Nelle Boer – Kunst binnen en buiten de kunstwereld (3) + George Knight – Nelle Boer denkt na over kunst binnen en buiten de kunstwereld

Kunst binnen en buiten de kunstwereld (3)

Gepubliceerd op 8 jun. 2019

Kunst binnen en buiten de kunstwereld zijn twee verschillende vormen van kunst

Reacties:
https://youtu.be/MGdPJnSAVjU

Nelle Boer denkt na over kunst binnen en buiten de kunstwereld

Beeldend kunstenaar Nelle Boer heeft een prikkelende visie op de kunstwereld, die hij via sociale media verspreidt. Boer zet met zijn maatschappijkritiek aan tot nadenken. Hij meent, dat de overheid, die de kaders van de kunstwereld met een getrapt model van financiering via de kunstinstellingen bepaalt, ook de inhoud van de kunst bepaalt. Dat is een terechte observatie. Wie bepaalt betaalt, ook in de beeldende kunst.

Tegenover de kunstenaars, die opereren binnen de kunstwereld, zet hij de kunstenaars, die opereren buiten de kunstwereld. Hij zegt tot de laatste categorie te behoren. Het valt te betwijfelen, of die afbakening zo scherp is als hij het stelt. Feitelijk trekt Boer zelf ook al die conclusie in zijn afsluitende opmerking als hij zegt, dat hij een weerwoord wil bieden en zich daarom wel binnen de kunstwereld moet begeven om gehoord te worden.

Want elk verstandig systeem heeft een niche, waar de tegenkrachten zich manifesteren. Een overloop. Een gereguleerd ventiel. Kunstenaars buiten de kunstwereld houden zo het systeem in stand, dat ze bekritiseren, omdat ze maatschappijkritiek opvangen. Daarom doen ze ook dienst binnen de kunstwereld als een individu zonder stemrecht. De waarde van Boers beschouwing is, dat hij het stelsel van de kunstwereld ter discussie stelt. Dat is niet zo onpartijdig en vanzelfsprekend als de machthebbers in politiek en kunstwereld beweren.

Het is een constructie, die ingericht is om politieke doelen te dienen en tegen de macht aanleunt. De uitruil is volle vrijheid binnen kaders, waarbuiten niet gekleurd mag worden. Kunst mag met mate schuren, maar niet de bestaande orde kapot scheuren. Kunst schept illusies en speelt zich niet af op het domein van de politiek of de filosofie. Die afbakening lijkt meer te morrelen aan Boers overdenking dan de afbakening, die hij maakt tussen kunstenaars binnen en buiten de kunstwereld. Hoe dan ook zeer het nadenken waard. Wordt vervolgd.

George Knight, datum onbekend

https://georgeknightlang.wordpress.com/2019/01/21/nelle-boer-denkt-na-over-kunst-binnen-en-buiten-de-kunstwereld/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nelle+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=George+Knight
https://robscholtemuseum.nl/nelle-boer-kunst-binnen-en-buiten-de-kunstwereld-1/
https://robscholtemuseum.nl/nelle-boer-kunst-binnen-en-buiten-de-kunstwereld-2/