Joost Lips – De Ware Schat over het Hoofd Zien

De Ware Schat over het Hoofd Zien

Mijn Goedheid, Wat hebben Mensen het tegen Woordig Druk met hun Identiteit! Eerst word je er Één Aan Gepraat, dan wordt je Recht Bezongen als die Identiteit te Mogen Bestaan. Als Jongeltje viel het me Al op, dat in Reclame, in de Magazines en op TV de Na Druk op Persoonlijke Identiteit Groeiende was. Om dat je Zo Geweldig was, had je Recht op een Leven’s Verzekering van A en Cholesterol Verlagende Boter van B, want Alleen het Beste was Goed Genoeg voor Jou. Met deze Na Druk op Individualisme werd Gesneden in de Gemeenschap Zin, en dit is in deze Dagen Geculmineerd in de Eindeloze Identiteit Labels, die Allen Recht op Bestaan zouden moeten hebben. De LGBTQ Kolder, met Zeer Veel Gender Variaties., die Neer Komen op Geestes Gesteldheden, is daar een Extreem voor Beeld van. Het werkt Verdeling in de Hand en dat komt de Ontvolking ten Goede. Onder de Vlag Recht op een eigen Identiteit te hebben, worden Al die Identiteiten Feitelijk naar de Slacht Bank Geleid.

De Manipulatie is Alleen dan Mogelijk, als Mensen Geloven, dat ze Zijn Wat hun Denken hen vertelt. Ze Menen, dat de Identiteit, die ze op een Moment voelen hun Ware Wezen bepaalt. Maar dat is Natuurlijk Niet Zo. De Baby heeft Nog Geen Identiteit, daar is Zelf Reflectie voor Nodig. Zo dra er Zelf Besef is Ontstaan, Komen en Gaan Identiteiten. Wie dit Leest speelt Waar Schijnlijk Niet Meer met Dinky Toys of Poppen. Identiteiten Veranderen in de Loop der Tijd, zeggen we, maar het lijkt mij Beter om te Stellen, dat Ieder Gevoel van Identiteit Feitelijk Onmiddellijk Weer Valt om Plaats te Maken voor een Nieuwe Suggestie het Eigen Imago Betreffende.

Als we Hier op In Zoomen zien we, dat tussen het Op Treden van Twee op Één Volgende Identiteiten Even Geen Identiteit bestaat. Bewust Zijn blijft Present. We ervaren dit Imago Loos Besef Lang Duriger als we in Extase Zijn, Op Gaan in een Mee Slepend Muziek Stuk, Ons Zelf Vergeten door het Prachtige Boek, dat we Lezen, of uit onze Bol Gaan in het Samen Zijn met onze Liefdes Partner.

Ons Ware Wezen, het Laatste Woord zegt het Al, is Geen Vorm van Denken of Identiteit, maar Bewust Zijn. Ieder Mens zal Erkennen, als je Hem of Haar vraagt of Ie Bewust is, dat dit het Geval is. Vraag je Vervolgens, of ze dit Bewust Zjn willen Aan Wijzen, Localiseren of Objectiveren, dan weten ze Niets Meer te Zeggen, gaan Waar Schijnlijk Glim Lachen, en voelen dit Mogelijk als een Strik Vraag. Het lijkt Ook op een Strik Vraag, want Waar is Bewust Zijn Niet?

De Woorden God en Bewust Zijn zijn In Wisselbaar wat mij betreft. God wordt de Onnoembare Genoemd. Ook Bewust Zijn past van Zelf Sprekend in Geen Enkel Woord. God wordt Onkenbaar Geacht en Ook Bewust Zijn is Niet Objectief en Al dus Niet te Kennen. De Volg Orde is Anders Om. Bewust Zijn is dat Gene, dat Kennen kan. Bewust Zijn, om dat het in Beginsel Niet Dualistisch is, wordt om die Reden Ook Wel als Kennendheid Aan Geduid. Geen Kenner of Iets, dat Gekend wordt, is Werkelijk. Kennendheid is Werkelijk.

In God, als we Bewust Zijn Beseffen en Vol Ledig als Kennendheid Bestaan en Handelen, zijn Mensen Niet Langer van Elk Ander door Labels en Etiketten Verdeeld. Dan wordt Gezien Hoe Dom dit Laatste is. Alle Geweld komt er uit Voort. Dit Alles is Vol Strekt Onnodig.

De Conditionering, de Hang aan Identiteit is binnen Mensen Zo Krachtig, dat dit Meest Eenvoudieg Besef van Oorspronkelijke Onverdeeldheid Niet Zo Maar als Antwoord op Wereld Problematiek wordt Aan Vaard. Zo zijn de Progressieve Wegen naar Werkelijkheid Ontstaan, maar dit Gegeven Zelf is van Zelf Sprekend Absurd. Een Vis op Weg naar Water? Er is Alleen Maar Werkelijkheid, daar kun je Niet Gradueel Heen. Als je meent Niet in Werkelijkheid te Zijn kun je die Suggestie, die een Illusie is, Zonder Uit Stel laten vallen. Er is Geen Progressieve Weg. Werkelijkheid is Radicaal Werkelijk en wacht Hier In op Niets.

The Greatest Technology Hidden from You, is Your Own Consciousness. Ik vond de Af Beelding met Tekst, Boven dit Blog Bericht, op het Internet, Af Zender Onbekend, en was er door Getroffen. De Vorm Geving en het Kleur Gebruik trokken Onmiddellijk mijn Aan Dacht. De Tekst Gelezen hebbend, besloot ik Direct tot Download. Ik voelde Alleen Enige Twijfel, waar Bewust Zijn als Technologie wordt Voor Gesteld, om dat dit mij Te Menselijk en Middel Matig klinkt, maar OK, dat Bezwaar is Licht en Niet Door Slag Gevend geweest.

Hoe is Bewust Zijn Verborgen voor je geworden? Het kan Niet Verborgen worden, Hoe is het dan toch, Schijnbaar, Gelukt? Ik heb het Antwoord Feitelijk Al in mijn In Leiding Gegeve. Door je Aan Dacht van je Oorsprong Af naar Objecten te Leiden, deze Aan Trekkelijker dan je Aan Geboren Natuur te Maken, en je dan Eindeloos van God Weg te Trekken met Tal Loze Technieken, die we Mind Control zijn gaan Noemen. Mind  Fuck zeggen Anderen, maar Misschien moeten we Wel stellen, dat het Concept Mind al Mind Fuck is, om dat de Persoonlijke Identiteit dit Al is.

Ik ben Overigens Niet tegen Identiteit op zich. Het is Reuze Handig in de Om Gang. Maar er in Wonen maakt van de Mens een +Slaaf en ik voel het als mijn Taak Hier Steeds Weer op te Wijzen. De Op Lossing van het Wereld Drama is Principieel Simpel, maar Ook ik constateer, dat Velen die het Kwaad van het Globalisme zien Werken, Niet in Staat zijn Los van deze Matrix te Komen. Ze zijn Gecompliceerd geworden en in de Netten van de Mind Fuck Verstrikt. Mijn Blije Boodschap is, dat Ook die Illusie een Zeep Bel is, die Onmiddellijk en Radicaal uit Één kan Spatten. Er blijft Hier Eigenlijk maar Één Vraag over. Ben ik Bereid Volledig Open en Ontvankelijk te Zijn, Zelfs als dit betekent. dat ik in deze Bereidheid als Identiteit Geheel en Al zal Verdwijnen?

We hoeven Niet Dramatisch te Doen over de Ego Dood. Het Leven met Ego’s is Hels. De Angst de Hel te Verliezen is Iet Wat Vreemd te Noemen. Leven zonder Ego is Geen Verloren Leven. Het Leven voor Eerst Geleefd, Zonder Winst of Verlies. Een Ego heeft dan als Argument dat Ie zich tegen Andere Ego’s moet Verdedigen. Ga je Gang, als je Zo gelooft, je Sloopt je Eigen Bestaan Alleen Maar. Het is Niet Waar. Je hebt Geen Verdediging Nodig.

Joost Lips

Efemere Fenomenen, 22 juni 2023

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/06/22/je-ware-schat-over-het-hoofd-zien/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries