Joost Lips – Gecontroleerde Dwaasheid en Mysterie

Coffee Corner in Skibbereen (foto Joost Lips)

Gecontroleerde Dwaasheid en Mysterie

“Bah, ik word Gek van mijn Op Spelende Pons Kaarten!” riep ik uit.
Heb jij het ook? Bij mij is het Nog Erger!” lachte Karin.

Dit was de Korte Dialoog toen ik de Voor Deur achter ons Sloot Om Naar Zee te Gaan. De Term ‘Pons Kaart‘ is in ons Gesprek Gangbaar Geworden voor Automatismen, Geconditioneerde Responsies in de Mees Verschillende Gedaanten, Ook Wel Bekend als Cliché´s. Voor Al als we in een Dwaze Bui Verkeren Vliegen de Platitudes in het Rond en is er Niets in Ons, dat Dit wil Voor Komen, tot dat we Geheel Blasé Zijn van de Over Daad. De Meligheid is bij Kans Onverdraaglijk geworden. We zijn Weer Rijp voor Langere Stilten en Oorspronkelijke Door Voelde Op Merkingen.

Gecontroleerde Dwaasheid‘, dat is de Term, die Karin in het Werk van Carlos Castaneda was Tegen Gekomen en die haar had Aan Gesproken. Is dit Wat wij Bezigen, vraag ik me Nu af, Dwaasheid Toe Staan om Vast Geroeste Psycho Somatische Onder Delen Los te Krijgen, waar na een Evaluatie volgt, die de Waan Zin Weer onder Controle krijgt? Zou Zo Maar Kunnen. In Feite Controleren we de Boel Juist Niet. We geven de Waan Zin Vrij Spel tot dat we er Moe van worden. Toen ik, Ruim Zeven Jaar Geleden al Weer, naar Ierland ben Gekomen om Karin met mijn Gekte Veel Vuldig te maken, zei ik, dat mijn Attitude een Prima Tegen Gif was tegen de Kwaad Aardige ‘Vrije Radicalen,’ zo als Ontspoorde Kanker Cellen ook Wel genoemd worden . Geef de Shit in je Ziel de Lucht van Vrije Expressie, dan zet het Zich Niet Vast in het Lijf. Me dunkt, een Primitieve en Zeer Begenadige Visie, met een In Gebouwd Correctie Mechanisme.

Ik heb Al Tijd Af Keer van ‘Ziekte Leer’ gehad. You Become What you Meditate On. Doe mij Liever Gezondheids Kunde. Artsen in het Westen krijgen Geld voor Ziekte Gevallen. Wat een Ziek Principe in Zich Zelf is. Er bestaan Culturen, waar in een Arts Geld krijgt, zo Lang de Klant Gezond blijft, wordt Ie Ziek dan stopt de Betaling. Dit is Wijs.

In Feite bestaan er Geen Ziekten. Ieder Ziekte Etiket is een Vorm van Uit Sluiting. Ik leg dit Niet uit, over weeg het Maar Eens Langer dan de Tijd, die een Diagnose vraagt. Diagnose is Desinformatie en Op Lichting. Ieder Mens is Gezond, zo als Ie is. Die Hele Label en Verdeel Industrie van Aan Doeningen is een Farmaceutische fFrce.

Pijn Bestaat, en Vraagt om Liefde. Lijden is een Verzinsel, Op Lichting, waar Ongeveer Iedereen voor Gevallen is. Zo dra je het Lijden wilt Op Lossen, doe je Net, als of het Echt is. Het is in Werkelijkheid een Bedachte Constructie. Zonder die Constructie wordt Lijden door Geen Enkel Label Vast Gezet, en is Louter Sprake van Pijn in de Stroom. Pijn, die Niet Gefixeerd wordt, kan Niet Blijven. Farmaceutische Medicijnen Fixeren Ellende ter Wijl ze Doen als Of deze Helpen. Je hebt Er Steeds Meer van Nodig, is dat Niet Op Merkelijk?

Het is al het Zelfde als met Zelf Hulp Boeken. Om dat ze Niet Werken, zijn er Zo Ontzettend Veel van. Ter wijl er Geen Zelf is Om Geholpen te worden. Het is Pure Opl Lchting. Er is Louter Waar Nemendheid. Deze behoort Niemand toe.

Ik wilde Al Tijd Verlicht worden. Als het Even Kon een Beroemd Leer Meester Worden, die Alle Andere Leer Meesters achter Zich zou Laten, om dat ik hun Schaduw Zijden zou Door Zien, Helder Bespiegelen voor Iedereen om te Zien, en dan was ik de Beste. Ook Religie is in die Zin een Label Industrie, die van Stilte een Handeltje weet te Maken. Waarheid laat zich Niet Organiseren. De Duivel kreeg op een Dag van Iemand te Horen, dat Heel Veel Mensen God hadden Ontdekt, waar op die Persoon de Duivel Vroeg, of ie Hier Niet Bezorgd Om was. De Duivel Antwoordde Nee Hoor, ik heb Er Wat Op Gevonden en dat zal Af Doende zijn. Ik heb deze Mensen In Gefluisterd Zich te Organiseren.

God is Niet Weer een Fetish van het Ego, dat door een Groep Bekrachtigd moet Worden. Spiritualiteit is God en ik ben Verder Niks. Als ik Er met God Niet Uit Kom, Gaat Geen Wereld mij Helpen. Wat is Zelf Vertrouwen Anders dan Integriteit? Wat is Integriteit Anders dan het Vermogen te Integreren? Niets Ontwijken is Wat God mij Vraagt. Als ik Niets Ontwijk Verdwijnen Zo Wel God als het ik.

Er is Geen Zuivere Toe Stand, die Gehandhaafd dient te worden. Het Idee van Zonde en Schuld dient Geen Enkel Belang, behalve die van Demonische Krachten, die van Verdelen Houden. Alles is Al Heel voor dat Welke Verdeling Ook Begint. Dit kan Ieder Moment op Nieuw. Er is Geen Progressie naar Originele Perfectie. iedere Weg leidt van Originele Perfectie Af. Label Waan Zin, Steeds Weer.

Eerst was het Woord? Dacht Het Niet!

Eerst was het Woord om tot Schepping te Komen. Scheppen betekent Een Schep Nemen Uit. Verdelen Wat Heel is. Woorden Verdelen. Woorden kunnen in de Al Bestaande Verdeeldheid Helend zijn. Dan Gebruik je het Woord, zoals Ramana Maharshi zei, als een Doorn, Waar mee je een Tweede Doorn uit Iemands Huid verwijdert, en daar na Gooi je Beide Doornen Weg.

Het Bestaan blijft Ieder Moment, dat ik het Be Grijpen of Be Vatten wil, mij Ontglippen. Zo Leef ik mijn Leven Niet. In de Wens te Begrijpen zit Al Weer de Af Splitsing van het Bestaan Verborgen. Diegene, die ik wil Redden bestond Al Niet in de Eerste Plaats. Het Leven is Geen Probleem om Op te Lossen Het is Mysterie Om In Op te Gaan.

Joost Lips

Efemere Fenomen, 21 juni 2023

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/06/21/gecontroleerde-dwaasheid-mysterie/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlos+Castaneda