Museum voor Religieuze Kunst Vaals – PERSBERICHT, 27 APRIL 2018 + De Limburger – Museum Vaals op rand van faillissement

PERSBERICHT, 27 APRIL 2018

PROBLEMEN VOOR RELIGIEUS MUSEUM VAALS DOOR BESLISSING BISDOM EN KERKBESTUUR

Voor het in 2009 door Henk Schiffmacher geopende en door Monseigneur Everard de Jong ingezegende religieus museum is maandag 30 april de belangrijkste dag in haar bestaan. Het museum staat bekend om haar vele kerk- en kloosterbeelden en haar actie tot het inzamelen van devotionalia van particulieren.

Vanaf begin 2013 huurt Stichting Museum Vaals een uit de eredienst onttrokken kerkgebouw in Hoensbroek van het kerkbestuur als depotruimte. Deze overeenkomst eindigt 30 april en het museum is vanaf begin maart al bezig met een verlenging van deze overeenkomst voor een periode van slechts vier maanden. Indien de verlenging niet geëffectueerd kan worden dan zal een faillissement dichtbij zijn, omdat er een boeteclausule in het contract staat van dertigduizend euro. indien het pand niet tijdig verlaten is. Vermeldenswaard hierbij is. dat er nog geen andere bestemming voor het gebouw is en er door het museum een maandelijkse huur betaald wordt.

Het grote probleem is, dat het museum nog niets kan verhuizen naar twee andere geschikte locaties, omdat deze pas over twee maanden beschikbaar zijn en het totaal om 600 m2 aan depot gaat.

Gert de Weerd, vertegenwoordiger van Museum Vaals, heeft verscheidene gesprekken gevoerd met makelaar Roebroek van het kerkbestuur. In deze gesprekken had het kerkbestuur in het begin geen problemen met een verlenging van de overeenkomst. Maar omdat het Bisdom Roermond niet akkoord gaat volgens informatie van het Kerkbestuur is verlenging geen optie meer voor hetzelfde Kerkbestuur. Voor De Weerd zelf is het onmogelijk om in contact te komen met de verantwoordelijken bij het Bisdom. Vanuit het Bisdom wordt hij telkens verwezen naar het Kerkbestuur, voor hem vertegenwoordigt door de makelaar. Kortom een voor Museum Vaals niet te doorbreken vicieuze cirkel.

Het museum hoopt voor 1 mei nog uitgenodigd te worden voor een gesprek direct met het Kerkbestuur in Hoensbroek om alsnog tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt dan betekenen de beslissing van het Bisdom en het kerkbestuur volgens De Weerd een groot probleem voor het niet gesubsidieerde religieus museum.

http://www.museumvaals.nl
043-3060080

Museum Vaals op rand van faillissement

Het Religieus Museum in Vaals vreest failliet te gaan als het probleem met zijn depot niet voor maandag wordt opgelost.

Het negen jaar geleden nog door Mgr. Everard de Jong ingezegende museum verzamelt kerk- en kloosterbeelden en particuliere devotionalia. Sinds 2013 huurt de niet gesubsidieerde stichting een uit de eredienst onttrokken kerkgebouw in Hoensbroek, dat als depot wordt gebruikt.

Depot

De huur van het depot loopt 30 april af, terwijl het museum pas twee maanden later over andere ruimte zegt te kunnen beschikken. In het huurcontract staat een boeteclausule van 30.000 euro voor het geval de ruimte niet tijdig is verlaten. Dat zou neerkomen op een zeker faillissement.

Directeur Gert de Weerd stelt, dat het museum heeft geprobeerd de huur met vier maanden te verlengen. “Vermeldenswaard is hierbij, dat er nog geen andere bestemming is en er door het museum maandelijks huur wordt betaald.”

Bisdom

Woordvoerder Matheu Bemelmans van het bisdom Roermond zegt, dat de zaak toch iets anders ligt. “De parochie en het bisdom hebben op een aantal terreinen met De Weerd samengewerkt, maar dat is hen slecht bevallen. Hij heeft meer dan eens het vertrouwen beschaamd. Nu is er geen vertrouwen meer. Daarom houden we het museum aan de afgesproken einddatum van 30 april.”

Of het bisdom de boete­clausule in werking gaat stellen, kan Bemelmans niet zeggen.

De Limburger, 28-04-2018 om 07:00

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180427_00060707/museum-vaals-op-rand-van-faillissement

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-in-museum-vaals/
https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-met-henk-schiffmacher-en-everard-de-jong-hulpbisschop-van-roermond-in-museum-vaals/
https://robscholtemuseum.nl/drs-jacqueline-munnichs-bezinning-op-de-catwalk-tussen-de-heiligen-ik-vind-dat-hedendaagse-en-kerkelijke-kunst-elkaar-versterken/

2 Comments

 1. Uitleg is nodig, ik heb ze net proberen te bellen maar mijn Skype verbinding vliegt er telkens uit…..
  UIT WIENS NAAM HANDELEN DEZE MANNEN IN JURKEN EIGENLIJK?? god of GOD???
  pffffff….

  bel mail bisdom roermond
  contact

  Algemeen adres bisdom Roermond
  Postbus 470
  6040 AL Roermond

  Bezoekadres
  Swalmerstraat 100
  6041 CZ Roermond

  Tel: 0475 – 386888
  info@bisdom-roermond.nl
  http://www.bisdom-roermond.nl

 2. Alleen brave musea zijn nog toegestaan in een land dat tot dictatuur aan het vervallen is. Loop je niet mee in de pas van de kerkelijke- of wereldlijke autoriteiten, dan word je met de ME uit je museum gezet en financieel kapotgemaakt. Een trend in de Lage Landen.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.