Joost Lips – Vrouw, Vrijheid en Vertrouwen

Luis Ricardo Falero – Witches Going to Their Sabbath Patch (gif dakrolak.wordpress.com)

Luis Ricardo Falero – Witches Going to Their Sabbath (gif OpenSea)

Vrouw, Vrijheid en Vertrouwen

Luis Ricardo Falero (1851 – 1896) – Bedouin Girl

We horen Veel Vuldig, dat Vrouwen Onrecht wordt Aan Gedaan door Transgenders, die zich Mengen in hun Sporten, en Nu ook, in Schoonheid Wed Strijden. Zeker, dat is Spel Bederf, maar Vrouwen hoeven zich Niet als Slacht Offer te Gedragen, kunnen Stoppen met Klappen voor de Man op het Hoofd Podium, dienen Eenvoudig de Valse Competitie te Verlaten. Niet Meer Mee Doen. Zeker, dit betekent een Radicale Interruptie of Mogelijk Beëindiging van een Carrière, maar de Waan Zin Accepteren is Toch Geen Optie lijkt me. Wereld Wijde Boycot van Competities, waar in Trans Genders zich Mengen en de Flauwe Kul is  Snel ten Einde. Dan komen Trans Genders Alleen Nog tegen Elkaar uit. Het vraagt Offers van Iedereen, maar is voor een Goed Doel, de Natuurlijke Vrouw.

Luis Ricardo Falero – Odalisque

Eigenlijk is deze Op Stelling van Niet In Stemmen met en Mede Werken aan Onjuiste Regel Geving Steeds het Antwoord, Ook waar het COVID Maat Regelen als Masker Dragen, Af Stand houden en de Spuit Nemen betreft. Niet Mee Werken aan 15 Minuten Steden, de Klimaat Waan Zin en Oorlog op Valse Gronden. Vertik het om een Taal Gebruik te Bezigen, waar van de Zeggings Kracht Ontnomen is, omdat Politieke Correctheid het Woorden Boek laat Slinken. Ga Niet over tot Zelf Censuur, om dat je Anders van een Platform Geknikkerd wordt. Aan Passen in deze is Progressief Mede Plichtigheid ToeStaan.

We kennen de Term ‘Controlled Opposition‘ Wel, ik moet daar Nu aan Denken, om dat Mensen in die Positie Veel Kritiek Uiten, maar Al Tijd binnen de Grens, die Blijkbaar Nog Toe Laatbaar wordt Geacht. Ze denken, dat ze Toch Maar Mooi 90% zeggen, Beseffen Echter Niet, dat die 10% Zelf Censuur een Conditionering betekent, die Later 20% Zwijgen accepteert, Vervolgens 30%, et Cetera.

Eenvoudig en Radicaal Alles Zeggen, dat je ziet. Waar mee ik Niet bedoel, dat we Grof moeten zijn. Exactheid van Uit Drukking blijft Gewenst. Maar wees er op Bedacht als je even Hapert in je Spreken, of je Niet Stiekem Iets Ongezegd laat, Om maar Geen Publieke Opinie tegen je te krijgen. Dat is Zelf Censuur, het Hellend Vlak en het Begin van je Onder Gang.

Ik meen, dat het Grote Gevaar deze Dagen, is dat Mensen, die de Op Lichting Zien, Zich Blind Staren op de Op Lichters, en Blijven Zoeken naar de Eerste Aan Stichters van het Kwaad. Je wordt, Waar op je Mediteert, dus Pas Op Hier Mee! Houd Liever voor Ogen Wat je Dierbaar is, Koester dat, laat Wat Je Lief Is, Groeien. Door deze Switch in Oriëntatie Ervaar je Onmiddellijk ook een Boost van Vertrouwen in het Leven. Laat de Wereld maar Gek Wezen, Leven Is en Blijft Natuurlijk en als je Hier Op je Zicht Niet Verliest. Dit komt dit de Gezondheid van Lichaam | Geest ten Goede. Dit resulteert in een Toe Nemende Harmonie in je Om Gang met Zo Genaamd ‘Dode‘ Dingen, Flora, Fauna en Alle Mensen, Waar onder je Zo Genaamde ‘Tegen Standers’. Om dat je ziet. dat je je Nodeloos op de Kast heb laten Jagen. Niet Anderen Veroorzaken je Onvrede en Angst. Je Eigen Reactieve Emoties doen dat. Zie Ze Aan, Laat Ze Gaan, en wordt Her Boren.

Louis Ricardo Falero, de Fantastische Spaanse Kunst Schilder, Waar van Werken Hier Boven prijken, heb ik deze Nacht voor het Eerst ontdekt. Al Veel Bij Zondere Werken van hem Gezien, daar zal ik op Later Tijd Stip Dieper in Duiken. Besluit dit Bericht met een Klein PDF Bestand betreffende deze Bij Zondere Artiest.

Alfred Trumble & Luis Ricardo Falero – An Idealist of the Star Download

Joost Lips

Efemere fenomen, 13 juli 2023

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/07/13/vrouw-vrijheid-en-vertrouwen/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Louis+Ricardo+Falero
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrijheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vertrouwen
https://robscholtemuseum.nl/?s=15+Minuten+Steden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klimaat+Waan+Zin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oorlog+op+Valse+Grond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hellend+Vlak
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zelf+Censuur