutraal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Glas Tuin Bouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2+Emissie+Recht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Emissie+Autoriteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noods Stroom+Aggregaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stroom Voorziening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stroom Storing
https://robscholtemuseum.nl/?s=BioMassa+Centrale
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vattenfall
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agriport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Middenmeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Delfzijl
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eemsdelta
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eemshaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dinteloord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Houten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reusel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Microsoft
https://robscholtemuseum.nl/?s=Google

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image