Kees Engelhart – IK EEN PROMINENT BEZOEKER VAN DE EXCLUSIEVE HERENCLUB MINERVA: EEN OVERPEINZING OP EEN BIJZONDERE MORGEN (20 & 21)

Voorafgaande paragrafen:
https://robscholtemuseum.nl/kees-engelhart-ik-een-prominent-bezoeker-van-de-exclusieve-herenclub-minerva-een-overpeinzing-op-een-bijzondere-morgen-1-2/
https://robscholtemuseum.nl/kees-engelhart-ik-een-prominent-bezoeker-van-de-exclusieve-herenclub-minerva-een-overpeinzing-op-een-bijzondere-morgen-3-4/
https://robscholtemuseum.nl/kees-engelhart-ik-een-prominent-bezoeker-van-de-exclusieve-herenclub-minerva-een-overpeinzing-op-een-bijzondere-morgen-5-6-7-8/
https://robscholtemuseum.nl/kees-engelhart-ik-een-prominent-bezoeker-van-de-exclusieve-herenclub-minerva-een-overpeinzing-op-een-bijzondere-morgen-9-10/
https://robscholtemuseum.nl/kees-engelhart-ik-een-prominent-bezoeker-van-de-exclusieve-herenclub-minerva-een-overpeinzing-op-een-bijzondere-morgen-11-12/
https://robscholtemuseum.nl/kees-engelhart-ik-een-prominent-bezoeker-van-de-exclusieve-herenclub-minerva-een-overpeinzing-op-een-bijzondere-morgen-13-14-15/
https://robscholtemuseum.nl/kees-engelhart-ik-een-prominent-bezoeker-van-de-exclusieve-herenclub-minerva-een-overpeinzing-op-een-bijzondere-morgen-16-17/
https://robscholtemuseum.nl/kees-engelhart-ik-een-prominent-bezoeker-van-de-exclusieve-herenclub-minerva-een-overpeinzing-op-een-bijzondere-morgen-18-19/

20

Het grauw hier recht voor mijn prachtig glanzende voordeur hoe kunnen zij weten van de stille
Zelfs koninklijke zwijgverbanden die ik in alle bescheidenheid verder volledig beheers hebben zij
Weet van de stralende boot Jupiter genaamd waar een prins zijn prinselijke en daarom koninklijke
Wensen en lusten tot waarheid kon zien komen zij weten niets ik daarentegen weet alles in onze
Kringen noemen wij dat macht hoor ze toch eens opgewonden zijn De Waarheid De Waarheid dat
Roepen ze verwikkeld in ongetwijfeld heftige emoties ze piepen en krijsen gelijk juist geleverde
Heerlijk jonge kinderen en ze hebben werkelijk geen idee wat dat is De Waarheid De Waarheid is dat
ik ze klein maak of afslacht wanneer ik maar wil al naar gelang mijn stemming van het moment
Volstrekt pathetisch zijn ze en naar men zegt ik schater bij voorbaat de parels van de democratie
Ongeletterd gespuis van generlei waarde geleid door zogenaamde gevoelens van edel normbesef

21

Dat laatste dat edele normbesef doet mij overigens zeg maar onwillekeurig denken aan de plichten
En verantwoordelijkheden die mijn gloedvolle roepnaam met zich meebrengen mijn roepnaam die
Mijn moeder in haar onmetelijke wijsheid mij haar dankbare zoon zo liefdevol heeft toebedacht
Staat als welhaast vanzelfsprekend voor de Schutspatroon der Padvinders en zo voel ik mij ook
Een beschermheilige jawel dat ben ik zeker als ik bijvoorbeeld alleen maar denk aan mijn prachtige
Kinderopvang schieten mijn ogen en mijn hart vol want orde en tucht staan hoog in het vaandel der
Padvinderij en zoals het een goed en oprecht opvoeder en natuurlijk leider betaamt geef ik daar
Meer zelfs dan mij gevraagd wordt gloedvol leiding aan ik ben een lichtend voorbeeld voor iedereen
Die de padvinderij een warm hart toedraagt en nog veel verder zelfs strekken zich mijn goede gaven
Uit neem nu de jeugdige zeekadetten op het prachtige schip Jupiter o welzeker weten ook zij alles
Van de orde en tucht die ik in eendrachtige samenwerking met mijn lieve prins uitoefenen kon de
Schat die zo charmant stuntelig over kon komen maar ondertussen een belhamel van jewelste was o
Ik zeg het nogmaals terwijl Wagner klinkt Voorbij Voorbij en altijd Voorbij God ruste de prins zijn ziel
En ik pink een kleine traan weg denkend aan de goede en opwindende tijden die wij hebben gekend