Henk Runhaar – Sinds geboorte in greep van moorddadig Misbruik Netwerk? Deskundigen waarschuwen voor heksenjacht + Micha Kat – INFOWAR OM SRA MISBRUIK IN NEDERLAND

Satanisch Ritueel Misbruik (foto Pinterest)

Satanic cults are kidnapping our children for Blood Sacrifices (foto Giphy)

Is Esther echt sinds haar geboorte in de greep van een moorddadig Misbruik Netwerk? Valt dat te bewijzen? Deskundigen waarschuwen voor een nieuwe heksenjacht

Is Esther sinds haar geboorte in de greep van een satanisch misbruiknetwerk? Met hulp van vrij gevestigd Gezondheidszorg Psycholoog Aline Terpstra probeert ze zich al drie jaar te ontworstelen aan deze ’cult’. Een strijd op leven en dood, daarvan zijn beide vrouwen overtuigd.

De moorddadige misbruikorganisatie heeft Esther al haar hele leven in de tang. Met bedreigingen, chantage en vooral uiterst geraffineerde psychische manipulatie – noem het gerust Mind Kontrol.

Één keer vergeten de deur op slot te doen, maar één keer. Alle gevaarlijke punten al voorbij en bijna op de snelweg. Toch wist jij in mijn auto te komen en me met een mes op mijn keel te dwingen naar een afgelegen plek te rijden.” Zo begint de afscheidsbrief van Esther aan het Satanische Netwerk, dat haar vanaf haar geboorte zou hebben grootgebracht ’in jullie enorme cult en misdaadwereld’.

Op de verlaten parkeerplaats heeft ze geen schijn van kans tegen de man met het mes. „Dat ik al meer dan 35 jaar gedrild ben te luisteren helpt natuurlijk niet mee. Zonder iets te zeggen druk je mijn telefonische begeleider uit op de telefoon. Weg hulp, weg veiligheid, overgeleverd aan jou”, schrijft Esther.

Kan dit waar zijn? Bestaan in Nederland machtige horror netwerken, die mensen vanaf hun geboorte structureel op de gruwelijkste manieren misbruiken en in hun macht houden met tal van technieken?

Politieke agenda

Ritueel Misbruik is na ruim een kwart eeuw helemaal terug op de politieke agenda. Deskundigen als Rechtspsycholoog Peter van Koppen waarschuwen: het gaat om niet meer dan bizarre gedachten kronkels van vrouwen met ernstige psychische problemen, hun therapeuten en allerlei complotdenkers.

Een van de maskers, die zijn gebruikt voor de ritueel misbruik film ’Eyes wide shut’ met Tom Cruise (foto NHD)

De Tweede Kamer stemde in oktober unaniem voor een motie van GroenLinks, SP en PvdA om onderzoek te doen. Daarvoor was het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid) in beeld. Dat waagt zich er niet aan, volgens een woordvoerster, omdat de uitspraken van ’overlevenden’ en therapeuten niet te controleren zijn. Ook het georganiseerde karakter van het misbruik is volgens het WODC onmogelijk aan te tonen.

Justitie Minister Ferdinand Grapperhaus komt nu met een Plan B. Een commissie gaat alle beschikbare informatie verzamelen ’omtrent georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen’. Daarbij worden ’zoveel mogelijk’ bronnen gebruikt, ’inclusief slachtoffers, therapeuten, wetenschappelijke bronnen en deskundigen op dit specifieke terrein’.

De Commissie bestaat uit Bijzonder Hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie Jan Hendriks en universitair hoofddocent Anne Marie Slotboom. Hendriks was eerder lid van de commissies die misbruik van jeugdigen onder overheidstoezicht en geweld in de jeugdzorg onderzochten. Slotboom is criminoloog. Vóór volgend jaar zomer moet er een rapport liggen, dat ook adviezen bevat omtrent de opsporing en over het instellen van een meldpunt.

Ernstige gevolgen

Voor befaamd rechtspsycholoog Peter van Koppen is het, of de geschiedenis zich herhaalt. Met volgens de Haarlemmer mogelijk zeer ernstige gevolgen. Vrouwen met ernstige problemen krijgen opnieuw de kans veel schade aan te richten door hun vader, broer, moeder, opa of oma en dikwijls ook allerlei hooggeplaatsten ongefundeerd te beschuldigen van ernstig misbruik.

Er is geen enkel bewijs. dat er netwerken bestaan, die zich bezighouden met ’met rituelen omgeven en in groepsverband uitgevoerd seksueel sadisme jegens meerdere kinderen in combinatie met extreme vormen van fysiek geweld en bedreiging’. Dat was in 1994 de conclusie van de door de Staatssecretaris van Justitie ingestelde werkgroep Ritueel Misbruik, waar Van Koppen zitting in had. Die conclusie is onveranderd, benadrukt de Rechtspsycholoog. „Tot nu toe geldt altijd: buiten de verhalen is er geen bewijs. Nergens ter wereld trouwens.”

Destijds adviseerde de werkgroep een beraad in het leven te roepen dat de ontwikkelingen op het gebied van ritueel misbruik nauwlettend zou moeten volgen. Dat gebeurde niet. Wel is er sinds 1999 de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ), die bestaat uit deskundigen zoals klinisch psychologen, ortho pedagogen, cognitief psychologen, ervaren zeden rechercheurs en recherche psychologen.

Emotie

Rechtspsycholoog Peter van Koppen (foto United Photos)

Deze experts hebben tot taak afgeronde opsporingsonderzoeken in complexe zedenzaken op verzoek van een Officier van Justitie te analyseren, zonder dat emotie de professionaliteit in de weg staat. Het gaat niet alleen om zaken met Rituele kenmerken, maar ook om aangiften op basis van hervonden herinneringen en van Misbruik bij vechtscheidingen.

De Expertisegroep behandelde ruim negenhonderd zedenzaken. Daarvan hadden er 25 ’aspecten van Ritueel Misbruik’. Sinds 2013 kwamen er slechts drie van dit soort zaken voorbij. Geen enkele door de Landelijke Expert Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) beoordeelde ’Rituele’ zaak kwam voor de rechter.

Dat er veel minder aangiften zijn, kan ook komen, doordat slachtoffers en behandelaars bitter weinig vertrouwen hebben in deze experts, meent de voltallige Tweede Kamer. Op initiatief van de drie linkse partijen komt er ook een onafhankelijk onderzoek naar de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwing en de visie, de rol en taakopvatting.

Doorslaan, door nog altijd niet te bewijzen gruwelverhalen van vermeende slachtoffers te geloven, ligt opnieuw op de loer. Daarvoor waarschuwt Rechtspsycholoog Van Koppen. Hij neemt het ’serieus onderzoeksprogramma Argos kwalijk, dat het ’fantasie verhalen’ van vrouwen met grote psychische problemen voor waar brengt. Een oproep van het Argos (NPO Radio1) leverde reacties op van 140 veronderstelde slachtoffers.

Macaber

Nog goed kan Van Koppen zich voor de geest halen hoe hij ooit met een collega hoogleraar een gesprek had met een vrouw, die claimde ’ruimhartig Ritueel Misbruikt’ te zijn. ,,Ze haalde een gelinieerd kladblok uit haar tas. Daarop stonden nummers tot 113 en 112 meisjesnamen. Dat waren haar persoonlijkheden. De 113e had ze nog niet ingevuld, die persoonlijkheid moest nog te voorschijn komen. Het was macaber. We zagen hoe ze telkens van persoonlijkheid wisselde. Het was allemaal gespeeld.”

Van Koppen doelt er op, dat het niet waar kan zijn dat de persoonlijkheden niets van elkaar weten. „De claim van believers is, dat traumatische ervaringen op die manier worden verdrongen. Gek genoeg komt, dat dan alleen voor bij Seksueel Misbruik en niet bij andere trauma’s. Blijkbaar ook alleen bij vrouwen.” Overigens is het wisselen van persoonlijkheden op zich volkomen alledaags en normaal, legt Van Koppen uit. „Ik ben nu wetenschapper. Bij mijn vrouw ben ik echtgenoot. Zijn de kleinkinderen er, dan ben ik opa.”

Grote problemen

Justitie Minister Ferdinand Grapperhaus (foto NHD)

Dat therapeuten meegaan in de verhalen van cliënten, begrijpt hij wel. „Het is evident, dat deze vrouwen grote problemen hebben. Als je dan naar jouw gevoel de oorzaak van die problemen vindt, is dat een ontzettend krachtig iets.” Ook voor de vrouwen in kwestie is het fijn, dat er ’iets’ is gevonden, vaak na vele jaren van ernstig psychisch getob. Van Koppen: „Ik ben dus niet gek, ik ben gek gemaakt.” Van Koppen benadrukt dat de theorie van verdrongen of hervonden herinneringen een ’klaar onderwerp’ was in de wetenschap. „Het Qanon deel van Argos zorgt voor een revival. Dat is gewoon eng.”

Kinderporno

De redenering van wetenschappers als Van Koppen en de opstelling van de experts van de Landelijke Expert Groep Bijzondere Zedenzaken en opsporingsinstanties is juist gevaarlijk, zet onder anderen Argos programmamaker Huub Jaspers hier tegenover. Jaspers. „Draai het nou eens om. Het staat vast, dat er netwerken zijn die op grote schaal kinderporno en dergelijke produceren. Zo gruwelijk, dat kun je je niet voorstellen. Wat nou als deze netwerken bewust Rituele dingen inbouwen met kaarsen, gewaden en rare gezangen, omdat ze weten, dat de politie er dan toch niets mee doet?

Twintig Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) behandelaars dringen bij de Tweede Kamer aan op écht onafhankelijk onderzoek. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is besmet, stellen ze. Ze wijzen er op, dat slachtoffers al decennia lang getuigen over betrokkenheid van hoog geplaatsten. „Ook bij Justitie. Ieder, die zich een paar uur verdiept in bijvoorbeeld het Rolodex Onderzoek, de rechtsgang rond Vincent Leenders, alle pogingen tot rechtszaken rond voormalig topambtenaar bij Justitie Joris Demmink, de Zaak Hüseyin Baybaşin, kan volgens ons niet anders dan concluderen, dat het hier niet alleen gaat om rook, maar dat er zeker ook vuur is.

De genoemde voorbeelden zijn beruchte kindermisbruikzaken, die het goed doen bij complotdenkers. „Zorgelijk, dat complotdenkers het onderwerp kapen. Ik ben bang, dat slachtoffers van Sadistisch Misbruik hier door nog minder snel serieus worden genomen”, reageert GroenLinks Kamerlid Niels van den Berge. De signalen zijn wel degelijk serieus, meent hij. ,,Uit gesprekken die ik had met enkele slachtoffers en tussen de vijf en tien BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) geregistreerde therapeuten komt het beeld, dat er echt iets aan de hand is. Ik heb geen oordeel, het is wel zaak dit snel en onafhankelijk te onderzoeken.”

Duivelse Rituelen als dekmantel en machtsmiddel

Zeg Ritueel Misbruik en het beeld doemt op van kindergrafjes bezoedelende complotdenkers, die beweren dat iemand als RIVM directeur Jaap van Dissel leider is van een Satanisch pedo Netwerk. Toch worden aangiften van Ritueel Misbruik wel degelijk serieus genomen, benadrukt de Politie.

Zo’n aangifte heeft volgens de Politiebetrekking op geheime riten, die bestaan uit bizarre vormen van Seksueel Misbruik gecombineerd met macabere aspecten. Meestal is er sprake van meerdere daders en meerdere slachtoffers.

Opvallend is dat de aangifte vaak ’groeit’, meldt de Politie desgevraagd. Van één naar meer daders, meer slachtoffers en bizarre of Rituele aspecten. „Zoals drinken van bloed, verrichten van abortus, offeren van baby’s en opnames maken van het Misbruik.” Kenmerk is ook dat de beschuldigingen soms betrekking hebben op personen ’die hoog in aanzien staan’.

Volgens het Kenniscentrum Transgenerationeel Geweld, waarin veronderstelde slachtoffers en behandelaars veel vertrouwen hebben, gaat het steeds vaker puur om Mensenhandel en georganiseerde Kinderprostitutie. Satanische Rituelen lijken nu een dekmantel. ,,Vooral een systematiek om een dissociatieve identiteitsstoornis en geheimhouding te waarborgen en totale macht over kinderen, die geprostitueerd, gedresseerd en getraind worden tot seksslavinnen.” Hoe dat werkt, blijkt uit het verhaal van therapeut Aline Terpstra.

Cult’ beheerst lichaam én geest van Esther

Terug naar Esther, op de verlaten parkeerplaats. Haar verkrachter heeft het dit keer op haar leven gemunt, omdat ze uit het Misbruik Netwerk probeert te ontkomen. „Je benoemt, dat je me gaat vermoorden. Meestal noem je me een slet of hoer en verkracht je me, duwt pillen in mijn strot en laat me weer gaan’’, schrijft Esther in de brief aan haar misbruikers.

,,Nu was het anders. Je kon me al maanden niet te pakken krijgen en omdat ik anderen vertel over jou en je zogenaamde vrienden, over je Satanische praktijken en daden, zijn je plannen gewijzigd.”

Tekening van Esther (foto NHD)

„Terwijl je met een mes triggers in mijn lichaam kerft, je hand in me duwt en me van binnen open wil snijden, duiken mijn nog ergere vijanden op. De Politie. Jij schrikt je rot, springt uit de auto en vertelt ze, dat je al weg gaat, alsof je een wip wilde maken. Ik schrik me ook rot, want Politie is ook mijn ergste nachtmerrie. Jij, ik noem je maar even jij, maar jij staat voor die hele klote groep, hebt mezelf namelijk wijsgemaakt, dat ze nog gemener en erger zijn dan jij. Die ervaringen staan nog diep gegrift in mijn geheugen.”

Ik kleed me aan, terwijl jij je zegje afmaakt. Ik probeer snel weer naar de voorste stoel te komen en doe gauw mijn duim omhoog. Ik lach vriendelijk naar de agent, die weer naar me kijkt, alsof alles goed is. Hij neemt er genoegen mee. Pas op het moment, dat die agent wegloopt, geloof ik, dat hij niet slecht is. Jij bent weg. Ik wil wel schreeuwen naar die agent, ’Kom terug’, maar mijn angst is te groot, ik doe het niet.

Beroepsgeheim

Als mijn telefonische begeleider arriveert, want rijden kan ik niet meer, komt de andere auto. Ik herken die wel. De opruimploeg. Je wilde me echt van kant maken. Je wilde mijn auto laten verdwijnen, zoals ik vaker gezien heb en waar ik aan mee moest werken bij andere afvalligen. Zo zou je dat nu met je vrienden met mij en mijn auto ook gaan doen. Smeerlap.”

De begeleider in kwestie is psycholoog Aline Terpstra. Zij lanceerde recent de website ’Licht op Satanisch Ritueel Misbruik’, die helemaal draait om het verhaal van Esther. „Met haar instemming schend ik mijn Beroepsgeheim”, zegt Terpstra in haar praktijk in Amsterdam IJburg. Dat is het waard, want de vrouwen willen zowel Nederland wakker schudden als Esther beschermen.

De boodschap aan het netwerk. Laat Esther met rust. Terpstra: „Zodra ze wordt vermoord, al dan niet door middel van een geregisseerd ongeval, of vermist raakt, gaat er gevoelige informatie over leden van het Netwerk naar betrouwbare contacten bij het Openbaar Ministerie en de media. Informatie is verstopt op veel verschillende plekken en niemand kent alle plekken.” Esther is trouwens niet de echte naam van deze ’uitstapper’, vanwege haar veiligheid is gekozen voor een schuilnaam.

Snijwonden

De snijwonden ziet Terpstra pas later. „Omdat ik weet hoe groot de schaamte is en hoe moeilijk het voor Esther is om mij toe te staan haar te helpen na de moordpoging, vraag ik niet ter plekke mij haar wonden te laten zien. ’s Avonds stuurt haar partner mij foto’s van de wonden op haar rug, buik en bil: omgekeerde kruizen en een omgekeerd kruis in een driehoek. Ongeveer een week later laat Esther mij zelf het litteken op haar buik zien.”

Ook voor Terpstra staat vast dat haar cliënt op 3 december vorig jaar doelwit was van een moordaanslag. Ze haast zich die avond naar de plek des onheils. „Esther kan niet meer zelf rijden. Haar ’normale’ vermogen om na een trauma acuut te switchen naar een ander persoonlijkheidsdeel, dat van niets weet, werkt niet meer. Net als ieder ander mens, die met een mes bewerkt en bijna vermoord is, is haar lijf in shock en functioneert even niet meer.”

Betrouwbare agenten

Bij een andere dreigmail zat een videootje van een onthoofding, waarschijnlijk afkomstig uit een computerspel (foto lichtopsrm.com)

Natuurlijk is overwogen de Politie in te schakelen, zegt Terpstra. „Dat er betrouwbare agenten bij waren, is goud waard, zou je denken. Maar hoe bewijs je, dat het de bedoeling was haar te vermoorden? Je houdt alleen mishandeling over, in het beste geval goed voor drie maanden cel voor die ene man. Daarmee is Esther niet veiliger. Ze heeft een heel Netwerk achter zich aan. Bovendien zou ze gedwongen kunnen worden zelf te getuigen. Dat zou haar van binnen enorm in moeilijkheden brengen, want ze is zelf ook gedwongen dader. Het is goed mogelijk dat Esther wel tot het punt komt, dat ze gaat getuigen, zeker als de cult haar blijft opjagen.”

Satanische meetings

Esther en volgens de psycholoog ’vele, vele anderen’ zijn vanaf hun kinderjaren geconditioneerd om bepaalde taken blindelings uit te voeren. „Zoals porno werk, prostitutie, het bezoeken van Satanische meetings.” Ook worden kinderen volgens Terpstra gedwongen andere kinderen te verkrachten of zelfs te vermoorden. Beelden daarvan worden gebruikt als chantagemiddel. Ook worden kinderen ingezet om anderen chantabel te maken en dit gaat door op tiener en volwassen leeftijd. Terpstra: „Bijvoorbeeld tijdens een feestje, waarbij onder invloed van drugs en alcohol belangrijke mensen in bed worden gelokt, waarvan dan opnamen worden gemaakt.”

Terpstra legt op de website uitvoerig uit waarom ze Esthers bizarre verhalen gelooft. De kern Waarom zou een ’intelligente, goed verzorgde vrouw met een prima baan en een mooi gezin, dat zij samen met haar partner runt’ dit allemaal verzinnen? De complexiteit zit met name in de vele persoonlijkheidsdelen van Esther, in de Geestelijke Gezondheid Zorg ook wel aangeduid als ’alters’.

Haar cliënt heeft een dissociatieve identiteitsstoornis ontwikkeld, legt Terpstra uit. „Haar doelbewust aangedaan door de cult, die haar op jonge leeftijd zo ernstig heeft getraumatiseerd, dat haar persoonlijkheid zich móest opsplitsen. Anders was wat haar werd aangedaan en wat ze moest doen niet te dragen. De cult op zijn beurt heeft een gesplitste persoonlijkheid met stevige geheugen barrières tussen de delen nodig. Alleen dan kan – via superconditionering door middel van extreme marteling – een persoonlijkheidssysteem worden opgebouwd, dat zichzelf steeds terugbrengt naar haar beulen.”

Dromen

Iedereen is gemaskerd bij het geheime seksfeest in ‘Eyes Wide Shut‘ (foto NHD)

Wat de delen vertellen, klopt altijd met elkaar, benadrukt Terpstra. Op de website geeft ze een voorbeeld: „Het naamdrager deel dat zich Esther noemt, ontmoet ik pas na anderhalf jaar therapie. Zij heeft totaal geen weet van haar enorme trauma’s. Het enige, dat ze weet is, dat ze uren, dagen, soms weken tijd helemaal kwijt is. Als ze in het therapieproces gaat meedoen, gaat ze dromen over haar herinneringen. De inhoud van de dromen, die ze met me deelt en opschrijft, komt overeen met herinneringen, die ik – in andere woorden, maar met dezelfde inhoud op detail – eerder van andere persoonlijkheidsdelen al had gehoord en die die persoonlijkheidsdelen vaak ook al hadden opgeschreven.”

Alom aanwezig

Het Misbruik Netwerk is volgens de vrouwen alom aanwezig. Het bestookt Esther met beelden, waarop ze als dader te zien zou zijn en stuurt dreigmails, ook aan het adres van Terpstra. Een paar daarvan laat ze met instemming van Esther zien, op de website en tijdens het interview nog een paar op haar laptop. Vaak zijn de bedreigingen in rijmvorm en zitten er van internet geplukte foto’s en video’s bij, uiteraard bedoeld om te shockeren. Bij een foto van het gezicht van een overleden jong meisje de boodschap ’Wie denk je, dat haar heeft vermoord?’, vertelt Terpstra.

Bij het werk en de woning van Esther lopen vaak mannen, die subtiele vingerbewegingen maken. Bij bepaalde boerderijen op haar woon werk route staan steevast mensen voor de deur. „Met een kooi in handen of een bepaalde hoed op, attributen, die gebruikt zijn in bepaalde martelingen en daarom bepaalde persoonlijkheidsdelen triggeren.” Terpstra was er getuige van hoe onbekende mannen Esther uit het niets seconden lang indringend en met kille ogen aanstaarden. De gedistingeerde man in een McDonald’s, waar ze met Esther heeft afgesproken, omdat de praktijk door een rondhangend ’cult lid’ even geen veilige plek is. Een vrachtwagenchauffeur op een parkeerplaats, waar ze om dezelfde reden afspreken.

Weer verkracht

Dat is nog lang niet alles. Daders bellen Esther op haar werktelefoon, die ze wel moet opnemen, en zeggen trigger woorden of teksten. Doel is door marteling getrainde persoonlijkheidsdelen automatisch te laten reageren, bijvoorbeeld door naar een klaarstaande auto te lopen. Ook komen ze thuis aan de deur om haar te intimideren met haar dader foto’s op een laptop. Het huis volhangen met camera’s was een van de eerste maatregelen, vertelt Terpstra. „Dat hielp enorm. Cult leden moesten zich in het zicht van de camera’s voortaan gedragen. Geen voet meer tussen de deur bijvoorbeeld.” Toch lukt het vooral in het begin van de behandeling nog regelmatig Esther in de val te lokken. „Dan werd ze weer verkracht, gedwongen een pil te slikken of werd een belofte om ’s nachts te komen afgedwongen.”

Talloze malen wordt Esther gevolgd door auto’s met knipperende koplampen. Terpstra: „Daarvan is een filmpje, gemaakt door haar partner, die met haar meereed en de opname maakte via de buitenspiegel. Toen ik Esther onverwacht een keer met videobellen begeleidde, zag ik een minuut of twintig de knipperende lichten van een volgende auto zelf in beeld.” Vaak Tesla’s en Mercedessen, meldt Terpstra.

De auto van Esther wordt waarschijnlijk binnenkort van camera’s voorzien om de bizarre voorvallen vast te leggen. Voor de meest boude beweringen van Esther ontbreekt tot nu toe bewijs. Ze zou zijn geïntimideerd doordat er een Politie auto achter haar reed en tegelijk een Politie motor voor haar. „Was je bang?”, is de teneur van de mail, die ze vervolgens ontving. In februari zou een haar bekende ’cult agent’ in een Politie auto lachend op haar zijn ingereden om op het laatste moment naar eigen weghelft te zwenken.

Bij een van de dreigmails zat deze foto van een peuter die gewond raakte door glas in een speeltuin in Engeland (foto lichtopsrm.com)

Terpstra neemt het interview op, zodat Esther naderhand kan reageren. Dat levert een aanvulling op. Esther wijst er op, laat Terpstra weten, dat de cult vaak slachtoffers inzet voor het intensief belagen van dissidenten zoals zij. „Esther zelf heeft een heel aantal jaren in de Bijstand gezeten, kon zo overal naar toe voor een cult taak tegen een uitstapper. Nee zeggen tegen zo’n opdracht is geen optie. Dat leidt tot represailles, zoals de ergste klussen bij de volgende porno opname of extra marteling bij een cult sessie.”

Voor cult bijeenkomsten, martelsessies en misdaad, porno en prostitutie klussen kwam Esther in ’heel veel regio’s’, waaronder de Bollenstreek. Dat laat ze weten via Terpstra.

Alles bij elkaar is wat deze vrouw heeft moeten doorstaan niet alleen psychisch, maar ook fysiek niet op te brengen. Zou je zeggen. Geen rare opmerking, vindt Terpstra. Ze wijst er op, dat Esther blijvende schade heeft aan onder meer haar polsen. „Volgens de arts kan dat alleen doordat er heel hard aan haar handen is getrokken.” Terpstra weet wel beter, ook na het ontvangen van martelfoto’s met daarop voor haar herkenbaar de naakte Esther. „Zo werd ze keer op keer opgehangen aan haar polsen.”

Dat slachtoffers als Esther de gruwelijkheden van de cult overleven, heeft ook te maken me het feit, dat er artsen aan meedoen, stelt Terpstra. „Stel je scheurt uit, dan wordt dat zo gehecht.”

Is er bewijs voor Ritueel Misbruik in de Bollenstreek?

Is de Bollenstreek het epicentrum van Ritueel Misbruik in Nederland? Zelfbenoemde ’overlevers’ van georganiseerd Ritueel Satanisch Misbruik wijzen een loods in deze regio aan als belangrijke plaats van handeling. Dat meldt NPO Radio1 programma ’Argos’, dat zich al jaren vastbijt in onderzoek naar Ritueel Misbruik. Zijn er aanwijzingen of zelfs bewijzen te vinden, die deze heftige beweringen staven?

Dat wordt lastig. Argos meldt in de uitzending ’Glasscherven en duistere rituelen’ (27 juni 2020), dat verschillende vrouwen de loods hebben aangewezen en dat de redactie een anoniem mailtje krijgt, met als boodschap. ’Pas op, ze zijn alert op jullie onderzoek. Ze gaan bewijs kwijt maken. Net als ze bij Marc Dutroux hebben gedaan.’ Op de dag dat het mailtje binnenkomt, aldus Argos, gaat de loods in de Bollenstreek in vlammen op. De brandweer kan vanwege de omvang van de schade niet vaststellen hoe de brand is ontstaan, meldt het onderzoeksprogramma.

Uit de uitzending blijkt niet, of Argos zelf onderzoekt of de beweringen van de ’overlevers’ over de loods kloppen. Of bijvoorbeeld omwonenden ooit iets hebben gemerkt van activiteiten, die kunnen duiden op het geschetste gruwelijke misbruik. Ook zou er kinder en dieren porno zijn gemaakt. Volgens de vrouwen werd de loods in de Bollenstreek gebruikt voor het opslaan van ’spullen’.

Om welke loods, bollenschuur of bedrijfshal het precies gaat, wordt niet bekend gemaakt. Toch valt daar wel achter te komen. Afgaande op het tijdpad van het onderzoek van Argos naar Ritueel Seksueel Misbruik moet de brand, die de loods in de as legde niet al te lang na mei 2019 zijn geweest. Toen maakte Argos publiekelijk bekend bezig te zijn met research, door op de website van het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (TGG) vragenlijsten te plaatsen voor slachtoffers en voor hulpverleners.

Verwoest

In de daarop volgende maanden zijn twee loodsen in de Bollenstreek verwoest door grote branden, zo blijkt uit een overzicht van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Valt alsnog te achterhalen, of daar Ritueel Misbruik plaatsvond of mogelijk kon plaatsvinden?

Eerst nog dit. Navraag bij de politie leert dat op beide adressen uitgebreid onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de brand. Het gaat om zowel tactisch onderzoek (wat is er precies gebeurd, welk motief had een mogelijke dader) als technisch onderzoek (sporen). Er zijn geen verdachten in beeld gekomen. Evenmin is vast komen te staan, dat er sprake was van brandstichting.

Twee loodsen in de Bollenstreek werden verwoest door brand, nadat anoniem was gemeld, dat bewijs zou worden kwijtgemaakt, één daarvan stond aan de Loosterwed in Voorhout (foto Hielco Kuipers)

Patat handelaar Marcel Tetteroo woont al 25 jaar pal tegenover de monumentale bollenschuur aan de Loosterweg in Voorhout. ’P van Reisen en Zonen’ is het niet te missen opschrift hoog op de voorgevel. Sinds de grote brand op 1 juli 2019 staat alleen het voorste deel van dit Rijksmonument uit 1925 nog overeind.

De Loosterweg is een smalle 60 kilometer weg. Tetteroo zag al snel, dat het mis was die zomeravond in 2019. „Door de rookvorming.” Hij wilde direct met een ladder en brandblusser aan de gang, maar werd door de eigenaar van het getroffen bedrijf tegen gehouden. „Hij vond het te gevaarlijk om nog het dak op te gaan.”

Het Leidsch Dagblad meldde ’De brand is door nog onbekende oorzaak ontstaan in het nieuwe gedeelte van het bedrijf, in een ruimte, waar de bollen worden ingepakt en waar een schakelkast hangt en is overgeslagen naar de oude schuur. Die is dankzij een betonnen tussenwand in eerste instantie voor ruim de helft gespaard gebleven’. Dit nieuwe deel van het bedrijf was een houten kantoor met veel ramen. Hier stiekeme dingen doen was vanwege de inkijk uitgesloten, meent buurman Tetteroo. De plek, waar het pand stond, ligt nog altijd braak.

Rest de bollenschuur zelf. Die werd niet meer gebruikt. Wel was de schuur nog altijd gevuld met houten palen met daar tussen legplanken om de bollen te drogen. Een soort labyrint met smalle paden. Je kon er zomaar verdwalen. Dat vertelt kort na de brand een man, die er ooit jaren werkte als zomerkracht aan het Leidsch Dagblad. „Dan zie je jezelf als klein mannetje door de houten, donkere gangen lopen van dit gebouw. Dat is nu weg. Het nieuwe, aangebouwde gedeelte ademt een totaal andere sfeer. Hier was het een doolhof. De oudere mensen, zoals mijn vader, wisten precies de weg, maar ieder ander verdwaalde er gewoon. Ik begrijp wel, dat de brandweer ’s nachts niet naar binnen wilde.”

Zicht

In de oude bollenschuur kon in theorie van alles plaatsvinden wat het daglicht niet kan verdragen, mits er niet te veel vrije ruimte voor nodig was. Stel dat, dan had overbuurman Tetteroo daarvan hoe dan ook lucht moeten krijgen, zegt hij. „Structurele activiteit op ongewone tijdstippen zou ik gezien hebben.” Ook al omdat hij met zijn broer, die ook in de patat handel zit, drie avonden per week aan het werk is op het parkeerterreintje naast zijn huis. Ook daar vandaan hebben ze zicht op de bollenschuur.

Als het zou gaan om het vernietigen van bewijs in de bollenschuur, zou de schuur zelf in brand zijn gestoken, redeneert Tetteroo. Nu was het volgens hem ’pech’, dat het vuur oversloeg naar het monument.

De tweede brand, die in aanmerking komt, legde op 1 oktober 2019 bedrijfsloodsen in de as aan de Akervoorderlaan in Lisse. Omwonenden willen alleen anoniem wat zeggen. Dat heeft alles te maken met spanningen in de buurt, blijkt al snel. Er is gedoe over wat er voor de verwoeste hallen in de plaats moet komen. Ook over een al dan niet illegale paardenweide, pal achter het verwoeste complex.

In de afgebrande hallen waren in totaal zeven bedrijven gevestigd. De grootsten waren , een leverancier van landbouwmachines, en GPEX, dat handelt in gebruikte kopieerapparaten. Verder ’allemaal vage bedrijfjes’, zegt een buurman desgevraagd. Eigenlijk was het er altijd wel een komen en gaan van mensen, bevestigt een andere omwonende. Ook ’s avonds.

Bij het horen van een mogelijke link met Satanisch Ritueel Misbruik gaan de wenkbrauwen telkens verbaasd omhoog. Er speelt hier van alles, zeker, maar er is volgens de omwonenden niets, dat op zo iets wees of wijst. Onwaarschijnlijk dus, maar niet onmogelijk, is hier de conclusie.

Alles gecheckt

De houten constructie maakte de schuur van binnen doolhof (foto Hielco Kuipers)

Of het gaat om een van deze twee locaties wil Argos niet zeggen. Wel verzekert programmamaker Huub Jaspers desgevraagd, dat er van alles is gecheckt en dat Argos zo doende veel meer over de Misbruik plek in de Bollenstreek weet dan wat er is gepubliceerd.

Volgens Jaspers is het niet veilig om meer details bekend te maken. Zelfs het noemen van het aantal vrouwen, dat de loods aanwijst als belangrijke misbruiklocatie is volgens hem te gevaarlijk. „Stel dat er daders zijn, die kunnen uit het aantal vrouwen mogelijk afleiden wie met ons hebben gepraat.”

Over wat er in de uitzending wel en niet wordt gezegd, is volgens Jaspers uitgebreid gewikt en gewogen. „Wat je hoort, is alles wat we er over zeggen.” Uit de uitzending blijkt dat het gaat om in elk geval meer dan twee vrouwen, die de plek in de Bollenstreek aanwijzen, volgens Argos onafhankelijk van elkaar.

Behalve het beschermen van bronnen, Argos sprak met 140 veronderstelde slachtoffers van Satanisch Ritueel Misbruik, moet ook worden voorkomen, dat mensen ten onrechte worden beschuldigd, legt Jaspers uit. Derde reden om geen extra informatie prijs te geven, is het risico, dat een mogelijk Strafrechtelijk Onderzoek wordt geschaad. „Doordat getuigen dan kunnen zeggen, dat ze informatie uit de media hebben.”

Waarheid

Kort en goed: bewijs voor Ritueel Misbruik in de Bollenstreek ontbreekt. Dat erkent ook Argos journalist Huub Jaspers. „Wij zijn nog niet klaar met ons onderzoek. Stel, dat we snoeihard bewijs vinden, dan schakelen we de autoriteiten in.”

Ook zonder bewijs zijn Jaspers en zijn collega programmamaker Sanne Terlingen er van overtuigd, dat de vrouwen de waarheid spreken over het misbruik, onder meer in de Bollenstreek. Terlingen „Bij alle locaties die we noemen (in deze en eerdere uitzendingen, redactie) hebben we veel meer onderzocht. Ook is sprake van opmerkelijke overlap in de verklaringen van de vrouwen. Over dingen in het interieur, personen, die bij de locatie betrokken zijn.”

Monumentale bollenschuur (foto Hielco Kuipers)

Jaspers is ’serieus verontrust’, zegt hij. „Ik werk sinds 1996 bij Argos. Ik heb veel naar buiten gebracht over Irak, Afghanistan, Srebrenica. Van de uitzending over het CIA afluister schandaal vorig jaar heb ik een paar nachten wakker gelegen. Ik bedoel, er waren betrokkenen op mysterieuze wijze overleden. Toch is het onderzoek waarover we nu praten nóg belastender. Ik heb nog nooit zo’n verontrustend en naar onderwerp behandeld. Dan te bedenken, dat de mensen, die dit doen, op dit moment vrij rondlopen.”

Bij de Politie Eenheid Den Haag, waar de Bollenstreek onder valt, zijn geen meldingen of aangiftes bekend van Satanisch Ritueel Misbruik. Dat meldt een woordvoerster desgevraagd. „Uiteraard roepen we mensen op melding bij ons te maken, wanneer zij slachtoffer zijn of informatie hebben over dergelijke zaken.”

Misbruik doolhof: van clowns tot babymoorden

Beoordeling door de Landelijke Expert Groep Bijzondere Zedenzaken kan voorkomen, dat Politie en Justitie zich verliezen in een heksenjacht. Geruchtmakende Misbruik zaken in de jaren tachtig en negentig gingen uiteindelijk vaak als een nachtkaars uit.

Oude Pekela haalt in 1987 het wereldnieuws, omdat er tientallen kleuters seksueel misbruikt zouden zijn door als clown verklede daders. De politie vermoedt, dat 48 van de 72 verhoorde kinderen tussen 3 en 6 jaar slachtoffer zijn. Ruim een jaar en heel veel ophef later wordt het dossier gesloten wegens gebrek aan bewijs.

In de Bolderkar Affaire worden in 1988 veertien kinderen uit huis geplaatst, omdat Kinderdagverblijf De Bolderkar in Vlaardingen hun ouders beticht van misbruik. De beschuldigingen zijn gebaseerd op resultaten van de omstreden Poppen Methode. Kinderen, die met anatomisch correcte poppen spelen, wordt onderwijl gevraagd wat ze met de stoffen geslachtsdelen kunnen doen. De strafzaken tegen vaders eindigen in vrijspraak of worden geseponeerd. Tijdens keiharde verhoren biechtten drie vaders incest op, die ze níet hadden gepleegd.

Bij de Eper Incest Zaak komt het begin jaren negentig wel tot veroordelingen, die tot aan de Hoge Raad overeind blijven. De zaak draait om babymoorden, illegale abortussen en seksueel misbruik van de zussen Yolanda en Eveline van B uit Epe. In 2008 dringt Leidse Hoogleraar Rechtspsychologie Willem Wagenaar tevergeefs aan op Herziening. Volgens hem is het zonneklaar, dat de bekentenissen en getuigenverklaringen, die leidden tot de veroordelingen, niet kunnen kloppen. Onder anderen de ouders zaten gevangenisstraffen uit. De broers Gerrit en Ronald van Z kregen als enigen TBS met Dwangverpleging en zitten voor zo ver bekend nog vast.

Eerherstel

De Politie Chef van Schiermonnikoog werd in 1996 van zijn bed gelicht op verdenking van ontucht met een van zijn dochters (foto NHD)

Politie Chef van Schiermonnikoog René Lancee, zijn vrouw, een dochter en zijn aanstaande schoonzoon worden in 1996 door een arrestatieteam van hun bed gelicht wegens ontucht met een andere dochter, de 17 jarige Bianca. Uiteindelijk blijkt, dat het meisje het verhaal verzon aan de hand van suggestieve vragen van de Rijksrecherche. Lancee krijgt na drie jaar volledig eerherstel en een schadevergoeding van 1,2 miljoen gulden.

In 2000 beschuldigt Annemarie Kok haar familie in Bovenkarspel van seksueel misbruik in het NCRV programma ’Verborgen moeders’. Baby’s ,die als gevolg hiervan werden geboren, zouden zijn vermoord. Kok herinnerde zich het misbruik door de behandeling van de niet geregistreerde Psychotherapeut Peter Kieft in Andijk.

De familie Kok ontkent alles, wijst er op, dat Annemarie in de war is en eist met succes, zowel rectificatie als schadevergoeding van de NCRV. De omroep erkent, dat het verhaal niet was gecheckt. De politie doet onderzoek, maar vindt geen enkel bewijs voor babymoorden.

Omdat therapeut Kieft in een radio uitzending volhoudt, dat het verhaal van zijn cliënt klopt, wordt hij veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de familie.

Helderse Courant, 27 maart 2021 om 11:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210326_572165

INFOWAR OM SATANIC RITUAL ABUSE IN NEDERLAND

Er gaan twee onderzoeken lopen in NL naar Satanisch Ritueel Misbruik: het criminele pedo witwas onderzoek van de Staat, Justitie, de MainStream Media en het echte onderzoek van Joost, Johan, de Red Pill Journal en de Bataafse Republiek.

https://rumble.com/vf4fhl-infowar-om-sra-misbruik-in-nederland.html

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Micha+Kat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aline+Terpstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+van+Koppen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Grapperhaus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Hendriks
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anne+Marie+Slotboom
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vincent+Leenders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joris+Demmink
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hüseyin+Baybaşin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Niels+van+den+Berge
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huub+Jaspers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sanne+Terlingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+van+Dissel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marc+Dutroux
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willem+Wagenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=René+Lancee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Annemarie+Kok
https://robscholtemuseum.nl/?s=Argos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Satanisch+Ritueel+Misbruik
https://robscholtemuseum.nl/?s=Satanic+Ritual+Abuse
https://robscholtemuseum.nl/?s=Licht+Op+Satanisch+Ritueel+Misbruik
https://robscholtemuseum.nl/?s=Infowar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Informatie+Oorlog
https://robscholtemuseum.nl/?s=WODC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wetenschappelijk+Onderzoek+Documentatie+Centrum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Werkgroep+Ritueel+Misbruik
https://robscholtemuseum.nl/?s=LEBZ
https://robscholtemuseum.nl/?s=Landelijke+Expert+Groep+Bijzondere+Zedenzaken
https://robscholtemuseum.nl/?s=National+Expert+Group+for+Extraordinary+Sex+Offences
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rolodex+Onderzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=BIG
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beroepen+Individuele+Gezondheidszorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=GGZ
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geestelijke+Gezondheid+Zorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIVM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijks+Instituut+Volksgezondheid+Milieu
https://robscholtemuseum.nl/?s=TGG
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kenniscentrum+Trans+Generationeel+Geweld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trigger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uitstapper
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio+Hollands+Midden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bollenstreek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Akervoorderlaan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lisse
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loosterweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Voorhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oude+Pekela
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eper+Incest+Zaak
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bolderkar+Affaire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Poppen+Methode
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodegraven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Red+Pill+Journal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bataafse+Republiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heksenjacht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eyes+Wide+Shut