Joost Lips – God Dank

God Dank

Lezen in de Cursus In Wonderen is een rijke belevenis, steeds weer. Ben op blad zijde 80 aan beland, en er gaat van alles door me heen als ik de prachtige woord reeksen tot me neem. De waarheid van de woorden resoneert door. van zelf sprekend wordt ook mijn weer stand geraakt. Dit maakt het, dat onrust in me op staat, maar dan daar voor heb ik wel gelezen hoe met deze symptomen om te gaan. De waarheid bevrijdt. Waar van? Van de illusie, van het ego belang en van valse ideeën. Ik kan dan wel licht best aardig in zichten formuleren, de Cursus reikt verder dan ik me verbeeld.

Ik heb mij zelf niet geschapen. Alleen mijn verbeelding is van eigen makelij. De verbeelding kan niet blijven, is inconsistent, veranderlijk en eindig.

Als ik mensen hoor zeggen. dat ze het knap van voetballer Lionel Messi vinden, hoe hij magnifieke manoeuvres met de bal uit voert, dan hoor ik iets, dat geen steek houdt. Messi heeft zich zelf niet geschapen. Hij kreeg dat talent mee. Het is voor hem onnatuurlijk een bal steeds naast het doel te schieten. Als hij vol strekt in het heden leeft, gaat alles van zelf. We zien God aan het werk.

Tijdens het lezen van de Cursus zie ik goed in, dat de mij zelf toe geschreven verdienste bij het maken van mooie dingen nergens op stoelt. Ik heb mijn talent niet geschapen. Het is een instrument, waar ik dankbaar gebruik van maak en ten dienste stel van wat? Daar gaat het om. Ten dienste van mijn eigen zelf ingenomenheid of ten dienste van het ongelimiteerde bewust zijn, dat zo wel de bron als het doel van mijn en ieders leven is. Leef ik wel voor het ware doel? Dat is steeds de vraag, als ik in de cursus lees, en mijn weer stand op speelt.

De Cursus sluit geen compromis met de dwalende geest, maar spreekt geen enkele veroordeling daar over uit. Op de meest milde wijze wordt de lezer uit genodigd naar alle geleverde in zichten te luisteren, te horen en uit eindelijk te verstaan. Het verstaan vindt plaats als de weer stand, vrij willig, voor het licht, dat straalt, heeft plaats gemaakt.

Af gelopen dag was Earth Day, een dag om Moeder Aarde te eren. Een ere dienst, die in flagrant contrast staat met de hel, die zich in rap tempo op deze planeet aan het ontvouwen is. Ik heb me er verder niet mee bezig gehouden, behalve dat ik de werkelijke aarde in mijn handen nam om weer wat fraais aan onze tuin toe te voegen. Als ik onze tuin vergelijk met deze waan zinnige wereld, dan vind ik de af beelding boven aan dit bericht zeer van toe passing. Als ik zonder tijd geest en vergelijkingen ben, dan is het verkeren in de tuin vol strekt goddelijk.

Als jongetje hield ik van Jezus. Niet van de kerk, of de Bijbel, maar zeker van Jezus. Dat is al tijd zo gebleven, maar nooit heb ik in mijn leven zijn hulp gevraagd. Ik vond het egoïstisch, na dat ik me zelf weer eens goddeloos had gedragen wat me in moeilijkheden bracht. De Cursus laat  steeds weer horen, dat Jezus geen ego of valse denk wijze veroordeelt. Er wordt enkel werkelijkheid en liefde, onvoorwaardelijk, aan geboden. Het is ieder moment weer aan mij, of ik de Heilige Geest dan wel mijn kort stondige belang verkies. Ook al bestaat er geen werkelijkeschuld, ik voel die schuld wel. Zeker als ik mijn eigen belang  kies. Dat hoort blijkbaar bij betreffende psychologie.

God is in mijn ogen geen wezen in vorm, maar de oorsprong, die alle vormen, dus ook dwalingen, mogelijk maakt. Om die reden vroeg ik God niets meer. Ik ging niet meer over tot gebed, na dat ik mijn ouders gezegd had, dat ik me niet langer als lid van de Katholieke Kerk beschouw. Nu begrijp ik mijn vergissing, om dat God geen wezen in vorm is, had ik me zelf ook het Wezenlijke ontzegd!

Ik voel me dankbaar, ik zou kunnen bidden. Ik voel weer dankbaarheid naar God. Zonder me een egoïst te voelen. die een gebed uit spreekt als het hem uit komt. De Cursus is vol strekt duidelijk: God oordeelt niet.

Zin sneden uit de Bijbel worden recht gezet op een prachtige helende manier. De kruisiging, waar van het kruis beeld het symbool werd, heeft me al tijd tegen gestaan als symbool voor het eeuwig leven. De Cursus zegt, dat Christenen dit hebben mis verstaan. De op standing als het echte symbool voor eeuwig leven. God houdt niet van offeren en offer gaven, want God houdt van alles, dat God geschapen heeft.

Het lezen in de Cursus  zet zaken in het licht, waar ik  aan hecht en die werkelijk van geen enkel belang zijn. Dat maakt een ego angstig, zegt de Cursus zeer adequaat, maar het laat me nergens mee in de kou staan, daar ditt boek de psychologie van de lezer vol ledig door grondt, en op iedere nuance antwoord biedt. Dit voelt als een zegen en een warm wel kom.

Mijn ego idee is, dat alles, dat ik verzameld heb, nog eens van pas komt, ter wijl ik te gelijker tijd voel, dat die verzameling me enorm in de weg zit. De Cursus zet mij niet onder druk. Ik zie, dat ik die druk zelf creëer als ik de Cursus lees.

Karin zei me, dat Marcel Messing, door ons beiden zeer gewaardeerd, de Cursus tot het rijk van New Age had verwezen. Ik denk dan met één Dan heeft hij Het Niet Gelezen. Het boek gaat diep en raakt alle vormen van weten aan, en kan niet als een New Age fenomeen worden af gedaan.

Ik heb dat vroeger vaker gedacht, als ik weer eens botste tegen de beperking van mijn ego denk systeem, laat mij mijn pen aan God geven.

Ik voel nu vaker, dat God mijn schrijven leidt, en mij te gelijker tijd toe staat mijn neurotische fratsen te uiten, om dat dit mijn vrije wil is. In plaats van enige vorm van dwang toe te passen, of mij schuld aan te praten, kent de Cursus de mildheid mij tot de oorsprong te verleiden, verder nog dan ik, voor ik de Cursus leerde kennen, toe stond. Ik sta, god dank, het besef toe dat groter is dan mijn kleine inzichten, en laat me er graag door over nemen. Gradueel word ik verleid.

Mijn ego denk systeem denkt dan alles meteen weer in vakjes, voor zaken, die ik dien te offeren en los te laten. Maar de Cursus denkt en spreek niet zo. Ik ben vrij om alle stupide acties te verrichten, die ik wil. De Cursus wijst me er op, dat er ieder moment actie mogelijk is, die alle mensen te gelijker tijd ten voor dele strekt en naar de bron toe leidt, maar als ik wil mag ik heus nog meer verdeling zaaien.

De kerken zijn deze dagen vals. ik had nooit kunnen voor spellen, dat het Internet als een biecht bank gaing fungeren, met iedereen als biecht vader en of moeder. Maar dit gaat nog maar overeen technocratische verworvenheid. Foor God’s Zoon zijn alle mensen telepathisch verenigd, zonder dat de ijdele hoogspraak en het prestige van technocraten nodig zijn. Die tijd is nu aan gebroken.

Mijn slot woord concludeert Waak over je gedachten! Negeer het  destructieve en verdelende!! Kies het op bouwende, helende en uit liefde geboren leven. Geen gedachte blijft, maar  kunnen we ons karakter op bouwen en versterken, onze waar neming zuiveren en tot de kennis raken, waar van geen af dwalen meer bestaat. Hier toe bid ik voor ieder.

Johann Sebastian Bach | Stephan MacLeod | Nederlandse Bach Vereniging | Klaartje van Veldhoven  – Motet Komm, Jesu, Komm, BWV 229

Netherlands Bach Society

Komm, Jesu, Komm, Mein Leib ist Müde‘, Uit Gevoerd door de Nederlandse Bach Vereniging voor All of Bach, is onder Zangers uit Leipzig Al Eeuwen Bekend als ‘Der Saure Weg’, naar de Lastigste Frase in het Stuk. Minder Bochtig is het Pad naar de Bron, want Hoe Wel we Nog Al Tijd Niet Precies Weten voor Wie Bach Dit Stuk schreef, is In Elk Geval Duidelijk, dat hij Zelf de Componist was. Boven Dien mogen We Aan Nemen, dat het een Begrafenis of Her Denking Motet is. Op Genomen voor het Project All of Bach op 14 mei 2016 in de Grote Kerk, Naarden.

Help Ons om All of Bach te Vol Tooien.
Abonneer op ons Kanaal http://bit.ly/2vhCeFB en Over Weeg een Donatie http://bit.ly/2LQcib6.

Voor het Interview met Sopraan Klaartje van Veldhoven en Dirigent Stephan MacLeod over ‘Komm, Jesu, Komm, Mein Leib ist Müde‘ klik hier   https://www.youtube.com/watch?v=Hhc23uL8I1w&t=0s

Voor Verdere Informatie over BWV 229 en Deze Uit Voering Klik Hier http://allofbach.com/nl/bwv/bwv-229/
All of Bach is een Project van de Nederlandse Bach Vereniging. Op Names in  Hoog Waardige Kwaliteit van de Werken van Johann Sebastian Bach, Uit Gevoerd door de Nederlandse Bach Vereniging en haar Gast Musici.

Bezoek Gratis onze Online Schat Kamer voor Meer Video’s en Achter Grond Informatie http://allofbach.com/nl/.
Voor Concert Data en Meer Informatie Ga naar https://www.bachvereniging.nl/

Nederlandse Bach Vereniging
Stephan MacLeod, Dirigent.

Reacties
https://youtu.be/boPBBgsnyiI?si=HJOTanUfaTnlHYRh

Joost Lips

Present in dit Moment, 23 april 2003

https://presentinditmoment.wordpress.com/2024/04/23/goddank

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vol+Ledig+Bestaan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=AweandGrace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Offensief+van+de+Schoonheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johann+Sebastian+Bach
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Bach+Vereniging
https://robscholtemuseum.nl/?s=All+of+Bach

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image