Joost Lips – LGBT ID GAF

LGBT ID GAF

Tja, als de Breinen van Mensen bij kans Dood zijn, er Nog Slechts een Paar Hersen Cellen een Staat van Actieve Dienst vertonen, dan kun je wel Aank Komen met de Beste Argumenten voor een Zaak, maar Dit zal niet Gehoord, Laat Staan Gehonoreerd, worden. Dat is de Situatie en We hebben Het Er Mee te Doen.

Mind Control is Very Sneaky. De Entertainment Industrie is er Niet om U Gelukkig te Maken, heeft een Geheel Andere Bedoeling. Hollywood leverde Ontelbare Films af, die Voor Uit Blikte op Wat de Agenda van de Globalisten is, die het U door de Strot wenst te duwen. Sublimale Berichten, Onopvallende doch Effectief Werkende Symbolen, dringen hetBbrein van de Kijker in en doen hun Werk. Kijk Maar Eens naar dit Plaatje.

Was het Bruce Lee, die Ooit zei, dat je Nooit Gering Schattend over Je Zelf moet Spreken, Zelfs Niet in een Grap? Het Onder Bewust Zijn werkt als een Blinde Uit Voerder van Wat je het voert, en het maakt Geen Onder Scheid tussen wat Reëel is of Vals. De Globalisten weten Dit en zetten de Mensheid Louter Zzaken voor, die bij hun Agenda past. De Meeste Journalisten zijn Gekocht, of Ander Zins Gedwongen in hun Pas te Lopen. En het Volk kijkt Wat het Nieuws te Vertellen heeft.

De Wokies zijn Bepaald Niet Wakker. Ze Missen Onder Scheidings Vermogen, zien de In Consistenties van het Sectarisch Programma met de Regen Boog Vlag, Inclusief Pedofielen Kleuren, Niet. Ze Zijn in de LGBT Beweging Gestapt, Zo als Hippies voor heen Hippies werden, en Punkers Punkers. Het leek op een Protest, maar Het was Ander Maal Schapen Gedrag met Na Geaapte Mode Grillen, Om Er Bij te Horen. Ongeveer Geen Hippie bleef Hippie, Welke Punker bleef Punker? Het was een Identiteits Fraude, Zo als de LGBT Beweging er Één is.

LGBT? ID GAF. De Woke Hysterie is Blind. Ik neem LGBT Niet Serieus, Alleen als Bedreiging van de Volks Gezondheid. Woke is Echter Meer dan het Schaamteloze Pride vertoon, Ook de ‘Groenen´, de Zo Genaamd ‘Natuur Bewusten‘ vallen Er Onder. Die Drinken door Papieren Rietjes.

Dat Gedram van de Woke Ideologie is Zo Ernstig, dat Zeer Veel Mensen hun Buik er Vol van Hebben, Er Ontwaken Zo Waar Hersen Cellen, waar je Dit Niet Direct zou Verwachten. Vele Homo Seksuelen Keren zich Vol Mondig Af van de Regen Boog Vlag en Waar Het voor Staat. Klimaat Drammers op Openbare Wegen worden Vaker Hard Handig Verwijderd en Als ik dat Bekijk Ervaar ik, dat ik Geen Vol Bloed Pacifist ben en voel ik In Stemming met de Beelden.

Van Zelf Sprekend is Ook de Kunst, in Al haar Gelederen, Geïnfiltreerd door het Geboefte. Er zijn Uit Gebreide Artikelen voor Mijn Neus Langs Gekomen en ik las ze Niet. Een Eenvoudig Plaatje Vol staat Ook Hier.

Er is Veel Moderne Kunst, waar ik Belang in Stel, maar de Meerderheid is Ontsproten uit Snobistische Breinen, die Kopieerden en Hier dan een Draai aan Gaven, dit Origineel Noemend. Originaliteit heeft als Woord zijn Betekenis Zien Verschralen, Gelijk het Woord Kwaliteit, dat te Pas en te Onpas wordt Gebezigd over Producten, die door Ieder Wel Denkend Mens Vermeden zullen Worden.

Er is Zo Veel Nep in de Wereld en Bericht Geving over de Wereld, dat die Genen, die Hier Aan Stoot aan Nemen en er Ook in Dreigen Vast te Kleven. Je Protest laten Horen is Prima, maar Jaren Lang Jammeren, dat het Zo Niet Langer Kan, is Weinig Realistisch. Het is Blijkbaar Zo, dus Het Kan en Gaat Voor Lopig Verder. Waarom? Door het In Haken van Mensen, Ook Zij, die Menen Alles te Door Zien. Ze Door Zien Niet Alles, Anders zouden ze Niet In Haken.

Wat is Origineel? Als je Hier over Na Denkt, ben Je Al Af Gedwaald.

Ik heb van Daag Veel Geschilderd, Gewerkt aan Drie Verschillende Doeken. Het is een Vreugde te Zien, dat ik Vorderingen Maak, Ik Merk, dat Iedere Gezette Toon op een Doek Accurater is, dan Wat ik Voor Heen deed, Wat Steeds Vreugde Sprongetjes in het Hart geeft. Op de Gitaar beleef ik het Zelfde. Eenvoudig Luisteren Wint Get van Willen Presteren. Gevoeligheid vergroot haar Uit Drukkings Vermogen. Het is Geen Denk Proces, Het is Doen en Ervaren. Originaliteit weet Helemaal Niks. Ook Niet, of het Talent heeft, of Wie er op het Werk, dat Verricht wordt zit te Wachten. Dan mag het Vrije Expressie Heten. Laat je Niet Bestelen, Begin er Radicaal Mee en Stop Nooit Meer.

Joost Lips

Efemere Fenomen, 6 augustus 2023

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/08/06/lgbtidgaf/