Kees Engelhart – IK EEN PROMINENT BEZOEKER VAN DE EXCLUSIEVE HERENCLUB MINERVA: EEN OVERPEINZING OP EEN BIJZONDERE MORGEN (3 & 4)

Voorafgaande paragrafen:
https://robscholtemuseum.nl/kees-engelhart-ik-een-prominent-bezoeker-van-de-exclusieve-herenclub-minerva-een-overpeinzing-op-een-bijzondere-morgen-1-2/

3

Het is nog stil en rustig in de straat op stand van de politieke
Hoofdstad van het Kleine Vaderland in welke ik de hoogste ambtenaar
Van het invloedrijkste departement woonachtig ben deze dag zal
Er een demonstratie plaatsgrijpen die mij tot onderwerp heeft
De demonstranten zullen onder begeleiding mijn huis passeren
Dat verder keurig met mobiele hekken is afgezet bij mijn deur
Zullen zij niet geraken en overigens zal ik op dat uur mijn huis
Allang verlaten hebben ik de hoogste ambtenaar nip zeer genietend
Nog eens van mijn espresso het volk weet niets van ware macht
Noch van de bijzondere hoogstaande erotische aspecten die het
Uitoefenen van die ultieme macht als bonus met zich meebrengt

4

Die exquise bijna rituele incantaties van de erotische macht daar
Heeft het gewone volk natuurlijk niet de geringste notie van en
Zij die het vermoeden bestempelen wij spoedig als psychopaat
Complotdenkers of rancuneuze idioten dat werkt altijd en immer
En iedereen vrijwel iedere hooggeplaatste functionaris danst naar
Mijn pijpen wat ik zelf een aardige woordspeling vermag te vinden
Humor is namelijk een voor velen onverwachte eigenschap in mij

De zaken waarin ik mijn genoegen vind behoren tot de oudste en
Uiteindelijk meest nobele activiteiten waarmede werkelijke leiders
Zich bezighouden namelijk het veldonderzoek dat zich bezighoudt
Met wat de mens zich ten opzichte van zijn medemens veroorloven
Kan in mijn geval is dat het heerlijke nog niet volgroeide jongenslichaam
En in samenhang daarmee heel het politieke bestel van ons Vaderland