Hennie van Wilgenburg – De Jutter die zo nodig uit de stad moet verdwijnen + De Beting die zo nodig in de stad moet verrijzen

De Jutter die zo nodig uit de stad moet verdwijnen

Op 7 augustus schreef ik artikel over het behoud van de Jutter in de binnenstad van Den Helder. Echter de tijd haalde mij in en op donderdag 10 augustus werd door de wethouder Lolke Kuipers bevestigd, dat de Jutter toch mocht blijven en wel aan het begin van het stadspark. Chapeau voor al die medestanders, die vinden, dat de Jutter in de binnenstad blijft. Niettegenstaande wil ik mijn pleidooi voor de Jutter toch delen met de inwoners.

Met belangstelling volg ik de discussie over de verplaatsing van de Jutter naar Kaap Hoofd. Ik vond het al bizar, dat de twee zeehonden voor het station werden verbannen naar een plek bij Lands End. Schijnbaar had de bedenker de hybride gedachte, dat er geen zeehonden meer in het Marsdiep zwommen. Wat een afgang. En nu dan de verplaatsing van de Jutter naar een plek, waarbij met stormachtig weer geen enkel stukje wrakhout of schip op de dijk zal belanden. Je moet je dus afvragen wie bij de gemeente of deze bedenker de verstandelijke vermogens wel op de goede plaats hebben zitten en een prominent beeld als de Jutter niet meer in de stad te willen dulden. Maar je kunt je ook afvragen waarom de Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad (HOB), die het beeld in 1995 aan de gemeente heeft geschonken, geen enkel tegenargument in brengt om het beeld dus niet te verplaatsen naar deze ontheemde plek. De Jutter is ook voor velen, die een bezoek aan onze de stad brengen en direct bij de uitgang van het station worden geconfronteerd met deze robuuste figuur, die hen uit de verte al ziet aankomen. Het is bij uitstek de beeld bepalende figuur, die in al die jaren, dat ik de stad bezoek veelvuldig door de toeristen als eerste wordt gefotografeerd. Maar het geeft ook aan waarom de Jutter typisch in het zicht van het station is geplaatst. Het trekt dus ook het toerisme aan. Het is dus niet voor niets destijds met een bedoeling aan de gemeente geschonken. Met recht heeft de grote renovatie van het stationsplein een mooi aanzicht gekregen en die met het betreden van de Beatrixstraat het cachet geeft van de vernieuwingen in de binnenstad, het Julianaplein met haar stadspark en de aansprekende Jutter. Ook in de Beatrixstraat zijn prachtige beelden van personen geplaatst, maar er is ook een beeldensessie richting de watertoren. Ik snap er dus geen snars van dat een schitterend beeld als de Jutter uit de stad moet verdwijnen. Het is ook beeld bepalend voor de jaarlijkse jutters markten. Het is toch ongeloofwaardig, dat een voorzitter van de Helderse Historische Vereniging beweert, dat Kaap Hoofd de unieke plek is voor de Jutter, die er eenzaam, verlaten en ontheemd zal staan te verpieteren. Ik had toch van deze voorzitter iets meer inlevingsvermogen verwacht en dat hij zich meer bewust moet zijn waarom het beeld zo prominent in de nabijheid van het station staat. Ik kan niet zo snel nagaan, waarom het beeld juist op die plaats schuin tegenover de uitgang van het station destijds is komen te staan. Ongetwijfeld zijn er bij de overdracht voorwaarden verbonden bijvoorbeeld, dat het beeld niet mag worden verplaatst etc. Ik vind dan ook ,dat de gemeente en bij monde onze aimabele burgemeester, er alles aan moet doen om het beeld in de stad te behouden in de buurt of op de plaats ,waar het tot nu toe heeft gestaan. Ik daag dus de burgemeester uit hier in het voortouw te nemen. Immers op de hoek aan het begin van de Beatrixstraat, direct voor het visrestaurant, ligt een prachtig aangelegd stuk grasveld. Dan kan ook het nog te plaatsen onooglijke kunstwerk van 6 meter hoog en 6 meter breed van een zogenaamde Beting met de H erin verwerkt, elders, richting de Weststraat worden verplaatst. De H zal wel staan voor Den Helder, maar in de volksmond zal deze H snel tot Hulpeloos Den Helder leiden vanwege de wanstaltige hoge constructie. Je moet dit als verstandig persoon niet willen om zo een onooglijk groot zogenaamd kunstwerk voor je station te hebben. Wie bij deze gemeente op dit onzalige idee is gekomen heeft geen enkel historisch besef,waar Den Helder als marinestad voor staat. En Beting hoort in het havengebied op een sleepboot thuis en niet in de stad. Dus burgemeester laat uw gezond verstand de boventoon voeren en bepaal mede met de schenker destijds, dat de Jutter de trots van de Nieuwediepers en aanhang is, die mede het gezicht van de stad bepaalt en dit verdient.

Hennie van Wilgenburg
Julianadorp, 7 augustus 2017

If you can’t stand the heath, stay out of the kitchen, geplaatst op 20 augustus 2017

https://daltonhennie1939.wordpress.com/2017/08/20/de-jutter-die-zo-nodig-uit-de-stad-moet-verdwijnen/

De Beting die zo nodig in de stad moet verrijzen

Wat lezers spreken kunnen bereiken in de gemeente Den Helder. Op 14 augustus 2017 schreef ik wederom een artikel over een onooglijke constructie, die op een grasveld in de nabijheid van het stationsplein moet komen. In de Helderse Courant van zaterdag 19 augustus 2017 werd een verkorte versie van het artikel geplaatst. Voor mij een reden om het artikel in zijn volledigheid toch nog maar eens te publiceren.

Begin vorige week schreef ik nog een vlammend pleidooi om de Jutter in de stad te behouden, maar de tijd haalde mij in en las ik in de Helderse Courant ,dat de Jutter zo snel mogelijk in het stadspark wordt geplaatst. Chapeau voor het comité en zij die al die argumenten aandroegen de daad bij het woord voegden om de gemeente overstag te laten gaan. Ik vond het al bizar, dat de twee zeehonden voor het station werden verbannen naar een plek bij Lands End. Schijnbaar had de bedenker de hybride gedachte, dat er geen zeehonden meer in het Marsdiep zwommen. Wat was dat een afgang. Echter er is eigenlijk nog een stap ,die gezet moet worden om de gemeentebestuurders te overtuigen en te weerhouden, dat er een onooglijk zogenaamd kunstwerk in de nabijheid van het station wordt geplaatst. En dat is een Beting van 6 meter hoog en 6 meter breed aan het begin van de Beatrixstraat direct voor het visrestaurant op een prachtig aangelegd stuk grasveld. Een Beting (oorspronkelijk beding) is een zware door het dek stekende bolder, die als trekpaal voor een sleepboot dient. De beting is een H vormige staalconstructie. De diameter van de beting in millimeters is 16 maal de lengte van het schip in meters, met een 5% marge. Ziet u het al voor u op het grasveld een afzichtelijk hoge constructie, alsof je een bouwsteiger tegen je huis plaatst, versus een normale constructie op een sleepboot. Je moet dus als weldenkend en verstandig persoon niet willen om zo’n groot zogenaamd kunstwerk voor je station te hebben. Wie bij deze gemeente op dit onzalige idee is gekomen heeft geen enkel maritiem besef, waar Den Helder als marinestad voor staat. En dan nog, sleepboten vindt je in alle havensteden en hebben een ondergeschikte rol op maritiem gebied en ook bij de Koninklijke Marine. Met recht heeft de grote renovatie van het stationsplein een mooi aanzicht gekregen en die met het betreden van de Beatrixstraat het cachet geeft van de vernieuwingen in de binnenstad, het Julianaplein met haar stadspark en gelukkig ook weer de aansprekende Jutter. Ook in de Beatrixstraat zijn prachtige beelden van personen geplaatst, maar er is ook een beelden sessie richting de watertoren. De gemeente moet zich dus niet laten leiden tot eigenaardigheden of eigen zinnigheden en onze aimabele burgemeester moet hier het voortouw nemen om er alles aan te doen deze wanstaltige constructie niet te laten plaatsen, die het beeld van de stad zeker zal ontsieren. Dus burgemeester laat uw gezond verstand prevaleren boven een verkeerd ingeschatte beoordeling en bepaal mede, dat dit zogenaamde kunstwerk wordt verbannen van het stationsplein. U dient mede in acht te nemen, dat de trots van de Helderse bevolking en aanhang is, dat zij nog altijd Den Helder aanprijzen en mede het gezicht bepalen van een marinestad, die het verdient. En dat doe je niet in samenhang met een uitzonderlijke hoge en inconsistente staalconstructie waar toevallig een H in staat.

Hennie van Wilgenburg
Julianadorp, 14 augustus 2017

If you can’t stand the heath, stay out of the kitchen, geplaatst op 20 augustus 2017

https://daltonhennie1939.wordpress.com/2017/08/20/de-beting-die-zo-nodig-in-de-stad-moet-verrijzen/

1 Comment

  1. Zelfs als we een onmetelijk mooi beeld in het centrum zouden hebben, zoals bijvoorbeeld Zadkine’s “Verwoeste stad”, dan zou het in not time aan de dijk worden gezet. Het gaat de onmetelijke ego’s die hier de baas zijn namelijk niet om kunst of om de stad, maar om het uit zetten van hun eigen geurvlaggen.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.