NHD – Vragen over vertrek havenmeester Willemsoord

Den Helder – De Stadspartij wil van burgemeester en wethouders weten, of de taken van havenmeester Hans Greveling worden overgenomen nu hij niet langer meer op Willemsoord werkt.

“De heer Greveling was vooral de grote drijvende kracht als het om evenementen ging. Hij onderhield de contacten met organisaties, zorgde, dat het terrein op tijd gereed was, gold als aanspreekpunt en was desnoods 24 uur per dag bereikbaar en bereid aan het werk te gaan als dat nodig was. Alle organisatoren van evenementen, klein en groot, hadden met hem te maken. Als er iets geregeld moest worden, dan zorgde hij ervoor”, schrijft Harrie van Dongen namens de Stadspartij aan het college.

De Stadspartij wil weten, of dit werk nu wordt overgenomen en zo ja door wie. Zo zou er sprake van zijn, dat vrijwilligers de taken overnemen en dat schouwburg de Kampanje de technische begeleiding en organisatie van evenementen op zich neemt. De fractie wil weten, of dit klopt. Wanneer vrijwilligers het werk overnemen zou er volgens Van Dongen sprake zijn van verdringing van regulier werk. Ook wil de Stadspartij weten hoeveel medewerkers Willemsoord nu in dienst heeft.

Noordhollands Dagblad, 28 december 2018, 16:43

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181228_55993929/vragen-over-vertrek-havenmeester-willemsoord

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-deel-werkzaamheden-willemsoord-naar-de-kampanje/