Joost Lips – Meta Fysica in Zak Formaat

Rob Scholte – Lucifer in Paradise (7)

Meta Fysica in Zak Formaat

Het is Bij Zonder te Beseffen, dat het Lichaam met de Vijf  Zin Tuigen de Manifestatie van de Wereld Mogelijk maakt, Geen Lijf, Geen Wereld. Ben ik het Lichaam, of Heb ik een lichaam? Als ik het Lichaam zou Zijn, Waar was ik Dan voor dat mijn Ouders Elkaar Ontmoetten? Of is een Mens Niet Meer dan een Manifestatie van Conceptie tot de Dood? Na de Dood is het Lijf Er Nog in de Ogen van Na Bestaanden, Waar is dan het Bewust Zijn van de Over Ledene Gebleven? Diens Bewust Zijn heeft het Instrument Lichaam | Geest, dat Licht Differentieert tot Vormen met Grenzen en een Naam, Achter Gelaten. Waar is het Gebleven? Deze Vraag Ver Onder Stelt, dat Bewust Zijn Gelocaliseerd kan worden, maar Dat leek Alleen Even te Gelden, toen het Middel als een Lijf in de Wereld van Meetbare Zaken Op Trad. In Wezen is Bewust Zijn Onbegrensd, Onverdeeld, Non Duaal. Wie Dit bij het Leven Al Beseft, Identificeert zich Alleen Nog met het Lijf om Functionele Redenen, in Wezen is Reeds Gerealiseerd, dat Lichamelijke Beperkingen Tijdelijk en Niet Houdbaar zijn. Dit Besef doet een Mens Wat Lichter Leven, Reizen en Bewegen.

Deze Ontspanning laat Liefde Voelen. Niet de Liefde. die in Pop Songs wordt Bezongen, Waar in Gehechtheid aan een Ander voor Drama zorgt, maar Liefde, die Al bestaat Vóór dat een Zo Genaamd ‘Ander‘ in Beeld is Gekomen. Liefde wordt Vaak met Attachment Verward, terwijl Liefde Juist Op Bloeit als je Verlangens Weer zijn gaan Liggen, Een Fontein in het Hart. Een Hart, dat Over Stroomt en Onbaat Zuchtig Één Voudig deze Liefde wil Delen. Maar Het noemt Het Geen Delen, want een Ander wordt Niet  Langer als Ander Gezien.

In de Waan Zinnigste Tijd uit de, naar wij Nu Weten Valse, Geschiedenis van de Mensheid, Zien we dat Meest Door Gewinterde Atheïsten tot Spiritueel Besef komen. Toen hun Leven op Rolletjes liep, was God Onzin in hun Ogen, maar Nu de Strijd om Goed en Kwaad Alle Levens Gebieden in Contrast en op Scherp Ze, Staan ze voor de Existentiële Keuze, Ook  Duivels Aan Bidder te worden of Liever In Keren en op de Bron van Bestaan te Mediteren? Want laten we Wel Wezen, God was Nimmer het Bezit van Kerken of Religies. God is een Woord voor ons Diepste Wezen. En Wezen, of wel Zijn, is Geen Object. Dat zien Vele Af Gedane Atheïsten Nu Dan Ook, tot hun Eigen Verrassing zijn ze Spiritueel Geworden.

Wat op Rechte Mensen deze Dagen Ontdekken, en Wat de Kern van in Keer Bepaalt, is dat het Antwoord op het Kwaad Geen Kwade Reactie is, maar Iedere Boze Reactiviteit in de Eigen Lichaam | Geest Ongebruikt te Laten. Nee, dit is Geen Werken aan Je Zelf, dit is Radicaal voor Oorsprong in Alles gaan. De Vijand Lief Hebben kan Alleen als je Oorsprong in Alles Erkent. Het Betekent van Zelf Sprekend Niet, dat je van Rot Streken houdt, daar over blijf je je Uit Spreken.

Menselijke Onzekerheid is Principieel Terug te Brengen tot een Gebrek aan Integriteit. Wie Vol Strekt Integer is, hoeft Niet te Dealen met een Mankerend Zelf Beeld of Hoe Anderen over hem of haar Denken. Vertrouwen in God is Vertrouwen in je Eigen Vol Strekte Integriteit. En Dit Niet Ver Weg van de Wereld, maar er Midden In. Integriteit staat voor het Vermogen te Integreren, en Wie Vlucht maakt Hier Geen Zaak van.

Menselijke Zekerheid, als ik het Eens Anders Om Formuleer, is Geheel Comfortabel zijn met het Feit, dat je Niets Weet. Je Ziet, dat Alle Kennis Relatief is en hebt Hier Geen Enkel Probleem Mee. Je gebruikt die Kennis als Ieder Ander, maar Zo Dra Iemand Kennis Verabsoluteert laat je Weten. dat jij Niet in die Op Vatting deelt, Liever Vrij Blijft van die Gevangenis.

Het Over Weldigend Voor Deel van Niet Weten is Echtheid. Je kunt Blijkbaar Schrikken van je Eigen Essentie, om  dat je Er je Hele Leven om Heen hebt Geleefd, en de Essentie Zorg Vuldig hebt Vermeden. Maar Dit lukt velen Nu Niet Meer Goed. Doe je Best Maar Niet Meer. Stop met Jong Leren, laat de Ballen Vallen, neem Rust en Erken Wat je Vervolgens te Zien krijgt. Wacht dan Niet op een Conclusie, want dat is Weer Jong Leren. Je bent in Zien Zelf Aan Beland. Er gaat Geen Weg Heen, Alle Wegen leiden Er Van Af.

Eerlijk is Eerlijk, als God Zich Verdeelde, omdat Ie Zich Verveelde, dan heeft Ie Zelf Goed en Kwaad in het Leven Geroepen. Goed en Kwaad zijn Binnen dit Levens Domein dan ook Onaf Scheidelijk. Oorsprong kan Alleen Gevonden worden door het Kwaad heen, Niet door het Af te Wijzen, want Dat houdt je Verdeeld. Er Door Heen Mensen, en het Dan in je Eigen Lichaam | Geest Huis Houding Af Zweren.

De Bron is Altijd Veilig, en Niemand kan Er Van Af Gesloten worden. Al ben je 666 Keer Ge Mind Controlled, Of hebben ze je in de Gevangenis Gezet, Zo Lang je bestaat is de Levens Kracht uit de Bron Werkzaam, Herken deze en Houd je Er Bij. Een Ieder zal Zien, dat deze Toe Wijding Al Snel het Leven Lichter maakt, Wat de Toe Wijding Versterkt, en Ook het Licht.

Licht en Donker ontstonden van Zelf Sprekend Ook na Dat God Zich Verveelde. Zo Lang we Woorden Gebruiken hebben We te Maken met de Te Kort Komingen van de Taal. Laat dan de Dichter Liever Spreken, die zegt, dat Donker Alleen Gezien kan Worden door het Licht in je Ogen.

Lieve Mens, ik Wens
van Harte
Dat je me Hoort en Zo vindt
Dat Niets Verloren is.

Het Gekken Huis
Heeft Imposante Vormen Aan Genomen
En wil je Lijf in met Chemische Middelen,
Heeft deze al Bereikt via Andere Wegen.

Wanhoop Niet,
Vier de Bron,
Maak je Lichaam Schoon
En geef Mensen Blijheid.

Dank Lezer!

https://efemerefenomenen.wordpress.com/author/joseflips/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=AweandGrace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Offensief+van+de+Schoonheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lucifer+in+Paradise