Marischka de Jager – Geen excuses college Den Helder voor ex-wethouder Visser + Redactie DHA – Geen excuses van college voor oud-wethouder Visser

Geen excuses college Den Helder voor ex-wethouder Visser

Den Helder – Het college van burgemeester en wethouders is niet van plan om excuses aan te bieden aan voormalig wethouder Geurt Visser.

Dat antwoordt het college op vragen van de fractie Beter voor Den Helder. Volgens de fractie zou het college excuses moeten aanbieden voor de suggestie dat de voormalige wethouder onzorgvuldig heeft gedeclareerd. Die beschuldiging stond in het rapport dat Cees Versteden in opdracht van de gemeenteraad schreef naar aanleiding van het gedwongen vertrek van Visser in 2015.

De commissie bezwaarschriften oordeelde echter dat er met de declaraties van Visser niets mis was. De gemeente heeft eind vorig jaar een deel van de declaraties alsnog uitbetaald. ,,Door een lage personele bezetting is deze afwikkeling vertraagd’’, aldus het college.

Ritten naar Nootdorp, waar het gezin van Visser woonde, wil het college niet uitbetalen. De oud-wethouder heeft de rechter gevraagd de gemeente daartoe te dwingen.

Onder de rechter

Zolang de zaak nog onder de rechter is, wil het college niet op alle vragen ingaan die BvDH heeft gesteld. Zo wordt er geen antwoord gegeven op de vraag hoe hoog het bedrag is dat nog aan Visser uitbetaald moet worden. Dat wethouder Pieter Kos vervoerskosten naar Leiden wel vergoed heeft gekregen, terwijl hij al in Den Helder woonde, weerspreekt het college. ,,Na zijn verhuizing heeft wethouder Kos geen kosten in verband met reizen tussen Den Helder en Leiden gedeclareerd.’’

Het college is niet van plan om excuses aan Visser aan te bieden of om iets te ondernemen waardoor ’de beeldvorming rondom de voormalig wethouder wordt hersteld’. ,,Waar sprake is van feiten of conclusies gebaseerd op feiten, kán dit het imago van personen of organisaties schaden. Het rapport beschrijft het handelen van de heer Visser die het ambt, het college en de gemeente ernstig in diskrediet hebben gebracht.’’ Geurt Visser zou ongewenst gedrag hebben vertoond naar vrouwen. Uit het rapport (kosten €15.000) bleek bovendien dat hij onvoldoende bestuurlijke verantwoordelijkheid nam, te zwaar op ambtelijke medewerkers leunde en inhoudelijk desinteresse vertoonde.

NHD, 10-2-2017, 12:03 (Update 10-2-2017, 13:07)

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
“Lage personele bezetting”?? Druk op de knop, bedrag weg…. beschamend argument. Hoeveel werkelozen willen werken, en kunnen dit? Verder: geen hoor en wederhoor, beschamend. Schrijfvriend van burgemeester schrijft rapport, beschamend. Geen inzage in schriftelijke beschuldigingen door ambtenaren, beschamend. Dit college kent geen excuses, is narcistisch. Met hulp van de Stadspartij die transparantie beloofde.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article29007155.ece/Geen-excuses-college-Den-Helder-voor-ex-wethouder-Visser

Geen excuses van college voor oud-wethouder Visser

Den Helder – Oud-wethouder Geurt Visser kan lang wachten op excuses van het college, die komen er namelijk niet. Dat schrijft het college in antwoord op raadsvragen van de fractie van Beter voor Den Helder. Aanleiding voor de vragen was het recente nieuws over het alsnog uitbetalen van declaraties aan Visser.

Op het woon-werkverkeer na zijn alsnog de zakelijke declaraties uitgekeerd, verrekend met nog openstaande bedragen. De suggestie dat het college met twee maten meet en soortgelijke declaraties van wethouder Pieter Kos wel betaald, zijn volgens het college onjuist. “Wethouder Kos is naar Den Helder verhuisd. Na zijn verhuizing heeft wethouder Kos geen kosten in verband met reizen tussen Den Helder en Leiden v.v. gedeclareerd.”

Op veel vragen geeft het college overigens geen antwoord. Zij verwijst daarbij naar het feit dat de kwestie een individuele en personeelsvertrouwelijke zaak betreft. Ook stelde de fractie vragen over het door Cees Versteden opgestelde rapport over het ontslag van Visser. Daarover schrijft het college: “Het rapport ‘Onderzoek inzake het ontslag van de heer G.K. Visser als wethouder van Den Helder’ geeft een heldere analyse over het afscheid van voormalig wethouder Visser. Inhoudelijk vertoonde de heer Visser desinteresse, nam hij onvoldoende bestuurlijke verantwoordelijkheid en leunde hij te zwaar op ambtelijke medewerkers. In de omgang heeft hij richting vrouwelijke ambtenaren en externen uitingen en gedragingen getoond, die als ongewenste intimiteiten kunnen worden bestempeld en grensoverschrijdend waren. Dit leidde tot aantasting van zijn gezag als bestuurder en hebben het college en de gemeente in diskrediet gebracht. Het kwalificeerde de heer Visser als niet-integere wethouder.”

Kosten

De kosten voor juridische bijstand die zijn gemaakt in het kader van de behandeling van het bezwaar en het beroep van Visser bedroegen 2.188,45 euro. “Het feit dat aan de behandeling van een bezwaar/beroep extra kosten voor de gemeente verbonden zijn, betekent niet dat daarom een bezwaarde in zijn bezwaar tegemoet gekomen moet worden”, stelt het college. Ook eventuele nog komende kosten kunnen geen reden zijn om “juridische spelregels te treden c.q. het treden van juridische spelregels toe te staan”.

BvDH vroeg ook of Visser al excuses had ontvangen. “Niet van het college, dat zou in de ogen van het college op basis van bovenstaande hoogst curieus zijn.” Het college ziet dan ook geen reden om iets te doen om de schadelijke beeldvorming rond Visser te herstellen. “Waar sprake is van feiten of conclusies gebaseerd op feiten kán dit het imago van personen of organisaties schaden. Het rapport ‘Onderzoek inzake het ontslag van de heer G.K. Visser als wethouder van Den Helder’ beschrijft het handelen van de heer Visser die het ambt, het college en de gemeente ernstig in diskrediet hebben gebracht. Overigens is het niet het college dat deze zaak opnieuw oprakelt.”

Tot slot laat het college weten dat het geen aanleiding ziet consequenties te trekken uit de hele kwestie, als de rechtbank hem uiteindelijk volledig in het gelijk stelt. “Los van het feit dat ‘als, dan’-vragen doorgaans weinig daadwerkelijke antwoorden of oplossingen bieden, is de individuele opvatting van de burgemeester niet relevant. Daarnaast geldt dat de rechtspraak in Nederland onafhankelijk is. Nogmaals, in geding is een declaratie. De heer Visser treffen meerdere verwijten die onbetwist zijn door hem.”

Den Helder Actueel, 10 februari 2017 – 06:22

Reacties:

Skriks
10 februari 2017 at 10:29
Wanneer je nu deze reactie leest dan kun je toch niet zeggen dat hij onredelijk is.
Natuurlijk, ´Zwaar leunen op, desinteresse, en onvoldoende bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen´, je kunt er vele kanten mee op..
Meneer heeft zich klaarblijkelijk behoorlijk ongeliefd.. gemaakt.
Dat op zich is echter niet per definitie negatief.
Ik hoop dat er veel reacties binnenstromen op dit onfortuinlijke nieuws voor de heer Visser, van welke aard dan ook.

jonathan
10 februari 2017 at 10:55
Ik geloof er geen barst van dat hij iets verkeerds gedaan zou hebben. Dit college is in het geheel niet geloofwaardig. Nog een jaar en we zijn van van VVD D66 CDA PvdA en bijwagen Stadspartij verlost en ik hoop dat we hun geliefde burgemeester die deze partijen steunen een enkeltje Groningen kunnen geven

Ad
11 februari 2017 at 13:51
ik hoop met je mee. dit “zootje” zou in de middeleeuwen de paasdagen niet hebben gehaald.

Ezeltjeprik
10 februari 2017 at 10:56
Een wethouder leunt meestal op zijn ambtelijke medewerkers, de één wat zwaarder dan de ander, dus dat kun je moeilijk een diskwalificatie noemen. Als ‘tijdelijke kracht’ is hij nu eenmaal afhankelijk van de vakkennis van zijn ambtenaren. Zo’n ambtenaar kan hem dus maken en breken. Dat laatste is kennelijk gebeurd bij Visser. Wellicht heeft hij daar zelf ook een rol in gespeeld door het vertoon van een zeker wangedrag. Ik ken de beste man niet, maar als ik zijn fysionomie bekijk – en ik weet: je mag nooit op het uiterlijk af gaan – dan kan ik hem een zekere gluiperigheid niet ontzeggen…. Dat heeft hij dan gemeen met andere leden van het college…. Sterker: om jezelf een positie te verschaffen in de politiek, zowel landelijk als plaatselijk, kun je niet zonder een dosis gluiperig- en onbetrouwbaarheid.

Dick Berts
10 februari 2017 at 10:59
Een dictator maakt geen excuses, hij is immers feilloos.

Bodelo
10 februari 2017 at 11:37
Citaat; “De heer Visser treffen meerdere verwijten die onbetwist zijn door hem.” Einde citaat.
Geef eens aan waarom dit college excuses moet aanbieden? Omdat zijn declaraties niet goed zijn afgehandeld?
Alle overige verwijten die tot zijn ontslag hebben geleden (en ik vind het nogal wat voor een wethouder) betwist hij niet. Als je mond vol hebt over competenties hoe kun je dan in hemelsnaam een wethouder “verdedigen” die incompetent is en dat ook zelf toegeeft?

Dick Berts
10 februari 2017 at 11:50
Bodelo, vind je het goed dat ik even focus op waar het hier om gaat? Geurt Visser werd door B&W door de stront getrokken omdat hij gefraudeerd zou hebben met declaraties. Daar blijkt in de verste verte geen sprake van te zijn geweest. Ik bepleit geen algehele heilig verklaring van Geurt Visser, maar beweer slechts, dat het college op dit punt zeer zwaar in de fout is gegaan. Excuses zijn dus op zijn plaats. Bovendien doen dit soort beschadigingsacties het ergste vrezen voor wat betreft de overige beschuldigingen van het college richting Visser.

Judge X
10 februari 2017 at 12:18
Dat vind ik ook Bodelo; bovendien komt in het hele rapport ’t woord ‘fraude’ niet voor (ook niet daar,waar het gaat over declaraties).

Dick Berts
10 februari 2017 at 12:25
“Piet pakte een knuppel en sloeg daarmee de hersens van Jan in, die vervolgens dood op straat bleef liggen”.
Judge X: In bovenstaand verhaaltje komt het woord ‘moord’ niet voor.
Zucht………

Judge X
10 februari 2017 at 12:33
Misschien was het geen moord …..?

Dick Berts
10 februari 2017 at 12:39
Communicatie vereist de WIL om elkaar te begrijpen (dat is uiteraard iets anders dan het eens zijn). Dwangmatig tegen moeten spreken maakt communicatie onmogelijk. Terug naar waar het hier om gaat. Het college beschuldigde Visser impliciet van fraude, daarvoor is het uitspreken van het toverwoord ‘fraude’ niet noodzakelijk.

Fred
10 februari 2017 at 12:09
Daarbij, Visser wilde zich verdedigen , hij was aanwezig , maar hem werd die avond dat de lus om zijn nek werd aangetrokken ,de mond gesnoerd.

Henk van Kuijk
10 februari 2017 at 12:43
“We kunnen juridische regels niet overtreden”: de bezwaarprocedure renovatie stationsgebied niet respecteren; de politie inschakelen tegen burgers die hun juridische recht verdedigen; toelaten dat een gehandicapte demonstrant omver wordt gegooid; wapperen met een papier in de gemeenteraad met beschuldigingen die niemand in de raad of van de pers kon inzien, en er waren geen aangiften; niet het moreel vermogen hebben van hoor en wederhoor voor een wethouder, in het openbaar, wat overal gebruikelijk is, bij ernstige beschuldigingen; en een schrijfvriend van de burgemeester mag een “onafhankelijk” rapport schrijven.

Fred
10 februari 2017 at 13:32
Zij waren bang voor het hoor en wederhoor. Daarvoor hebben zij Visser monddood gemaakt door hem te ontslaan voor hij zich mocht verdedigen. Door dat ontslag had hij geen spreekrecht meer in de vergadering die hem de lus om de nek legde. Hij hing bijvoorbaat al.

jonathan
10 februari 2017 at 13:08
Als de burgemeester met een anoniem briefje zwaait en zijn vriend een rapport met allemaal verzinsels laat schrijven moeten wij dat dan geloven?

Bodelo
10 februari 2017 at 13:57
Een rapport met verzinsels die Visser zelf beaamt? Dat zijn dan goede verzinsels!

Dick Berts
10 februari 2017 at 14:06
Het leugens list en bedrog college zegt dat Visser het zelf beaamt!!! Visser MAG zich niet eens verdedigen. NERGENS!! Zo gaat dat in een dictatuur.

Henk van Kuijk
10 februari 2017 at 14:06
Het feit dat hij er een rechtzaak van maakt, betekent dat hij het niet beaamt.

Bodelo
10 februari 2017 at 15:57
Henk, de rechtspraak betreft de declaraties.
Citaat “Nogmaals, in geding is een declaratie. De heer Visser treffen meerdere verwijten die onbetwist zijn door hem.”
Onbetwist zijn door hem (wederom een citaat); “Inhoudelijk vertoonde de heer Visser desinteresse, nam hij onvoldoende bestuurlijke verantwoordelijkheid en leunde hij te zwaar op ambtelijke medewerkers. In de omgang heeft hij richting vrouwelijke ambtenaren en externen uitingen en gedragingen getoond, die als ongewenste intimiteiten kunnen worden bestempeld en grensoverschrijdend waren. Dit leidde tot aantasting van zijn gezag als bestuurder en hebben het college en de gemeente in diskrediet gebracht. Het kwalificeerde de heer Visser als niet-integere wethouder”.
Oftewel; als Trump roeptoetert “Grap em by the pussy” dan is de wereld te klein. Als Visser het in zijn rol als wethouder doet (hetgeen hij niet betwist) dan vinden we het niet erg. Is dit dan het soort wethouder (of mogelijk in de toekomst raadslid) wat wij in Den Helder willen? Ik hanteer toch echt andere normen en waarden.

Henk van Kuijk
10 februari 2017 at 16:28
Waar is het bewijs van die ongewenste intimiteiten? Nergens. Waar zegt Geurt Visser dat hij het beaamt? Nergens. Het is een citaat – niet aangetoond – door dit college. En, zoals Fred zegt, het wederhoor werd hem niet toegestaan, zeer onbehoorlijk, omdat hij dan natuurlijk ging zeggen dat hij het niet beaamde. En dat kwam niet in de kraam te pas. Net zoals een bezwaarprocedure stationslocatie niet te pas kwam in het Sailbeleid van dit narcistische college. Waar je nu een cursus kan volgen hoe politiek werkt, ….. hilarisch cabaret. Ik hanteer echt andere politieke normen en waarden.

Ezeltjeprik
10 februari 2017 at 17:10
Als er geen bewijs is van ongewenste intimiteiten (lijkt me lastig: hoe bewijs je dat iemand je in je billen hebt geknepen of een wellustige opmerking heeft gemaakt als er geen getuigen aanwezig zijn) wil dat niet zeggen dat die intimiteiten niet hebben plaatsgevonden. En als iemand iets niet toegeeft, dan wil dat niet betekenen dat hij niets gedaan heeft. Als een persoon de schijn overduidelijk tegen heeft, en er een onwerkbare situatie dreigt te ontstaan, dan moet je moed hebben om op te treden, en hem of haar niet voortdurend het voordeel van de twijfel gunnen. Er wordt al teveel gepapt en natgehouden in Nederland. Laat Den Helder een lichtend voorbeeld zijn voor de rest van het land: een falende en incompetente bestuurder niet de hand boven het hoofd houden, maar de laan uitsturen. Dat ruimt op….

Henk van Kuijk
10 februari 2017 at 17:45
Ezeltjesprik, ook over jou gaan geruchten dat je…. je kan het ontkennen, maar waar rook is is vuur. Ik zou zeggen: falende en incompetente ezeltjes niet de hand boven het hoofd houden, dat ruimt op!

Ezeltjeprik
10 februari 2017 at 18:03
Ik ben geen openbaar bestuurder, en ik hoef dus ook aan niemand verantwoording af te leggen… Niettemin: ik weet niet van wie u het heeft, maar de geruchten kloppen. En ook als ze niet correct zouden zijn, dan zit er voor mij niets anders op dan op te stappen… Mijn naam is besmet, de schade is aangericht en niet meer uit te wissen, dus ik hou de eer aan mezelf en vertrek (inderdaad: waar rook is is vuur). Misschien onrechtvaardig, Maar ja, wat betekent rechtvaardigheid vandaag de dag nog in Nederland, nietwaar?

Kees Jan
10 februari 2017 at 23:51
Ezeltjeprik, het zijn juist de falende en incompetente bestuurders die een wethouder hebben geslachtofferd om hun eigen wangedrag af te dekken.
.
Waarom heeft de gemeenteraad, -als nodig is onder geheimhouding- de anonieme brief met de aantijgingen richting Visser niet mogen lezen? Was het wel een anonieme brief? Wie weet was het een kopie uit de “Goude Gids”.
.
Er gaan wel meer anonieme brieven rond in het gemeentehuis over enkele bestuurders.. waarom worden die bestuurders niet op staande voet ontslagen, zonder het recht om zich bij de gemeenteraad te verantwoorden?
.
Neem de anonieme brief over angstcultuur onder het personeel van het Sociaal Domein. De enigste slachtoffers zijn de ambtenaren die vrezen op staande voet te worden ontslagen (of al ontslagen zijn). Alle verantwoordelijke leidinggevende en Burgemeester en Wethouders zitten nog op het pluche.
.
Misschien dat het goed is dat alle onterecht ontslagen ambtenaren anoniem op dit forum hun verhaal doen. met bv een standaard alias “Slachtoffer van Gemeente Den Helder”

strandloper
11 februari 2017 at 00:17
De sticker “individuele en personeelsvertrouwelijke zaak” wordt door het college consequent geplakt op lastig te beantwoorden vragen en dus geven zij geen antwoord op basis van hun morele motieven ten opzichte van een enkel persoon. Dat zou nog enigzins te begrijpen zijn ware het niet, dat dezelfde harlekijnen bedoelde persoon eerder al in het openbaar door het slijk hebben gehaald. Zonder enige bewijsvoering!
Ik kan mij nog de woorden van fractievoorzitter Reenders van de Stadspartij herinneren die zei, dat de heer Visser een prima wethouder was. Maar ja, hij had zelf ontslag genomen en wat moet ik dan nog doen.
Over normen en waarden gesproken: Die heeft het college in geen enkel opzicht.
Het is een kwestie van “De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”.

Ziener
11 februari 2017 at 10:34
“De sticker “individuele en personeelsvertrouwelijke zaak” wordt door het college consequent geplakt” klopt geheel waarde strandloper. Het college “vergeet” gemakshalve dat declaraties van bestuurders altijd openbaar zijn. Ook als daar een verschil van inzicht over bestaat. Ook mogen namen van ambtenaren openbaar worden genoemd als het gaat om werkgerelateerde zaken. De krampachtige houding van dit bestuur komt eerder voort uit angst dat zaken naar buiten komen die niet al te gunstig voor hen zijn. Dit college heeft niet alleen de mogelijkheid om openbaar over de nog uit te betalen declaraties van voormalig wethouder Visser te communiceren, maar zelfs de plicht als daar een formeel verzoek over komt. Het lijkt mij dat als een raadsfractie vragen hierover stelt, dit college gewoon de wettelijke plicht heeft deze informatie te verstrekken. Deze info is openbaar, maar zelfs al zou die info niet openbaar zijn dan nog kan informatie verstrekt worden onder embargo.
Dit bestuur heeft de vervelende eigenschap om eerst te handelen en dan pas na te denken. Gevolg is dat duur gemeenschapsgeld moet worden aangewend om dat handelen weer “recht te praten”. En dat gebeurt niet altijd volgens wet en regelgeving of moreel bestuur.
Dat dit bestuur kapitalen kwijt is aan hongerige advocatenbureaus die daar ook geen moeite mee hebben is dan ook niet verwonderlijk.

Henk van Kuijk
11 februari 2017 at 12:38
Ziener, zie ook ons WOB-verzoek over de financiën bouw schouwburg. De gemeente is voor 49% grootaandeelhouder van Zeestad, en zit dus bovenop de geldkist. Desondanks kregen wij als antwoord: “We beschikken niet over die gegevens.” Zoiets als Dagobert Duck die zegt: “Nee, u mag niet binnenkomen, ik heb geen geld.” M.a.w. de doofpot, als iets ongunstig uitkomt. Dus moesten wij ook naar de commissie van bezwaar, en gaan we eventueel later naar de rechter.

Ziener
11 februari 2017 at 22:51
Misschien moet u eens de reactie van het college lezen op het rapport van de Rekenkamercommissie uit 2013. Informeren en Beheren heet het. Dat gaat helemaal over informatievoorziening, weliswaar over het archief beheer maar ook over info opvragen.
Ik citeer alvast: ” Het risico dat burgers en bedrijven worden benadeeld op grond van besluiten met onvolledige of onjuiste informatie achten wij minimaal. Niet aanwezige informatie wordt bij derden of belanghebbenden opgevraagd en bij de gemeente voorhanden informatie wordt in beginsel ontsloten ook als daar tijd mee gemoeid is”.”
Rapport informeren en beheren. Kenmerk AU13.04599. Staat op internet. Even googlen rapport informeren en beheren Den Helder.
Het gaat dus om de reactie van het college op dat rapport. Dat staat erin.

Judge X
12 februari 2017 at 01:20
Heel goed Ziener,ik zal even een link plaatsen:
https://robscholtemuseum.nl/remco-duijnker-aangifte-tegen-burgemeester-koen-schuiling-van-den-helder-e-a/

Judge X
12 februari 2017 at 02:02
Ik begin nu te vermoeden waarom oud gemeentesecretaris P.H. Salm na anderhalf jaar dienstverband per 1 november 2014 vertrok.
RI 14.0139 (2014)

Google: p.h. salm gemeentesecretaris van den helder

Skriks
11 februari 2017 at 11:19
@ Ziener, U doet Uw naam eer aan, in dit geval, ik vind het een degelijke reactie.
Dit soort reacties zet zoden aan de Helderse dijk, de reactie zal ook mensen in de gemeenteraad aan het denken zetten en zo niet, dan in ieder geval vele burgers.

Hijneken
11 februari 2017 at 15:45
@Geurt Visser: Sorry…

Judge X
11 februari 2017 at 19:41
Een ‘slimme’ bestuurder die geen blaam treft neemt geen ontslag.
Dat doet een ‘slimme’ bestuurder die wel blaam treft vaak ook niet.
Feit is dat niet alleen Visser geurt,een enkeling daar gelaten geurt de hele roedel.

Roel Prins
12 februari 2017 at 02:00
Schandalige brief van college. Ook nog met tegenstrijdigheden. Schandalig dat gemeenteaad Visser het recht van verweer heeft ontnomen. Wethouders zijn indienst van gemeenteraad. Raad heeft college deze bevoegdheid laten ontvreemden. En dat is het echte schandaal.

strandloper
12 februari 2017 at 02:44
Zeker: een schande. Echter heb ik en waarschijnlijk vele anderen er geen zin meer in om dergelijke teksten te blijven roepen. Hoe gaan wij hier ooit van af komen?

Anton Hagen
12 februari 2017 at 07:33
Als antw op uw vraag beste strandloper: Hoe gaan wij hier ooit van af komen?
Nooit dus!!!
Den Helder heeft nu eenmaal minimaal 75% gezagsgetrouwe inwoners en die stemmen de volgende keer wederom op de hun vertrouwde landelijke partijen,dit zeker nadat de Stadspartij meejankt met het huidige regiem.
Den Helder begint te vergrijzen,de jeugd trekt de stad uit voor goede scholing en werk,dus blijven over de gepensioneerden en die zijn over het algemeen nogal gezagsgetrouw, ex Marine en rijkswerf dus.
Uiteraard mag een ieder mij tegenspreken!

Fred
12 februari 2017 at 10:11
Ik, Gepensioneerd Rijksambtenaar. ben èèn van die tegensprekers.

Anton Hagen
12 februari 2017 at 10:38
Beste Fred,
Gelukkig zijn er dus ook nog gepensioneerde ambtenaren welke wel van de traditionele partijen durven af te wijken,maar erg veel ken ik er niet,u wel?

Skriks
12 februari 2017 at 11:08
@ Anton Hagen, mij valt juist op dat in Den Helder de laatste 20 jaren toch wel meer dan gemiddeld belangstelling is voor alternatieven.
Ik ben met U eens dat er nog steeds veel op traditionele partijen wordt gestemd, dit heeft echter ook een voordeel namelijk een dempend effect op de waan van de dag, iets waar we allen baat bij hebben.
Wanneer je nu kijkt naar de Stadspartij, die doet toch al zo´n 20 jaar mee en blijkt hiermee geen eendagsvlieg.
Er zijn echt veel gemeentes waar mensen véél traditioneler stemmen dan in Den Helder, maar ja, U en ik gaat het natuurlijk toch nog te langzaam, zeker ook door de ´wijze van besturen´ van de afgelopen tijd.
Het feit dat we zo op verandering hopen zegt veel over ons idee van ´de kwaliteit van ons bestuur´.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/02/geen-excuses-college-oud-wethouder-visser/