Joost Lips – Hoe Staat Het met Je Trilling Getal? + Zetel van het Ware Zelf

Hoe Staat Het met Je Trilling Getal?

In mijn vorig bericht sprak ik over EMF straling, de impact er van op mijn wel bevinden, en ik voegde twee PDF‘s, toe die adviezen geven over hoe je tegen dit energetisch vuil te beschermen. Ik had het bericht nog maar net gepubliceerd, toen ik via een Account op Twitter werd geleid naar Stefan Burns. die juist een Live Stream verzorgde betreffende de actuele intensiteit van Electro Magnetic stormen. WOW, daar had ik in het geheel niet aan gedacht! Ik kon maar weinig van de technische Live Stream van dit sympathiek heerschap volgen, zat voor al te wachten op goede raad hoe met deze toe genomen zon activiteit om te gaan. Na de uit zending bezocht ik zijn YouTube kanaal, en ik werd blij verrast, om dat zijn introductie video mijn wensen geheel vervult! Om dat op YouTube nog al van censuur sprake is, heb ik deze video op mijn BitChute kanaal veilig willen stellen. Maar sinds af gelopen dag heeft BitChute een heel nieuwe User Interface geïnstalleerd en alles zou nu sneller verlopen, ik krijg er onder tussen geen video meer geplaatst. De beroemde voor uit strevendheid, die achter uit boert. Laat je niet af schrikken door de technische details, dan kun je je voor deel doen met de prima adviezen, die hier tot je komen.

Stefan Burns – How to Be Prepared Health Wise for Geo Magnetic Storms, Comprehensive Holistic Guide

Published 1 dec 2023

Stefan Burns

✪ Voor Rang voor Leden op 1 december 2023

Geo Magnetic Storms and Other High Energy Flux Events like Thunderstorms and Schumann Bursts can Be Very Stressful to the Body and Mind, Especially for Those Who are Bio Electrically Sensitive. This Comprehensive Guide Covers A Very Large Number of Natural Holistic Wellness Practices, Remedies, Herbs, Supplements, and More That will Help You to Stay Balanced and Stress Free Even during the More Intense Energetic Upheavals.

✅ Subscribe to my Channel https://www.youtube.com/@StefanBurns
Become A Special Member and Enjoy Access to Ad Free Prem Release Videos and Exclusive Content! https://www.youtube.com/@stefanburns/join

Chapters

0:00:00 How to Be Prepared Health Wise
0:05:11
  Solar, Schumann, and Geo Magnetic Energies
0:08:09
Heart and Brain Rhythms
0:10:32
  How Cells Respond to Changing Electrom Magnetic Fields
0:13:09  (1) Earthing and Grounding
0:18:56   (2) Myofascial Release, Stretching, Yin Yoga, Massage
0:21:46   Fascia Piezo Electricity, Bio Electric Signals, and the Insular Cortex
0:26:23   (3) Aroma Therapy , Esential Oils, Incense

0:34:35   (4) Breathing eEercises
0:38:41
   (5) Herbals Tea and Mushroom Powders
0:43:39  ( 6) (8) Sound Healing, Yoga Nidra, Meditation, Rocks, Crystals
0:47:26    (9) Bio Field Tuning | Maintaining Coherence
0:50:10 ( 10) Reduce Eating Simple Foods
0:57:40  (11) Micro Bio Me Gut Rain Axis
01:01:21 (12) Re Formatting the Mind’s Default Mode Network, Mind Set and Intention

01:04:29 Reduce Artificial EMF Exposure
01:06:58 Signs and Symptoms of Spiritual Evolution

eBooks and Courses

Earth’s Magnetic Field Master Guide https://wildfreeorganic.gumroad.com/l/earths-magnetic-field-master-guide
Holistic Gut Health Guide https://wildfreeorganic.com/store/p/holistic-gut-health-guide Use Code “GUTHELP” for 10% Off!
⚡ Schumann Resonances and Human Bio Electricity PRE ORDER https://wildfreeorganic.gumroad.com/l/schumann-resonances-and-human-bioelectricity

DIY PEMF Massage Gun
 PEMF Massage Activates Deep Cellular Regeneration  https://www.youtube.com/watch?v=5G-JOQPyQ10&t=0s

PRODUCTS DISCUSSED

ROLL Recovery R1 Percussion Massage Gun https://amzn.to/3qPYYwy
Aura Cacia German Chamomile Essential Oil 15 ml
https://amzn.to/3T7xDSH
Aura Cacia Roman Chamomile Essential Oil 15 ml https://amzn.to/47UNGHF
Aura Cacia Lavender Essential Oil 15 ml https://amzn.to/47W8dM8
Aura Cacia Rosemary Essential Oil 15 ml https://amzn.to/49R7Gg6
Palo Santo and White Sage Incense Bundle with Incense Holder https://amzn.to/40ZtXEm

Bulk Herbs

16 oz Organic Chamomile Flowers https://amzn.to/3uwr6Xp
16 oz Organic Raw Dandelion Root https://amzn.to/3Ro52Ht
4 oz Organic Passion Flower https://amzn.to/3GkTNtc
16 oz Organic Mugwort https://amzn.to/480P3V
4 oz Blue Lotus Flower https://www.schmerbals.com/products/blue-lotus-nymphaea-caerulea-deep-purple-thai-pure-petals-and-stamens?variant=44420803657

Nootropics Depot Medicinal Mushrooms

Turkey Tail 1:1 Extract https://lddy.no/1g309
Red Reishi 1:1 Extract https://lddy.no/140x
Ashwagandha Extract Powder https://lddy.no/1596v

ANYLUV Blue Light Blocking Glasses https://amzn.to/3T2b5Ti

I use These Two Pro Biotics Together to Fortify the Micro Bio Me, They Work Amazingly Well Together!

Layer Origin Pure HMO Pre Biotic Powder  https://amzn.to/3R059aT
Nature’s Bounty Probiotic 10, Ultra Strength Daily Probiotic Supplement https://amzn.to/47UNgkz

Disclosure

I am A Member of Various Affiliate Programs and if A Purchase is Made through One of My Affiliate Links A Small Commission is Received. This does Not Affect Your Purchase Price. For More Information Visit the Wild Free Organic Disclosure Page https://wildfreeorganic.com/disclosure

Research

2006 Expectancy and the Aroma of Roman Chamomile Influence Cood and Cognition in Healthy Volunteers https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0962456206000245?via%3Dihub
2009 Effects of Incense on Brain Function Evaluation Using Electro Encephalograms and Event Related Potentials http://dx.doi.org/10.1159%2F000209859
2012 Are Stress Responses to Geo Magnetic Storms Mediated by the Cryptochrome Compass System http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2012.032

#GeoMagenticStorm #SpaceWeather  #BioElectricity #GeoPhysics  #SchumannResonance  #Earthing #Herbalism #AromaTherapy  #EssentialOils  #Meditation  #Yoga  #SoundHealing

Reacties
https://youtu.be/ppcFPC0ep6w?si=JCuPkNdHPkWTOZCw

Over trilling getal gesproken, het is dan toch wel frappant te noemen, dat mijn wens me tegen EMF malaise te beschermen door het universum wordt op gepikt en deze video me binnen de kortste keren wordt aan gereikt. De PDF, die ik lees, geeft ook al prima opties weer, waar we wat mee kunnen, Karin en ik hebben onder tussen, ik geloof, wel tien hennep kleding stukken Online besteld. En ook hier was het lot ons wel gezind, een winkel in Kinsale gaat sluiten en deed kleding stukken weg voor één kwart van de originele prijs of zelfs goedkoper. Lucky Day!

Mijn her stelde goede gemoed voelt er veel voor de serie Offensief van de Schoonheid, die tot nu toe 33 af leveringen op verschillende van mijn sites heeft gekend, nieuw leven in te blazen aan gezien zo ontstellend veel Online materiaal de frequenties van mensen naar beneden haalt. Daar zal schoonheid in al haar vormen helend kunnen werken.

Ook zal mijn aan dacht uit gaan naar verantwoorde voeding. Karin weet geweldig veel op dit gebied, ik arm zalig weinig. Maar Electro en Chemtrail malaise heeft mijn motivatie versterkt meer hier over te weten te komen. Karin heeft haar kennis nergens aan mij op gedrongen, voelt feil loos aan als iets mij weinig tot niets interesseert. Wie niet horen wil, moet maar voelen, zegt de natuur dan. En ik voelde, nu ben ik wel gemotiveerd.

Ik voel, dat af gelopen dag wel eens kan gaan staan voor de dag, dat ik uit een coma ben verlost. Ik stond open voor bepaalde gezonde ideeën, andere negeerde ik makkelijk. Ik had ook het item, een geloof over tuiging, dat steeds maar over gezondheid nadenken de identificatie met dit tijdelijk lijf node loos groot maakt. Daar is wat voor te zeggen, tot dat je je honds beroerd voelt. Ik voel me nu dus aan merkelijk beter en sta open voor de beste adviezen, zal er heus voor waken, dat dit geen obsessieve vormen aan zal nemen. Mijn goedheid, ik heb af gelopen weken vol slagen mijn kop gestoten aan mijn eigen tunnel visie! Mijn enige excuus is hier bij, dat ik zonder tunnel visie niet langer besta als identiteit. OK dan, voor uit maar weer met die geit!

Ik was totaal geblokkeerd, kon van niks meer genieten en de meest poëtische spirituele teksten voelden aan als bagger. Ging mijn in druk over die teksten? Of spiegelden die teksten mijn frequentie? Ik heb de Cursus van Wonderen van middag, op ons nieuw aan geschafte bankj, dat in de openbare ruimte staat, weer opengeslagen, en wat ik weken geleden onleesbaar had gevonden, klonk mij nu prachtig in de stille oren.

Niets is wat het lijkt, alles spiegelt. Het idee, dat werkelijk alles mijn eigen projectie is, ging mij al tijd veel te ver. Maar wie ging dat te ver? Het ging de tunnel visie te ver. En die is dood gestraald, al thans voor even, de af gelopen weken. Wel licht is dit ego sterker dan elk EMF bombardement inclusief de Derde Wereld Oorlog!

Dankbaar,dat ik tot me zelf ben gekomen, tot oorsprong, niet weten, geen arrogantie, maar openheid, ontvankelijkheid voor wat het leven aanschoonheid brengt, genieten van dat wat het leven als schoonheid laat smaken. Ik zei tegen Karin af gelopen week tijdens een wandeling

Ik ben Zo Ver te Zien, dat Werkelijk Alles Corrupt is, Ook ons Lichaam.”
Wat Bedoel Je?
Zo Dra de Oorsprong wordt Verlaten, Ontstaat Ruis en Bedrog.”

Karin verstond me. We zeiden nog wat over DNA en Annunaki, maar feitelijk ligt het bedrog, dat ik bedoel, al daar vóór . Zo versta ik God. God is oorsprong, waar nog geen verdeling door label en vorm heeft plaats gevonden. Waar een ieder al tijd, ook nu al, thuis is, waar mensen met problemen dwang matig van weg kijken. Het weg kijken hoeft niet meer. Dit is het.

Julian Breams speelt JS Bach BWV 999 in 1962, toen ik nog geen jaar oud was en mij nog niet wijs gemaakt was, dat ik bestond.

Johann Sebastian Bach | Julian Bream – BWV999 (1962)

Published 2 feb 2014

Rare Guitar VC

From BBC https://www.bbc.co.uk/programmes/b03qlqqy

Reacties
https://youtu.be/0g4FrGcRAIs?si=T0Vo3p2do6_GVZmQ

https://hetgeluidvanstilte.wordpress.com/2024/06/29/hoe-staat-het-met-je-trillingsgetal/

Zetel van het Ware Zelf

Heb het Ware Zelf Genodigd
Voor Goed naar Voren te Komen
Ieder Grammetje Valsheid
Van de Troon te Stoten
Want Zo kan Het Niet Langer

Ook Al heb ik dan Geen Hand
In het Op Komen van Gedachten
Het lijkt me Toch Prachtig
Als Ieder Centje Belang Stelling
In de Mentale Hand Langers van het Valse
Ter Plekke en voor de Eeuwigheid
Om Zeep wordt Geholpen
Dan droogt de Leugen Bron
Bij Gebrek aan Interesse
Van Zelf Wel Uit

Dus Geef Me Maar Meer
Keer op Keer Weer
Van het Tergend Denken der Duisternissen
De Zwarte Matheid van Verkramping
Op dat dit Hels en Onhoudbaar Beleven
Zich Zelf ten Slotte de Laatste Adem Beneemt
Als Mede de Lucht van Al, dat tegen Vrij Leven is
Zo Louter Oorsprong Over Blijft
Zetel van het Ware Zelf
Niet te Lokaliseren Al om Tegen Woordigheid
Waar Af Scheiding, Oor Deel en Identiteit
Vol Ledig en voor Al Tijd Onbestaanbaar Zijn

Het Geluid van de Stilte, 1 juli 2024

https://hetgeluidvanstilte.wordpress.com/2024/07/01/zetel-van-het-ware-zelf/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vol+Ledig+Bestaan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Present+in+dit+Moment
https://robscholtemuseum.nl/?s=Het+Geluid+van+Stilte
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=AweandGrace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Offensief+van+de+Schoonheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stefan+Burns
https://robscholtemuseum.nl/?s=BBC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johann+Sebastian+Bac
https://robscholtemuseum.nl/?s=Julian+Bream
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chemtrails
https://robscholtemuseum.nl/?s=EMF
https://robscholtemuseum.nl/?s=Electro+Magnetic+Field

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image