Bart Vuijk – Miljoenen liters Diesel liggen bij ’Groene’ Datacenters van Microsoft en Google in Hollands Kroon + Mike Muller & Edwin Timmer – Dieselmeer bij Datacenters Hollands Kroon

Datacenter (foto Gfycat)

Miljoenen liters Diesel liggen bij de ’GroeneDatacenters van Microsoft en Google in Hollands Kroon

Een van de Nood Aggregaten van Microsoft (foto Dirk Jan Prins)

Middenmeer – Op het diepste punt van de Wieringermeer polder bevindt zich ruim twee miljoen liter Diesel olie in grote opslagtanks. Een hoeveelheid, die de komende jaren zal vervijfvoudigen.

Miljoenen liters Diesel olie zijn nodig voor de meer dan honderd Nood Aggregaten van de Datacenters van Microsoft en Google, die in de Wieringermeer recent zijn gebouwd. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal Datacenters. Naarmate er meer komen, groeit ook de behoefte aan Brandstof. Als alles volgens Plan wordt volgebouwd met Datacenters aan weerszijden van de A7 ligt er volgens berekeningen van door deze krant geraadpleegde deskundigen zo’n tien miljoen liter Diesel opgeslagen. Dat strookt niet met het Groene Imago van de Tech giganten.

De aanwezigheid van miljoenen liters Diesel Olie is nodig, omdat de Datacenters een enorme behoefte aan Elektriciteit hebben. De twee Datacenters hebben elk de stroomvraag van een stad als Alkmaar. Enorme Onderstations naast de Datacenters van Microsoft en Google halen de Stroom van het Net af en leveren die aan de Data Hallen, waar duizenden Servers zoemen om Cloud diensten als Google Photos, Microsoft Teams, Office 365 en GMail in de lucht te houden.

Voor de stroombehoefte hebben beide Amerikaanse Tech giganten Groene Stroom ingekocht bij windparken en zonneweiden. Zo stellen de Datacenters koplopers te zijn in de strijd om Klimaatneutraal te werken. Sterker nog, de Concerns beloven over enkele jaren zelfs ’Klimaatpositief’ te worden – wat dat ook betekenen mag.

99,999 procent

Dat is toekomstmuziek. Intussen moet de zekerheid van Stroomlevering voor deze Datacenters tiptop in orde zijn. ’Vijf negens’, is de term, die exploitanten van Datacenters hiervoor gebruiken. Dat betekent dat ze 99,999 procent van de tijd ongehinderd in de lucht moeten zijn en dat vereist een uiterst stabiele en ononderbroken Stroomvoorziening.

Hoewel de Stroomvoorziening in Nederland uitstekend is, komt er toch wel eens een Stroomstoring voor. Er hoeft maar een dragline door een Elektriciteitskabel te spitten en hele woonwijken zitten uren zonder Stroom. Dat is voor een woonwijk vervelend, maar voor een Datacenter funest.

Om deze reden staan naast de Datacenters ook tientallen middelhoge schoorstenen – meer dan bij Staalgigant Tata Steel. Die zijn nodig voor de Diesel Aggregaten – enorme machines ter grootte van een flinke scheepsmotor. Microsoft en Google hebben in de Wieringermeer zo’n beetje de grootste Diesel Aggregaten geïnstalleerd, die er te krijgen zijn. Ze moeten voorzien in Noodstroom.

Het risico is erg klein, maar uitvallen van Stroom is er namelijk wel degelijk. De Diesel Aggregaten, 36 bij Google en 79 bij Microsoft (en nog 42 gepland bij een nieuw Datacenter), hoeven dus doorgaans niet te draaien.

Dat brengt een risico met zich mee. Hoe weet je dat ze het wel doen als ze een keer nodig zijn? Ze moeten dus regelmatig worden getest. Er is een schema voor. Een uur per maand ronkt elke Aggregaat walmende Diesel rook de lucht in. Daarnaast draaien ze eenmaal per jaar allemaal twaalf uur achter elkaar. Bijna een etmaal per jaar is daarmee elke Aggregaat aan het werk, alleen maar om te kijken of deze het nog doet.

Groot vervuilers

Een dag per jaar lijkt niet veel. Toch brengen de verder vrijwel werkloze Diesel aggregaten een heleboel mitsen en maren met zich mee. Als je een capaciteit van meer dan 20 Megawatt thermisch opstelt, en dat is al met vier of vijf Aggregaten het geval, moeten er voor de CO2 uitstoot Emissie Rechten worden ingekocht. Microsoft en Google hebben allebei die verplichting.

De Nederlandse Emissie Autoriteit meldt, dat Microsoft in 2018 374.000 kilo CO2 uitstootte en in 2019 451.000 kilo. Dat is niet eens zo veel als je het vergelijkt met de uitstoot van nabijgelegen Glastuinbouw bedrijven, maar het wekt ietwat bevreemdend om een ’Groen’ bedrijf als een Datacenter überhaupt op de lijst voor CO2 Emissie Rechthebbenden te zien staan. Tussen Groot Vervuilers als bijvoorbeeld Tata Steel, Shell en alle Energiecentrales.

Google heeft behalve in Middenmeer ook een Datacenter in Eemshaven. De Diesels bij dat gebouw kwamen in 2019 tot uitstoot van meer dan een miljoen kilo CO2. Het Datacenter van Google in Middenmeer is pas in december 2020 in gebruik gesteld, dus de Emissies hiervan zijn nog niet bekend. Volgend jaar wel. Dan staat ook deze ’Groene’ Noord Hollandse Data doos in het rijtje Groot Vervuilers.

De lucht in de omgeving wordt nu al dagelijks vervuild met Diesel rook. Omgevingsdiensten hebben de Datacenters Vergunningen gegeven voor de Noodstroom Aggregaten en zijn daarmee aan allerlei regels gebonden. Zo mogen de apparaten geen Brandstof lekken, hebben ze allemaal een dubbelwandige opslagtank en alle machines en tanks staan in lekbakken met randen van bijna een meter hoog, mocht er een lekkage komen. Dan stroomt de Brandstof niet de bodem in.

Raar genoeg heeft de Brandweer van de omringende Korpsen nauwelijks informatie over de machines en de opslagtanks. Veiligheidsregio Noord Holland Noord ziet weinig risico’s, meldt ze op vragen van deze krant.

Het neerzetten van tientallen Diesel Aggregaten heeft ook een Bestuurlijk gevolg. Als bij een bedrijf er meer dan 50 Megawatt aan Thermisch Vermogen wordt opgesteld, behoort dat onder Provinciaal Gezag te vallen en niet meer onder Gemeentelijk Gezag.

Op de vingers getikt

Om deze reden heeft de Provincie Noord Holland onlangs de Gemeente Hollands Kroon gevoelig op de vingers getikt. Tot nu toe gaf de Gemeente de Vergunningen af, maar straks moeten de Datacenters bij het Provinciehuis zijn.

Google heeft momenteel acht tanks met een gezamenlijke inhoud van 600.000 liter Diesel. Daarmee moeten de Servers bij een Stroomstoring 48 uur lang van Stroom kunnen worden voorzien. Vreemd genoeg zijn er geen heldere cijfers over het Datacenter van Microsoft. De Software gigant wil er zelfs niks over zeggen. Herleidend uit de Emissie cijfers, het aantal Diesel machines en hun capaciteit valt te berekenen dat op het terrein van de Windows Producent zeker anderhalf miljoen liter Diesel moet liggen. Samen komen de twee bestaande Datacenters zo tot dik twee miljoen liter Diesel.

De Datacenters van Microsoft en Google beslaan nu samen zo’n 60 hectare. Als de plannen van de Gemeente Hollands Kroon worden uitgevoerd, komt daar nog 170 hectare aan Datacenters bij. Als die allemaal worden gebouwd – daar heeft de Gemeente goede hoop op – dan moet er voor alle Datacenters gezamenlijk zo’n tien miljoen liter Diesel worden opgeslagen. Daarvan wordt ongeveer de helft elk jaar verstookt bij de maandelijkse en jaarlijkse Tests.

Dat de Datacenters zo’n enorme opslag en verbranding van Diesel met zich meebrengen, beseffen zelfs ingewijde ambtenaren nauwelijks. In Vergunningen en andere Plannen moet je met een lampje zoeken naar informatie over de Diesel Aggregaten van de Datacenters.

Dat lijkt overigens een beetje de standaard te zijn. Zorgen van ambtenaren over de enorme Stroomvraag van de Datacenters worden door Bestuurders weggewuifd. Als alle Plannen van Hollands Kroon voor nieuwe Datacenters doorgaan, staan er straks gebouwen met dezelfde Stroombehoefte als de hele stad Amsterdam en is tien miljoen liter Diesel voor twee dagen Noodstroom nodig.

Drinkwater

De Provincie liet deskundigen onlangs hun licht schijnen over de gigantische vraag naar schoon Drinkwater van de Centers. Dit komt in de stukken niet voor. Wel geeft PWN Waterleidingbedrijf Noord Holland inmiddels na veel vragen antwoord op de vraag hoeveel Drinkwater er per jaar naar de twee bestaande Datacenters gaat: 550.000 kubieke meter, oftewel 550 miljoen liter. Bestemd voor de koeling van de zoemende Servers op warme zomerdagen, maar ook voor de bevochtiging van de lucht in de hallen op droge winterdagen.

Zo brengen de Datacenters onverwachte moeilijkheden naar de polder. Een enorm ruimtebeslag, een astronomische Stroombehoefte, verbruik van miljoenen kubieke meters Drinkwater en miljoenen liters Diesel. Dat Drinkwater gaat overigens na gebruik vervuild met zouten en onbekende andere Chemicaliën het oppervlaktewater in.

Wat wel was beloofd, maar is uitgebleven, zijn duizenden hoogwaardige banen. Er werken hooguit vier tot vijf mensen per hectare Datacenter en dat is veel minder dan wat de Wethouders Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA) de gemeenschap voorspiegelden bij de Plannen makerij. De weerzin in de Regio tegen nieuwe Plannen groeit en het politieke draagvlak is smal.

Helderse Courant, 7 April 2021 om 11:37

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210517_15884682

Diesel meer bij Datacenters Hollands Kroon

Een van de Diesel Aggregaten van Google draait op proef, de Windmolen er achter vervormt door de rook (foto Dirk Jan Prins)

Hollands Kroon – Oppositie Partijen in Gemeente Hollands Kroon willen uitleg over de Veiligheid van mogelijk twee miljoen liter Diesel olie, die ligt opgeslagen bij Datacenters van Google en Microsoft in de Wieringermeer.

Het Gemeente Bestuur weigert opheldering te geven over de ware hoeveelheid vuurgevaarlijke Brandstof. “Naast de risico’s voor het Milieu, zet ik grote vraagtekens bij de Veiligheid”, zegt Raadslid Lilian Peters van Oppositie Partij GroenLinks. “We hebben hier alleen een paar vrijwillige Brandweer Korpsen in de buurt. Zijn zij toegerust om – als er onverhoopt ooit Brand is – dergelijke hoeveelheden te blussen?

Bedenkingen

Raadslid Henk van Gameren van LADA is evenmin gerust. “Ik maak mij al langer zorgen: wat als er Brand ontstaat in zo’n hal vol computers? Dat er zo veel Diesel is opgeslagen, daarover is het in de Gemeenteraad nooit gegaan en daar hebben wij grote bedenkingen bij.”

De Veiligheidsregio lijkt niet op de hoogte van de enorme hoeveelheid Diesel tussen de Datacenters, terwijl zij wel de Brandweer aanstuurt bij calamiteiten. Op vragen van deze krant antwoordt de VeiligheidsregioBij een Brandweer inzet gaan wij uit van een volledig gevulde tank. Op basis van de Vergunning kan dit maximaal 3.000 liter zijn.” Informatie op de Opslag van Google stelt echter, dat één tank al tenminste 75.000 liter telt. Daar zijn er acht van.

Nood Aggregaten

De Diesel olie op het Data Complex is bedoeld voor het voeden van Nood Aggregaten voor het geval de Stroom uitvalt. De dag en nacht draaiende Servers hebben een Stroom vraag gelijk aan de stad Alkmaar. Als de Stroom uitvalt, moeten de Servers middels Diesel Generatoren 48 uur in de lucht kunnen blijven, staat in Gemeentelijke Stukken.

Tien miljoen liter Diesel

Uit de Vergunningen valt op te maken dat het tot dusver 36 Diesel Aggregaten voor Google en 79 voor Microsoft betreft. Volgens berekeningen van door deze krant geraadpleegde deskundigen gaat het in totaal om twee miljoen liter. Als Uitbreidingsplannen van het Complex doorgaan, vervijfvoudigt die behoefte tot tien miljoen liter. De Omgevingsdienst Noord Holland Noord zegt in een reactie geen exacte aantallen te kunnen geven. “Maar de orde van grootte komt ons niet vreemd over.” Voor één nog op te richten Datacenter is in januari nog eens 1,6 miljoen liter Diesel vergund, aldus een zegsman.

Proefdraaien

De afhankelijkheid van Fossiele Brandstof is pikant, omdat de eigenaren van de Datacenters zich graag beroepen op hun Groene Imago. Regelmatig proefdraaien met de Aggregaten zorgt jaarlijks voor de uitstoot van honderdduizenden kilo’s CO2. Daarvoor moeten de bedrijven CO2 Uitstoot Rechten aankopen.

GroenLinks Raadslid Peters is verbaasd over de Diesel opslag en het verbruik. “De Raad is hier nooit over geïnformeerd, we hebben er nooit over gesproken. Terwijl het College al wel een Vergunning heeft afgegeven voor een nieuw Datacenter”, zegt Peters. Ook Van Gameren is kritisch. “We worden als Raad geacht om in te stemmen met een Bestemmingsplan Wijziging om nieuwe Datacenters te verwelkomen, maar kennen veel zaken nog steeds niet. De ene keer wijst de Gemeente naar de Provincie en vice versa.”

Lampje

Informatie over de Diesel Opslag, en het regelmatige verbruik, is met een lampje te zoeken in de verstrekte Vergunningen. Een woordvoerder van verantwoordelijk Wethouders Theo Meskers en Theo Groot kan niet aangeven hoeveel Diesel is opgeslagen en wijst – hoewel in januari nog Vergunningen zijn verstrekt – naar de Omgevingsdienst.

Deze potentieel zeer gevaarlijke situatie is opnieuw een goed voorbeeld van Onbehoorlijk Bestuur in Nederland”, zegt Fenna Swart van Comité Schone Lucht. “Hier zie je dat Besluitvorming bewust onnavolgbaar is gemaakt“’

Een ogenschijnlijk onafhankelijk orgaan, zoals de Omgevingsdienst, mag de wensen van het College witwassen over de rug van de Bewoners. We hebben dit eerder gezien bij de Vergunningen voor de Biomassa Centrale van Vattenfall in Diemen.”

Informatievoorziening

Het is niet voor het eerst, dat het Gemeentebestuur gebrekkig omgaat met Informatievoorziening. Uit een eerdere WOB Procedure van deze krant bleek, dat de zorgen van ambtenaren over de enorme Stroomvraag van de Datacenters werden weggewuifd. Ook het enorme beslag op Drinkwater, volgens Drinkwaterbedrijf PWN circa 550 miljoen liter per jaar, kwam pas na de verstrekking van Vergunningen naar buiten. Bovendien bleek niet de Gemeente, maar de Provincie het Bevoegde Gezag voor het verlenen van Vergunningen. Momenteel zijn bouwwerkzaamheden aan een Datacenter stilgelegd, omdat de Vergunningen ontbraken.

Lees ook
Datacenters verbruiken miljoenen liters Drinkwater, maar snappen niet dat daar een probleem van wordt gemaakt
Zo liep Hollands Kroon miljoenen euro’s mis van het mega Datacenter van Google
Provincie waarschuwde Hollands Kroon al in december: wíj gaan over die Datacenters, niet jullie. Toch gaf de gemeente Microsoft een vergunning voor een Mega Datacentrum

Helderse Courant, 17 Mei 2021 om 23:37

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210517_49063427

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Datacenter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Noord+Holland+Noord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brandweer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeentelijk+Gezag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Provinciaal+Gezag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bestemmingsplan+Wijziging
https://robscholtemuseum.nl/?s=PWN
https://robscholtemuseum.nl/?s=PWN+Waterleidingbedrijf+Noord+Holland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omgevingsdienst+Noord+Holland+Noord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diesel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groene+Stroom
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klimaatneutraal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Glastuinbouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2+Emissie+Recht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Emissie+Autoriteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noodstroom+Aggregaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stroomvoorziening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stroomstoring
https://robscholtemuseum.nl/?s=Biomassa+Centrale
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vattenfall
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agriport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Middenmeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eemshaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Microsoft
https://robscholtemuseum.nl/?s=Google
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tata+Steel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Shell

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image