Marie Louise Rouffaer-van Dongen – Tuin zelf is oorzaak vertraging

Wat vervelend nou…! De heer Tuin vindt het ’vervelend,’ dat er in het oude postkantoor meer asbest is aangetroffen dan hij verwachtte.

In zijn koopcontract las hij kennelijk over de clausule van ’de onzichtbare gebreken’ heen, terwijl er ook nog ’allerlei rapporten’ aan ten grondslag lagen.

Wat vervelend nou! Hij hoopt ook, dat de bezwaren tegen de verbouwingsplannen het geheel niet nodeloos zullen vertragen. Op dat punt kan hij gerust zijn, want de bezwaarmakers volgen slechts de regelgeving, dus dat levert per definitie geen nodeloze vertraging op. De vertraging veroorzaakte hij zelf.

In 2017 kocht hij het gebouw voor het vriendenprijsje van 650.000 euro via de tender, die bij gebrek aan kopers verlengd werd.

Hij betaalde de helft en de vereffening van de andere helft is gepland na verwijdering van de asbest door de gemeente. Of dit er ooit van komt is de vraag, want er stond een garantie op, die inmiddels al een jaar is verlopen.

De overdracht was in juli 2018. Wat vervelend nou, een jaar ’nodeloze vertraging’ door de combinatie Tuin en of gemeente, want bezwaarmakers waren er nog niet.

Voorjaar 2019 werd er een omgevingsvergunning aangevraagd door Tuin, die in de gemeentelijke organisatie, behalve de gebruikelijke zes weken, een verlenging van nog eens zes weken vergde. ’Heel vervelend’ ruim een jaar ’nodeloze vertraging’.

Juli 2019 werd de omgevingsvergunning gepubliceerd, geheel volgens de plaatselijke folklore om gecompliceerde zaken rondom de vakanties te publiceren. Niet vervelend, want verwachtbaar. Hier kwamen de bezwaarmakers pas in actie, die de sloopvergunning van 4 augustus meenamen in hun bezwaar, gezien de overlap qua tijd.

4 augustus 2019 werd een sloop aaanvraag gepubliceerd. ’Heel vervelend’ was dat de gemeenteraadsleden niet in beeld kwamen. Zij hadden immers besloten, dat het gebouw, qua uiterlijk, niet veranderd mocht worden omdat het een treffend voorbeeld was van late wederopbouw architectuur.

Zij besloten dit onder meer op grond van een nota, die kunsthistorica Anita van Breugel in opdracht van de gemeente had geschreven. Deze benadrukte ook de typologische waarde in relatie tot het station. De sloopaanvraag van 4 augustus j.l. was gericht op de laagbouw, die nu juist een mooie overgang vormde naar de omliggende bebouwing. Ook de gesloten onderkant van het gebouw zou van glas moeten worden, waardoor het geheel een topzware goedkoop uitziende kubus wordt. Dat is pas echt vervelend en vooral nodeloos.

Wellicht hadden de bezwaarmakers de Zeevaartschool, het Casino in Huisduinen, de Watertoren en de oude Muziekschool in gedachten, toen zij hun bezwaar indienden: vier gebouwen, die door particulieren gered zijn, nadat deze onder beheer van de gemeente in verval raakten.

De Helderse Marie Louise Rouffaer is oud raadslid voor het CDA.

Helderse Courant, 31 augustus 2019, 10.12

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marie+Louise+Rouffaer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemingsbedrijf+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tuin+postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anita+van+Breugel
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-meer-asbest-aangetroffen-in-oude-postkantoor-den-helder/

2 Comments

  1. Heel vervelend nou dat er in onze stad nog altijd burgers zijn die goed opletten hoe er spelletjes gespeeld worden op bestuurlijk niveau.

  2. Wat jammer dat de gemeenschap centjes zo word behandelt door niet kunde van B&W

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.