Henk Jan den Ouden – ’Plan Dorpsplein Bergen moet Op Nieuw: Geen Eerlijke Kans voor Andere Ontwikkelaars’

De Situatie Nu aan het Plein, de Te Slopen Bakema Flat en Winkel Pandjes (foto Jan Jong | JJfoto.nl)

Plan Dorpsplein Bergen moet Op Nieuw: Geen Eerlijke Kans voor Andere Ontwikkelaars

Bergen – De Gemeente heeft inmiddels een Bouw Vergunning voor het Project verleend. Bergenaar Niels Leijen maakt daar Bezwaar tegen. Volgens hem is de Procedure voor de Gunning Niet volgens de Aanbesteding’s Wet en Europese Richt Lijnen verlopen. Hij stelt, dat de Gemeente Andere Geïnteresseerden de Ruimte had moeten bieden om Mee te Dingen en volgens hem is dat Niet gebeurd. Ook heeft de Gemeente volgens Leijen Openbaar moeten maken hoe de Selectie Procedure en de Daarbij Horende Criteria, tot Stand zijn gekomen. Hij wijst op het Didam Arrest. Gemeenten mogen Niet Zo Maar Meer Één op Één Grond Verkopen aan een Ontwikkelaar, maar Andere Gegadigden moet laten mee dingen. Als ze dat Niet Doen, moeten ze dat Goed Motiveren.

Leijen zegt, dat hij zich al in 2014 Gemeld heeft voor de Locatie en dat hij Sinds Dien Regel Matig Email Contact met de Gemeente heeft gehad over de Ontwikkeling. Hij heeft Mails ter Inzage uit de Periode november 2014 tot en met september 2017, waar uit zijn Interesse blijkt. Hij beschouwt zich zelf dus Wel Degelijk als een Gegadigde.

Verkopen

In augustus 2016 krijgt Leijen een Mail van de Project Leider van de Gemeente, Bot Bouw Initiatief (BBI) is ’Namens Twee Eigenaren’ bezig met een Haalbaarheid’s Studie naar een Plan voor het Perceel. ’In dien er Sprake is van een Haalbaar Plan, is de Formeel Juridische Situatie, zo dat BBI namens Twee Eigenaren in het Plan Gebied de Gemeente zal verzoeken om de Grond aan die Combinatie te verkopen’. Later wordt daar een Overeen Komst voor getekend. Er is dus Geen Sprake van een Openbare Aanbesteding, concludeert Leijen.

Het Plein gezien vanaf het kruispunt met de Breelaan.

Het Plein gezien vanaf het kruispunt met de Breelaan (foto Jan Jong | JJfoto.nl)

Een Aanbesteding hoefde ook Niet, zo stelt Later de Toen Malige Wethouder Klaas Valkering. Volgens de Gemeente Bergen is de Gang van Zaken des Tijds Correct geweest. Tot de Transactie was in oktober Vorig Jaar Al Besloten, dus voor dat het Didam Arrest in november Werking trad, aldus Toen Malig Wet Houder Klaas Valkering.

Percelen

Wat is er gebeurd in het Gebied? De Gemeente Bergen heeft in de Jaren 2010 tot en met 2014 aan het Plein Acht Percelen gekocht ter Waarde van Ongeveer 3 Miljoen Euro, ter Grootte van Bijna 800 Vierkante Meter. De Gemeente had Al Ruim 700 Vierkante Meter aan Openbare Ruimte in Bezit. Er zijn dan Nog een Paar Percelen Over in het Ontwikkeling’s Gebied. Plein 5 (Broodjes Zaak Stef’s Beter Belegd), dat Niet Aan Gekocht wordt door de Gemeente. In december 2014 koopt de Zoon van de Eigenaar van Stef’s ook het Pand Plein 11, aan de Oost Rand van het Ontwikkel Gebied. De Gemeente blijft ook af van het Iets Centraler Gelegen Pand Plein 9. dat wordt in 2018 voor Zes Ton gekocht door Bot Bouw.

De Grond van de Gemeente zou dus in oktober Vorig Jaar Verkocht zijn aan Bot. Die Verkoop lijkt Echter Nog Geen Gestalte te hebben gekregen. In het Kadaster staan de Percelen Nog Geregistreerd als Zijnde Eigendom van de Gemeente.

Zó moet het Plein er straks uit komen te zien.

Zó moet het Plein er straks uit komen te zien (foto NHD)

Als de Gemeente aan een Ontwikkelaar de Grond gunt, wordt die Verkocht volgens de ’Residuele Grond Waarde Berekening’. Daar in wordt de Te Verwachten Markt Waarde van de Te Bouwen Panden Verminderd met de Bouw Kosten er van. Hoe Hoog deze Waarde is, is Niet Openbaar. Als hij Echter Minder dan Drie Miljoen Euro is, is het Denkbaar, dat de Gemeente Bergen Verlies lijdt op het Project.

Gemeente Raad

Leijen stelt ook, dat hij het Merkwaardig vindt, dat de Gemeente Raad Niet is Gevraagd een Nieuw Bestemming’s Plan op te stellen. ,,De Besluit Vorming heeft in het College van B&W plaats gevonden. Woning Bouw Plannen tot Achttien Woningen zijn een College Bevoegdheid, daarom is het Plan in Tweeën Geknipt. een Plan van Twintig en een Plan van Negen Woningen’’, licht Leijen toe. Omdat er in het Plan Gebied Al Zeven Woon Eenheden waren, zou dat Aantal Gesaldeerd kunnen worden en Zo Onder de Acht Tien blijven. ,,Zo is de Gemeente Raad Buiten Spel Gezet.’’ Leijen merkt op, dat Ontwikkelaar Bot Bouw op de eigen Web Site het Plan Wel als Één Geheel beschouwt.

In Elk Geval Nog Één Particulier heeft ook een Bezwaar In Gediend. De Bezwaren worden de Komende Weken Beoordeeld en Beantwoord door de Ambtenaren en het College van B&W. Als een Bezwaar Maker vindt, dat er Onvoldoende Rekening is gehouden met de In Gebrachte Argumenten, kan die als nog naar de Rechter stappen.

Gemeente Bergen

De Gemeente Bergen wil Niet in gaan op Vragen van deze Krant rond het Project.

Alkmaarsche Courant. 17 ontober 2022 om 16:58

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221017_61093728

Matthie Bergman – OM heeft Rapport + Geheim Houding + ‘Commissie Stiekem’ + ’Alle Regels gevolgd’ + Snel Besluit OM + Extra Raad over Van Hout + Justitie gaat Vervolgen + Politieke Bom

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Jan+den+Ouden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Niels+Leijen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaas+Valkering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hetty+Hafkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stef’s+Beter+Belegd
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kadaster
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=BBI
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bot+Bouw+Initiatief
https://robscholtemuseum.nl/?s=Plan+Dorpsplein+Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontwikkel+Gebied
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Ruimte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aanbesteding
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbare+Aanbesteding
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aanbesteding’s+Wet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Europese+Richt+Lijnen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Selectie+Procedure
https://robscholtemuseum.nl/?s=Didam+Arrest
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen+NH
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen+Noord+Holland