Klaas Selie – Ingekomen stukken: burgerparticipatie en beleidskader openbare ruimte in nieuw perspectief, 13 april 2017

Ter informatie,

18-04-2017

Aan alle lezers

Bij deze wil ik U op de hoogte brengen van de onderstaande bijlage.

Afgelopen week heb ik een berichtje gelezen in het Woonmagazine van de Woningstichting voorjaar 2017. Bladzijde acht en negen.
Hierbij staat in een interview met de Wethouder dhr. Lolke Kuipers.
In een passage staat : “Lastig aan Den Helder is dat we vaak erg kritisch naar onszelf zijn. We kunnen enorm druk zijn met het opblazen van hele kleine zaken. Kijk naar het stationsplein: in plaats van feest te vieren zetten we elkaar voor het hekje van de rechter. En dat voedt het beeld dat anderen over Den Helder hebben: er is daar altijd gedoe. Terwijl dat helemaal niet waar is, dat beeld klopt niet. Er gebeuren hier fantastisch dingen! Dat zouden we veel meer moeten uitstralen.”

Sorry hoor, maar “ ER IS DAAR ALTIJD GEDOE “ uit bovenstaande zin is bezijden de waarheid.
De heer Kuipers liegt zo erg, dat hij het zelf gelooft .
Als Wethouder gedraagt hij zich zeer incompetent .
Als B & W zich aan de regels hadden gehouden dan was er geen gedoe over het Stationsplein geweest.
Het College van B & W waarvan U onderdeel bent, weten maar al te goed waar het om draait, zijn heel handig in het manipuleren van de feiten en leugens, “dit is een doodzonde is voor ambtenaren.“ Maar het college neemt het niet zo nauw. De eed, die burgemeester Schuiling deze mensen heeft afgenomen, is even buiten beschouwing gelaten. Het is te wensen, dat de heer Kuipers eens zeer kritisch naar zichzelf kijkt.
Eigen belang en belangenverstrengeling van B & W met en Zeestad en Willemsoord is het eind doel.
Burgerparticipatie is alleen maar lastig.

Als de burgers zich niet aan de regels houden, dan worden ze daarop afgerekend of afgestraft.

De centrale , provinciale en de gemeentelijke overheid hebben een voorbeeld functie, waar men zich in Den Helder niet aan houdt !!
Voorbeelden te over !!
U weet er vast wel een paar.

Dit is mijn gedachtegang over B & W.

Zie ook de bijlage van voorzitter Ir. L. Nieuwenhuis, voorzitter van de Belangenvereniging Indische Buurt .

Mvrgr., K.H. Selie

PDF:
Ir. L. Nieuwenhuis, voorzitter Belangenvereniging Indische Buurt – Burgerparticipatie en beleidskader openbare ruimte in nieuw perspectief