Martijn Mak – ‘Woningcorporaties projectontwikkelaars geworden, huurmarkt verziekt’ + Winnie van Galen – Woning Stichting Den Helder: ‘Niet meer kwetsbare huurders bij elkaar in wijk’

Een luchtopname van Den Helder, waarop duidelijk de door Zeestad en Woning Stichting Den Helder beoogde vrije blik op de dijk (daarachter de onzichtbaar blijvende zee, helemaal bovenaan) vanaf station DH naast het Rob Scholte Museum, momenteel in handen van aannemingsbedrijf A. Tuin, links onder gelegen, net buiten beeld, tegenover de Watertoren, blijkt (foto Hans van Weel)

Woningcorporaties zijn projectontwikkelaars geworden, huurmarkt is verziekt

Hoorn – Woningcorporaties moeten zich beperken tot het aanbieden van sociale huurwoningen, luidde afgelopen week de stelling in onze krant. Een overgrote meerderheid (ruim tachtig procent) was het met die stelling eens.

De stelling was geplaatst naar aanleiding van woningcorporatie Intermaris, die twintig ’zeer energie zuinige nieuwbouwwoningen’ in de vrije sector aanbood voor de prijs van 1.075 euro per maand (exclusief 75 euro servicekosten).

Schoenmaker blijf bij je leest”, reageert Maaike Weringa uit Hoorn. “Van de 32 voormalige sociale huurwoningen zijn er twaalf teruggekomen en daarbij 20 woningen in de vrije sector gegaan.” Hoelang duurt het voordat deze twaalf woningen ook tot de vrije sector behoren, vraagt ze zich af.

Publiek belang

Volgens Michael Draaijer uit Hoorn is de huurmarkt verziekt. “Een woningcorporatie dient het publieke belang. Pas als er voldoende sociale woningen zijn, kan men misschien woningen gaan aanbieden in duurdere segmenten. Mensen mogen wel 1.075 euro per maand betalen, maar een hypotheek krijgen? Ho maar.

De Hoornse Nico Danenberg kan zich daar ook wel in vinden. Helaas zijn woningcorporaties projectontwikkelaars geworden, die het woord ’sociaal’ uit hun statuten hebben geschrapt, oordeelt hij.

Er is belachelijk veel vraag naar sociale huurwoningen, veel meer dan in de vrije sector“, zegt Bertien van Willigen uit Enkhuizen. “Het is echt beter als woningcorporaties hun prioriteit leggen bij mensen aan woningen helpen in plaats van zelfverrijking of beleggers dwarsliggen want anders los je die woningnood nooit op.”

Belachelijk!

Linda de Gelder uit Abbekerk vindt het belachelijk, dat er zo weinig betaalbare woningen zijn. “Mijn zoon van inmiddels 35 woont nog steeds thuis, omdat hij geen koophuis of huurhuis in de vrije sector kan betalen. Ik woon in een 55 plus huis. Nog eventjes en dan komt hij ook voor zo’n huisje in aanmerking?

Mirjam Reurslag uit Hoorn: Het woningaanbod is al heel krap, als woningcorporaties in de vrije sector gaan verhuren is het hek van de dam. Dan blijft er helemaal niets meer over voor mensen met lagere inkomens.”

Doorstroming

Dat spreekt Ruud Molleman uit Hoorn tegen. Hij behoort tot de kleine groep oneens ,stemmers. “Door het aanbieden van duurdere vrijesectorwoningen komen er weer sociale huurwoningen vrij“, legt hij uit. “Voor sommige mensen, die nog niet kunnen kopen, is dit een mooie tussenoplossing.”

Hoogkarspeler Piet Baas onderstreept dat. “Het aanbieden van duurdere huurwoningen is niet verkeerd als je de doorstroming wil bevorderen van mensen met een hoger inkomen.”

Ron Hanff uit Wognum ziet nog een voordeel van woningcorporaties, die woningen in de vrije sector verhuren. “Juist omdat er veel aanbieders in de vrije sector zijn, is het goed dat woningcorporaties ook duurdere woningen verhuren. Daardoor ontstaat concurrentie en zo blijven de huurprijzen in de vrije sector nog redelijk. Bij een woningcorporatie heb je daarnaast, in tegenstelling tot de vrije sector huur, nog enigszins een veilig gevoel. Die zal problemen bijvoorbeeld sneller en beter oplossen dan huisjesmelkers.

West Friese Courant, 25 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200124_86078677/woningcorporaties-zijn-projectontwikkelaars-geworden-huurmarkt-is-verziekt

Woning Stichting Den Helder: ’De grens in de samenleving is bereikt, niet nog meer kwetsbare huurders bij elkaar in een wijk

Den Helder – Voor Woning Stichting Den Helder (WSDH) is het duidelijk: in huurhuizen wonen te veel mensen, die eigenlijk in een instelling thuishoren. Deze door de rijksoverheid ingezette ontwikkeling is ’doorgeschoten’.

Het is een reactie op het Aedes rapport Veerkracht in het corporatiebezit waaruit ’de belangrijkste conclusies door de Woning Stichting worden herkend’. Zoals de toename van kwetsbare groepen in de sociale huur. In de buurten waar dit optreedt, ’is er meer overlast en onveiligheid’. Daarnaast is er een toename van ’specifiek kwetsbare groepen’: mensen die moeilijk aan het werk komen of licht verstandelijk beperkt zijn, dan wel mensen met een psychische problematiek. De instroom van die kwetsbare groepen ’is het grootst in de goedkoopste woningen,’ aldus WSDH.

Toverwoord

Voor ons is dit niet nieuw. Een paar jaar geleden hebben wij beleid ingezet om de leefbaarheid in de buurten, waar wij veel bezit hebben, te verbeteren dan wel stabiel te houden. Dat er geen mensen mogen worden buitengesloten, de inclusieve samenleving, is tegenwoordig het toverwoord, maar inmiddels is de opnamebereidheid van die samenleving al lang bereikt en lokaal ook overschreden.”

Het beleid, dat wij al jaren geleden hebben ontwikkeld om de leefbaarheid in onze buurten te verbeteren of op z’n minst te stabiliseren bestaat uit een aantal maatregelen: zo staan onze goedkope woningen, ook de aller goedkoopste, open voor alle inkomens. Op instroom van die hogere inkomens zit van overheidswege terecht een grens. Er moeten immers voldoende woningen overblijven voor de primaire doelgroep. Bijzonder is echter, dat wij deze grens jaar op jaar nooit hebben bereikt.

Dat komt, omdat slechts een beperkt aantal mensen met hogere inkomens bereid is in een goedkope woning tussen andere goedkope woningen met lage inkomens te gaan wonen.

Dit is voor een deel weer het gevolg van de relatief ruime woningmarkt in Den Helder: er zijn voor de hogere inkomens ruim voldoende alternatieven. Meer menging van goedkope en duurdere woningen realiseren wij waar mogelijk. De mogelijkheden blijven vanzelfsprekend beperkt tot locaties. waar wij duurdere woningen kunnen toevoegen, dan wel waar wij goedkope woningen slopen, zodat ruimte ontstaat voor duurdere woningen.

Wijkmeesters

Als laatste noemen we de inzet van sociaal wijkmeesters, huismeesters en toezichthouders. Deze mensen zijn bijna permanent in de wijken aanwezig en houden ontwikkelingen goed in de gaten. Zij bouwen zo mogelijk een persoonlijke band op met kwetsbare huurders, zodat zij makkelijk met deze mensen in gesprek kunnen op het moment, dat er problemen ontstaan.

Het overheidsbeleid is denken wij debet aan genoemde ontwikkeling. Voor Den Helder lijkt de oorzaak daarvoor niet zo zeer te liggen in de wettelijke verplichting om woningen financieel passend toe te wijzen, maar eerder in het extern maken van de zorg en de korting op de budgetten van zorg en begeleiding biedende instellingen.

Helderse Courant, 25 februari 2020, 16:59

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200225_59960169WoningStichtingDen-Helder-de-grens-in-de-samenleving-is-bereikt-niet-nog-meer-kwetsbare-huurders-bij-elkaar-in-een-wijk

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woning+Stichting+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=aannemingsbedrijf+A.+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Watertoren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoorn
https://robscholtemuseum.nl/?s=corporatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=huurmarkt
https://robscholtemuseum.nl/?s=projectontwikkelaars