Joost Lips – Dumb Phone

Dumb Phone

De Smart Phone is een Bij Zonder Soort van Om Gekeerde Afstand Bediening, waar bij de Bezitter van het Apparaat op Af Stand wordt Bediend. Een Op Roep op TikTok om in Oxford Street in Londen Winkels te Over Vallen was Vol Doende om daar Horden Jongeren te laten Samen Komen om aan de Criminele Operatie Gestalte te geven. GeTiktTokt, bestaat dat Woord Al?

Eigenlijk zijn de Breintjes van deze Lieden Verleng Stukken van wat de Phone hen op draagt. Ruimte voor de Over Weging, of Plunderen Zin Vol is, bij draagt aan de Zin van het Leven, de Kwaliteit van het Bestaan vergroot, Nee, die Ruimte ontbreekt ten Ene Male. Tussen de Op Roep en het Over Gaan tot de Daad zit Nul Komma Niks Bewust Zijn. Prikkel en Daad Onversneden Één, Impuls betekent Al Handelen. Robotjes van Vlees.

Zeer Veel Jongeren, en Ook Ouderen, zijn Zo Zeer aan hun Elektronische Handboei Verknocht Geraakt, dat er Paniek uit breekt als ze deze Even uit het Oog Verloren zijn. Zodra de Mogelijkheid bestaat de Technologie te laten Implanteren zullen ze voor in de Rij staan, Geen Kans meer op Verlies, Diefstal of Vergeten Mee te Nemen, Nooit Meer Zonder, Hoera!

Het is daar bij een Navrant Feit, dat het Apparaat, dat in de Volks Mond Aan Vankelijk ‘Mobieltje’ werd Genoemd, het Medium is, waar mee Chinezen Nu Al Niet via hun QR Code, door Onvoldoende Social Credit, Toe Gang tot Vele Gelegenheden wordt Toe Gestaan. Het Mobieltje, dat leek te Bevrijden evolueerde tot een Cipier.

De Wereld op zijn Kop, dus laten we voort aan maar liever spreken van de Dumb Phone, het Immobieltje.

Je dacht, dat het Lekker Handig was over Al Bereikbaar te zijn, onder tussen kun je Geen Stap meer Zetten, waar van de Verkoper van je Duur Betaalde Stukje Technologie Niet op de Hoogte is. Al je Doen en Laten, je Spreken en Schrijven, je Foto´s en Filmpjes, je Bewegingen op het Internet, worden op Servers Op Geslagen en zijn voor Goed Oproepbaar, Hoe Veel je er Later ook Weer van wist. Artificial Intelligence is onder tussen Al Zo Ver Gevorderd, dat uit je Behandeling van je Toetsen Bord je Humeur kan worden Op Gemaakt. Silicon Valley weet Eerder dan de Tikkende Vrouw, of ze Zwanger is of Niet.

Ik geef toe dit Soort Beweringen kunnen Vol van Bluf zijn, gebezigd om de Mens zich Steeds Kleiner te laten Voelen en Angst Aan te Jagen, omdat dit zijn of haar Gevoel van Autonomie ondermijnt.

Al‘ lijkt erg op AI’. Het Idee, dat Alles door Artificiële Intelligentie bestaat wordt Geopperd door Lui als Elon Musk. Dat is Ander Maal een Poging om de Mens zijn Ziel te ontnemen. Je denkt, dat je rond loopt op een Planeet door God Geschapen, maar in wezen besta je uit Louter Verbeelding van een Substantie, dat Ergens in een Kweek Bakje ligt te Pruttelen, is Hier de Suggestie.

Ik heb het Vaker Gezegd, het maakt mij Niet uit Hoe ik tot Bestaan kwam, het interesseert mij Louter Hoe Onnodig Lijden uit Bestaan Verwijderd kan worden.

Het is Goed Mogelijk, dat Alles, dat mij wordt Voor Gespiegeld, tot aan de Fraaiste Spirituele Boeken aan toe, op Valse Gronden is Gecreëerd, om de Ultieme Slavernij over de Mensheid tot Stand te Brengen. Dan Nog blijft de Vraag, als Geboren Zijn Ongemak is, hoe ik dit tot Gemak weet te maken. Ongemak Dis Ease, is een Wond, die wil Helen. Dat vraagt om Harmonie met Heelheid, Niet met de Verschillende Delen. Delen bestaan Niet, Alleen als Concepten van een Reductionistische Wetenschap. Trust the Science? Het is een Sekte.

Niets is Waar. Dit is mijn Beginsel. Oorsprong weet Niks, kent Waarheid noch Leugen. Met Naam Geving, Etikettering, Framing, begint het Gedonder. Een Mens kan dit Gedonder vóór zijn. Ieder Moment op Nieuw. Ja, ik weet het zo dra je Iets ervaart ben je Feitelijk Al in de Matrix van Verdeeldheid Gevallen, maar als Hier Geen Negatief Oordeel op volgt, is er Onverdeeld  Waar Nemen, dat heelt. Harmonie in de Hel, het bestaat. Lees Etty Hillesums Dag Boeken er Maar Eens op Na.

Niets is Zo in Beginsel, wat ik Vervolgens Plausibel vind, daar ga ik Ervaring mee op doen. Er bestaat een Verschil tussen een Prikkel van Informatie en het Op Volgen van die Informatie, alsof het Absolute Waarheid betreft. Dit Verschil is de Tijd Ruimte, waar in ik mijn Eigen Ervaringen op doe en Zo Vast Stel of een Concept Werkzaam voor mij is of Niet. Dat Wat Steeds Niet werkt vervalt, dat Wat voor me blijft Werken krijgt mijn Geloof. Als Geloof Lang Durig Nergens valt, gaat het aan Zekerheid Grenzen. Weten Echter, dat doe je Nooit. Waar om Niet? Het Wonder past Niet in het Reductionisme van Naam en Vorm.

Niemand ontsnapt de Matrix door er Tegen te Trappen. Het is Genoeg te Zien hoe je er In Getrapt bent Door er Tegen te Trappen. Ergens in je Bestaan is de Verdeeldheid Op Getreden die Nu de Imaginaire Dood Vrezende Persoonlijkheid Blijkbaar Nog Al Tijd Voeding geeft. Je Lijf was toen Ongeveer Drie Jaar, het Imaginaire Af Gespleten Ik Gevoel werd Toen Pas Geboren. Iedereen heeft een Foute Datum op zijn of haar Geboorte Kaartje staan. Een Latere Datum klopt Overigens Ook Niet. Niemand is Ooit Geboren. Alleen Illusies Komen en Gaan.

Op je Dumb Phone zul je Louter Info vinden, die je het Tegen Deel bewijst. In deze Maand zal in Europa een Wet van Kracht gaan, die het Vrije Spreken Nog Meer aan de Smart Phone Banden legt. Dump the Dumb Phone, ga Wat Leuks doen.

Joost Lips

Efemere Fenomenen,

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/08/11/dumbphone/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Elon+Musk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Etty+Hillesum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Smart+Phone
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dumb+Phone
https://robscholtemuseum.nl/?s=TikTok
https://robscholtemuseum.nl/?s=QR+Code
https://robscholtemuseum.nl/?s=Social+Credit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mobiel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Immobiel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Al
https://robscholtemuseum.nl/?s=AI
https://robscholtemuseum.nl/?s=Artificiële+Intelligentie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Artificial+Intelligence
https://robscholtemuseum.nl/?s=Silicon+Valley
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dis+Ease
https://robscholtemuseum.nl/?s=Niets+is+Waar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Framing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Niets+is+Zo