Mork’s Cold Case – JORIS DEMMINK

JORIS DEMMINK

Mork’s Cold Case

Hier Onder een Chronologische Volg Orde, Waar in er Wat Gebeurde, Dit maakt het Zoeken wat Eenvoudiger

• Op 11 december 1947 wordt Joris Demmink geboren in Laren. Op de Gymnasium B in Hilversum genoot Joris zijn Middelbare School Op Leiding.

• Van 1966 tot 1971 studeerde Joris Demmink Rechten aan de Rijks Universiteit Leiden.

• In 1971 trad Joris Demmink Dienst van het Ministerie van Defensie waar hij van 1971 tot 1973 Mede Werker was bij de Directie Juridische Zaken, Af Deling Wet Geving en Publiek Recht. Vervolgens was hij hier Plaats Vervangend Hoofd Af Deling Wet Geving en Publiek Recht.

• Van 1975 tot 1976 studeerde Joris Demmink aan het NATO Defense College in Rome.

• In 1977 wordt Joris Demmink Directeur Wet Geving en Publiek Recht bij het Ministerie van Defensie van de Zelfde Af Deling als, waar hij Al Werkte.

• In 1983 promoveert Joris Demmink naar Directeur Directie Politie bij het Ministerie van Justitie.

• In 1990 promoveert Joris Demmink naar Directeur Generaal Rechts Pleging bij Ministerie van Justitie.

• In 1993 promoveert Joris Demmink naar Directeur Generaal Internationale Aan Gelegenheden en Vreemdelingen Zaken. In een TV Uitzending bij DWDD doet Peter R de Vries een Uit Spraak over Demmink, dat Joris een Onbekende Persoonlijkheid was, maar als Directeur Generaal ben je Niet Echt een Onbekende.
Bron DWDD – oktober 2012

• In 1993 gaat Joris Demmink een Relatie aan met de 23 Jarige Porno Ster Libor Čtvrtlík, Demmink was Inmiddels 46 Jaar Oud. Libor speelde onder andere als Leraar in “Das Fickende Klassen Zimmer ” ( 1997) Graaf Hayu in “Märchenknaben” en als Manager van een Waren Huis in “Boys in Sales”. In de Eerste Film is er een Sterk Vermoeden, dat de Kinderen een Minder Jarige Leef Tijd hadden. Deze Relatie duurde volgens Demmink tot 2000 en gezien Joris Demmink zijn Functie lijkt dit Toch een Gênante Vertoning.
Bron Divers en Brandpunt, mei 2014

• In september 1994 start de politie een Onder Zoek naar de Vermiste Manuel Schadwald. En stuit het op een Kinder Prostitutie Net Werk, waar Lothar Glandorf een Bordeel runt en met Mensen Handel bezig is, Henk S een privé Huis runt, Martin Kinderen Foltert en Filmt, en Joris Klant is bij Lothar, Kinderen Mis Bruikt en Mee Helpt met MensenHandel.
Bron Netwerk, juni 1998

• Op 30 september 1994 informeert een Zekere ‘Joris’ of er Nog Nieuwe Jongetjes zijn Binnen Gekomen bij Lothar Glandorf.
Bron Netwerk, juni 1998

• In het Jaar 1995 worden Eerder Genoemde Heren, waar onder Joris veroordeelt. Joris kreeg voor Eerder Genoemde Feiten 240 Taak Straf en 6 Maanden Voor Waardelijk. Er wordt Beweert, dat het Hier Niet zou gaan om Joris Demmink, maar om een “Andere” Joris met een Top Functie bij het Ministerie van Justitie.
Bron Netwerk, juni 1998

• In 1996 zou Joris Demmink 2 Turkse Minder Jarige Jongens in Turkije hebben Verkracht. Dit komt Pas 12 jaar Later aan het Licht als de Twee Turkse Mannen Aan Gifte doen in 2008 en 2010. De Mannen beweren door Demmink als Minder Jarige Jongens in Turkije te zijn Mis Bruikt.

• Begin 1997 komt er bij de Criminele In Lichtingen Dienst Informatie binnen over Joris Demmink. Hij zou Betrokken zijn Geweest bij MisBruik van Minder Jarige Jongens. Van af Hier start het CIE Onder Zoek. Dit Niet te Verwarren met het Tactische Onderzoek Wat Pas Later Op Startte. Hier werd onder Leiding van Fred Teeven een Kleine Team Op Gezet.
Bron Brandpunt 18 mei 2014 en Overige

• Omstreeks juni tot augustus 1997 word er Tactisch Onder Zoek In Gesteld onder de Naam NN. Hierin wordt ook Jaap Hoek, Oud Zeden Rechercheur, bij het Onder Zoek Betrokken. Jaap vertelt, dat de Recherche een Agenda vond bij een Schand Knaapje, waar in Geheime Telefoon Nummers stonden van Hoog Geplaatste Justitie Ambtenaren uit Den Haag. In het Diepste Geheim wordt er een OnderZoek Gestart naar Meerdere Hoog Geplaatste Justitie Ambtenaren, maar Niet naar Demmink, die lijkt Al op de Hoogte te zijn Gebracht. Het Onder Zoek naar Demmink & Co liep Stuk, door dat Joop de Wijs, Hoofd KLPD naar Hans Holthuis, Hoofd Landelijk Parket, lekte. De Koter zei daar over in de Rechts Zaak 2014
Tactisch en CIE Onder Zoek lopen Naast Elkaar. Tactisch Rechercheurs weten Niet waar de CIE Rechercheurs Mee Bezig zijn.’”
Van Daar dat Jaap Hoek Niets van de Namen wist in het Rolodex Onder Zoek. Ook Fred Teeven kon Hier Door met een Gerust Hart Zeggen, dat de Namen Niet Voor Kwamen in Tactisch (Rolodex) Onder Zoek. In feite waren er dus 2 Onder Zoeks Teams Onaf Hankelijk van elkaar Bezig, waar bij het Eerste Team (CIE) de Namen Joris Demmink en de Hoofd Officieren Hans Holthuis, Henk Wooldrik en Jan Wolter Wabeke Wel Tegen Kwamen. Maar het 2e “Tactisch” Onderzoeks Team, waar Jaap Hoek aan deel nam, zag dit dus Niet.
Sinds het Tactische Onder Zoek loopt Alles Spaak, Ger van Roon gebruikt zijn Telefoon Helemaal Niet Meer en Taps leveren Niets Meer op. Dit bevestigen de Beide Rechercheurs Hoek en de Korte in hun Getuigen Verklaring, Er is Gelekt.
Bron Brandpunt, 18 mei 2014 en overige.

• Op 20 en 21 juni 1998 komt KRO Netwerk met een Documentaire over Kinder Prostitutie. In deze de Documentaire komt Helder naar Buiten, dat Joris Demmink Veroordeeld is tot, maar, 240 uur Taak Straf en 6 Maanden Voor Waardelijk. Dit voor het Plegen van Ontucht met Minder Jarigen, en het Smokkelen van Kinderen.
Bron Netwerk juni 1998

• In 2000 doet de NOS Onder Zoek naar Verbanden in de Zaak Dutroux en Nederland. Tijdens dit Onder Zoek trok Demmink hun Aan Dacht. Lex Runderkamp en Robert Bas doen Onder Zoek en treffen een Getuige, die bevestigt, dat Demmink Onder Deel is van een Kinder Porno Net Werk. Deze Verdachte zegt Demmink een 2 Tal Keren te hebben Ontmoet.
Bron Runderkamp Papers en Divers

• In 2002 wordt er door de BVD (AIVD) een Onder Zoek In Gesteld naar Demmink in Verband met zijn Promotie naar Secretaris Generaal. Niets van de Perikelen uit de Voor Gaande Jaren is een Aan Leiding om Demmink Niet te laten Promoveren. Kleine Kant Tekening, Minister Donner zit in de Commissie om Demmink te Promoveren. Normaliter duurt een Onder Zoek Enkele Dagen, maar Volgens Demmink Zelf duurde het Bij Hem 4 Maanden. Ook is BVD (AIVD) op de Hoogte Gebracht over Klagende Chauffeurs, die Demmink moesten Vervoeren in de Nachtelijke Uren.
Tjeerd Postma Ik heb de BVD verteld van Klachten van Chauffeurs over Nachtelijke Bezoeken aan een Club en over een Dienst Reis naar Brussel, waar Demmink Seks had met een Jonge Jongen op de Achter Bank van de Dienst Auto, ter wijl de Chauffeur Alles Zag door de Achter Uit Kijk Spiegel.
Bron Brandpunt, 18 mei 2014 en AD, 29 maart 2014

• Op 1 november 2002 wordt Demmink Benoemd tot Secretaris Generaal van Justitie. De AIVD heeft bij deze Benoeming ‘Ongeveer 40 Geruchten over de Levens Wandel van Demmink Onder Zocht’. De Zuster Dienst MIVD, die voor Defensie werkt zou Eerder een Benoeming van Demmink als SG op dat Departement hebben Tegen Gehouden wegens zijn Seksuele Levens Wandel. Ondanks alle Aan Tijgingen promoveert Demmink Toch.

• In juni 2003 komen de Week Bladen Panorama en de Gay Krant met een Op Merkelijke Artikel over, dat er van uit het Anna Frank Plantsoen Seks Feesten werden Georganiseerd in Weert en dat daar Minder Jarige Jongens uit het Oost Blok werden Mis Bruikt. Dit Artikel werd een Paar Weken na de Arrestatie van Fons Spooren, Oud Directeur PSV, Gepubliceerd. Ook zouden daar Hoge Justitiële Functionarissen bij Betrokken zijn. Henk Krol, Redacteur van de Gay Krant zei 16 Onaf Hankelijke Getuigen te hebben Gesproken, die Dit Bevestigen.

• Op 9 augustus en 1 september 2003 interviewt Panorama Journalist Fred de Brouwer Oud Minister Hilbrand Nawijn over Demmink. Nawijn geeft Vele Details over Demmink
Deze Man gaat over Lijken als zijn Positie in Gevaar komt
Jij zou de Eerste Niet zijn, wiens Rem Leidingen zijn  Door Geroest
Weet Jij Wel Zeker, dat die Chauffeur [Mostert] een Natuurlijke Dood is Gestorven. Daar ben ik Helemaal Niet Zo Zeker van
Bron Verslag Fred de Brouwer, 9 augustus 2007

• Op 7 Oktober 2003 komt er een Uit Zending van NOVA. Hier geeft Henk Krol Tekst en Uit Leg aan Jeroen Pauw over zijn Gepubliceerde Artikel in de Gay Krant. In deze Uit Zending wordt een Oud Chauffeur Aan Gehaald, die Vele Zaakjes heeft mee gemaakt, het zou gaan om Dhr Mostert.
Bron Nova, 7 oktober 2003

• Op 14 Oktober 2003 doet Frank Leenders aangifte van Kinder Mis Bruik door Joris Demmink bij de Politie. De Aan Gifte van Frank is door JustitieVan Tafel Gespeeld‘ waar na Frank is Vervolgd en Veroordeeld voor het ‘Doen van een Valse Aan Gifte
Bron Proces Verbaal 17 oktober 2003

• Op 15 oktober 2003 geeft Advocaat Harro Knijff Uit Leg over het Artikel van de Gay Krant en Panorama. Dit doet hij in een Uit Zending van Nova geleid door Jeroen Pauw.
Bron Nova, 15 oktober 2003

• Op 15 oktober 2003 dreigt Minister Donner Alle Media, die ‘De Ambtenaar‘ Nader Identificeren ‘Voor de Rechter te Slepen‘ en meldt Ook ‘Dat er Nog Geen Spoor van Rook is, Laat Staan Vuur‘. Donner was Betrokken bij de Benoeming van Demmink tot Secretaris Generaal van Veiligheid en Justititie.
Frank Leenders wordt Thuis Op Gehaald door de Recherche voor ‘Nader Verhoor‘ Het Geen betekent dat hij Onder Extreme Druk wordt Gezet om zijn Aan Gifte In te Trekken.

• op 16 oktober 2003 laat het OM weten dat de Aan Gifte tegen Demmink Vals is en Ziet ‘Geen Aan Leiding voor Verder Onderzoek‘. Frank Leenders trekt zijn Aan Gifte in.

• op 17 oktober 2003 maakt Frank Leenders bij SBS6 Bekend, dat zijn Aan Gifte Wel Degelijk Echt is; hij komt Terug op zijn In Trekking van een Dag Eerder. Tevens komen via de GayKrant Tal van Onregel Matigheden aan het Licht tijdens het tweede ‘In Trekkings Verhoor‘ van Frank L.

• Op 19 oktober 2003 hebben de hoofdredacteuren van Panorama en Gay Krant , Henk Krol, een Gesprek met Demmink. Dit Gesprek vindt Plaats bij Demmink Thuis. Demmink eist Rectificatie, maar geeft toe, dat hij op Jonge Mannen valt, en Niet Al Tijd naar de Leef Tijden vraagt. Ook zegt Demmink een Relatie te hebben gehad met een 23 Jarige Tsjech, Demmink was 46, die Porno Ster was. Ook geeft Demmink toe met de Nederlandse Ambassadeur te Praag ‘Gay Bars te hebben bezocht‘. De Week Bladen willen Niet Rectificeren. maar willen Graag Demmink Verhaal naar Buiten brengen, Gezien Demmink zegt Zwart gemaakt te worden, omdat hij Homo is. Vervolgens gaat de Hele Kwestie over aan Juristen en wordt er Besloten, dat er een Rectificatie Plaats vindt. Bron Één op Één, 30 januari 2014 en Brandpunt 18 mei 2014

• Op 30 oktober 2003 wordt op het Kantoor Advocaat Harro Knijff een Deal Gesloten, ‘waar over Niemand Iets naar Buiten mag brengen. Demmink geeft aan deze ‘Deal’ dus de Voor Keur boven een Dag Vaarding aan Beide Bladen. Ter wijl Minister Donner met Klem op Dag Vaarden aan drong. Later wordt bekend, dat de Hoofd Redacteuren van GayKrant en Panorama Niet Meer over Demmink mogen Praten of Schrijven op Straffe van een Dwang Som van € 100.000,-. Dit op Grond van een Kort Geding, dat tegen de Bladen is Aan Gespannen door de Deken van Weert die Even Eens van Kinder Mis Bruik in het Anne Frank Plantsoen werd Beschuldigd. Deze Deken won, maar de Rechter in Den Bosch weigerde het Bewijs Materiaal van de Bladen In te Zien.

• Begin november 2003 ontstaat er Rumoer op de Redacties van de Gay Krant en Panorama, omdat er Gedwongen zou moeten worden tor Rectificatie, terwijl Demmink Toch van Alles heeft Toe Gegeven.

• Op 5 november 2003 berichten de Beide Week Bladen, dat hun Artikel Niet Onder Bouwd kan worden door Getuigen door dat deze Onbetrouwbaar zijn Gebleken. Diezelfde Dag loopt Één van de Hoofd Redacteuren, of Beiden Leeg tegen Lex Runderkamp van het NOS Journaal. Hij zegt, dat hij ‘Onder Deel is Geworden van een Doof Pot Affaire‘ en ‘Eieren voor zijn Geld heeft Gekozen‘. Ook beaamt of vertelt hij, dat Demmink in het Gesprek op 19 oktober ‘Drie Tsjechische Jongens met Naam en Toe Naam heeft genoemd‘ en ‘Niet kan Uit Sluiten, dat hij Ook met Minder Jarige jongens heeft Geslapen, Al is hij Daar Nooit Bewust op Uit Geweest‘. Demmink heeft volgens deze ‘Journaal Bron‘ Toe Gegeven Niet Al Tijd naar de Leef Tijd van ‘Zijn Jongens‘ te hebben Gevraagd. De ‘Journaal Bron‘ belooft Bericht Geving door het Journaal op dit Punt ‘Niet te zullen Ontkennen‘. Die Avond, 20:00 uur, bericht het Journaal over de ‘Stap Terug‘ van de Beide Bladen maar zegt Daar Na, dat Demmink het Kinder Mis Bruik Wel Zelf heeft Toe Gegeven.
Bron Runderkamp Papers, 20 januari 2004

• Op 14 januari 2004 dient Demmink een Klacht in tegen NOS Journaal bij Raad voor de Journalistiek.

• Op 20 januari 2004 reageert NOS op deze Aan Klacht door Middel van de Runderkamp Papers.
Bron Runderkamp Papers, 20 januari 2004

• Op 17 maart 2004 maakt justitie bekend dat Frank L wordt Vervolgd voor Valse Aan Gifte tegen Joris Demmink. TweeVandaag besteedt Aan Dacht aan deze Zaak. Frank L beweert, dat hij zijn Aan Gifte Nooit heeft In Getrokken.
Bron TweeVandaag, 17 maart 2004

• Op 29 juni 2004 word Klacht van Demmink bij de Raad als Gegrond Verklaard. De Raad geeft aan “Het door Verweerders Aan Gedragen Materiaal levert Al Dus Geen Deugdelijke Grond Slag op voor de Bewering, dat Klager ‘Achter Gesloten Deuren heeft Toe Gegeven, dat hij Seks heeft Gehad met Jonge Homo’s, Mannen, en dat hij Niet Al Tijd vroeg Hoe Oud ze Waren‘. Ook Anders Zins is Gesteld noch Gebleken, dat voor die Zeer Ernstige Beschuldiging Vol Doende Grond Slag bestaat. Het Journaal heeft ‘De Grenzen Over Schreden van Wat, Gelet de op de Journalistieke Verantwoordelijkheid, Maat Schappelijk Aanvaardbaar is.”

Voorzitter van de Raad is Mr R Loeb, als Lid van de Raad van State, een Oud-Collega van Donner, die Demmink benoemde.

– Op 22 juli 2004 wordt Frank Leenders Veroordeeld wegens het Doen van Valse Aan Gifte tegen Demmink. Van de Maximale Straf van Twee Jaar Cel wordt Twee Maanden Voor Waardelijk Op Gelegd.

Deze Post zal te zijner Tijd verder Aan Gevuld worden met Meerdere Jaar Tallen tot aan de Dag van Van Daag.

Bronnen
20 | 21- 6 – 1998  Netwerk zie https://youtu.be/JMXZNJmbZdg
7 – 10 – 2003  Nova zie https://youtu.be/TB1T3lmkwbg
15 – 10 – 2003Nova zie https://youtu.be/z667pXDwOBs
17 – 10 – 2003  Proces Verbaal zie https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-09-17-10-03-aangifte-f.-leenders.pdf
20 – 1 – 2004  Runderkamp Papers zie  https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-03-20-01-04-runderkamp-papers.pdf
17 – 3 – 2004  Twee Vandaag zie https://youtu.be/RXC992aSJ-g
9 – 8 – 2007  Verslag F de Brouwer zie https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-36-09-08-07-hilbrand-nawijn-interview.pdf
8 – 10 – 2012  DWDD zie https://youtu.be/UymFC6Oyz54
29 – 3 – 2014  ALgemeen Dagblad zie https://www.ad.nl/binnenland/bvd-was-gewaarschuwd-over-joris-demmink~af8c7cc8/
18 – 5 – 2014  Brandpunt zie https://youtu.be/XPDaq8EQtzI

Facebook, Bewerkt op 8 september 2019

https://www.facebook.com/474760946264733/photos/a.474781596262668/621935844880575/?type=3&locale=zh_TW

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mork’s+Cold+Case
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joris+Demmink