Nelle Boer – NRC Cancel Cultuur (Samen Vatting)

NRC (gif nrc.nl)NRC Handelsblad (gif samenwerkendnederland.nl)

NRC Cancel Cultuur (Samen Vatting)

De rubriek NRC Cancel Cultuur is een Poging om te Informeren over Onder Belichte Zaken rond de Publicaties over een Beschuldigde Kunstenaar. Deze Kunstenaar werd in oktober 2020 met Naam en Toenaam in de Krant genoemd als Schuldig aan Mishandeling, Aanranding en Verkrachting. Reden om Dit te Scharen onder Cancel Cultuur is het Feit,dat de Kunstenaar Hier door zonder Vorm van Proces Verstoten is uit de Kunst Gemeenschap en zijn Goede Naam, Werk en Inkomen verloor. Anders Gezegd is de Kunstenaar door Toe Doen van NRC Geboycot,omdat die zich Sociaal Verre Gaand Ongewenst zou hebben Gedragen of Geuit“ (1).

Hoofd Punten

NRC heeft zich Aangaande deze Casus Gediskwalificeerd als Onafhankelijke, Betrouwbare Bron door

(A)Onomwonden Partij Kiezen

(B) Het Lezers Publiek Doel Bewust Cruciale Informatie te Onthouden

(C)Gedeelten in Online Artikelen Stil ZwijgendAan te Passen

(D) Onjuist Gebleken Informatie Aan te Passen, maar Hier Geen Melding van te Maken

(A)

Partij Kiezen

Als Gezegd heeft NRC in de kwestie tussen de Kunstenaar en zijn Vermeende Slachtoffers Partij Gekozen. De Krant heeft Niet Alleen Verslag Gedaan van de Beschuldigingen, maar deze volgens Zich Zelf, voor Niemand Anders Controleerbaar, Onderbouwd met Bewijs. Daarmee claimt NRC, dat de Beschuldigingen Kloppen en dus dat de Kunstenaar Schuldig is. Verder heeft NRC wél de Vermeende Slachtoffers Beschermd door hen te Anonimiseren, maar de Kunstenaar met Naam en Toe Naam genoemd. De Krant kan zich dus Niet Verschuilen achter de Stelling, dat het slechts de Beschuldigingen Weer Gegeven heeft en daar bij Zelf Onpartijdig zou zijn.

Omdat de Krant Partij Gekozen heeft, heeft het daarmee ook Iets te Verliezen. Alle Informatie, die af doet aan het Eigen Stand Punt van NRC doet Afbreuk aan de Gekozen Positie van de Krant. Dat is Nu Juist een Situatie, die Kranten Normaal Gesproken willen Vermijden. Had NRC in deze Zaak Geen Partij Gekozen, dan waren Bepaalde Fouten Niet Gemaakt en als er Al Fouten waren gemaakt , zou het Niet Zo Ingewikkeld geweest zijn om, die te Erkennen en te Herstellen. In Plaats daar van is Helder, dat NRC op Meerdere Momenten Angst Vallig het Eigen Gelijk heeft willen Bevestigen.

(B)

Cruciale Informatie Doel Bewust Onthouden

NRC heeft Onbenoemd gelaten, dat het Openbaar Ministerie (OM) Meer Maals heeft Ontkend wat de Krant heeft Geclaimd. Namelijk dat dankzij NRC het Juridisch Proces pas Vaart heeft gekregen. Gebleken is echter, dat de Vermeende Slachtoffers, na dat zij te horen kregen van Justitie, dat het Onderzoek naar de Kunstenaar nog Geruime Tijd, Minstens een Jaar, in Beslag zou nemen, naar NRC zijn Gestapt, omdat dit hen Te Lang zou duren. De Volgorde is dus Precies Anders Om. Eerst was er de Start van het Onderzoek door Justitie en Pas Daar Na is NRC zich er mee gaan bemoeien.

Verder is door de Krant Niet Gemeld dat Twee Docenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), die in de Eerste Publicatie Samen met de Kunstenaar Beschuldigd werden van Grens Overschrijdend Gedrag, na Nader Onderzoek Vrij Uit gingen. Had NRC Niet Zelf Partij Gekozen, zou dit ook Niet Af Doen aan het Eigen Gelijk en zou de Krant dit Nieuws Feit het Lezers Publiek Ook Niet hebben Onthouden.

(C)

Gedeelten in Teksten Stil Zwijgend Schrappen

In het Vervolg Artikel op de Eerste Publicatie in NRC getiteld Justitie begint Strafrechtelijk onderzoek naar beeldend kunstenaar” (6 januari 2021) wordt de Advocaat van de Kunstenaar, Mr Peter Plasman, in een Kwaad Daglicht gesteld. “Plasman is , tot de Twee Eventueel Samen in een Fractie zitten, tevens de Advocaat van Richard de Mos, die door het OM wordt Verdacht van Schending van het Ambts Geheim, Corruptie en Deelname aan Twee Criminele Organisaties.” 

Ook hie uit blijkt weer, dat NRC door de Eigen Gekozen Positie te Verdedigen zich Blijkbaar Genoodzaakt ziet de Tegen Partij, die van de Kunstenaar, te Belasteren. In Plaats van Onafhankelijk Verslag te doen van Alle Ontwikkelingen. Aangezien zijn Politieke Ambities Niets te maken hebben met het Feit, dat Mr Plasman de Verdediging van de Kunstenaar op zich heeft genomen, bekritiseerden Anderen en ook ik zelf deze Kwalijke Verdachtmaking aan zijn Adres.

Bij het Herlezen van dit artikel in april 2021 merkte ik op, dat deze Zin uit het Artikel Verdwenen was. NRC had dus Stil Zwijgend een Gedeelte van de Tekst Geschrapt, precies dat Gedeelte waar Anderen en ik Zo Fel tegen hadden Geageerd. Wat over bleef was de Tekst “Hij (Plasman, Redactie) is Nummer Twee op de Lijst van Code Oranje, de Politieke Partij, waarvan de Voormalige Haagse Wethouder Richard de Mos Lijsttrekker is.”

Omdat NRC Hier Geen Melding van heeft gemaakt, bij Voorbeeld door Middel van een Rectificatie, en dus zonder Mede Weten van de Lezer Delen uit deze Tekst heeft Verwijderd, is Niet te Achter Halen of de Krant dit Ook Gedaan heeft met Andere Artikelen over het Onderwerp. Een Journalistieke Dood Zonde, die Op Zich Zelf Al het Gehele NRC Dossier hier over Onbetrouwbaar maakt.

(D)

Onjuist Gebleken Informatie Aan Passen, maar Niet Melden

In een Vervolg Artikel is over de Kunstenaar Beweerd, dat hij Al Eens Eerder Veroordeeld was, terwijl dit Niet het Geval is. Het gaat Hier Duidelijk Niet om een Futiliteit, maar om een Ernstige Aantijging, waarmee de Kunstenaar Nog Meer Verdacht gemaakt is, dan NRC Daar Voor Al had gedaan. Na Één van Beide Journalisten Hier Over Benaderd te hebben op Twitter, gaf deze de Fout toe en werd de Informatie Aan Gepast in het Online NRC Artikel.

Echter, de Krant heeft ook deze Fout Niet Publiekelijk Gerectificeerd. Dit betekent, dat iedereen, die het Artikel voor de Aanpassing gelezen heeft, Nog Steeds er van Overtuigd moet zijn, dat de Kunstenaar Al Eens Eerder Veroordeeld is. Daarmee valt dit Voorbeeld ook Deels onder Punt (b), of te wel het Doel Bewust Onthouden van Cruciale Informatie aan de Lezer.

Daar Naast is over de Directeur van een Kunst Instelling in een Vervolg Artikel ten Onrechte Beweerd, dat hij vanwege de Eerste Publicatie in NRC Ontslagen zou zijn. In een daar op Volgende Publicatie heeft de Krant deze Beschuldiging Niet Nadrukkelijk In Getrokken, maar er van gemaakt, dat de Positie van de Directeur ter Discussie zou hebben gestaan. Ook is Niet Aan Getoond op Welke Manier dit met de Eerdere Publicatie in NRC te maken zou hebben.

(E)

Onjuist Gebleken Informatie toch Herhalen

De Ombudsman van NRC gaat in zijn Reactie op de Eerste Publicatie de Fout in wat betreft Punt (b). Na dat ik Hier Op aan drong heeft hij Na Vraag gedaan bij het OM en dit vervolgens Gerectificeerd. Des Ondanks is de Claim in Vervolg Artikelen en door Één van Beide journalisten op Sociale Media Daar Na Nog Meerdere Keren Herhaald als ware het een Onweersproken Feit.

Dit Punt is een van de Pijlers onder de eerste Publicatie en geldt als Rechtvaardiging voor het Noemen van de Volledige Naam van de Kunstenaar. Immers, omdat Politie en Justitie Laks zouden zijn geweest, was NRC volgens zichzelf wel Genoodzaakt te Waarschuwen. Als dan blijkt dat dit niet klopt, doet NRC er alles aan om die Pijler toch Over Eind te houden. Los daarvan blijkt wel dat de Ombudsman en de Journalisten van de Krant in elk Geval Niet op één Lijn zitten en dat NRC Hier dus Tegen Strijdige en daarmee Onbetrouwbare Informatie heeft verspreid.

(1https://nl.wikipedia.org/wiki/Cancelcultuur

nelleboer.nl, 25 juni 2022

https://www.nelleboer.nl/samenvatting/

eer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nelle+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=OM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbaar+Ministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raymond+van+den+Boogaard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lucette+ter+Borg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carola+Houtekamer
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sjoerd+de+Jong
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRC+Ombudsman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mondriaan+Fonds
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heske+ten+Cate
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstruimte+NEST
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arno+van+Roosmalen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stroom+Den+Haag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Domeniek+Ruyters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Metropolis+M
https://robscholtemuseum.nl/?s=John+de+Weerd
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nationale+Theater
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Plasman
https://robscholtemuseum.nl/?s=MeToo
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grens+Overschrijdend+Gedrag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Journalistieke+Dood+Zonde

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image