NH – ‘Den Helder moet weer ‘bruisen’: alle winkels naar het centrum + Delano Weltevreden – Kunstwerk staat er na de zomer + BOEi – Persbericht

‘Den Helder moet weer ‘bruisen’: alle winkels naar het centrum

Den Helder – Den Helder steekt veel geld in het opknappen van de binnenstad om het winkelgebied aantrekkelijker te maken en uiteindelijk te laten ‘bruisen’. Toch is er nog steeds veel leegstand.

Ferdinand Vreugdenhil is verantwoordelijk voor de nieuwe plannen, en zegt dat er nog veel moet gebeuren. “Het is zeker nog niet opgelost. Maar we zijn wel een heel eind op weg.”

Winkels buiten het centrum worden omgebouwd tot woningen. En er wordt hard gewerkt om de winkelstraten in het centrum op te knappen. Het is de bedoeling dat alle winkels naar het centrum van Den Helder worden verplaatst.

De gedachte hierachter is dat er meer mensen naar het centrum worden gelokt, zegt Vreugdenhil. “We zijn geen Amsterdam en dat gaan we ook niet worden. Maar juist omdat je je winkelcentrum veel compacter maakt, concentreer je de mensen op een beperkte hoeveelheid straten waardoor het drukker en gezelliger wordt. En dan gaat het ook meer bruisen.”

NH, maandag 19 februari 2018, 21:39

Reacties:

Axel W. Bak
Waar komt toch dat hardnekkige misverstand vandaan dat een stad zou ‘bruisen’ door winkels en ‘dingen kopen?’ Een stad bruist juist door een samenhang van vele andere factoren. Met Primark-zakken over het plaveisel slepen geeft een stad geen élan maar juist het tegenovergestelde.

J.P. Lobbes
wie wil er nou in Den-Helder wonen of winkelen, een kille en ongezellige marine stad!…

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/220024/Den-Helder-moet-weer-bruisen-alle-winkels-naar-het-centrum

Kunstwerk staat er na de zomer

Helderse Courant, 18 januari 2018
Helderse Courant, 18 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Persbericht

BOEi en Zeestad werken samen aan restauratie uniek logementgebouw Den Helder

BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed en Zeestad, ontwikkelingsmaatschappij in Den Helder, zijn een samenwerking aangegaan voor de restauratie van het voormalige Logementgebouw van de Duitse Marine in Den Helder, in de volksmond het Casino. Na bijdragen uit onder meer het Waddenfonds kende Provincie Noord Holland recent ook subsidie van ca. € 130.000 toe teneinde dit unieke bouwwerk uit de Tweede Wereldoorlog te kunnen restaureren en her bestemmen.

Het Logementgebouw in Den Helder is gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall, in de voor het Derde Rijk zo kenmerkende neoclassicistische stijl. De toepassing van deze bouwstijl is bijzonder, omdat de Duitse bezetter meestal in de lokale vormentaal liet bouwen om vanuit de lucht niet herkend te worden door vijandelijke vliegtuigen. Met de restauratie en herbestemming blijft de herinnering aan deze zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis ook voor toekomstige generaties levend.

Sylvia Pijnenborg, adjunct directeur BOEi: “Lange tijd is er geen aandacht geweest voor dit type erfgoed. Het Casino was niet meer dan een omstreden herinnering aan het oorlogsverleden van de stad. Pas nu lijkt de tijd rijp om na te denken over het behoud en herstel van de militaire bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog en de verhalen, die er bij horen, ook voor omstreden erfgoed, zoals de Atlantikwall. Er is een groeiende belangstelling voor het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, niet alleen bij Nederlanders, maar ook bij onze buitenlandse gasten, niet in de laatste plaats de generatie naoorlogse Duitsers. Het spreekt bij veel mensen tot de verbeelding.”

Na restauratie en herbestemming van het momenteel in slechte staat verkerende gebouw gaat het plaats bieden aan Atlantikwall Expeditie centrum, met mogelijk een logiesfunctie. Pijnenborg: “Voor BOEi is het doorgeven van verhalen minstens zo belangrijk als het redden van de gebouwen zelf. Deze ommekeer is net op tijd om parallel aan de restauratie de laatste oog getuigenissen vast te leggen. Zo blijft deze bewogen geschiedenis bewaard voor het nageslacht.”

Over BOEi

BOEi is een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. De organisatie, voluit de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, richt zich op het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland. Restauratie en herbestemming gebeurt met veel oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Zie ook http://www.boei.nl voor onze missie, projecten en aandeelhouders.

Over Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad

Zeestad is een zelfstandige organisatie, ingesteld door de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing – een samenwerkingsverband van de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland en de ministeries van VROM en Defensie. Van de aandeelhouders gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland krijgt Zeestad opdracht de stedelijke vernieuwing in Den Helder te ontwikkelen én uit te voeren. Zie http://www.zeestad.nl.

Voor meer informatie:

Michiel Rohlof, Hoofd Communicatie, Marketing & Fondsenwerving BOEi
T. 033 760 0814
M. 06 155 204 18
E m.rohlof@boei.nl
E communicatie@boei.nl

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/zeestad-maritiem-icoon-den-helder-redactie-dha-bronzen-bolder-als-maritiem-icoon-bij-entree-binnenstad/
https://robscholtemuseum.nl/hennie-van-wilgenburg-de-jutter-die-zo-nodig-uit-de-stad-moet-verdwijnen-de-beting-die-zo-nodig-in-de-stad-moet-verrijzen/
https://robscholtemuseum.nl/cees-van-der-wel-brand-casino-huisduinen/