Martin Vrijland – Corona Virus lockdown: spoedwet, grondwet en grondrecht, wat U moet weten, wat U mag doen (de noodverordeningen zijn ongrondwettelijk)

Het goedgekeurde ontwerp voor de Grondwet van 1814 (foto Wikipedia)

Nederlandse regalia (foto Vrijspreker

Nederlandse regalia (foto Vrijspreker)

Wist U, dat we tijdens deze lockdown Corona Virus noodtoestand vijfentwintig super Burgemeesters hebben, die niet meer gecontroleerd worden door de gemeenteraad? Zij hebben dus een soort dictatoriale macht over de zogenaamde Veiligheidregio’s. Alleen de Tweede Kamer kijkt nog mee, maar die heeft ook niet zo veel te zeggen tijdens een noodverordening.

In die gemeentewet staat expliciet, dat noodverordeningen in tijden van crisis alle rechten mogen beperken, behalve de rechten, die in de Grondwet verankerd zijn. Welke rechten staan zo al in die grondwet verankerd en welke worden dan ook onlegitiem overschreden tijdens deze Corona Virus crisis? Laten we daar eens naar kijken.

Ongrondwettelijk

De eerste wet, die ongrondwettelijk is, is die van de anderhalve meter social distancing. In de grondwet staat dat U recht heeft op vereniging. U mag dus bij elkaar komen. Dat betekent, dat U ook mag demonstreren en ook dat hele anderhalve meter afstand houden staat simpelweg haaks op de grondwet.

De gehele lockdown en het verplicht thuiszitten staat haaks op het grondwettelijke recht op vereniging. De lockdown is ongrondwettelijk.

Het andere, dat de politie gewoon doet, is huizen binnenvallen. En hoewel de Media uw aandacht focussen op overbelaste IC’s, cijfers en Robert Jensen uw aandacht ook slechts daar op focust, maar dan zegt dat het allemaal wel meevalt, is er niemand, die U wijst op het schenden van de grondwet.

De super Burgemeesters hebben dus het recht om politie woningen of bedrijven binnen te laten vallen. Dat laten de Media ons niet zien. Zij laten ons alleen zien, dat de parken en wegen weer vol beginnen te stromen. Het leed in de maatschappij wordt buiten beeld gehouden. Waarom weten we dan toch dat dit gebeurt? Welnu, dan moeten we tussen de regels door lezen. Zoals in dit artikel van Trouw:

De hoogleraren staatsrecht Jan Brouwer (Rijks Universiteit Groningen) en Jon Schilder (Vrije Universiteit) merken, dat juristen én handhavers zich ongemakkelijk beginnen te voelen bij de in de haast geschreven teksten van de noodverordening.

Dat is nadrukkelijk benoemd. Wat in deze crisis gebeurt, is dus illegaal”, zegt Schilder. “Met het binnentreden van woningen en bedrijfsgebouwen worden het fundamentele recht op privacy en het huisrecht geschonden. Mocht je willen dat dit wél mogelijk moet zijn, dan moet het parlement de wet aanpassen.”

Nu wordt de grondwet niet alleen tijdens deze Corona Virus crisis lockdown noodverordening overtreden, ook met de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (de WvGGZ), die op 1 januari 2020 in gegaan is, heeft de staat zichzelf het recht toegeëigend om mensen uit hun huizen te halen, omdat ze vinden dat ze geestelijke of fysieke gezondheidszorg nodig hebben. Ook dit is ongrondwettelijk.

U heeft namelijk in alle bovengenoemde gevallen het grondwettelijke recht op privacy en dat wordt in alle boven genoemde gevallen overtreden.

In de praktijk kan het U dus overkomen, dat wanneer U bijvoorbeeld bepaalde ideeën aanhangt, waarvan de staat nu vindt, dat die een bedreiging zijn voor uw omgeving, U meegenomen kunt worden.

Dus stel U vindt, dat de Corona Virus crisis een hoax of een PsyOp is, dan kan de staat straks besluiten, dat U daarmee een bedreiging vormt voor anderen, omdat U zich mogelijk niet aan de anderhalve meter “regel (die ongrondwettelijk is) dreigt te gaan houden. Dat kan ook betekenen, dat wanneer de staat vindt, dat U mogelijk Corona Virus onder de leden heeft, maar U niet aan een test mee wenst te werken, of niet de aanstaande verplichte Apps gebruikt, U eveneens een gevaar voor uw omgeving vormt en U dus “verplichte zorg” opgelegd kunt krijgen.

Wetswijziging

En dus moet er snel een wetswijziging komen, voordat het gepeupel er achter komt, dat de Burgemeesters en hun schildknapen geen juridische basis hebben. Vermoedelijk zal dit om een grondwetswijziging gaan of om een vage omschrijving in de vorm van een nieuwe wet, die de grondwet probeert buitenspel te zetten of middels vage omschrijvingen probeert te omzeilen.

Begrijpt U nu ook waarom de rechtbanken dicht moesten? Met gesloten rechtbanken en vonnissen, die telefonisch afgehandeld worden, heeft iedereen, die tegenstribbelt, weinig tot geen kans op een weerwoord. De Volkskrant meldt bijvoorbeeld

Er zijn zaken, die al een tijd liggen te wachten op een vonnis. Die worden nu in hoog tempo afgedaan.’

Het is belangrijk, dat U weet wat uw grondrechten zijn en het is belangrijk om te weten hoe die met zevenmijlslaarzen getreden worden. Maar veel belangrijker is het om U te gaan beseffen, dat de wetten en verordeningen, inclusief de grondwet, niet op U van toepassing zijn. De grootste programmeringsleugen, die U vanaf de wieg ingeprent is, is dat er iemand is, die autoriteit over U heeft. Er is niemand, die autoriteit over U heeft. Dat zit zo:

Wij hebben in Nederland (zoals in elk land) wetten en deze wetten worden ondertekend door de Kroon’. Dat heet de Kroon,’ omdat dit in Nederland twee personen zijn: Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. Die Kroon is de eigenlijke macht. Zij verschuilen zich achter politieke marionetten, die van jongs af aan zijn opgeleid om het volk de illusie van democratie voor te schilderen via verschillende politieke smaakjes.

Al die politici zweren echter trouw aan de Kroon. Dat wil zeggen, dat elke wet er alleen komt als de Kroon de handtekening zet. Dat kunt U misschien niet direct te geloven, omdat U van jongs af aan geprogrammeerd bent om in de schijn van democratie te geloven, maar kijkt u maar eens met welke tekst elke wetswijziging begint:

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is (…) en dan volgt de omschrijving van de wetswijziging.

Het is heel moeilijk om uw programmering te overstijgen en Robert Jensen zal U hier nooit op wijzen, want die gebruikt elke uitzending de ‘Soldaat van Oranje’ tune. Dat heb je met gecontroleerde oppositie pionnen. Zij moeten U afvangen door uw kritiek te kanaliseren, om er zo voor te zorgen, dat U het gevoel heeft, dat het wel voor U geregeld wordt. Nee, U moet het zelf doen en U moet niet dom en passief gehouden worden. U moet volledig door uw programmering heen drillen! Tot op de bodem!

En wat is die programmering dan? Leest U nog een keer waarmee die wet aanvangt: Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden.

Waarom Wij? Daarmee wordt verwezen naar ‘de Kroon’. Maar wat veel belangrijker is om even goed tot U door te laten dringen, is het volgende.

Niet alleen zijn de noodverordeningswetten ongrondwettelijk, het gehele principe van wetten en grondwetten is ongrondrechtelijk.

Het is gebaseerd op een leugen. Het is gebaseerd op de grootste volksverlakkerij aller tijden. Ik weet het, dat leidt vermoedelijk tot cognitieve dissonantie in uw brein en U kunt eigenlijk simpelweg niet geloven. Iedereen gelooft er immers in. Ja, iedereen om U heen is net zo diep geprogrammeerd als U! Maar ik herhaal het nogmaals: alle wetten zijn gebaseerd op een leugen.

Ongrondrechtelijk

Het gehele machtsblok van overheden, rechters, advocaten, Justitie en politie is gebouwd rondom diezelfde leugen. Zij zweren allemaal trouw aan de Kroon en handhaven die wetten namens de Kroon. Waar is die machtsbasis van de Kroon echter op gebaseerd? Op het niet te bewijzen idee van ‘de gratie Gods’. Het staat er gewoon hoor. Lees nog maar eens: Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz., enz., enz.

U bent dus vrij! Niemand heeft het recht om U op welke wijze dan ook in uw vrijheid te beroven. Dat er toch bepaalde mensen in uniform zijn, die denken dit te mogen doen; die zich bewapenen en U uw vrijheid denken te mogen te ontnemen; dat er toch rechters zijn, die U iets opleggen, omdat zij allen trouw zweren aan de Kroon, is volledig ongrondrechtelijk.

Ik gebruik bewust niet het woord ongrondwettelijk, maar ongrondrechtelijk.

Het is uw waarachtige recht als mens om U te beroepen op uw soevereine grondrecht. Het enige, dat U tegen de schildknapen van de Kroon (de uniform dragers) hoeft te zeggen is het volgende:

Toon mij het document en de handtekening van God, waaruit de gratie Gods blijkt, waarop de Kroon haar macht en haar wetten, die U handhaaft baseert. Uw handhaving en uw wetten zijn ongrondrechtelijk en zijn niet op mij van kracht.”

Laat bovenstaande eens goed tot U doordringen. Lees het nog eens een paar keer en leest U ook mijn boek (https://www.boekenbestellen.nl/boek/de-werkelijkheid-zoals-we-die-waarnemen/) om te ontdekken hoe de realiteit, zoals wij, die denken waar te nemen, volledig ingekleurd wordt: van wieg tot graf. Ontdek alle lagen van programmering, inclusief het masterscript, dat zich nu in sneltreinvaart onder uw ogen ontvouwt.

martinvrijland.nl, 27 april 2020

Reacties

Martin Vrijland schreef
27 april 2020 om 10:52
Spoedwet voor noodmaatregelen in de maak
Het kabinet werkt aan een spoedwet om de maatregelen tegen verspreiding van het Corona Virus een steviger juridische basis te geven. Binnen enkele weken moet deze wet de noodverordeningen vervangen, waarin de maatregelen nu zijn vastgelegd. Dat melden bronnen in Den Haag aan NRC.
De nieuwe wet moet een einde maken aan de, volgens juristen, ‘onhoudbare’, ‘ondemocratische’ en ‘ongrondwettelijke’ noodverordeningen. De daarin vastgelegde maatregelen als het verbod op groepsvorming zonder anderhalve meter afstand te houden, raken de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van vereniging, godsdienst en onderwijs. En dat de politie ten volle huizen binnengaat, schendt het recht op de persoonlijke levenssfeer.
Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet. Hiertegen ingaan is alleen toegestaan, wanneer dit wettelijk vastgelegd is. Bij noodverordeningen is dit niet het geval. De nieuwe wet moet dat beter regelen, waardoor burgerrechten (tijdelijk) ingeperkt kunnen worden.
De wet moet ook zorgen voor betere democratische onderbouwing. Over verordeningen kan niet gedebatteerd en gestemd worden door politici. Dan kan met de spoedwet, die naar verwachting tot 30 september geldt, wel.
NOS
https://NOS.nl/liveblog/2331851-johnson-weer-aan-het-werk-NieuwZeeland-heeft-CoronaVirus-een-halt-toegeroepen.html

Waarom wil je dit weten? schreef
27 april 2020 om 22:44
Link loopt niet goed doordat het naar een live blog leidt. Directe link naar het geciteerde NOS artikel https://NOS.nl/artikel/2331870-kabinet-werkt-aan-spoedwet-nu-noodmaatregelen-langer-gaan-duren.html

Martin Vrijland schreef
27 april 2020 om 11:33
Als U berichten leest als deze over een Duitse advocate (Beate Bahner), die in een psychiatrische kliniek is opgesloten, omdat zijn de ongrondwettelijkheid van de Corona Virus maatregelen bestreed, houdt U er dan rekening mee,  dat dat een PsyOp is, die U bang moet maken, dat U uiteindelijk toch niet in uw recht staat https://detheorist.nl/nieuws/duitse-advocaat-opgesloten-in-psychiatrische-afdeling-nadat-ze-had-opgeroepen-tot-verzet-tegen-ongrondwettelijkeCoVid19lockdown
U STAAT IN UW GRONDRECHT DUS LAAT U NIET AFSCHRIKKEN

Frans Jansen schreef
27 april 2020 om 15:19
Dat zou heel goed kunnen. Ze stond een dag later voor de rechter en is vrijgesproken.

Martin Vrijland schreef
27 april 2020 om 15:41
Het is belangrijk om te doorzien, dat de gecontroleerde alternatieve Media de belangrijkste onderwerpen altijd vermijden of doodzwijgen, zodat u als lezer denkt “Nou, als die Vrijland de enige is, die dat schrijft, zal het wel niet kloppen”.

JorisTruth schreef
27 april 2020 om 17:56

Martin Vrijland schreef
27 april 2020 om 20:44
Neem mensen hun speelgoed af en ze buigen wel. Nee, het is geen strafbaar feit volgens de grondwet, maar bovenal is elke maatregel ongrondrechtelijk.
https://m.hln.be/nieuws/binnenland/wie-CoronaVirusmaatregelen-niet-respecteert-riskeert-smartphone-kwijt-te-spelen~a011809e/

Waarom wil je dit weten? schreef
27 april 2020 om 23:04
Het laatste deel van je artikel kan ik me helemaal in vinden: niemand heeft autoriteit over iemand!
En wie denkt, dat de grondwet hen wel zal beschermen:
Artikel 8 Vrijheid van vereniging
Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare Orde.”
Die laatste toevoeging, “ (…) in het belang van de openbare Orde. zegt genoeg. Wat is openbare Orde”? Wie bepaald wat Orde is? Met zo’n omschrijving kan datzelfde “recht” je altijd ontnomen worden.

Camera 2 schreef
28 april 2020 om 11:57
Wat zegt die UN ervan?
De rechten volgens de (New WO and old Order) UN.
Article 1.
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in A spirit of brotherhood.
Art 10 Schildknapen mogen je voor het onpartijdig tribunaal slepen”?
Maar wie kiest dat onpartijdige tribunaal?
https://www.UN.org/en/UniversalDeclarationHumanRights/

Martin Vrijland schreef
28 april 2020 om 12:32
We hebben geen UN nodig om voor ons te bepalen, dat we vrij en onafhankelijk geboren zijn. We zijn vrij en onafhankelijk.
Er is geen enkel instituut dat door jou persoonlijk verkozen is, dat namens jou wetten op mag leggen.
Tenzij je natuurlijk naar de stembus gaat. Daarom moet je ook niet stemmen, want dan geef je legitimiteit aan je eigen gevangenis.
Maar sowieso kies je in Nederland dan slechts voor een kabinet en dat kabinet zweert geen trouw aan het volk, maar zweert trouw aan de Kroon en die Kroon isaangesteld door God”. Dat laatste valt echter niet te bewijzen en dus geldt nog steeds het volgende
Toon mij het document en de handtekening van God, waaruit de gratie Gods blijkt, waarop de Kroon haar macht en haar wetten, die U handhaaft baseert. Uw handhaving en uw wetten zijn ongrondrechtelijk en zijn niet op mij van kracht.”

Martin Vrijland schreef
28 april 2020 om 12:28
Heb je dus een boete gekregen voor het niet houden aan de lockdown (binnen blijven) of aan de anderhalve meter, dan is die voor alsnog ongrondwettelijk en kun je dus een bezwaarschrift indienen en gewoon niet betalen.
Natuurlijk zal men dat tegen proberen te werken, maar zolang de nieuwe wet, die de grondwet buiten spel wil zetten, er nog niet is, kan dat.
De Media kleuren ons beeld van de (valse) realiteit in en laten ons doen geloven in onze programmering, maar u kunt het echt gewoon zeggen
Toon mij het document en de handtekening van God, waaruit de gratie Gods blijkt, waarop de Kroon haar macht en haar wetten, die U handhaaft baseert. Uw handhaving en uw wetten zijn ongrondrechtelijk en zijn niet op mij van kracht.”

https://www.MartinVrijland.nl/nieuws-analyses/CoronaVirusspoedwettengrondwet-en-grondrecht-wat-U-moet-weten-wat-U-mag-doen/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Martin+Vrijland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus+Burgemeester
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noodverordening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lockdown
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grondwet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse Grondwet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grondrecht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Recht+op+vereniging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robert+Jensen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anderhalve+meter+regel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grondwetswijziging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koning+Willem+Alexander
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koningin+Maxima
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gratie+Gods
https://robscholtemuseum.nl/?s=Saluut
https://robscholtemuseum.nl/?s=Soldaat+van+Oranje
https://robscholtemuseum.nl/?s=volksverlakkerij
https://robscholtemuseum.nl/?s=cognitieve+dissonantie