NHD – Rechters: ‘Politiek ondermijnt rechtstaat’ + Gert Brommer @BrommerG + Winnie van Galen – 2021 wijk voor wijk van aardgas af + Suzanne Rijnja – Minicursus groene stroom

Rechters: ’Kritiek politiek ondermijnt rechtstaat

Den Haag – De kritiek van politici op rechterlijke uitspraken ondermijnt de rechtstaat. Dat zeggen rechters.

Ze wijzen in dat verband ook op de vorming van een werkgroep in de Tweede Kamer voor een onderzoek naar de ’toenemende invloed’ van rechters.

De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Henk Naves, zei dat in zijn nieuwjaarstoespraak. De beschuldiging van de rechters wordt omarmd door een heuse parlementaire werkgroep, die onderzoek doet naar de ’rechtersstaat’. En dan komen we op het punt, dat het evenwicht binnen de trias (politica) wankelt. Daarmee verwees Naves naar de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Volgens Naves moeten de politici hun verantwoordelijkheid nemen, als wetten niet de gewenste uitkomst hebben in de rechtszaal.Stop met het verschuilen achter ónze toga en neem verantwoordelijkheid voor wetgeving, die kennelijk tekort schiet.”

Stikstofbeleid

Commentaar vanuit de politiek werd recent onder meer gegeven op de ingrijpende uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid, de uitspraken van de rechtbank en later het gerechtshof in Den Haag over de inspanningsverplichting om kinderen van Syrië gangers terug te halen en de klimaatzaak Urgenda, waarin de landelijke overheid gedwongen werd maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Rechters passen het recht toe, zoals is vastgesteld door de wetgever en toetsen aan internationale verdragen, zoals deze zijn omarmd door het parlement. Regels, waar óók de overheid zich aan moet houden“, stelt de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Noordhollands Dagblad, 10 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Gert Brommer @BrommerG

Ik stap uit de fractie @vvdoverijssel. Lever mijn zetel @ProvOverijssel in. Lees hieronder waarom. Dank voor jullie jaren lange steun.

Twitter, 7 jan. 2020 · 3:37 p.m.

https://twitter.com/brommerg/status/1214556688834945030

Vanaf eind 2021 wijk voor wijk in Hollands Kroon van het aardgas af, gemeenteraad bespreekt de route er naar toe

Anna Paulowna – Of het hele dorp Middenmeer overschakelt van gasgestookt naar aardwarmte uit een grote door de rijksoverheid geslagen geothermische put is nog ongewis.

Feit is wel, dat eind 2021 duidelijk moet zijn op welke wijze huizen en gebouwen in Hollands Kroon worden verwarmd ten faveure van mens en klimaat. Op welke manier en in welk tempo die omschakeling vorm krijgt, daarover praat de gemeenteraad van Hollands Kroon dinsdagavond 14 januari. Centraal staat het conceptprogramma duurzaamheid. Een aspect hiervan is de verwarming van huizen en gebouwen zonder gebruik te maken van aardgas. Hollands Kroon heeft net als alle andere gemeenten in het land tot eind 2021 de tijd om aan te geven hoe dat proces zal verlopen. Met andere woorden: welke energiebronnen komen er in de plaats voor gas. Zon? Wind? Welke wijken en gebiedsdelen in de gemeente zijn het eerst in beeld om van het gas te worden afgekoppeld? De gemeente geeft dit proces vorm samen met tal van partijen zoals woningcorporaties, huizenbezitters, ondernemers en netbeheerders.

De omschakeling naar duurzame energie hoeft overigens niet van de overheid af te hangen. Dorpen kunnen besluiten zelf voor hun duurzame energie te zorgen, geeft wethouder Theo Meskers als voorbeeld. Los van hoe en wat wil Hollands Kroon uitgroeien tot de duurzaamste gemeente van het land. De gemeenteraad moet aangeven hoe ze die positie wil bereiken, aldus Meskers:Het college is voor alles in. Het allerbelangrijkste is, dat er draagvlak voor bestaat.

Over draagvlak gesproken: voor het bouwen van extra windparken om duurzame ambities te verwezenlijk hoeft de gemeente bij de burger niet meer aan te kloppen. Meskers: “Voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen brengen we als Noordkop regio een bod uit naar het rijk. Voor Hollands Kroon is uitbreiding van windparken een gevoelig dossier. Met de aanleg van het Windpark Wieringermeer hebben we een behoorlijke inspanning geleverd. We zijn maximaal getest, die ontwikkeling is eindig. De vraag is hoe Hollands Kroon op dit gebied is te ontzien.”

Hollands Kroon zal uit eigen beweging dan ook flink inzetten op zonnen energie. Daarbij is recentelijk een succes geboekt. Met ’flink bellen en achteraan zitten’ zijn tien bedrijven op Robbenplaat en Schelphorst over de streep getrokken om zonnen panelen op hun daken te plaatsen.

En mogelijk, dat er over vijf jaar waterstof richting de Wieringermeer komt dat via windparken op zee is geproduceerd. Meskers: We doen dat samen met Den Helder en de NAM. We willen beginnen met grootverbruikers op energiegebied.”

Verder zet Hollands Kroon in op het verduurzamen van het wagenpark. De elektrische auto’s wil de gemeente in deelgebruik inzetten op knooppunten van vervoer, zogeheten Mobi plekken, aldus de wethouder.

Helderse Courant, 13 januari 2019, 21:44

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200113_94924796/vanaf-eind-2021-wijk-voor-wijk-in-hollands-kroon-van-het-aardgas-af-gemeenteraad-bespreekt-de-route-er-naar-toe

Je kiest duurzame energie, maar krijg je het ook? Een minicursus groene stroom

Den Helder – Port of Den Helder is per 2020 volledig overgeschakeld op duurzame stroom, laten ze trots weten. Honderd procent groene energie, ingekocht bij energieleverancier Engie. Het klinkt mooi, maar is het eigenlijk wel zo’n milieubewuste keuze? Als je het onderzoek van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, WISE en Greenpeace erbij pakt, komt Engie namelijk helemaal niet zo groen uit de verf. Sterker nog: de energiemaatschappij behoort met rapportcijfers 5,1 (zakelijk) en 5,4 (consument) bij de groep ’achterblijvers’. Hoe dat kan? Een opfriscursus in groene energie.

1.
Wanneer je voor groene energie kiest, is de stroom soms helemaal niet zo duurzaam. Waarom?

Soms is stroom alleen op papier groen, legt Mariken Stolk van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal uit. Energiemaatschappijen kunnen grijze stroom ’groen maken’ door middel van een Garantie van Oorsprong, een soort certificaat waarop staat waar jouw stroom vandaan komt. Het probleem? Door zo’n groen stempel lijkt jouw energie groen, maar in de praktijk is dat niet altijd zo. Vaak komen deze certificaten uit het buitenland, een groot deel van waterkrachtcentrales in Scandinavië. “De energie, die daar wordt opgewekt, wordt sowieso al gebruikt. Deze centrales bestaan al lang en je keuze voor deze stroom zorgt dus niet voor nieuwe investeringen in duurzame bronnen.

2.
Wat is dan wél groen?

Oké, geen Scandinavische stroom dus. En ja, dat al die CO2 rookwolken die kolencentrales uitspugen inderdaad niet zo goed voor het milieu zijn, dat weten we inmiddels ook wel. Maar wat dan wel? “Als je wil, dat er meer groene energie komt, moet je kiezen voor groene stroom uit Nederland, zoals wind of zonnen energie. Alleen dan krijg je in Nederland uiteindelijk zo’n tipping point in de transitie naar hernieuwbare energie. De keuze voor Nederlandse hernieuwbare stroom kan je tegenwoordig ook aanvinken bij online energie vergelijkingen. Een andere optie is natuurlijk zonnepanelen op je dak, dan weet je helemaal zeker dat jouw stroom groen is.

3.
Leuk hoor, die groene energie, maar ik krijg toch dezelfde stroom uit mijn stopcontact als de buurman, die niet milieubewust is?

Het is een veelgebruikt argument om niet voor duurzame stroom te kiezen. En ja, het klopt. Er loopt inderdaad geen kabel van een zonnepark of windmolen direct naar jouw stopcontact. Dus of jouw koelkast echt werkt op groene stroom, is nog maar de vraag.

De keuze voor groene stroom gaat om iets anders, namelijk investeren in hernieuwbare bronnen.

Dat kan je het beste als volgt zien: in Nederland belandt er stroom uit kolencentrales, biomassa, en wind, zonnen en waterparken op het energienet. Uiteindelijk komt dat in een grote zak. De energie, die daarin zit, wordt vervolgens verdeeld onder consumenten en bedrijven. In die zak was volgens de meest recente cijfers uit 2018 zo’n 15 procent groene stroom en 85 procent grijze stroom. Door stroom van groene bronnen in Nederland te kiezen, zorg je ervoor dat, die 15 procent stijgt.

4.
Oké, maar hoe zit dat nu dan bij Port of Den Helder? Hebben zij nu wel of geen groene energie?

Ja en nee, blijkt uit het antwoord van Engie woordvoerder Michael Verheul. “Port of Den Helder heeft nu een contract voor groene energie. Een deel komt uit het binnenland, een deel uit het buitenland.” Bij die laatste vorm spelen de Garanties van Oorsprong een rol.

Bij het onderzoek van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, WISE en Greenpeace zijn energiemaatschappijen onderverdeeld in drie groepen: de voorlopers (rapportcijfer 8 of hoger), de volgers (5,5 tot 8) en de achterblijvers (5,5 of lager). Engie behoort tot de laatste categorie.

5.
Betekent dit dat Engie en Port of Den Helder helemaal niet duurzaam bezig zijn?

Verheul zet een kanttekening bij het onderzoek: het gaat alleen over stroom, slechts een ’klein deel van de energietransitie’. Gas of brandstofverbruik is in het onderzoek bijvoorbeeld niet meegenomen, terwijl er soms meer CO2 te besparen is met andere maatregelen dan overstappen naar groene stroom.

Voor ons is het belangrijk, dat we verder kijken dan alleen de levering van elektriciteit. Wij gaan liever met klanten in gesprek over de verduurzamingsplannen, die ze hebben. Ook bij zakelijke klanten zien we dat vaak. Met de haven van Den Helder zijn we dat traject ingegaan waarbij we kijken naar volledige verduurzaming van de bedrijfsvoering en de keten. Stappen voor energie efficiency worden nu gezet met bijvoorbeeld LED verlichting op de kades, het vervangen van pompen bij bruggen door energiezuinige versies, het terugdringen van het gasverbruik en wal stroom.

Daarnaast is het de bedoeling, dat er zonneparken in de omgeving komen, die er naar verwachting over anderhalf tot twee jaar moeten komen. Tot dat die zonneparken er zijn, is afgesproken om de elektriciteitsvoorziening nu al volledig groen te maken met stroom, die niet direct uit de omgeving komt. Dat is een tussenstap. Ons streven is om die omschakeling naar 100 procent duurzame lokale elektriciteit wel te maken. Dat kan echter niet van vandaag op morgen, iedereen, die dat wel zegt, is niet realistisch.”

Een klus dus. Grote energiemaatschappijen moeten omschakelen van honderd procent fossiel naar honderd procent groen.”We snappen het onderzoek en doen er ook aan mee, maar de uitkomsten zijn niet representatief voor de complexiteit van de transitie. Een partij, die net begint en groene stroom inkoopt en levert aan klanten, zonder in eigen middelen te investeren, kan heel hoog scoren. Dit terwijl partijen, die miljarden investeren in duurzame opwek minder scoren. De vraag is dan wel gerechtvaardigd welke partij meer bijdraagt aan de energietransitie. Daar houdt het onderzoek geen rekening mee.”

Helderse Courant, 15 januari 2020, 20:16

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200114_23091954/je-kiest-duurzame-energie-maar-krijg-je-het-ook-een-minicursus-groene-stroom

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=ondermijning
https://robscholtemuseum.nl/?s=rechtstaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=ondermijning+rechtstaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=trias+politica
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=NAM
https://robscholtemuseum.nl/?s=van+het+gas+af
https://robscholtemuseum.nl/?s=draagvlak
https://robscholtemuseum.nl/?s=groene+stroom
https://robscholtemuseum.nl/?s=grijze+stroom
https://robscholtemuseum.nl/?s=fossiele+stroom
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Engie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Consumentenbond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natuur+&+Milieu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Greenpeace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Milieu+Centraal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Garantie+van+Oorsprong
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image