Joost Lips – Volle Maan Mijmeringen

Volle Maan Mijmeringen

Volle Heldere Krachtige Maan. Mijn Nikon Coolpix Camera heeft het Helaas Begeven, het Sony Pocket Cameraatje met Louter Optische Zoom maakte Boven Staand Plaatje Zo Juist. In de Na Middag, bij Hoog Tij, was de Weg langs het Estuarium Onbegaanbaar, deze stond voor een Belangrijk Deel Blank. Machtig is dat, als de Natuur de Mens de Les leest. Er was Geen Storm. Ik vermoed, dat de Maan het Water Hoger Op trekt, of is dat Dom van mij Gedacht? Zou Best Kunnen, ik sla Wel Vaker de Spijker Niet op zijn Kop en dan Ook Nog de Plank Helemaal Mis. Hoe Dan Ook, dit voelt als een Prima Avond de Laatste Demonen naar de Wereld der Fabelen te Verwijzen. Van af Heden zijn Alle Menselijke Neigingen de mijne, wil ik er Géén Langer via Projectie van mij Vervreemden. We lossen de Kwade Krachten Eerstens van Binnen op, of Helemaal Niet.

Nee, ik ga Geen Sessie Exorcisme Beginnen, daar ben ik Niet van. Mijn Benadering is Anders. Ik zal Alle Energieën, Goed en Kwaad, Erkennen in Plaats van Bestrijden, en dan de Ruimte er om heen Beseffen. Niet Vechten tegen Schimmen, maar Realiseren, waari n zij Verschijnen. Zo Uit Zoomen, Identificatie en Fixatie met de Kwade Geesten Op Heffen. Niks Uitd Drijven, Eenvoudig Ontkoppelen en dan Uit Hongeren, Geen Voeding Meer aan Geven, de Aan Dacht Verplaatsen.

Het lijkt Nou Net, of ik een Nieuw Project Begonnen ben, maar dat is Niet Zo. Het valt me deze Dagen op dat Zaken, die Voor Heen Psychische Energie van me kwamen Stelen, Nu, bij het Eerste Aan Gezicht, Al in hun Ware Aard Herkend worden, en dan Eenvoudig Weg mijn Zicht Werlaten. Ik doe Niets, de Her Kenning is Vol Doende.

Het Leven wordt Als Maar Eenvoudiger. Het Zoeken naar Echtheid neemt af Naar Mate je Echtheid Meer Toe Staat. Of zoals Nisargadatta zei ‘Je kunt het Licht Niet Vinden, omdat je het Licht bent’. Blijf Daar Om bij het de Gevoels Gedachte ‘Ik Ben‘ of Wel het Gevoel van Zijn Zelf.

Moest Onlangs Enorm Lachen, toen ik Wat Woorden van GI Gurdjieff las, die de Menselijke Natuur in zijn Gebroken Engels Kritisch beschouwde.

¨Ah, Human Nature. You give Something to Someone. First Time he Prostrates Himself, Second Time he Kisses your Hand, Third Time he gets Familiar, Fourth Time he Merely nods at you, the Fifth Time he Insults you because Not Enough What you Give, and in the End he Sues you.¨

Kostelijk. Ik heb Niet Veel van Gurdjieff Gelezen, maar Menig Maal bracht hij me aan het Lachen met zijn Vermetele Uit Spraken, zo als die me Nu Binnen valt. Iemand kwam, als ik het me Goed Herinner, met Goed Kope Sigaretten aan Zetten, waar op hij respondeerde ‘Als je Zondigt, Doe Het Dan met Kwaliteit.

Zo is Het. Goed en Kwaad bestaan Niet. Alleen het Denken laat Het Zo lijken, beweerde Shakespeare. Ook Nisargadatta zei, dat Zondigen Niet Zo Zeer het Probleem is, maar dit Half Slachtig Doen werkt de Ware Vrijheid tegen. Dus wees Vol Slagen in Wat je Ook maar Doet.

Klink ik Wat Belerend? Dat is Geens Zins mijn Bedoeling. Ik ben Verheugd Bevrijdende Ideeën Weer te Geven, omdat ik me Gezegend voel de Wijze Woorden Eerder in mijn Leven te hebben Mogen Horen. Ze werken Rustig, maar Gestaag, in me door. Nisargadatta had Hier een Prachtige Metafoor voor, toen hij zijn Bericht Vergeleek met een Brandende Peuk, die hij in de Hooi Berg, Mind, van zijn Bezoeker wierp. Op het Oog gebeurt er Niets Bij Zonders, maar naar Verloop van Tijd ligt de Gehele Hooi Berg in As.

Mensen zeggen Vrijheid te Willen, maar zonder Mind, Matrix, Leven vinden ze Toch Eng, ter wijl Juist de Mind Eng, Krap en Small is. Weidsheid, dat vindt de Mind Volstrekt Beangstigend. Begrijpelijk, Geen Zelf Reflectie over leeft als Licht wordt Toe Gestaan. Dus als Iemand zegt, dat Ie de Werkelijkheid wil Vinden, ga er Dan Maar Van Uit, dat Ie met een Om Trekkende Beweging Bezig is, want Werkelijkheid is van Zelf Sprekend Al Tijd Al Hier. Dit Feit liet Nisargadatta Zeggen, dat Alle Wegen van Waarheid Weg Leiden.

Wel een Beroerd Bericht voor een Zoeker. Het betekent zijn Dood.

Vandaag waren Karin en ik met Vrienden naar Sheepshead, Hoe Toe Passelijk in deze Tijden. Maar daar liepen de Echte Schapen, die het Niet Verdienen Zo Veel Vuldig met Domme Mensen Vergeleken te worden. Zee, Bergen, Nevelen, Klotsend Water, Smalle Weggetjes, Schijten in het Wild, Picknick met Heerlijke Etens Waren Vol Betrouwbare Ingrediënten en Kostelijk Bereid, Kort om Natuur, Natuur, Natuur. Het maakt een Mens Bescheiden, laat hem de Wereld van Vergelijking en Competitie Verlaten.

Met Grote Regel Maat ging Emma Kok Weer door mij heen. Dat is dan de Herinnering aan Gisteren. toen Karin en ik haar Vertolking van het Lied Voila Veel Vuldig Beluisterden en Huilden, maar het was Meer dan de Herinnering. Het was de Vrij Gemaakte Energie. Het was de In Gedaalde Schoonheid, het Wonder door de Jonge Vrouw Vrij Gemaakt in Wie haar Hoorden. En Nog Horen. Ze ging Mee als Echo in de Landschappen, die we Bezochten. Gaat Mee als de Pare, die ze is, waar ze Ook Maar Herinnerd wordt.

Ik barst van de Kritiek op Hoe Zaken in de Wereld Gaan, en ik barst Open van Zij, die van uit Oorsprong bestaan. Wie van uit Oorsprong Leven worden in dit Geschifte Levens Domein Juist tot Verstotenen gemaakt. Eerst Lang Zaam In Gelijfd in de Industrie van Verderf, en dan Vernietigd. So Be It, ik dank van Harte Allen, die zich tot Op het Bot Bestelen en Vernederen Laten, om dat het Alternatief, Corrupt Worden, voor hen Geen Optie is. Zij zijn Helden.

Idolen heb ik Niet. Helden zijn Helden en Verdienen Aan Dacht, maar de Grond van Bestaan, die Feitelijk Ondoorgrondelijk is, noem ik Oorsprong. Is mijn Enige Meester. Het is de Enige Meester, die in een Ieder woont. Wij hoeven Niet te Verbinden, om dat we Hier In Al Tijd Al Onverdeeld Zijn. Mijn Toe Wijding ligt Hier In, daar Buiten blijft het Ploeteren. En het Ploeteren hoeft Niet Langer.

Dank aan de Lezer!

Joost Lips

Efemere Fenomenen, 1 september 2023

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/09/01/volle-maan-mijmeringen/

PDF
Knight, Mark – Flat Earth Advanced, The Moon
McGowan, David – Wagging the Moon Doggie

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Estuarium
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nisargadatta
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nisargadatta+Mahara
https://robscholtemuseum.nl/?s=GI+Gurdjieff
https://robscholtemuseum.nl/?s=George+Gurdjieff
https://robscholtemuseum.nl/?s=Shakespeare
https://robscholtemuseum.nl/?s=William+Shakespeare
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Knight
https://robscholtemuseum.nl/?s=David+McGowan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sheepshead
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ierland