Hans Vos – HET BLIJFT EEN TRIESTE KLUCHT, DIE WORDT OPGEVOERD IN BERGEN

Goedendag, gedesillusioneerden,

Nou, daar zitten we dan.
Rapportje Hoffman al eind juni afgeleverd, met een voor ons en jullie volkomen onbekende inhoud.
Kan 40 kantjes zware kost zijn, kan 3 kantjes {valt allemaal wel mee} zijn.
Een rapport, dat, zo horen wij van meerdere Raadsleden, op slinkse wijze door Hafkamp geheim verklaard is.
En waar die Raadsleden zelf bij waren. Ze hadden alleen even niet in de gaten, dat ze met hun handtekening die geheimhouding bekrachtigden.
Als het niet echt was gebeurd, zou je dat niet geloven.
We hadden niet in de gaten, dat we voor geheimhouding tekenden…
Succes met uitleggen aan jullie kiezers en aan al die Bergenaren, die schoon schip in die ambtelijke molens willen.

En als je er als Raad dan achterkomt, dat je pootje bent gelicht en/of zelf nogal naïef, stom?, bent geweest begint de volgende klucht.
Omdat de waarheid dan rottig je strot uitkomt, ga je maar staan liegen.
{Was dat rapport er al joh? 9 Juli al in Seniorenconvent besproken? Nee…, weet ik niks van.}

Het 1-mansbestuur van Bergen, hare Dictatorialiteit Hafkamp, bepaald weer eens wat er in Bergen gebeurd en hoe.
En de onmondige en hulpeloze werkmiertjes van de Raad en College staan er weer eens bij en kijken er naar. Code Rood.

Dat miss Chiquita Hafkamp, bepaald niet fair trait, elke keer langs kromme paden, de Bergense bananenpolitiek manipuleert, ombuigt en dermate beïnvloedt, dat er in feite al geen sprake meer is van een bestuurlijk en ambtelijk apparaat, maar los zand, waar nog slechts een paar diehards en zij die kennelijk niet weg kunnen solliciteren, het tinkende schip tegen beter weten in proberen boven water te houden, was voor een ieder al meer dan duidelijk.
De Bergense politiek is net een ijsberg, waarvan 90% van alle spelletjes, stiekeme afspraakjes en ons kent ons regelingen, onder water liggen.
Met een Raad, die keer op keer denkt langs dat topje van die ijsberg te kunnen varen om er vervolgens voor de zoveelste maal op te pletter te varen.
Tja, ezels kunnen niet zwemmen, anders had het maar 1 keer gebeurd….

Maar nu dan: het rapport Hoffman is dus geheim verklaard.
Erik van Hout heeft zijn (recht)bescherming en nog wel meer dan dat.

Die heeft met zijn advocaat een waar bag anaal aangericht, toen hij dat hoorde. Voor zover hij dat al niet van te voren wist, omdat het hem domweg door Hafkamp en Co toegezegd was als onderdeel van de op non actief stelling en het uit handen geven aan Hoffman van het onderzoek..

Als Raad nu als 1 man in opstand komen en lak hebben aan die geheimhouding is nu geen optie meer.
We hadden Hafkamp en het College wel eens een aangifte tegen de gehele Raad, minimaal de gehele coalitie, willen zien doen.
Maar gezien de aard van het onderzoek: een topambtenaar, is er ook nog een advocaat in het spel, die daar dan gehakt van zou maken en van Hout alleen maar punten zou laten opleveren in plaats van strafpunten.
Het kan er allemaal nog wel bij in Bergen.
Leest u nog mee, mevrouw van de NRC?
Interne machtsstrijden, schimmige plannetjes en krachten, die kennelijk ten koste van alles willen voorkomen, dat het akkefietje van Hout tot op de bodem wordt uitgezocht, met alles wat daar nog uit voortvloeit, want Van Hout is, lieve lezers, slechts een deeltje van, of het begin van, wat jullie willen, een hele diepe, hele grote gierput.

En van onze bestuurders, of het nu de ambtenaren zelf zijn, die dit toch ook niet moeten zouden willen, het college of de Raad; wij vrezen, dat zij wel wat lawaai gaan maken, maar in de praktijk, ook voor de zoveelste keer, langs de kant staan en feitelijk niets doen of zeggen niets te kunnen doen.
Het vertrouwen in Hafkamp opzeggen en het op die manier dan maar spijkerhard spelen zien we ze ook niet doen.
Dus moet het maar van ons, jullie, die weinig constructieve schreeuwers komen.

Laat weten, dat je dit niet meer accepteert en steun de actie om druk te zetten op de politiek om aangifte te doen.
Want we krijgen anders over een tijdje te horen, dat het rapport geen aanleiding gaf om aangifte te doen en wij, de inwoners, de aanslingeraars van dat onderzoek, kunnen dan op geen enkele manier controleren, of die conclusie dan wel of niet terecht is.
En dat is, gezien de aard en ernst van de beschuldigingen, toch echt een brug te ver.

Samen.bergen.verzetten@outlook.com

Reacties:
Delen

Rita Ibink
Wat een bende is het in bergen, wordt steeds erger

Yvon Bos Eyssen
De beuk erin😬

Ron Visser
M A F I A

Janinka Gischler
Het is genoeg

Tom Stam
Als de gemeenteraadsleden ballen hebben gaan ze publiekelijk pal achter Hans Haring staan.

Rita Ibink
ben ik met je eens

Wim Gobel
Ongevraagd ontslag:
De burgemeester kan ook ongevraagd ontslagen worden door de Kroon. Dat kan onder meer wegens verstoorde verhoudingen met de gemeenteraad. De ontslagprocedure is afhankelijk van de reden van ontslag. Meer informatie hierover staat in de Gemeentewet en in het Rechtspositiebesluit burgemeesters.

Tom Stam
Verstandiger zou zijn: “eieren voor je geld kiezen”

Rita Ibink
Het dringt niet tot haar door, wat een enge vrouw zeg

Isabel Schnabel
HET IS NIET TE GELOVEN DAT JE IETS TEKENT WAT JE NIET EERST HEBT GELZEN!! Wat een domme eikels is de nieuwe raad – waar wij zoveel vertrouwen in staken…. helemaal weer foute boel. Hoe lang kan de burgermeester dit spel nog spelen?

Jan Koelink
Ze weten gerust wel wat ze getekend hebben maar zwetskamp moet beschermd worden💣

Isabel Schnabel
Zij hebben dus geen ruggraad?

Jan Koelink
Isabel Schnabel algemeen bekend

Isabel Schnabel
Kunnen wij. als burgers. geen aangifte doen?

John Tros
Wordt ook eens tijd dat de Provincie Noord-Holland instapt om belangenverstrengeling te voorkomen

Ab Demmendal
maakt niets uit het openbaar ministerie veegt zijn reet af met die ongeldige geheimhoudingsverklaring het wordt tijd dat DRS H H in gijzeling genomen wordt :-)

Ab Demmendal
ik ben haar eens gaan googlen , je schrikt je rot wat er allemaal verschijnt, wordt tijd dat de commissaris van de koning dit ook doet en haar voor de zekerheid alvast op non actief zet.

Will Wokke
Er is zoveel mis bij de HH clup. Helaas is de groep die tegen haar vecht in aantal te klein. Die tegen haar strijden doen dat op eigen titel.
Mag ik deze hier ff delen? Ik heb een onderzoek gedaan naar het verbreden van het huidige fietspad langs de Eeuwigelaan, mijn bevindingen heb ik naar de gemeente gestuurd. Afgelopen week een mooi schrijven van de gemeente. Daarin staat dat het besluit is genomen dat het fietspad aan de zuidzijde (huidige voetpad) wordt aangelegd. Is dat ergens gepubliceerd?

Han Thomasse
Wacht maar tot Frits van vakantie terug is…..

Joop Muelink
Hier is een aanleg vergunning .nodig die qua ro geregeld moet zijn

Loek Ooijevaar
Laat de voltallige gemeenteraad een Verordening op het Presidium vaststellen. Een prachtig model heeft de gemeente Weststellingwerf in het verleden aan genomen. Daarin wordt ook klip. en klaar het een en ander vastgelegd over geheimhouding van de leden en wordt niet meteen een burgemeester tot voorzitter gebombardeerd. Deze verordening is een heel nuttig instrument dat voortvloeit uit de wet op de dualisering. De gemeenteraad kan op grond van gebleken manco’s elke verordening bijstellen en discussieren over de ingevoerde plicht tot geheimhouding. Meteen dus de gemeente Weststellingwerf als voorbeeld aan de orde stellen.

Joop Muelink
Dien het in als initiatief voorstel met intrekking van oude regelingen

Henny Grijs
Hr. Ooijevaar, Helaas staat een groot deel de gemeenteraad onder zware druk van Mvr. Hafkamp en durft en doet NIETS.

Tom Stam
Verbazingwekkend dat niemand ven de Gemeenteraad Bergen-NH reageert?

Tom Stam
Nu ga ik kijken naar https://www.skutsjesilen.nl/competitie

Samen Bergen Verzetten, Facebook, 4 augustus om 06:48

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/727139037628715/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Vos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Haring
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hetty+Hafkamp
https://robscholtemuseum.nl/ype-minkema-bittere-gevechten-in-bergen-matthie-bergman-ambtenaar-geschorst-wegens-steekpenningen-en-lening-rel-topambtenaar-schokt-bergen-alle-schijn-en-twijfel-moeten-weg/
https://robscholtemuseum.nl/matthie-bergman-van-wonderen-over-steekpenningen-advies-zal-projecten-juist-vertragen-plan-nassau-bouwblok-toegankelijk-bij-bouwplan-eerst-burenoverleg-politie-en-gemeente-komen/
https://robscholtemuseum.nl/matthie-bergman-hofmann-laat-rotstreek-zet-kwaad-bloed-lange-duur-schadelijk-rapport-hoffman-bijna-af-hans-vos-nieuwsflits-gidi-pols-hoffmann-bedrijfsrecherche/
https://robscholtemuseum.nl/matthie-bergman-hoffman-al-besproken-bres-in-ivoren-toren-onderzoek-van-hout-beleid-inzichtelijker-hans-vos-komkommertijd-snelkookpan-sabine-krab-wie-zwijgt/