Joost Lips – Een Cursus in Wonderen

Een Cursus in Wonderen

Een diepe vrede is voelbaar geworden. Een vrede, dus danig onaantastbaar, dat ik even weifelde er woorden aan te geven. Maar de vrede, die stilte is, kan niet verstoord worden. Ze is ook schoonheid, alle vormen verwijzen naar haar, de onveranderlijke achter grond van alle verschijnselen. Als ik in de war ben en onlust gevoelens ken, dan is ze er ook, dat is nu zonne klaar. Ze voelt als genade.

Vijf dagen geen regen, en af gelopen dag veel zon met amper wind. Geluiden van vogels hadden zo’n unieke kwaliteit. Ik merkte het verschil op, toen ik in de tuin zat tussen de momenten, dat ik luisterde en de momenten, dat er alleen luisteren was. Als ik in de weg zat, dan vergaf ik me zelf dit onmiddellijk. Zo nam de genade weer bezit van bewust zijn.

Het lezen in Een Cursus In Wonderen draagt hier stellig aan bij. Ik was gewaar schuwd, moeilijke taal, die vaak moeilijk te begrijpen is. Ik vind het prachtige taal met een wijze van formuleren, zo als ik nog nooit heb vernomen. Zin sneden, die niet begrepen worden, storen me toch niet. Er zit een metrum en poëzie in deze woorden, die mijn ziel binnen dringen. Het verstand mag niet alles verstaan. Op dieper niveau resoneert een her kenning.

Ik ben nog niet op blad zijde 50 aan beland van het forse werk, dat meer dan 1.400 flinter dunne pagina’s bevat. Aanvankelijk voelde ik onrust, om dat ik het boek Gelezen Wilde Hebben. Na dat ik dit her kende, liet ik die wens vallen. Nu kwam ieder woord bij me binnen met de volheid van huidige ervaren. Zonder haast naar elders en verder.

Tijdens de maal tijd van avond zei ik tegen Karin, dat de door mij zeer gewaardeerde taal kunstenaar Gerard Reve eens de wens had uit gesproken het boek te schrijven, dat alle andere boeken over bodig zou maken. Nu heb ik het gevoel dat de Cursus zo’n soort boek is.

Het boek wordt ook wel om schreven als Holografisch. Het leest niet als een horizontaal betoog met argumenten, die tot een conclusie leiden, en dan weet je dat. Het is veel eer een bloem, waar van alle bladeren naar elkaar verwijzen.Dde bloem leert je gaandebweg te onder scheiden als je meer thuis raakt in de tekst. Ik ben er vredig en te gelijker tijd ook wat op gewonden van, maar ik  voel geen haast. Het boek hoeft niet zo snel mogelijk uit. Ik zal het steeds weer proeven als iets, dat onmiddellijk verrijkt.

Het boek zal ongetwijfeld ook confronteren. De in houd onder steunt geen ego stand punten. De in houd is bedoeld voor af gescheiden persoonlijkheden, om ze op meest liefde volle wijze uit het duister van isolement te leiden.

Ik heb niets gezegd over de achter grond en tot stand koming van het boek. Verblijf liever in de essentie, die het in mij vrij maakt. Wie toch meer wil weten hoeft niet op zoek te gaan naar informatie. Ik heb Online het hele boek als PDF bestand gevonden.

Een Cursus in Wonderen Tekst Boek Download

Er zijn op het internet veel sites, waar je meer te weten kunt komen over de Cursus. Op YouTube heb ik al genoten van diverse sprekers over dit onderwerp, waar onder Willem Glaudemans, Koos Janson en Diederik Wolsak.

De Cursus had Karin’s belang stelling al jaren geleden gewekt, maar het boek werd nooit besteld. Toen kwam Jan van Delden in beeld, door wie Karin onmiddellijk geraakt werd. Mijn waardering voor Wolter Keers’ wijze van non dualiteit bespreken had mij al jaren terug nieuws gierig gemaakt naar Jan van Delden, die bij Wolter tot helderheid over zijn wezen is gekomen. Laat Jan nu behalve over Advaita Vedanta, ook graag over de Cursus spreken! Ik ben blij met de email wisseling met Jan, vwaar ik regel matig wat over zijn ervaringen met Wolter verneem, en nooit eerder gepubliceerde teksten van Wolter ontvang om te redigeren, die  vervolgens op de web site van Jan te recht komen. Vandaag lezing N° 4 geredigeerd, en het voelt wel dadig en intens zo met deze teksten bezig te zijn.

Ik wil hier graag mijn waardering uit spreken voor Patrick Kicken, die veel gesprekken met Jan heeft gevoerd en Online gezet. Patrick heeft een fijne spontane benadering in interviews en laat veel aan bod komen, waar luisteraars wat aan hebben. Kom er zo juist achter, dat Patrick een maand terug een filmpje over de Cursus heeft geplaatst, als hij in gesprek gaat met ene Ron. Graag ga ik het later beluisteren, Hier al vast de link.

De Cursus is niet dogmatisch in die zin, dat het een bepaald gedrag voor schrijft, maar het doet niet aan compromissen. Waarheid is waarheid en niets anders. Wie liever de ego stromen volgt, is daar natuurlijk vrij in, maar loopt dan wel kans navenante frustraties te oogsten, die het lijden verlengen. Ik spreek over de Cursus als iemand, die er net mee is gestart. Ik voel niet, dat ik er anderen toe moet bekeren. Het is, om dat ik over stroom, dat dit nu geschreven staat.

Voor wie niet graag leest is er eencursusinwonderen.org, waar je de Cursus beluisteren kunt.

Had ik nog niet vermeld, maar is best wel van belang. De Cursus bevat de woorden van Jezus Christus. Of je gelooft of niet, de woorden werken.

Tot slot Jan van Delden en Patrick Kicken over onder andere Een Cursus in Wonderen.

Non Dualiteit – Jan van Delden & Patrick Kicken, over Onder Andere Een Cursus in Wonderen

Published 1 mrt 2016

Non Dualiteit

Meer Gesprekken met Jan via http://nondualisme.nl en http://levenzonderstress.nl
24 U
ur per Dag
Gesprekken over Dat Wat je Bent
via
http://pobradio.nl

Reacties
https://youtu.be/Occ4MFhScN4?si=l3ep4BBsLUHFK9Nu

Joost Lips

Present in dit Moment, april 21, 2024

https://presentinditmoment.wordpress.com/2024/04/21/een-cursus-in-wonderen/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vol+Ledig+Bestaan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=AweandGrace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Offensief+van+de+Schoonheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Een+Cursus+in+Wonderen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerard+Reve
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willem+Glaudemans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koos+Janson
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+van+Delden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wolter+Keers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Patrick+Kicken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Non+Dualiteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jezus+Christus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Advaita+Vedanta
https://robscholtemuseum.nl/?s=Holografie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Holografisch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waarheid+is+Waarheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Courtmacsherry
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ireland

 

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image