Joost Lips – Bewust Zijn is een Creator

Bewust Zijn is een Creator

Bewust zijn is een creator, daar kan niemand om heen. Daar om is het zaak acht te slaan op gedachten, die op bouwend zijn en uit liefde ontspringen,  en die destructief zijn en van uit haat ontstaan. De getuige van gedachten mag beslissen welke gedachten worden gevolgd en welke niet. Al dus heeft men de hand in wat men schept en manifest laat worden.

De getuige is oorspronkelijk en bevindt zich vóór elke op spelende gedachte . Wat deze dagen meer dan ooit op valt, is, dat het grootste deel van de mensheid niet een oorspronkelijk leven leidt, maar Achter de Feiten Aan Loopt. Men zit gevangen in Reactieve Emoties.

Klaus Schwab weet wel weg met dit feit. Na over The Great Reset gesproken te hebben, kwam hij met de frase The Great Narrative. Ik heb niet onderzocht wat hij daar onder verstaat. Ik voelde wel aan, dat het hier gaat om een narratief ,waar mee je de geesten van mensen weet te vangen. Niet door populaire praatjes alleen, ook door schofferende voor stellingen; als mensen hier door geschokt zijn, heb je in principe beet. Dit is precies wat ik op bijvoorbeeld Twitter zie, het betreft voornamelijk verongelijktheid van mensen, die Achter de Feiten Aan Lopen in plaats van met oorspronkelijke ideeën komen.

Ik schakel steeds weer graag terug van bemoeienis met de manifestatie naar stil waar nemen. Het narratief van Klaus Schwab, of wie dan ook, bevat nimmer de wijsheid, die in stilte vrij komt. Stilte, De Geest van de Beginner, kent onbeperkte mogelijkheden. waar de Geest van de Ervaren Mens beperkt is geworden door de kaders, die zij zelf als Uit Gang Punt hebben toe gestaan. Wie niet met regel maat terug schakelt naar de stilte, verblijft in het reactieve universum, dat we de Matrix noemen, en dat een gevangenis is. Je lijkt vrij rond te lopen, maar tussen de oren zit alles al op slot, en dit vernauwt zich in toe nemende mate als je de stilte niet langer in je zelf toe staat.

Schepping kracht is niet reactief. Zou het reactief zijn, dan bracht het niets nieuws. Oorspronkelijk scheppen start met wezenlijke intentie. Niet met een intentie, die reeds is af gevlakt door wat je mogelijk acht. Nee, je ware wens bepaalt je werkelijke intentie. Als ik bij voor beeld vrede op aarde wil, maar dit onmogelijk acht, dan zwak ik mijn intentie af. Ik meen, dat dit wereldwijd met mensen gebeurt, en ik acht het in alle gevallen een blunder. Als alle mensen hier in hun oorspronkelijkheid her ontdekken, dan zijn de plannetjes van de Globalisten van daag nog als ijdel door zien en onschadelijk gemaakt, want voor hun plannetjes hebben ze de reactieve emoties van mensen nodig. Als mensen hun reactieve emoties vóór weten te blijven, gaan alle samen zweringen van tafel. Dan kunnen alle soldaten, grens wachters en orde handhavers naar huis en wat leuks gaan doen. Een ieder mag dan eindelijk, Van Zich Zelf, leven’s kunstenaar zijn in de ware zin van het woord.

OK, ik heb gezegd. Het is niet aan mij mensen te over tuigen. Ik ben een vogeltje, dat zingt. Niet iemand, die dwingt naar vogeltjes te luisteren. Wel weet ik, dat wat ik verkondig de schat bevat, waar een ieder in wezen naar op zoek is. De schat, die ieder moment voor ieder één over al en al tijd beschikbaar is.

Ik dank allen, die hebben bij gedragen aan het in zinicht, dat ik hier uit. Ik noem geen namen, want dan doe ik te kort aan alle namen, ik niet noemde. Was er ook maar iemand, die niet aan dit in zicht heeft bij gedragen? Nee, zo iemand was er niet.

Seen it All? Always Having A Story? Luister naar Janis Ian.

Janis Ian – Stars (1974) (Live)

Published 17 jan 2012

Grey Whistle Test. Recorded 29th October 1974.

Reacties
https://youtu.be/A5OcI2Z-Vk8?si=nqcJ2yTX8rB4Vpr4

Thanks for reading Joost Lips – Aan wezig in deze Stap! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

Joost Lips

joostlips.substack.com, Apr 14, 2024

https://joostlips.substack.com/p/bewustzijn-is-een-creator

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vol+Ledig+Bestaan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodemloze+Beelden+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heart+of+the+Matter+Report
https://robscholtemuseum.nl/?s=AweandGrace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Offensief+van+de+Schoonheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaus+Schwab
https://robscholtemuseum.nl/?s=Janis+Ian
https://robscholtemuseum.nl/?s=Courtmacsherry
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ireland

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image