Marianne Stelling – Macht Structuren en Nederland, het Machtigste Land ter Wereld!

Mark Rutte tegen Donald Trump het Machtigste Land ter Wereld is Nederland (foto Want To Know)

Macht Structuren en Nederland, het Machtigste Land ter Wereld

Mark Rutte (foto Want to Know)

Dit Artikel gaat over Machtsstructuren in de Matrix en de Positie van Nederland en Mark Rutte als de Minister President hier in. Auteur Marianne Stelling leest met haar Geest Velden, waarmee ze ook Rechtstreeks Toegang heeft tot de Informatie uit dit Veld. Het is vergelijkbaar met een soort ‘Remote Viewing’, waarbij de Menselijke Geest in staat is door Ruimte en Tijd te Reizen en bewust deze Reis mee te maken. Eerder plaatsten we al Artikelen van Marianne en in het bijzonder, in relatie tot dit nieuwe Artikel, zouden we willen verwijzen naar haar Verhaal over Mark Rutte, als ‘Marionet’ van Energetische Krachten op Aarde. Neem daarbij de plaats, die Nederland van oudsher in de Wereld inneemt. Denk ook aan de VOC Overheersing in Azië, Zuid Amerika en elders in de Wereld (Nieuw Amsterdam, dat New York werd)) en je hebt de Ingrediënten voor het Beeld wat Marianne zo overduidelijk toont en beschrijft. Het Verhaal spreekt verder voor zich. Bedenk dat 99,9% van dit Verhaal een Energetisch Verhaal is en dat onze Materiële Wereld slechts een kleine Afspiegeling is van die Wereld. Waarbij ook nog eens de Vaardigheid komt van Overheersers achter de Schermen om Camouflage toe te passen, Manipulatie en Ontkrachting van de Menselijke Waarneming en het Menselijke Bewustzijn!

Guido Jonkers, Want to Know

Macht Structuren en Nederland het Machtigste Land ter Wereld!

Afghanistan (foto Instagram)

Rutte bij de Paus (foto Want tot Know)

In de Matrix van dit Aardse Veld, en ook elders in de Kosmos, zijn Machtsstructuren ingericht, die als Doel hebben, het Onderdrukken van het Oorspronkelijk Bewustzijn van de Mens. Per Matrix Laag zijn daartoe Machtsstructuren ingericht. Deze Structuren zijn zeer Hiërarchisch Georganiseerd, waarbij je een Structuur kunt zien, als een Verzameling van Eenheden. Deze zijn Hiërarchisch Gestapeld. Alle Structuren vormen per Matrix Laag een Piramide. Op Aarde zijn Machtsstructuren ingericht, gebaseerd op Belangrijkheid van het Land. Deze is weer Gebaseerd op de Ligging in Specifieke Matrix Lagen.

Een Land is belangrijk vanwege de Positie ten Aanzien van het Oorspronkelijke Draconische Rijk. Deze Positie bepaalt de mate van Macht van een Regeringsleider. Nederland is gelegen tegen het Oorspronkelijk Draconische Rijk. Daarmee is de Minister President de Machtigste ter Wereld.

Nederland staat direct Onder Controle van de Hoogste Draconische Orde in Laag (1) van de Matrix. De Minister President voert hiermee de Regie uit over zijn Eenheid. Deze Eenheid wordt Gevormd door de Nederlandse Regering en Controle Lagen. De Controle Lagen sturen de Regering aan. De Regering heeft een Controlerende Rol en heeft Veto Recht. Hiermee wordt een Discrepantie Gecreëerd om het Regeren tegen te werken.

De Machtigste Landen binnen de Machtsstructuren (foto Want to Know)

Machtsstructuren sturen Regeringsleiders aan om Tegenwerkend Beleid uit te voeren. Zij doen dit door hun Hiërarchie van Eenheden tegen elkaar op te zetten en elkaar te laten bestrijden. Hiermee ontstaat een Chaos van Beleidsvoering en vele Discrepanties in het geven van Opdrachten. In Nederland is er sprake van een Bestuursvorm, die we kennen als ‘het Poldermodel.

Dit houdt in dat Werkgevers, Vakbonden en Overheid met elkaar onderhandelen, over Sociale Zekerheid, over Arbeidsvoorwaarden en Lonen. De Aansturing hiervan vindt plaats door de Controle Lagen van de Minister President, aangevuld met die van enkele Ministers. Er is hier sprake van Diversiteit van Aansturing, wat feitelijk staat voor Willekeur.

Prinses Manel van Oranje aan de Zijde van George Soros (foto Want To Know)

Positie van Nederland

In de Piramide van Eenheden is Nederland de Machtigste. Hierboven zie je dit Schematisch Weergegeven. Dit houdt in, dat al het Beleid op Aarde door Nederland wordt Gecontroleerd. Deze Controle Functie wordt reeds voor aantal Eonen uitgevoerd! De Nederlandse Eenheid wordt Ondersteund door Uitvoerende Organisaties, die de Controlerende Taak uitvoeren. Door de Overheid Aangewezen Instanties, voeren deze Taak uit en het gaat daarbij bijvoorbeeld om Ondernemingen, waarvan je het niet zou verwachten, zoals kleine, schimmige Juridische Instanties.

Deze Controlerende Taak omvat vele Aandachtsgebieden, waardoor van de Medewerkers veel Expertise wordt gevraagd. Alleen Ingewijden in het Vak kunnen dit doen. Het gaat om zo’n 100.000 Medewerkers. Nederland is door haar Speciale Ligging in de Matrix het Meest Machtige Land als het gaat om het uitvoeren van Economische Processen.

Moraliteit en Ethiek volgens Mark Rutte (foto Want To Know)

Economische Processen zorgen voor Veel Beweging in andere Matrix Lagen, waardoor het Oorspronkelijk Draconische Rijk Beschadigd dreigt te worden. Dit Rijk wordt hiertegen Beschermd door andere Oorspronkelijke Rassen. Nederland heeft een Uitzonderingspositie als het gaat om de Afwikkeling van Financiële Processen, vanwege het Feit, dat het Bovenaan in de Piramide staat.

Hier eindigt het Allemaal, wat wil zeggen, dat Nederland een Eindstation is, waar Al het Geld uitkomt. Nederland is Buitenproportioneel Rijk en er is sprake van Exceptioneel Wanbeheer. Vele Gelden verdwijnen uit het Zicht. Het Ministerie van Financiën is hiervoor Eindverantwoordelijk. Bestuurlijk Gezien is Nederland het Meest Ondoorzichtig, waarbij bijvoorbeeld Veel Instanties Verantwoordelijk zijn voor Hetzelfde.

De Rollen van de Minister President

En ja, we hebben het bijvoorbeeld gezien bij de Kindertoeslag Affaire. Niemand weet, waar de Eindverantwoordelijkheid ligt. Dit heeft te maken met de Belangrijke Positie van Nederland. Het Land moet in de Kern Onbestuurbaar zijn. Als het gaat om de Machtspositie in Matrix Lagen, is Nederland het Belangrijkste Land, waar Beweging in het Politieke Domein moet plaatsvinden. Hiermee en Hierdoor, kan in Andere Lagen het Meeste worden bereikt.

400 Jaar Verenigde Oostindische Compagnie 1602 -2002 (foto Want to Know)

Na genoeg alle Politieke Besluitvorming is hierop gebaseerd. Daarmee staat het per definitie Niet ten Dienste van het Volk. De Minister President heeft diverse Rollen, die volstrekt Tegenstrijdig zijn. Dit houdt in, dat hij zijn Controle Lagen, tegelijkertijd Aanstuurders, controleert. Het betreft hier Tegenstrijdige Verantwoordelijkheden, die leiden tot Niet Constructief Beleid. De Minister President stuurt zijn Ministers aan als Eindverantwoordelijke van het Kabinet. Het hangt af van de Invulling van deze Rol, hoeveel Vrijheid  Ministers krijgen om Zelfstandig te handelen.

Ministers hebben zelf ook te maken met hun eigen Controle Lagen, tegelijkertijd Aanstuurders, die zij ook controleren. Dit maakt dat ook het Ministerschap in Essentie Onuitvoerbaar is! Het Nederlandse Politieke Landschap is van oudsher Ingedeeld conform het PrincipeVerdeel en Heers’. Dit houdt in, dat Niemand Eindverantwoordelijk is behalve de Minister President. De Uitvoerend Verantwoordelijken moeten Altijd Verantwoording Afleggen aan de Hogere in de Hiërarchie. Dit maakt de Uitvoering Stroperig.

The Lies and Truth of Mark Rutte (foto Want to Know)

Machtig Nederland

De Positie van Nederland aan Zee, maakt het Economisch een Machtig Land. Veel Handel wordt hier Getransporteerd, Wat Buitenproportioneel Veel Geld Oplevert. Dit Geld verdwijnt voor een groot Deel in de Staatskas en wordt voor een groot Deel gebruikt voor Geheime Zaken. Nederland kent een Verscheidenheid aan Bedrijven, die te maken hebben met Buitenaardse Technologieën. Dit houdt in dat zij Onderdeel Uitmaken van Netwerken, die uitreiken tot in diverse Andere Planeten.
Vooral de Top Lagen komen hier regelmatig en zijn op de hoogte van de Agenda van de Bewustzijn Val. De Bewustzijn Val betreft een Technologische Her Configurering van diverse Componenten van de Samenleving. Te denken valt hierbij aan Energievoorziening. Nederland is als Belangrijkste Land in de Matrix Alles Bepalend als het gaat om het Inrichten van Machtsstructuren in Andere Landen. Nederland bepaalt wie de Controle Lagen zijn van Regeringen.

Dit vereist een Continu Aanwezige Organisatie, die deze Controle Lagen controleert op Volledigheid. Deze Organisatie bevat diverse Instanties. In totaal werken er zo’n 1 miljoen Mensen Wereldwijd. Nederland is het Machtigste Land ter Wereld. Het verdient hiermee 20 Keer Zo Veel als de Andere Meest Rijke Landen.

Conclusie

Dit Artikel bevat Informatie, die Continu voor de Mensheid op Aarde Verborgen wordt gehouden. Door deze Camouflage, kan de Mens het Niet Waarnemen en ontstaat er Geen Beweging. Door deze Informatie naar Buiten te brengen, ontstaan er Mogelijkheden om er Daadwerkelijk Verandering in te brengen. Door het te Lezen, te Doorvoelen en ernaar ‘Te Kijken’. Dit vindt plaats, wanneer Mensen Samenkomen en vanuit eigen Kracht Waarnemen. De Scheppingskracht van deze Mensen is in staat het Gecamoufleerde Veld Heftig te raken.

Marianne Stelling

mariannestelling.nl
matrixlagen.nl

The Perspective of the Spirit (foto Want to Know)

Want To Know, 23 maart 2021

Reacties


Arend Zeevat schreef
24 maart 2021 om 07:22
Een heel interessant Artikel. Bedankt hiervoor Marianne.
Tijdens het lezen werd mij het één en ander duidelijk. Wat Marianne schrijft maakt voor mij duidelijk waarom Joris Demming, als hoogste Ambtenaar op het Ministerie van Justitie, xo veel Macht kon hebben. Daarvoor had hij een grote invloed op het Asielbeleid.
Het maakt mij ook duidelijk waarom de Bilderberg Club op Nederlands Grondgebied is ontstaan en de Initiërende Rol, die Lockheed Prins Bernhard daarbij speelde.


Arend Zeevat schreef
4 maart 2021 om 07:26
Oh ja, het maakt ook duidelijk waarom belangrijke Internationale Instituten, zoals het Internationale Gerechtshof en de Controle Organisatie voor Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag gevestigd zijn.

.
akoeta schreef
24 maart 2021 om 07:53
Wat geld betreft is de Federal Reserve het belangrijkste, die al in 2012 had moeten stoppen; Kim legt het uit. https://projectspeak.net/kim-possible
Hier een makkerlijker Interview met een Zwitserse Bank Familie kleinzoon.
https://www.youtube.com/watch?v=SiVxK0Rn_oU&ab_channel=AquariusRisingAfrica
De Piramide moet andersom, de Machtigste Wonen Onder de Grond.
Joris Demming is misschien Familie van Bischop Demmink, een onfris Figuur.
Joris is van jongs af aan Vernederd, dat zie je zo.
https://incaelo.wordpress.com/2012/11/03/man-of-the-people-bp-demming-passes-away/


Arend Zeevat schreef
24 maart 2021 om 13:21
Het was een Domme Verschrijving, het is Joris Demmink.


akoeta schreef
5 april 2021 om 23:33
PS Je hebt ook een Bischop Rutten gehad. Toeval bestaat niet, zo Makkelijk, een klein Foutje.


akoeta schreef
25 maart 2021 om 23:56
Oh ja, ik heb de twee Achternamen Verwisseld. J Demmink en Bischop Demming.
Waar was het Oorspronkelijke Draconische Rijk? In de Noordzee? Rijk Nederland heeft 500. 000.000.000 euro’s Staatschuld! Op haar Site ziet het er voor ons Heel Slecht uit en de Aarde is Nagemaakt met Codes van Gaia, maar Gelukkig gaat Rutte zo de Bak in. Resultaat voor mij
https://www.youtube.com/watch?v=Od6hY_50Dh0&ab_channel=QueenOfficial
GELOOF, HOOP en LIEFDE. Morgen is de YouTube Première. Het Fenomeen van de GENEZING.


akoeta schreef
5 april 2021 om 23:58
Ik vind Marianne Geweldig, lees haar elke dag. Je kan alle Berichten terug lezen. Bijvoorbeeld een Geheim Duits Rijk, een Geheime Grondwet, maar het Belangrijkste is om In Jezelf te keren, Niet te Veel naar Buiten richten:.https://mariannestelling.nl/zuivering-van-verstard-oorspronkelijk-bewustzijn/
Is het Ons Licht, Phosphorus, Lucifer, dat we kwijt raken?
https://www.youtube.com/watch?v=b1OixDRyyr4&ab_channel=Kelly-MarieKerr
Afrika heeft waarschijnlijk het Meeste Oorspronkelijk Bewustzijn en Natuur.

r
obvdz schreef
7 april 2021 om 14:32
Jij komt met Erg Goeie Links! Bedankt!


akoeta schreef
7 april 2021 om 23:56
Het Geheim! Kijken naar Talking Heads, bijvoorbeeld The Crowhouse, hij krijgt veel Reacties en daardoor weet hij meer.
https://www.bitchute.com/video/6DApom46O3rM/
Nog Meer Talking Heads
https://www.youtube.com/watch?v=Kmp8BhW-YMQ&list=RDKmp8BhW-YMQ&start_radio=1&ab_channel=TheLamb74

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/machtsstructuren-en-nederland-t-machtigste-ter-wereld/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Guido+Jonkers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Want+to+Know
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marianne+Stelling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kim+Goguen
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Crowhouse
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joris+Demmink
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prins+Bernhard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lockheed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remote+Viewing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Matrix
https://robscholtemuseum.nl/?s=Matrix+Lagen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Camouflage
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gaia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gaia+Code
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kinderopvang+Toeslagen+Affaire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wanbeheer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Financiën
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eindverantwoordelijkheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stroperig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verdeel+en+Heers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bilderberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Federal+Reserve
https://robscholtemuseum.nl/?s=Internationaal+Gerechtshof
https://robscholtemuseum.nl/?s=OPCW
https://robscholtemuseum.nl/?s=Energievoorziening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geheim+Duits+Rijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geheime+Grondwet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Piramide+Hiërarchie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Piramide+van+Eenheden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Draconische+Orde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Draconische+Rijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Machtsstructuren
https://robscholtemuseum.nl/?s=VOC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verenigde+Oostindische+Compagnie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nieuw+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Machtigste+Land+ter+Wereld

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image