Joost Lips – Vrede als Uit Gang Punt

Vrede als Uit Gang Punt

In een wereld vol oorlog en met de duistere agenda van de globalisten zitten veel aard bewoners gevangen in reactieve emoties. Dit is begrijpelijk, te gelijker tijd is dat onwenselijk. Als je met hen over vrede spreekt. dan beschouwen ze dat veel al als een onhaalbaar doel. Maar ik wil niet spreken over vrede als doel, ik wil vrede centraal stellen als uit gang punt.

De reactieve emoties zitten gevangen in het web van de narratieven, die de verhalen vertellers hen voor spiegelen. Zeker, het is van belang op de hoogte te zijn van het World Economic Forum en Agenda 2030, en al het bedrog, dat er mee gepaard gaat, op dat wij intelligent en van uit vrede zullen verzaken en niet in de onzalige plannen mee gaan. Maar er moet tevens een punt zijn, waar op een ieder vol voor leven in vrede gaat, nu, zo dat we de wereld voeden met wat het meest nodig is.

Burt Bacharach | Dionne Warwick – What the World needs Now

Published 15 apr 2018

R472 Funk Channel TV.

Reacties
https://youtu.be/FfHAs9cdTqg?si=He6cvrlLMc227VIT

Tijdens het begin van de Lockdown, ruim vier jaar geleden, bracht ik zeer veel tijd Online door om goed door te krijgen wat hier nu werkelijk speelde. Toen het kwade scenario me in grote lijnen bekend was, verschoof de aan dacht weer meer naar wat ik eigenlijk in dit leven wil, oorspronkelijkheid, vrijheid, vrede en liefde. Ik zag op Social Media, dat velen niet wisten los te komen van The Great Reset. die ze verafschuwden, en waar ze vrij wel al hun aan dacht naar uit lieten gaan. Je kon voelen. dat ze zich, onterecht, over meesterd voelden door het kwaad. Feit blijft, dat het kwaad alleen kan geschieden door die fictieve over meestering. Zonder dit geloof en deze mede werking van mensen komt er van The Great Reset van zelf sprekend hele maal niets te recht.

Je wordt dat gene, waar je op mediteert. Waar je mee om gaat, daar word je door besmet. Is het dan raad zaam Bill Gates, Klaus Schwab en George Soros of andere kwaad aardigen steeds maar weer in gedachte te houden? Nee, na tuurlijk niet. Dat is mediteren op angst. Ga daar aan voor bij, niet morgen, maar nu. Laat vredehet geval zijn, laat vrede je acties bepalen, laat vrede groeien, laat de vrede al tijd in je gewonnen hebben.

Schoonheid en liefde, dat willen de globalisten niet. Ze haten het en zijn er bang voor. Laten we hen dus in peperen met onverminderde schoonheid en liefde. Verruil iedere boze gedachte voor een aan gename en gewenste realiteit. Maak dit tot een gewoonte. Het is een bevrijdende gewoonte en zal geen sleur op leveren of vervelen.

Ga je leef ruimte na, de komende tijd, pas zaken in eigen interieur aan, als je ziet, dat niet uit harmonie is, word je bewust met alles in je directe leef om geving en pas het aan, zo je hart dit je in geeft. Mensen, die zich zelf  ‘Verloren‘ hebben, zo iets is nooit definitief , weten zich zelf op een zeker moment niet meer te vinden. Niemand kan zich zelf als essentie lokaliseren en aan wijzen, dus dat wordt lastig. Ik her ken mij zelf door stellig af te wijzen wat ik zeker niet wil, en door de wereld in te zenden, wat mijn hart heeft, en waar van ik weet, dat het zal resoneren met veel harten. Persoonlijke expressie is van het hoogste belang, niet om musea te vullen, maar om te her kennen, waar je staat op een bepaald moment, en anderen de kans te geven zich met je te verbinden.

Éénvoud is niet wat de klok slaat. Het is wel precies, waar iedere dwalende geest nu naar verlangt. Éénvoud is al tijd nu, nergens anders. Éénvoud draagt veelvoud, het kan nooit anders om zijn. Dus terug naar de bron. Waar is de bron? Hier natuurlijk. Je bent het zelf, ook al kun je geen zelf vinden. Alle gedachten en gevoelens behoren tot de veelvoud, die je als éénvoudige bron voor bij ziet komen. Vind hier je rust voor goed. Maak het een radicale keuze. De dankbaarheid. die dit op levert zal stromen naar een ieder toe.  die je vervolgens ontmoet. Op eens is het heel gemakkelijk te begrijpen. dat hatelijke Lockdown politiek wel moet falen in het licht van dit heerlijk verkeren met broeders en zusters in origine. We voeren geen wed strijd met de boze krachten. We passeren ze met het ultieme vermogen, dat zij niet kennen, vrede, creativiteit en liefde.

Ik heb het Engelse werk woord ‘To Out Shine‘ al tijd erg mooi gevonden. Dat zegt precies wat ik hier voel. Over straal de boze krachten met originele energie. Je zelf zoeken en vinden is nog al een vreemde taak als je ovan oorsprong niet gespleten bent, maar op recht niet mee doen met het kwaad en een stem geven aanen en daden doen voor wat je hart heeft,dat  is voor een ieder goed te doen. In mijn optiek is dit je zelf vinden.

Ik was de af gelopen weken weer eens in een draai molen van zelf overweging te recht gekomen, die later een draai  kolk bleek te zijn, waar ik van onder weer uit werd gespuugd. Op rechtheid ligt al tijd, na de meest dwaze dromen, als éénvoud op mij te wachten. Deze uit nodiging bestaat al tijd.
Een Standing Invitation.

Als ik kijk naar wat ik in mijn leven zo al fout heb gedaan, dan kan ik alleen over de genade spreken, dat dit besef mij nu mogelijk is. Dat gun je ieder één. Om dat ik zelf zo vaak een dwaas ben, is het gemakkelijker de ander zijn dwaasheid toe te staan. Mee doen hoeft nergens. Vrede is al tijd al het geval.

Er is alleen dit moment. Dit zegt éénvoud. Op dit moment kunnen alle tijden en ieder mogelijkr verwarring op treden, maar het zelf kent nu tijd noch verwarring. Bewust zijn zelf is nu. De in houd van dat bewust zijn veroorzaakt de tijd en de verwarring. Leer alleen maar deze twee onder scheiden en een zegen wacht je.

Dankbaarheid sorteert dankbaarheid, klacht sorteert klacht. Ik maak mijn gedachten niet, ze treden op. Uit het aan bod van op tredende gedachten doet mijn intentie een keuze. Hier in bestaat de vrije wil.

Ik ben dankbaar, dat de wet van karma niet bestaat. Deze bestaat wel op zeker vlak, maar als je deze over straalt, door achter geen enkele gedachte of vorm van tijd besef meer aan te hollen, dan is vervulling reeds vervulling, vrede reeds vrede, wat de rest van de wereld er ook over denkt of er mee doet.

Mijn dankbaarheid gaat uit naar? Naar God? Wat bedoel ik dan? Ik bedoel het stille oog, dat ziet en niet in grijpt, om dat ieder één een vrije wil heeft. Dan besluit ik mijn waar nemingen te publiceren. Ik ben dankbaar voor deze mogelijkheid en oneindig veel meer. Zo dra je je zegeningen gaat tellen, raak je de tel kwijt, zonder in slaap te vallen. Ik tel geen schapen meer. Ik eer oorsprong in ieder één.

Namaste!

Johann Sebastian Bach | Glenn Gould – The Art of Fugue

Published 23 jun 2011

glenngould52

Die Kunst der Fugue | Arte della Fuga Contrapunctus I – IV

Reacties
https://youtu.be/4uX-5HOx2Wc?si=NAj843-CCxjfT-sV

Joost Lips

Present in dit Moment, mei 22, 2024

https://presentinditmoment.wordpress.com/2024/05/22/vrede-als-uitgangspunt/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vol+Ledig+Bestaan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Present+in+dit+Moment
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=AweandGrace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Offensief+van+de+Schoonheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burt+Bacharach
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dionne+Warwick
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johann+Sebastian+Bach
https://robscholtemuseum.nl/?s=Glenn+Gould
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fugue
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bill+Gates
https://robscholtemuseum.nl/?s=George+Soros
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaus+Schwab
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Great+Reset
https://robscholtemuseum.nl/?s=WEF
https://robscholtemuseum.nl/?s=World+Economic+Forum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agenda+2030
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lockdown
https://robscholtemuseum.nl/?s=Courtmacsherry
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ireland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Standing+Invitation
https://robscholtemuseum.nl/?s=What+the+World+needs+Now

 

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image