Nelle Boer – Openbaar Ministerie: claim NRC journalist onjuist

Lucette ter Borg (foto Literair Nederland)

Claim van Lucette ter Borg (foto Facebook)

Openbaar Ministerie: claim NRC journalist onjuist

Gisteren stelde ik via mail de vraag aan het Openbaar Ministerie, of bovenstaande claim van NRC journalist Lucette ter Borg klopt, dat het onderzoek pas op gang kwam, nadat zij het Openbaar Ministerie benaderd had. Daarop reageert persvoorlichter Evert Boerstra van het Arrondissementsparket Amsterdam ontkennend.

Nee, dat klopt niet. We hebben ruim voor de publicatie in de NRC met beide journalisten gesproken om ze in het algemeen uit te leggen hoe politie en Openbaar Ministerie te werk gaan bij het opnemen van een zedenaangifte. We hebben toen ook gemeld, ‘dat er naar aanleiding van een aantal aangiftes een onderzoek liep’ en dat we over dat concrete onderzoek verder niks konden melden.”

Op 31 oktober reageerde het Openbaar Ministerie al via Twitter op de zaak.

Politie en Openbaar Ministerie hebben ruim voor publicatie van het artikel aan beide journalisten toegelicht op welke wijze zedenrechercheurs in het algemeen ter werk gaan bij het opnemen van een zedenaangifte.” 1/4

https://twitter.com/OM_Amsterdam/status/1323304775828557831

Dat proces begint met het houden van een informatief gesprek waarbij duidelijk wordt wat er precies is gebeurd, of er sprake is van een strafbaar feit en welke bewijzen er zijn” 2/4

https://twitter.com/OM_Amsterdam/status/1323304918728515587

De zedenrechercheur probeert door het verstrekken van informatie de betrokkenen te helpen om, na eventuele bedenktijd, de juiste afweging te maken bij de keuze wel of geen aangifte doen.” 3/4

https://twitter.com/OM_Amsterdam/status/1323305015428194307

Betrokkenen kunnen na het gesprek teleurgesteld zijn over de juridische mogelijkheden, maar van ontmoediging is geen sprake.” 4/4

https://twitter.com/OM_Amsterdam/status/1323305129647419395

Hier kun je de reacties lezen van het Openbaar Ministerie op Twitter.

nelleboer.nl, dec 17, 2020

https://www.nelleboer.nl/om-claim-nrc-journalist-onjuist/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nelle+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juliaan+Andeweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lucette+ter+Borg
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nep+nieuws