Joost Lips – Ceebeedeecee en Meer Stieren Stront

Ceebeedeecee en Meer Stieren Stront

Veelvuldig zie ik Mensen in Winkels Af Rekenen met hun Telefoon. Lekker Makkelijk, het Gemak, dat van Mensen Slaven maakt. Ze hebben Waar Schijnlijk Nog Nooit van Central Bank Digital Currency (CBDC) Gehoord, en is dat Wel het Geval, dan Zien ze er het Gevaar Niet van. Als Cash Betalen Niet Meer Mogelijk is, Alleen Nog Digitaal Betaald kan worden, hebben de Globalisten de Wereld Burgers voor Goed bij de Kladden. Als je hun Op Gelegd Narratief, Hoe Leugen Achtig dan Ook, Niet Geheel Trouw bent, gaat dit je Punten op je Social Credit Score Kosten. Geld is Niet Langer van jou, maar een Manipulatie Middel van de Staat geworden. Er kan een Houdbaarheids Datum aan je Saldo Gekoppeld worden, en Beperkingen kunnen worden In Gesteld waar je Wel en Niet Geld aan kunt UitGeven. Je Social Credit Score zal Ook Bepalen of de Elektronische Deurtjes naar de Metro, de Super Markt of welke Gelegenheid dan Ook Al dan Niet voor je Open Gaan. In China kan dit Nu Al Zelfs je ‘Eigen‘ Woning Zijn.

Cash Betalen Mensen, Al Tijd! Er zijn Gelukkig Al Heel Wat Mensen tot het Gevaar van CBDC Ontwaakt en tot Actie Over Gegaan. Door Louter Cash te Betalen, en voor Samen Werking te kiezen. Piers Corbyn toont in het Volgend Filmpje, dat Viraal is Gegaan Wat een Individu kan Doen, Daar Onder een Stukje Tekst, dat de Kracht van Hier in Samen Werken Illustreert.

Heb Zo Juist een Aan Tekening gemaakt om een Flyer te Maken en Deze in Veelvoud uit te Printen, zo dat ik Deze aan een Ieder kan Geven, die Zijn of Haar Telefoon nog laat Scannen als Wijze van Betalen. Kan Natuurlijk ook voor een Reeds Bestaand Ontwerp kKiezen, zo als deze Hier Onder, die In Houdelijk Sterk is, maar Esthetisch Minder en Mij Wat te Schreeuwerig Voor Komt. Dan Toch Liever een Aan Trekkelijk en Rustiger Lay Out en Toon, waar in de Feiten Simpel en Helder Benoemd worden.

Moeten we het Nog over de Prikjes hebben? De Dagen worden Weer Korter, en het Griep Seizoen nadert. We kunnen Weer Veel Prik Promotie en Bij Komende Schade Verwachten. Een Andere Keer Meer Er Over, maar ik wil de Lezer Toch Niet de Fraaie Reactie van een Vrouw op een Tweet van Andrew Tate Onthouden.

De Regen Boog Maffia krijgt Steeds Meer Kleuren in het Openbare Leven Geplempt. De Post en Belasting Dienst doen Ook Al Mee. Ze worden Gepusht, Hoe dan Ook. Van Werkelijke Over Tuiging en Eigen Initiatief is Alleen bij de Meest Dommen Sprake. Of Misschien zijn er Daar Wel Heel vVl van.

Ik zag een Mooi Filmpje van Twee Politie Paarden, die Terug Schrokken van een Regen Boog Over Steek Plaats. Trans Fobische Paarden? Paarden met de Juiste Intuïtie voor Kwaad Aardige Symbolen, die Onnatuurlijkheid Promoten.

Het Klimaat is Goed Verziekt. Dan bedoel ik de Sfeer op Aarde, waar Op Lichting en Bedrog de Scepter Zwaait en de Onder Danen, die Hier In Tuinen de Wanen Voor Zeggen. Daar Bij zijn er Veel Weten Schappers, die Wel Weten, dat na het Corona Bedrog, Ook het Klimaat Verhaal Corrupt is, maar Dit Niet Openlijk Zeggen om hun Positie op de Maatschappelijke Ladder Niet te Verliezen. Gelukkig zijn er Ook Uit Zonderingen.

Bos Kabouter Timmermans behoort Niet tot die Uit Zonderingen, Stookt de Klimaat Fabel bij Iedere Gelegenheid Graag Nog Eens Op, Staat dan met Tranen in zijn Ogen te Vertellen Hoe Veel doden er door Noo Lottig Weer Al zijn Gevallen. Hij mocht Onlangs te Gast zijn in de Muppet Show.

Mensen, die Ontdekt hebben, dat ze met het COVID Narratief Vol Strekt Belazerd zijn, Trappen in Veel Gevallen Nog Wel in de Volgende Leugens, die de Overheid hen Verkopen wil. Als Belasting Betaler financiert een Ieder zijn Eigen Bedrog. Ik ben Niet tegen Belasting Betalen als dit Ten Goede komt aan de Gemeenschap, maar Belasting Geld wordt Juist besteedt om Gemeenschap Zin Af te Breken. Met COVID, met Rassen Strijd, met Stikstof Non Sense, met Klimaat WWaan, en Binnen Kort komen de UFO’s er aan. Allemaal Angst Zaaierij.

Karin zei het Vandaag Klaar en Helder ¨We leven Ons Leven, gaan Nergens in de Waan Zin mee, en nemen de Consequenties. die dit heeft.¨ Zo is Dat. Als Vrees voor de Dood je Bereid Maakt Zombie te Worden, dan is het Wel Licht Tijd de Dood te Her Over Wegen. Dood is Geen Vijand.

Er zijn Culturen, Nog Gegrond in Besef van Natuur, waar in Dokters Niet Betaald worden voor het Behandelen van Ziekten, maar Juist Alleen als de Klanten Niet Ziek worden. Wat een Prachtig Principe, dat Geen Aan Leiding tot Corruptie geeft! In deze Culturen wordt Wel Verdriet Ervaren als er Iemand is Heen Gegaan, maar in Diepste Wezen wordt er Niet Getreurd, en wordt de Over Gang naar een Vrijere Staat van Zijn van de Over Ledene Gevierd.

De Westerse Cultuur is In en In Vals. Het Woord ‘Beschaving‘ is Ernstig Verdacht. Doden worden Zo Snel Mogelijk Verstopt en Deviante Geesten met een Ziekte Llabel Op Geborgen in Klinieken in Bossen. Dit is Geen Lof Waardige Beschaving, maar Puur Mis Leiding van het Menselijke Bewustzijn. Mind Fuck zeggen de Engels Taligen. Je wordt Genaaid, waar je Bij Staat, zeggen Nederlanders.

Mensen kunnen Al Tijd Terug Keren naar hun Oorsprong. Als je Gelovig bent noem je dit God, als Atheïst vind je Bron in Natuur. Als de Boeven Bende je Mening niet Leuk vindt en je heeft Op Gesloten in een Cel, dan heb je Natuur Nog Al Tijd bij je als je Vijf Zin Tuigen. De Geest is een Dwaal Tuin Vergeleken bij de Helderheid van het Louter Waar Nemen van de Zin Tuigen. Als de Geest op de Troon zit gaat de Lichaam Geest Al Snel Ontsporen en Kuren Vertonen. Staan de Zin Tuigen op Nummer Één Dan zal de Geest Dienaar zijn en de Gezondheid Volgen.

Wie dit voor het Eerst leest kan Denken, dat dit Ondoenlijk is, Te Kaal. Dat is het Echter Niet. Als je dit Groeiend Besef van Natuurlijkheid Gepaard laat Gaan met Vrije Expressie, dan komt er een Vol Strekt Nieuw Leven tot Stand. Waar in Poëzie van uit Dankbaarheid van de Tong en uit de Pen rolt. Als je Eindelijk Eens die Gitaar hebt Gekocht, waar op je Al Snel wat Akkoorden laat Weer Klinken waar bij je Stem van Zelf mee gaat Zingen. Als je met Intens Plezier en de Goed Koopste Materialen Doeken beschildert en, Zonder Over Weging over Talent of Niet, de Fraaiste Stille Avonturen beleeft. Als je in de Keuken, Nu Eens Los van Voor Geschreven Recepten, op je Eigen Geur en Smaak af gaat, wanneer je een Heerlijke Maal Tijd bereidt. O, een Onbekende Wereld wordt je Open Baar!

Juist in deze Tijd van Censuur en Shadow Banning, waar in mijn Schrijfsels Steeds Minder Mensen Bereiken, is het Zicht op de Intrinsieke Waarde van Vrije Expressie, Nog voor dat er Publiek bij komt Kijken, Zo Veel Duidelijker. Ook Al kraait er Geen Haan Meer na, dit Vogeltje zingt, zo als het Gebekt is. Zonder Goed of Af Keuring van Anderen, Ook zonder de Verwachting van Daar Van, is Iedere Vorm van Expressie Werkelijk Vrij. Ik wens Dit voor een Ieder, om dat het je Adaptatie Vermogen is van Dis Harmonie tot Vrede te Keren. Wat Wie of Wat Dan Ook, Waar en Wanneer Dan Ook, meent te Moeten Uit Vreten.

Dank de Lezer!

Joost Lips

Efemere Fenomen, 4 augustus 2023

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/08/04/ceebeedeecee-en-meer-stierenstront/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=CBDC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Central+Bank+Digital+Currency