Marischka de Jager – Ontwerpen stadhuis Willemsoord: letterlijk in huwelijksbootje stappen + ‘Stop met denken in problemen’ + DHA – Binnenstraat en multifunctionele raadzaal

Vanaf de kade bij gebouw 66 direct het huwelijksbootje in, vanaf de schepenhelling zicht op gebouw 72 (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

Eerste schetsontwerpen nieuw stadhuis op Willemsoord: na de plechtigheid letterlijk in het huwelijksbootje stappen

Den Helder Wie over een paar jaar wil trouwen kan letterlijk na de plechtigheid in het huwelijksbootje stappen dat aan de zuidzijde van gebouw 66 op Willemsoord is af te meren. Het is een van de details, die donderdagmiddag naar voren kwamen tijdens de presentatie van de eerste schetsontwerpen van een stadhuis op het oude werfcomplex.

Architecten van de twee bureaus Office Winhov en Van Hoogevest Architecten lieten tijdens de presentatie aan vertegenwoordigers van de gemeenteraad en ambtenaren zien hoe zij de twee historische panden willen invullen. Met in gebouw 66 een openbaar toegankelijke ’binnenstraat,’ die van zowel de zuid als de noordzijde te bereiken is. Maar ook multifunctioneel is te gebruiken voor bijvoorbeeld evenementen. Bij binnenkomst via de noordzijde het plein op Willemsoord is de nieuw te realiseren raadszaal rechts gepland met aangrenzend fractiekamers, commissiekamers annex trouwkamer en een zogeheten werkcafé

Binnenstraat van gebouw 66 (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

De publieke binnenstraat van gebouw 66 (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

De openbare binnenstraat in gebouw 66 is ook te gebruiken voor evenementen, nieuwe afdeling burgerzaken is links, rechts de toegang naar de raadzaal, de zo kenmerkende balken, met daarop namen van oud Wervianen, blijven zichtbaar (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

De raadzaal in gebouw 66

De zo kenmerkende balken waarop namen met data van voormalige Wervianen zijn te lezen, blijven intact. Het dak zelf zal deels worden voorzien van glas, waardoor er een lichte ruimte ontstaat. Links van de binnenstraat zijn de publieksbalies met daarachter kantoren. Architect Jan Peter Wingender van architectenbureau Office Winhov zei onder de indruk te zijn van het besluit van de gemeenteom haar publieke hart in het nautisch centrum neer te leggen’. Hergebruik van beide gebouwen is volgens hem dringend noodzakelijk. “Je ziet beide gebouwen aftakelen. Voor een lange en duurzame toekomst is het noodzakelijk de gebouwen dagelijks te gebruiken. Deze gebouwen lenen zich heel goed voor een stadhuis.” Het uiterlijk van gebouw 66 zal nauwelijks veranderen, er zijn wel enkele extra boogramen ingetekend.

Gebouw 72, dat in tegenstelling tot gebouw 66 geen monumentale maar een beeldbepalende status heeft, zal qua uiterlijk het meest veranderen. Aan de kopse kant, met zicht op de schepenhelling en Binnenhaven, zijn grote raampartijen gepland. “Daar hebben we uitgebreider moeten ingrijpen in de gevel om het gebouw geschikt te maken voor een werkomgeving.”

Inpandig krijgt het gebouw over de gehele hoogte een centrale vide met langs de randen werkplekken in elke denkbare vorm: bel cellen, stilte kamers, vergaderruimtes en gegroepeerde werkplekken. “Huisvesting voor ambtenaren moet kunnen mee ontwikkelen. Het kan over tien, vijftien jaar zo weer anders zijn. Het wordt een gebouw, waar je lang plezier van hebt.

Het interieur van gebouw 72 (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

Het interieur van gebouw 72 (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

Eind dit jaar zal de EUropese aanbesteding voor de verbouw plaats vinden. Voor die tijd zal er nog een voorlopig ontwerp komen, een definitief ontwerp, een technisch ontwerp en zal het steeds worden besproken met afvaardigingen van gemeenteraad en ambtenaren. De verwachting is, dat in september 2021 met de bouw is te beginnen.

Het is de bedoeling dat beide gebouwen in de eerste twee maanden van 2023 bouwkundig worden opgeleverd. In april 2023 zal de officiële opening zijn.

Helderse Courant, 27 februari 2020, 18:58

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200227_51901322/eerste-schetsontwerpen-nieuw-stadhuis-op-willemsoord-na-de-plechtigheid-letterlijk-in-het-huwelijksbootje-stappen

Stadhuis naar Willemsoord: Stop met denken in problemen

Den Helder Het wordt tijd, dat er wordt gedacht in oplossingen in plaats van alleen maar in problemen.

Dat zegt wethouder Michiel Wouters over de discussie, die wordt gevoerd tussen voor en tegenstanders van een nieuw stadhuis op Willemsoord.Er komt een extra brug voor langzaam verkeer tegenover het Reddingsmuseum en een ontsluitingsweg bij Buitenveld“, zegt hij over de verwachte toenemende verkeersdruk. “Op die manier zou je eenrichtingsverkeer op het terrein kunnen maken. Willemsoord op via Buitenveld, er weer af bij de Weststraat bijvoorbeeld. Ook zou je bij Buitenveld een busstop kunnen maken.” Buitenveld is het terrein, dat grenst aan de Zeedoksluis.

Zo’n 25 jaar geleden is overigens ook al eens nagedacht over de verkeersafwikkeling rond Willemsoord toen er plannen waren ontwikkeld voor het themapark Nederland Overzee. De ontwikkelaar repte destijds over 180.000 bezoekers op jaarbasis, die naar het park zouden komen. De hoofdontsluiting verliep in die plannen via bruggen langs de Weststraat en de toegang bij het Marinemuseum aan de Hoofdgracht. Langzaam verkeer was toen ook al bedacht via een toegangsweg bij Buitenveld.

Ook waren er tekeningen, waarop de Ankerparkbrug terugkeerde: een brug vanaf het Ankerpark, die via de Zuidstraat en de Botbrug aansloot op de Nieuwstraat.

Helderse Courant, 28 februari 2020, 20:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200228_39967446/stadhuis-naar-willemsoord-stop-met-denken-in-problemen

Nieuw stadhuis krijgt binnenstraat en multifunctionele raadzaal

Den Helder – Het schetsontwerp voor het nieuwe stadhuis is donderdag gepresenteerd in de KeyKegzaal van de Kampanje. Office Winhov uit Amsterdam heeft in samenwerking met Van Hoogevest Architecten het ontwerp gemaakt, waarbij behoud van de cultuurhistorische waarde van de panden en inpassing binnen het nautische karakter van Willemsoord uitgangspunt waren. “Met respect voor hun karakter en structuur worden de panden geopend en gereedgemaakt voor hun nieuwe, publieke rol als huis van de stad op Willemsoord”, stellen de architecten in hun visie. Het ontwerp proces is nog voor het einde van dit jaar gereed.

Gebouw 72, kantoorruimte vor ambtenaren (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

Gebouw 72, kantoorruimte voor ambtenaren (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

In het schetsontwerp dat donderdag 27 februari is gepresenteerd door architect Jan Peter Wingender van Office Winhov, valt te zien dat er in gebouw 66 alle publieksfuncties komen. Een ‘binnenstraat’ verbindt de kade aan de zuidzijde van het gebouw met de open ruimte tussen het natte dok en gebouw 72. “De binnenstraat is verbinding, ontvangstruimte en evenementen ruimte in een. Hieraan liggen de stadsbalies, de raadzaal, de commissiekamers en het werkcafé.”

In het centrum van het dak van gebouw 66 komen ramen, waardoor er daglicht komt in de gehele voormalige masten loods. Een groot deel van het dak wordt ingezet voor het duurzaam opwekken van elektriciteit. De buitenste randen van de authentieke schild en zadeldaken blijven geheel intact, zodat het aanzicht hetzelfde blijft.

De multifunctionele raadzaal van gemeente Den Helder (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

De multifunctionele raadzaal (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

In de grotere ruimtes, zoals de multifunctionele raadzaal (die ook als trouwzaal kan dienen) en het entreegebied, wordt de volle nok hoogte behouden. Elders wordt een plafond boven de trekbalken geplaatst. Met opzet erboven, zodat de geschreven namen van havenarbeiders zichtbaar blijven.

Bij gebouw 72 zijn er andere ingrepen. De betonstructuur aan de noordzijde krijgt een nieuwe, transparante voorkant met extra ramen. De zuidkant, tegenover gebouw 66, wordt ook doorzichtig. Hiermee krijgt gebouw 72 een samenhangend, duidelijk publiek voorkomen. Toch blijft tegelijkertijd het oorspronkelijke karakter in stand.

Volgens de architecten keert met de keuze voor het stadhuis op Willemsoord terug bij haar historische, maar ook culturele essentie. “Werkgebouwen in plaats van paleizen, handen uit de mouwen en in alles verbonden met scheepvaart en de zee. Het inpassen van het publieke hart van de Helderse gemeenschap op de Rijkswerf is een opgave die praktisch, maar ook cultureel van groot belang is voor de stad.”

Het Stadskantoor van Den Helder: Huis van de Stad (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

Stadskantoor Den Helder | Huis van de Stad (foto Office Winhov en Van Hoogevest Architecten)

Dit ontwerp is slechts een schetsontwerp. Nu volgt nog een voorontwerp en dan een definitief en technisch ontwerp. De ambitie is om tempo te maken, zodat eind dit jaar het echte uitvoeringsontwerp gereed is. Dan volgt de EUropese aanbesteding en kan in september 2021 de bouw starten. Officiële opening staat gepland voor april 2023.

Regio Noordkop – Schetsontwerp stadhuis Den Helder

Gepubliceerd op 27 feb. 2020

Het schetsontwerp voor het nieuwe stadhuis is donderdag gepresenteerd in de KeyKegzaal van de Kampanje. Office Winhov uit Amsterdam heeft in samenwerking met Van Hoogevest Architecten het ontwerp gemaakt, waarbij behoud van de cultuurhistorische waarde van de panden en inpassing binnen het nautische karakter van Willemsoord uitgangspunt waren.

Reacties
https://youtu.be/bK_iqjD4qQk

Den Helder Actueel, 27 februari 2020

Reacties

juttertje 51
27 februari 2020 At 20:01
De verkrachting van monumenten gaat gewoon door. Deze lieden, die ons besturen horen in een inrichting thuis, waar ze een onderzoek naar hun geestelijke gesteldheid moeten ondergaan om het gevaar voor de samenleving te beteugelen.

Bastiaan Poorten
28 februari 2020 At 10:23
Doe toch normaal. Lekker anoniem achter je computertje dit soort onzin uitkramen is normaal vind je?
Fantastisch ontwerp van een mooie locatie.

Mandy Seinstra
28 februari 2020 At 11:53
Beste Bastiaan. Mij is Juttertje 51 bekend. Dat onwelgevallige anonieme reacties niet op uw respect kunnen rekenen, is mij bekend. Velen doen dat. De reden hiervoor zijn repercussies en represailles van het ambtelijk apparaat. U hoeft niet bang te zijn, bij u komen ze niet langs met centimeters voor kozijn hoogten, bestemmingsplannen en bestuurlijke dwangsommen. Dit is een van de redenen, dat mensen anoniem reageren. Wel het teken, dat deze stad een dictatuur is.

Bastiaan Poorten
28 februari 2020 At 12:01
Wat een ongelooflijke onzin.

R……..
28 februari 2020 At 12:12
Als je de spelregels goed bekijkt, staat er eigenlijk, dat iedereen anoniem reageert, omdat het niet te controleren is, of iemand wel de eigen naam gebruikt, voor hetzelfde geld heet jij Bertje de Clown, maar schrijft reacties onder de naam hierboven…

Mandy Seinstra
28 februari 2020 At 12:32
Oh nog de groeten aan Adriaan. ;)

juttertje 51
28 februari 2020 At 15:16
Mevrouw Seinstra, als je zegt, dat je op de PVV stemt, word je ook meteen weg gezet als racist, nazi en wat al niet meer daarom reageer ik liever anoniem en dat geld ook voor dit idiote plan van dit corrupte stadsbestuur.

Mandy Seinstra
29 februari 2020 At 12:45
Gewoon gezond verstand gebruiken, Juttertje 51.

Harry
28 februari 2020 At 08:41
Als die glaspartij op het zuiden ligt, wens ik de ambtenaren veel succes met de hitte.

R……..
28 februari 2020 At 11:20
Ik zie die veel gebruikte boten helling niet terug op de schets?
Moet ook weer wijken voor dit onzin plan?
Waarom niet alleen dat gebouw 72, dat kan wel een beurt gebruiken, laat dat (multifunctionele) gebouw 66 voor wat het is: woonbeurs, schepenbeurs, Historisch Weekend, Pasar Malam, enzovoorts en zo voort.

Mandy Seinstra
28 februari 2020 At 11:28
Beste Harry, dit staat er: dit ontwerp is slechts een schetsontwerp. Nu volgt nog een voorontwerp en dan een definitief en technisch ontwerp. Volgens de schrijver van het artikel. Dus de ambtenaren en de corrupte bestuurders van deze bananenstad, hebben nog alle kans om deze gebouwen verder te verpesten.
Vroeger zeiden de corrupte bestuurders altijd: we zitten in een oud weeshuis, (stadhuis Kerkgracht), nu in een oude verzorgingsflat (Drs. Bijlweg).
Wat is nu het lot? De afgang van een takelaar werkplaats of nog erger een masten loods. Waar nepotische ambtenaren lekker aan hun mast kunnen trekken. Hier werd vroeger gewerkt.
Dit idee is uit intellectuele armoede ontworpen, een armoede, waar deze stad helaas aan lijdt.

strandloper
29 februari 2020 At 01:36
Hahaha. Mandy Seinstra, bij het lezen van uw reactie schoot ik in de lach. Want waar kunnen (nepotische) ambtenaren beter aan hun mast trekken (ofwel masturberen) in een voormalige masten loods. Het mast trekken is een zuivere vorm van soloseks. De gemeentelijke regenboog krijgt er met deze nieuwe geaardheid een kleurtje bij, natuurlijk een extra vlag dag en nationale feestdag. Het is nu dan voorlopig LHBTS, dat iedereen als normaal dient te beschouwen. Er zullen ongetwijfeld nog vele geaardheden bijkomen en doet de gemeente er verstandig aan om voor iedere soort een ruime kast te realiseren in het nieuwe gemeentehuis. Ruim baan voor allen, die uit de kast willen komen om daarna rechtstreeks via de scheepshelling te water worden gelaten.

Richard
28 februari 2020 At 15:43
Morgen beginnen alstublieft, eindelijk een eind aan dat jaren lange getouwtrek.De knoop is doorgehakt. Aan de gang!

M.M. Rietveld
28 februari 2020 At 15:47
Megalomaan
Een ander woord voor het stadhuis op Willemsoord schiet mij niet te binnen, dat zelfde geldt evenzeer voor Wethouder Wouters. Het geleuter van de architect over behoud van de cultuurhistorische waarde van de panden et cetera, hoort bij zijn werk.
De architect voert deze opdracht uit en zou er ook voor tekenen dit ontwerp op de bollenvelden te realiseren als Wouters cum suis, dat zouden willen. Kortom alles wat de architect oreert is niet anders dan his Masters Voice.
Gemakshalve zwijgt de architect over wat hier kapot wordt gemaakt, niet zijn zorg als de opdrachtgever maar betaalt!
En dat doet Wouters graag, hij heeft geld genoeg!
Wat er is gezegd door burgers, deskundigen en prominente belangenorganisaties, en met name wat hier wordt verkwanseld, doet er niet toe.
De egotripper Wouters, zonder mandaat, interesseert het niets, dat de burgers van Den Helder hier voor moeten bloeden.
Hij negeert de relevante zorg van de burgers als het gaat om bereikbaarheid van Willemsoord en zwijgt in alle talen wat voor oplossing hiervoor nodig is en last het afweten om deze nood te lenigen.
Ik zeg u, hij heeft geen oplossing voor deze problemen en laat de burgers achter in een wolk van fijn stof, files op de Texel route en geluidshinder.
Gewoon lekker in de soep laten lopen, als eerst het stadhuis er maar staat!
Welhaast maniakaal en hoe gek kan je zijn?
Opening 2023? Eerst de Raad van State maar afwachten zou ik zeggen!
Martien Rietveld

Richard
28 februari 2020 At 19:08
Liever vandaag nog beginnen met de bouw en verbouw dan morgen.Maak wat moois van die ouwe troep.
En hou allemaal eens op met zeiken.Die Wouters verdient een ridderorde. Eindelijk eens, iemand die de knoop door durft te hakken.

R……..
28 februari 2020 At 19:43
Familie van Kim Jong Un ?

Richard
28 februari 2020 At 21:06
Verklaar u nader ?

R……..
28 februari 2020 At 21:14
Misschien iets van dat anderen geen andere mening dan de uwe mogen hebben en moeten stoppen met zeiken of zo iets dergelijks of zo laten we maar zeggen of zo?

Mandy Seinstra
29 februari 2020 At 12:07
@ Richard. Nederland is een rechtstaat. Voor het bouwen van een gebouw als een stadhuis, zijn allerlei vergunningen nodig. Ook in een bananenstad als Den Helder. Dat heeft niets met een mening te maken. Het benoemen van de de heer Wouters tot lid van de orde van Oranje Nassau is aan het Kabinet der Koning. U, meneer Richard kan een voordracht doen. De historie van de bouw van het stadhuis is een lange. In 2001, deed Luc van der Wal een oproep na de verkoop van de Multikabel aandelen om van dit geld een nieuw stadhuis te bouwen. Daarbij voegde hij het dreigement, dat de bouwsom elk jaar 10% zou stijgen (nu dus 200% duurder). De heer van de Wal is ereburger. Er is geen stadhuis gekomen. Later zijn alle pogingen gestrand op procedurele gronden. De heer Rietveld verwoord het prima. De kosten in totaal voor de voorbereidingen van dit project overstijgen het normale budget voor de bouw van een stadhuis hier in Den Helder. Zowel in het verleden als nu. De omslag per hoofd van een burger is onacceptabel. Daar zal uiteindelijk de budgettering op sneuvelen. Vergelijkbaar is het dossier Willemsoord. De gebouwen, die er staan, is geen oude troep. Ze hebben museale waarde. Iets waar deze stad helaas nog weinig van heeft.

Richard
29 februari 2020 At 12:40
Misschien ooit eens op de gedachte gekomen, dat er misschien ook inwoners van Den Helder zijn, die vinden, dat het wel een goed plan is? Rechtstaat hangt samen met democratie: dat betekent dat voorstanders ook hun mening mogen geven.Iets wat in Noord Korea bijvoorbeeld niet mogelijk is. En dan word ik vergeleken met Kim?
Dan mogen jullie van geluk spreken, dat ik Kim niet ben en niet aan de macht ben. Dan had je niks te vertellen, mogelijk al in een heropvoedingskamp gezeten en misschien wel erger.
Acceptatie is ook een groot gedachte goed. Kennelijk is dat bij een aantal mensen hier niet gehaald tot ontwikkeling gekomen.

R……..
29 februari 2020 At 13:38
Ja en je onderstreept de vergelijking ook hier weer.

Mandy Seinstra
29 februari 2020 At 13:07
Beste Richard, er zijn verscheidene pogingen voor een volksraadpleging gedaan (referendum). Zo’n voorstel is referendabel. Een gemeenteraadslid kan hiertoe een voorstel indienen. In 2013 is een fake referendum georganiseerd door de toenmalige collegepartijen. Ik kan me voorstellen, dat mensen zat worden van het stadhuis gedram. Oh Kim Jung Un? Die draagt toch een mondkapje. ;)

Richard
29 februari 2020 At 18:23
Nee hoor, ik persoonlijk!!! Vind het een mooie locatie en een mooi ontwerp. En verder niks.
Dat is mijn mening en daar moeten jullie het mee doen. En staat het je niet aan: jammer, jouw probleem.
Daggggg.

https://denhelderactueel.nl/2020/02/nieuw-stadhuis-krijgt-binnenstraat-en-multifunctionele-raadzaal/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=huwelijksbootje
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=gebouw+72
https://robscholtemuseum.nl/?s=Office+Winhov+&+Van+Hoogevest+Architecten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museumhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederland+Overzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters