Jeroen Bodewus – Rob Scholte Museum + Casper Duin – Gemeente Den Helder wacht nog steeds op geld Rob Scholte

Rob Scholte Museum

In een ingezonden stuk (Helderse Courant, 12 oktober 2019, https://robscholtemuseum.nl/loes-vermeer-lagerveld-henk-van-kuijk-klaas-en-olga-selie-mail-aan-het-noordhollands-dagblad-met-ingezonden-stuk-loes-vermeer-lagerveld-henk-van-kuijk-RobScholte/) schrijft een groepje onverzettelijke Nieuwediepers, dat zij het niet eens zijn met de beslissing van de rechter om de familie Scholte uit het voormalig postkantoor te zetten. Wonderlijk genoeg halen zij een aantal argumenten aan, waaruit blijkt, dat onze gemeente toch zeer welwillend is geweest naar het te ontwikkelen Museum. En dat roept dan direct vragen op waarom het fout is gegaan.

In de wandelgangen wordt gesproken over een kunstenaar, die zich steeds meer als een Keizer ging gedragen. Wanneer je als anti kraak (in eerste instantie) in een pand mag wonen, is dat natuurlijk niet bevorderlijk voor de onderlinge verstandhoudingen.

Maar alvorens ik allerlei argumenten om zowel voor als tegenstand te onderbouwen ga toelichten, kunnen we ons misschien beter richten op de huidige stand van zaken. De familie Scholte had een aantal Helder(s)e adviseurs om zich heen verzameld. De familie Scholte heeft vier ton schuld aan onze gemeente, ze zijn hun woon en expositieruimte kwijt en ze hebben nog een paar rechtszaken op de rol staan, waarbij het nog niet duidelijk is, of zij de advocaatkosten kunnen voldoen. En de verhoudingen zijn dusdanig verstoord, dat terugkeer middels het oprichten van een Museum in onze stad, uitgesloten is.

Met bovenstaande als resultaat vraag je je toch af, of de familie Scholte zich wel juist heeft laten adviseren?

Helderse Courant, 19 oktober 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Gemeente Den Helder wacht nog steeds op geld Rob Scholte

Den Helder – De gemeente Den Helder wacht nog steeds op de vordering van circa 400.000, die kunstenaar Rob Scholte moet betalen.

Op het verzoek om uitvoering te geven aan het vonnis van de rechtbank hebben wij geen gehoor gekregen van of namens de heer Scholte. Wij onderzoeken momenteel welke vervolgstappen de gemeente gaat nemen om tot inning van de vordering over te kunnen gaan“, zo meldt woordvoerster Joyce in ’t Veld van de gemeente Den Helder.

Scholte moet de gemeente, na een vonnis van de kantonrechter in een geschil tussen gemeente en de kunstenaar, vier ton betalen aan onder meer ontruiming en opslagkosten, alsmede openstaande rekeningen voor gas, water en licht.

Ik ken niemand, die binnen twee weken even vierhonderdduizend euro kan ophoesten“, reageert Benno Friedberg, raadsman van Scholte. “U wel? Als de gemeente iets wil, dan weten ze mij vast te vinden. Daar had men eerder ook geen probleem mee. Ik speel dit liever niet via de media. Net zoals dat ik geen mededelingen doe over het beslag, dat op de kunst ligt. Dat behoort tot mijn geheimhouding. Vergeet niet, dat er nog een vonnis ligt, waarin wij in het gelijk zijn gesteld over het onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen. Daar komt dan weer een vordering van ons uit voort.”

Helderse Courant, 19 oktober 2019, 0:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191018_81494964/gemeenteDenHelder-wacht-nog-steeds-op-geld-RobScholte

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=familie+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Bodewus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joyce+in+’t+Veld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Benno+Friedberg