Joost Lips – Verdeel en Heers, een Spel met Immens Veel Lagen

Verdeel en Heers, een Spel met Immens Veel Lagen

Patrick Savalle en Willem Engel liggen in de Clinch op Twitter. Onderwerp van Discussie is Andrew Tate. Andrew Tate, die Onlangs in Gesprek was met Tucker Carlson en Daar In Fraaie Dingen zei over de Situatie in de Wereld, de Aan Stichters er van en zijn Positie hier in. Hij heeft echter de Reputatie Niet Goed te zijn voor Vrouwen. In het Interview met Carlson ontkent hij, dat er Enige Waarheid in Alle Aan Tijgingen tegen hem bestaat. Maar er zijn Vele Filmpjes. die aan tonen, dat hij in dit Op Zicht zit te Liegen. Dit Gebrek aan Integriteit, en van Zelf Sprekend de Manipulatieve Geweld Dadige houding, die Tate naar Vrouwen heeft Getoond, is voor Patrick Savalle Reden om Tate Niet Serieus te nemen, Niet als Rol Model voor Jongeren, en Niet als Criticus van de Elite. Willem Engel denkt daar Anders over, schreef Af GelopenWweek dat hij al Respect voor Tate voelde, na het Interview met Tate door Carlson, ook Fan geworden was. Hier Na ontspon zich de Controverse tussen Patrick en Willem. Komende Dag zullen Vier Tate Fans, waar onder Willem, aan schuiven aan de Tafel van Feshtali. Patrick zal er ook zijn.

Dit Alles speelt zich af in de Zelfde Tijd Spanne, dat Dr Shiva Ayyadurai zich Fel uit spreekt tegen Robert Kennedy. Robert F Kennedy Jr, die President van de Verenigde Staten wil worden en Nu Populaire Dingen zegt, die Voor Heen Niet uit zijn Mond kwamen, werd Onlangs Geïnterviewd. Hij werd Toen Geconfronteerd met Mis Daden door Leden uit zijn Familie, en Om aan de Impact van de Vraag te Ontkomen zei hij, dat er Private en Politieke Integriteit bestaat, en dat die Twee Gescheiden moeten worden Gezien. Dr Shiva vindt dit in Beginsel Volkomen Corrupt, en Natuurlijk is dat het ook. Ook in het Geval van Andrew Tate.

Het Spel van de Elite is Verdeel en Heers. Dit gebeurt via Labels en Framing, waar na Niet Wakkere Lieden zich met de Etiketten Identificeren en Elkaar Bestrijden. Andrew Tate and Robert Kennedy hebben een Verdeeldheid qua Integriteit Blijkbaar Nodig, en dit maakt ze Ongeloof Qaardig als Bestrijders van het Verdeel en Heers spel.

Partij Kiezen in het Geschil tussen Patrick Savalle en Willem Engel lijkt Meer van Hetzelfde, maar ik meen, dat het Geen Partij Kiezen is als ik zeg, dat Patrick de Juiste Toon aan slaat, door Integriteit een Kwaliteit van een Onverdeeld, dus Tevens Onpartijdig Persoon, te laten zijn. Integriteit is het Vermogen te Integreren. Kennedy en Tate vermijden Integrale Oprechtheid, door Integriteit in Gebieden te Verdelen. Ik ben Benieuwd, of het Gesprek aan de Tafel van Feshtali mijn In Druk kan Weg Nemen, dat Willen Engel Ook ten Prooi Gevallen is aan deze Vergissing.

Een Baby leert de Wereld Langzaam Kennen, Eerst in kleine Stapjes, dan Sneller. Wat in Beginsel Heel is gaat zich Zo Verdelen, en poogt, door Harmonie te Hand Haven, Heel te Blijven. Maar Wie lukt dit Nu Werkelijk? Zo dra je in het Denken, de Geest en je Identiteit hebt Aan Vaard, ben je Speel Bal van Geestelijk Nukken geworden. De Heelheid ligt Echter Altijd, Zonder Op Houden, Vóór de Geest. Wie dit Laatste Aspect Vergeet, Verliest Zich Zelf, wordt Prooi van de Matrix. Wie dit Niet Vergeet, Ziet dat Alles, Wat Hij of  Zij Ook meende te Weten. Stukje bij Beetje wordt In Geleverd. Dit In Leveren maakt de Wijsheid van de Ouderdom. die we Her Kennen in de Mildheid en Openheid van een Oude Dag, in Hen, die hun Ogen Onder Weg Niet wensten te Sluiten.

De Volwassen Mens dient het Vermogen van In en Uit Zoomen te Kennen als Hij of  Zij met een Probleem wordt Geconfronteerd. Mensen Her Kennen en Dingen buiten de hun Bekende Context, want die kan Ver van de Waarheid zijn. We weten Helemaal Niks. Je kunt Honderd Uren Les Geven over Computers, maar weet Nog Al Tijd Niet Wat Welk Bestand Deel Er Ook Van is. Wees Al Tijd Bereid Vaste Grond te Verliezen, Leer Af en Val in de Flow, die met In en Uit Zoomen Geen Problemen heeft. Het voelt als Over Gave.

Published 2 mei 2011

bib993