Marie-Louise Rouffaer-Van Dongen – Om meer dan winkels + Delano Weltevreden – Behoorlijk Bestuur vraagt gemeente op te treden tegen dranghekken en urinoirs Willemsoord

Het gaat om meer dan alleen de winkels in Nieuw Den Helder

Leegstand in centra: wat kan lonend zijn? (foto NHD)

Leegstand in centra: wat kan lonend zijn? (foto NHD)

Het artikel in de Helderse Courant van zaterdag over het winkelbestand in de Duinpassage en Marsdiepstraat vraagt om aanvullende informatie.

Het gaat over leegstand van enkele winkelpanden, zonder op de oorzaak daarvan in te gaan. Een ondernemer kan vertrekken om meerdere redenen. Bijvoorbeeld omdat hij in een beroerde buurt werkt, waar niemand oog heeft voor zijn geweldige zaak met prima producten en dito bedrijfsvoering.

Aplomb

Een ander vertrekt, omdat hij zijn vestiging in een wijk verkeerd beoordeeld heeft. Hoe teleurstellend ook, het hoort bij het vrije ondernemerschap, wat in andere situaties door ondernemers met veel aplomb geclaimd wordt.

Ook bij het product ’beheer van winkelcentra’ variëren de redenen waarom men diensten afneemt of niet.

Nieuw Den Helder is een goed gedocumenteerde wijk na de herstructurering, waarbij de bewoners, de lokale, provinciale en landelijke overheid, Woningstichting Den Helder, ondernemers en andere organisaties en instellingen vanaf de beginfase betrokken waren. Deze vakkundige aanpak in opdracht van de gemeente via projectleider Jan Goed leidde tot een breed draagvlak.

Dit staat beschreven in een wijkanalyse en een voorstel tot een plan van aanpak, waartoe met met grote politieke meerderheid is besloten: de nog altijd geldende ’Wijkvisie Nieuw Den Helder’.

Het sterke van het bijbehorend wijk ontwikkelingsplan was, dat er werd uitgegaan van bewoners, een gevarieerde groep qua leeftijd, opleiding en met 104 nationaliteiten, die toch kans zagen gezamenlijke uitgangspunten te formuleren voor de toen nog rommelige en deels criminele buurt.

Natuurlijk verandert er wel eens wat, maar de unaniem geformuleerde doelen, de inspanningen en prioriteiten zijn nog steeds valide. Hetzelfde geldt voor de projectvoorstellen naar inhoud, resultaten, trekkerschap, waartoe – voorzien van een meerjarenbegroting en dekkingsoverzicht – de gemeenteraad ook besloot.

Iedereen is zijn verplichting goed nagekomen. Woningstichting Den Helder is nog steeds bezig met dit lang lopende project. De gemeente heeft de gebiedsgerichte aanpak in de kleine rivierenbuurt en de Zuiderzeebuurt ook weer opgepakt.

Kanttekening

Eén kanttekening vanuit de bewoners: alles is nu gevangen in richtlijnen, protocollen en geïnstitutionaliseerd, maar daarmee niet vitaal, duidelijk of bereikbaarder.

De zogenoemde leerwerkplaatsen, kleine economische bedrijvigheid als aanloop naar de arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd ten dienste van de wijk, stagneren nog. Mee|De Wering heeft contacten met bewoners, die onontbeerlijk zijn bij de opzet, begeleiding en het succes ervan.

Kortom: de paar verdwenen winkels, waarvan de eigenaren bovendien al verhuisd zijn, zijn geen argument om de hele verplaatsingsdiscussie opnieuw te voeren.

Marie-Louise Rouffaer-Van Dongen is bekend van haar inspanningen voor tal van (Helderse) maatschappelijke organisaties. Dit opiniestuk schrijft ze als betrokken inwoner van Nieuw Den Helder.

Helderse Courant, 27 juli 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Behoorlijk Bestuur vraagt gemeente op te treden tegen dranghekken en urinoirs Willemsoord

Den Helder – De gemeente moet optreden tegen horecazaken op Willemsoord, die op hun terrassen regels van het bestemmingsplan overtreden.

Dat vraagt de fractie van Behoorlijk Bestuur in een brief aan burgemeester en wethouders. Het gaat om de terrassen voor de horecazaken, die onlangs vanuit de Koningstraat naar de voormalige marinewerf zijn verhuisd.

Afschermingen

Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag verwijst naar het bestemmingsplan Willemsoord 2012. Daarin staat onder andere, dat afschermingen tegen zon en wind, meubilair, verlichting en verwarming tijdelijk zijn en worden opgeslagen tijdens sluitingsuren. Ook moet de openbare ruimte vrij zijn van obstakels als hekken. Op parasols mogen geen merknamen van sponsors zichtbaar zijn.

Verrommeling

Dat gebeurt allemaal wel op de betreffende terrassen, zegt Hamerslag in haar brief aan het college. Zij noemt het ’de verrommeling’ van Willemsoord: “Wij hebben geconstateerd, dat bij pizzeria Costa Smeralda en Odeklonje permanent dranghekken staan met daarachter stapels stoelen, die zijn bedoeld voor een terras. Er staan ook permanent urinoirs, terwijl die er volgens het bestemmingsplan niet mogen staan. We zijn ook parasols tegengekomen, waarop in grote letters Heineken staat. Dat mag volgens het bestemmingsplan allemaal niet. Wij willen weten, of het college bereid is op te treden tegen deze overtredingen.” Directeur Hans Broekmeulen van Willemsoord BV kent de vragen van BB, maar wil daar geen commentaar op geven: “Eerst even met de gemeente praten. Dat doen we donderdagmiddag.”

Pizzeria Costa Smeralda verhuisde onlangs samen met Odeklonje, Bar Bonaire en Pimpandoer naar Willemsoord. Carlo Assorgia, eigenaar van Costa Smeralda, zegt dat de huidige terrassen provisorisch zijn: “Dit is uit nood geboren. Niet alles kon tegelijkertijd worden opgeleverd. Wat er nu staat is tijdelijk, voor het overbruggen van de periode tot we de definitieve terrassen hebben. Volgend jaar zomer staan die er. Het worden mooie terrassen met een vloer en een overkapping, die open en dicht kan.”

Helderse Courant, 31 juli 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marie-Louise+Rouffaer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=verplaatsing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Costa+Smeralda
https://robscholtemuseum.nl/?s=Odeklonje