Nelle Boer – NRC Cancel Cultuur, Op Roep Onpartijdige Journalisten

NRC Cancel Cultuur, Op Roep Onpartijdige Journalisten

Op 17 juli en 19 juli aan staande zal de zaak voor komen in de Recht Bank Amsterdam tegen de kunstenaar, die in NRC beschuldigd is van strafbare feiten.

Via pers voorlichter Arrondissements Parket Amsterdam, de heer Boerstra:

MAANDAG 17 JULI 2023

Rechter (Voorzitter) M Snijders Blok Nijensteen

Zaak dient ook op 19 JULI 2023
09.00 uur 

JF Andeweg (36), Den Haag.
Op 1 – 2 – 2018 in Amsterdam, feitelijke aan randing.
Op 7 | 9 – 4 – 2018 in Amsterdam,
met wils onbekwame handelingen plegen, (mede) seksueel binnen dringen.
Op 6 – 1 – 2015 in Amsterdam, verkrachting.
Op 20 – 7 – 2013 in Den Haag, verkrachting.
Op 30 – 12 – 2013 in Den Haag, feitelijke aan randing.
Op 1 – 1 – 2014 in Amsterdam, mis handeling van levens gezel.
Op 11 – 7 – 2014 in Amsterdamdam, verkrachting.

Adviseur JP Plasman.

Sinds het verschijnen van het eerste artikel hierover in NRC, 2020, waar in niet alleen deze kunstenaar met naam en toe naam in verband gebracht is met ernstige mis drijven, nog voor dat hij officieel was aan gemerkt als verdachte door het Openbaar Ministerie , dit gebeurde in januari 2021, enkele maanden later, pas, zijn hier bij door de krant meerdere fouten gemaakt en verschillende zaken wezenlijk anders voor gesteld, dan ze in werkelijkheid zijn. Dit heeft voor veel speculatie en onrust gezorgd in de kunsten en heeft ook meerdere personen, waar onder des betreffende kunstenaar, beschadigd.

Daar om hoop ik, dat jij als journalist aandacht wil besteden aan deze zaak, zo dat geïnteresseerden en betrokkenen kunnen uit gaan van een betrouwbare, onafhankelijke bron, in tegen stelling tot NRC.

Wat betreft onwaarheden verspreid door NRC, gaat het bij voor beeld over de gepubliceerde tekst, dat de kunstenaar al eens eerder veroordeeld zou zijn, wat niet het geval is. Na dat ik én van beide auteurs van de artikelen hier over aan sprak heeft NRC dit aan gepast in de tekst, maar geen rectificatie geplaatst.

Ook wordt in het eerste artikel gesuggereerd. dat dank zij de bemoeienis van NRC de zaak tegen de kunstenaar pas vaart gekregen zou hebben bij het OM. Kort na die eerste publicatie heeft de toen malige Ombuds Man van NRC, Sjoerd de Jong, dit in een artikel nog eens herhaald. Maar aan gezien ik zelf benaderd werd door een bron, die beweerde, dat het onder zoek door het OM al gestart was, voor dat de aangeefsters naar NRC zijn gestapt, is dit geen juiste weer gave. Nadat ik dit de Ombuds Man voor legde heeft hij dit gecontroleerd bij het OM, die dit bevestigde en heeft De Jong dit in NRC gerectificeerd. NRC heeft dit des ondanks toch weer enkele malen herhaald, waarna ik zelf het OM benaderd heb, die dit telkens op nieuw ontkracht heeft.

NRC heeft überhaupt nooit aan getoond in welke zin hun bemoeienis de zaak in versnelling zou hebben gebracht. Door alle informatie, inclusief alle details, in de openbaarheid te brengen, kan zelfs gesteld worden dat NRC het onderzoek door het OM eerder heeft gehinderd, dan bevorderd.

Er zijn nog tal loze journalistieke bezwaren te noemen met betrekking tot dit NRC Dossier, met als belangrijkste punten:

  • Tunnelvisie. Uit gaan van de waarheid van de beschuldigingen en daar vervolgens bevestiging bij gezocht, Confirmation Bias, zonder de andere kant van het verhaal, van de kunstenaar, te kennen en een Rechterlijke Uitspraak af te wachten.
  • Knoeien met de tekst. Meerdere delen van online artikelen aan gepast of zelfs verwijderd zonder dit publiekelijk te melden, zo dat het dossier van NRC hier over als geheel ondeugdelijk is geworden.
  • Drog redenen aan dragen om te vergoelijken de volledige naam van de kunstenaar te noemen. Namelijk, dat hij onderdeel uitmaakte van een trio, dat gezamenlijk exposeerde en niet één van de andere twee ten onrechte verdacht zou worden. Als NRC dit niet zelf benoemd had, zou niemand van het trio geweten hebben.
  • Ongegronde redenen aan dragen om te vergoelijken de volledige naam te noemen. Namelijk de macht positie van de kunstenaar, door hem te vergelijken met Harvey Weinstein. Dit ter wijl die macht positie ontbreekt, om dat kunstenaars binnen de kunst wereld afhankelijk zijn van andere partijen, kunst in stellingen, fondsen, media, in plaats van anders om.
  • De advocaat van de kunstenaar, Mr Peter Plasman, in een kwaad daglicht stellen. Door negatieve aspecten rond de advocaat te benoemen, in verband met in middels vrij gesproken Richard de Mos, die niets met zijn rol in deze zaak te maken hebben. Dit vervolgens weg halen uit de online tekst, maar niet officieel rectificeren.
  • Onevenwichtige weer gave van de standpunten van de advocaten van beide partijen. Door in een artikel over het over gaan tot vervolging van de kunstenaar wel de advocaat van de aan geefsters uit gebreid te citeren en geen reactie van de advocaat van de kunstenaar af te wachten.
  • Ten onrechte over mensen beweren, dat zij ontslagen zijn naar aan leiding van het artikel over de kunstenaar, die met hem samen gewerkt hebben. Namelijk de directeur van kunst in stelling Stroom, Den Haag, die nog gewoon directeur bleek te zijn. Dit niet rectificeren, maar er van maken, dat zijn functie wel ter discussie stond. Nooit aan getoond wat dat met het artikel over de kunstenaar te maken zou hebben.   
  • De waarheid slechts deels benoemen, waar door het geschetste beeld geen recht doet aan de werkelijkheid. Bij voor beeld, dat twee docenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag,  geschorst zijn naar aan leiding van het eerste NRC artikel. Dat de twee docenten in een nader onderzoek vol ledig vrij gepleit zijn en hen door de KABK aangeboden is terug te keren in hun functie, wordt door NRC achterwege gelaten.
  • In een interview met de Vereniging Van Onderzoek Journalisten, VVOJ spreken over ‘Iemand die al sinds zijn vijf tiende vrouwen verkracht en mis handelt’, ter wijl dit nog al tijd niet vast staat en de specifieke zaak ,die handelde over een vermeend incident, toen de kunstenaar vijftien jaar oud was, inmiddels is geseponeerd.
  • Familie van de kunstenaar erbij betrekken. Zijn moeder in een kwaad dag licht gesteld, mede plichtig gemaakt,, zonder dat NRC zelfs maar contact met haar heeft gehad.

Voor de duidelijkheid: het gaat puur om een onafhankelijk verslag van de naderende recht zaak, of te wel een onafhankelijke bron op dit vlak, aan gezien ook de kunst tijd schriften, zoa ls Metropolis M en Mister Motley, vol komen kritiekloos NRC gevolgd hebben en daar bij op hun beurt ook weer lezers cruciale informatie onthouden hebben. Hier bij hoop ik dus op jouw door tastendheid en je andere kwaliteiten als journalist.

Hier kun je Lezen Wat ik over dit NRC Dossier Gepubliceerd heb https://www.nelleboer.nl/nrc-cancelcultuur/

Voor Vragen, bij Voor Beeld over Bronnen nelle@nelleboer.nl

https://www.nelleboer.nl/oproep/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nelle+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=M+Snijders
https://robscholtemuseum.nl/?s=M+Snijders+Blok+Nijensteen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Recht+Bank+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arrondissements+Parket+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=OM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbaar+Ministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRC
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRC+Cancel+Cultuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cancel+Cultuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRC+Dossier
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rectificatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sjoerd+de+Jong
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRC+Ombuds+Man
https://robscholtemuseum.nl/?s=Metropolis+M
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mister+Motley
https://robscholtemuseum.nl/?s=JF+Andeweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juliaan+Andeweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=JP+Plasman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Plasman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stroom
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stroom+Den+Haag
https://robscholtemuseum.nl/?s=KABK
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Academie+van+Beeldende+Kunsten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Academie+van+Beeldende+Kunsten+Den+Haag
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVOJ
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vereniging+Van+Onderzoek+Journalisten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aan+Randing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Feitelijke+Aan+Randing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Met+Wils+Onbekwame+Handelingen+Plegen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Seksueel+Binnen+Dringen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verkrachting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mis+Handeling+van+Levens+Gezel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Confirmation+Bias
https://robscholtemuseum.nl/?s=Volledige+Naam+Noemen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kwaad+Dag+Licht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onpartijdig+Journalist
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onpartijdige+Journalistiek