Nelle Boer – Mijn correspondentie met Verily Klaassen, Jurylid van de Volks Krant Beeldende Kunst Prijs 2020 en Hoofd Kunstzaken van de sponsor van de prijs: de RABO bank

de Volks Krant Beeldende Kunst Prijs (foto nelleboer.nl)

Mail van Nelle Boer aan Verily Klaassen , 16 februari 2020

Mail van Nelle Boer aan Verily Klaassen, 16 februari 2020

De organisatie van de Volks Krant Beeldende Kunst Prijs wordt ook in 2020 weer gekenmerkt door onderlinge gedeelde belangen, waar ik in 2017 (https://www.NelleBoer.nl/BennoBirgit-en-Beatrix/ en https://robscholtemuseum.nl/NelleBoerBennoBirgit-en-Beatrix/) al over schreef.

Dit keer heb ik ervoor gekozen een jurylid persoonlijk aan te spreken en het gesprek aan te gaan over deze uiterst ongelukkige constructie. Aangezien zij er vrij abrupt voor koos de discussie te beëindigen en ik deze toch graag voortzet, publiceer ik de correspondentie hier.

Beste Verily,

Nogmaals bedankt voor de lijst, die je toestuurde met alumni van de Rijksacademie, die de RABObank in collectie heeft. De reden, dat ik er naar vroeg is mijn interesse in de organisatie van Kunst Prijzen in Nederland, zoals de Volks Krant Beeldende Kunst Prijs. Dat jij dit jaar in de jury zit van deze Prijs, terwijl de RABO bank de Prijs mede organiseert en het Prijzengeld ter beschikking stelt. vind ik opmerkelijk. Middels deze brief zou ik dan ook een persoonlijke oproep aan je willen doen om je terug te trekken als jurylid van de Volks Krant Beeldende Kunst Prijs 2020. Daarmee zou je een trend kunnen doorbreken, die schadelijk is voor het imago van Kunstenaars in Nederland. Ik zal toelichten waarom.

Om te beginnen verbaas ik me over het feit, dat een krant een Prijs kan organiseren, zonder dat hierover kritische vragen worden gesteld door lezers en medewerkers, of door andere Media. Mijns inziens zou geen enkele krant Prijzen aan ongeacht welke beroepsgroep moeten uitreiken. Daarmee gaat het namelijk voorbij aan een aantal kernkwaliteiten van journalistiek, zoals onpartijdigheid, onafhankelijkheid en professionele distantie tot de onderwerpen, waarover wordt bericht, waaronder Kunst. In dit geval bericht de Volks Krant niet alleen over het onderwerp, maar gaat nog een stap verder en is organisator en zelfs naamgever van de Prijs. De Volks Krant laat hiermee zien, dat het Kunstenaars als uitzondering op deze regels beschouwt en laat ook duidelijk een eigen voorkeur voor Kunst blijken. Een dergelijke uitzonderingspositie heeft vanzelfsprekend een negatieve uitwerking op de onafhankelijkheid en vrijheid van de Kunstenaar.

Behalve de journalistieke is er nog de financiële kant van de zaak, waarbij in de eerste plaats opgemerkt moet worden. dat kunst een commercieel product is, waarvan maker en eigenaar de waarde het liefst zien stijgen. De groei van die waarde wordt onder andere gestimuleerd door exposure, die in het geval van Kunst Prijzen al ontstaat als Kunstenaars en hun werk alleen nog genomineerd worden. De bekendmaking van de namen, de berichtgeving erover in kranten en de expositie, die meestal rond de Prijs georganiseerd wordt, hebben al invloed op de waarde van deze Kunst. Met de Kunst Prijs wordt dus de waarde van een klein deel van Kunst Kunstmatig gestimuleerd, waarmee de organisatoren oneerlijke concurrentie tussen kunstenaars bewerkstelligen.

De opsomming in de bijlage is een greep uit de verbanden tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de Volks Krant Beeldende Kunst Prijs 2020, waaronder de RABO bank. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de RABO bank direct financieel belang heeft bij het mede organiseren en de promotie van de Volks Krant Beeldende Kunst Prijs, aangezien het zelf Kunst van genomineerden en winnaars uit het verleden in de collectie heeft.

Als jij je terug zou trekken als jurylid zou je hiermee een krachtig signaal afgeven over de negatieve invloed van de Volks Krant Beeldende Kunst Prijs op de vrijheid en onafhankelijkheid van Kunstenaars in Nederland.

Met vriendelijke groeten,

Nelle Boer
http://www.Nelle Boer.nl

Reactie Verily Klaassen

Mail van Verily Klaassen aan Nelle Boer, 17 februari 2020

Mail van Verily Klaassen aan Nelle Boer, 17 februari 2020

Beste Nelle,

Dank voor je mailtje en jouw betrokkenheid bij de Kunstwereld en de soms kwetsbare positie van de Kunstenaars daarbinnen. Die betrokkenheid herkennen we en maakt, dat we als verzamelaar en als mecenas een ondersteunende en faciliterende rol in die Kunstwereld nemen.

Onze motivatie om aan de Volks Krant Beeldende Kunst Prijs bij te dragen is ingegeven doordat we jonge Kunstenaars in hun carrière willen ondersteunen. Dat zien wij breder dan alleen werk aankopen. Zo vullen wij ook onze sponsoring in de Rijksacademie; dat zien we als een belangrijke plek voor talentontwikkeling. Van ‘financieel belang’ of ‘gewin voor de RABO bank is dan ook geen sprake.

Met deze reactie sluit ik graag de correspondentie over dit onderwerp af.

Met vriendelijke groet,

Verily Klaassen

nelleboer.nl, feb 17, 2020

https://www.Nelle Boer.nl/mijn-correspondentie-met-VerilyKlaassen/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nelle+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Volks+Krant+Beeldende+Kunst+Prijs