Ype Minkema – Bittere gevechten in Bergen + Matthie Bergman – Ambtenaar geschorst wegens steekpenningen en lening + Rel topambtenaar schokt Bergen + ’Alle schijn en twijfel moeten weg’

Bittere gevechten in Bergen: beerput gaat helemaal open in het kunstenaarsdorp

Wie dacht dat de Bergenaren eindelijk zouden bedaren na de besluitvorming over het centrumplan, vergist zich deerlijk. De beerput van Bergen is open en de stank is ondraaglijk.

Beschuldigingen van omkoping, verdachtmakingen over chantage en de vaststelling dat een topambtenaar zijn huis heeft gekocht met geld van een projectontwikkelaar, zorgen voor een totaal bedorven sfeer. Er woedt een bittere strijd in Bergen, waarbij inmiddels geen middel meer wordt geschuwd. Ook privé gegevens worden gepubliceerd. Heel moeilijk is dat niet in Bergen. De conflicten of domme en onhandige manoeuvres liggen er gewoon voor het oprapen.

Mikpunten

Een van de voornaamste mikpunten: Eric van Hout, topambtenaar en projectleider van de gemeente. Hij is inmiddels door de gemeente op non-actief gezet in afwachting van een onderzoek.

Het was de week van de grote onthullingen. Van Hout, eerder al beschuldigd van het wissen van belangrijke e-mails, zou in 2009 geld hebben aangenomen van de inmiddels overleden projectontwikkelaar André van Wonderen senior (3.000 euro). Hij zou drie jaar eerder een deel van zijn huis hebben gekocht met een lening – 165.000 euro – van een andere vastgoedman, Jan Ory. De bewijzen – e-mails, kopieën van het kadaster en zelfs een notariële akte met een beëdigde verklaring – worden bijgesloten. Beide zware beschuldigingen komen, ogenschijnlijk onafhankelijk van elkaar, op ongeveer hetzelfde tijdstip binnen.

Verbijsterend

André van Wonderen junior vond vorige week naar eigen zeggen op de computer van zijn vader diens e-mailverkeer, uit de tijd dat André senior nog midden in de maatschappij stond. Junior trof een verbijsterende correspondentie aan waaruit zou blijken dat topambtenaar Eric van Hout steekpenningen had aangenomen van zijn vader. De mails werden als bewijs op Facebook gezet.

De Facebookpagina van Samen Bergen Verzetten blijkt het ’vehikel’ waarop het verzet in Bergen door het dorp rijdt. De pagina wordt aangestuurd door Hans Vos, die als ’klokkenluider’ een kruistocht voert tegen vermeende misstanden in de gemeente Bergen. ’Wij willen op deze site alle misstanden van de gemeente Bergen aan de orde brengen en proberen gezamenlijk de discussie op gang te brengen om een betere leefomgeving te creëren’, is het motto van de groep die inmiddels 1.886 leden telt. Beheerder Hans Vos moest eerder na een bijna eindeloos juridische strijd met de gemeente Bergen uit zijn illegaal bewoonde stulp in Schoorl. ’Tekstleverancier’ Frans Zomers voert namens een aantal bewoners al jaren juridische gevechten met de gemeente.

Misstanden

De ’klokkenluiders’ tillen veel boven water. Veel vermeende misstanden in het dorp worden aan de kaak gesteld. Dat gaat heel ver. Zo zijn deze week documenten van het kadaster te lezen met de aankoopgegevens van het huis dat Eric van Hout in 2006 kocht. Het adres, de hypotheek verstrekkers, de bedragen, zelfs de naam van zijn partner; het is allemaal te lezen op Facebook.

Van Hout leende op 1 januari 2006 een bedrag van 165.000 euro voor de aankoop van een huis van de Alkmaarse projectontwikkelaar Jan Ory. De bank wilde het aankoopbedrag maar voor een deel (285.000 euro) fourneren. In totaal leende Van Hout 450.000 euro voor een huis dat 325.000 euro kostte.

Maar de link tussen Ory en Van Hout was snel gelegd. ’Want hoe kwam Ory toch aan al die projecten in Bergen?’, vroeg Samen Bergen Verzetten zich af. Die onthulling maakt de ambtenaar kwetsbaar. Een lening afsluiten bij een ontwikkelaar die belangen heeft in Bergen, dat is bloedlink en vragen om moeilijkheden. Die kwamen er ook, dinsdagmiddag. Vos had via het kadaster alle hypotheekgegevens opgedoken en op Facebook gezet.

Via andere kanalen kwam deze week een notariële akte in de publiciteit. De zus van André van Wonderen senior, in die tijd zijn secretaresse, beschrijft in het beëdigde document tot in detail hoe zij van haar broer een bedrag van 3.000 euro van de bank moest halen, dat via een tussenpersoon aan Van Hout moest worden gegeven. In ruil moest de ambtenaar er voor zorgen dat Van Wonderen voorrang zou krijgen bij de aanbesteding van het prestigieuze centrumplan.

Het plan werd uiteindelijk door de gemeente gegund aan de Bergense ontwikkelaar Lex Schrama. Dat ging ook niet bepaald geruisloos. De tegenstanders verzetten zich tot het uiterste. De oppositie, de stichting Mooier Bergen, ontdekte bij een speurtocht naar de verdachte besluitvorming dat er belangrijke mails tussen wethouder Odile Rasch en haar ambtenaar waren verdwenen. Opnieuw viel de naam van Eric van Hout. Een deel van het mailverkeer dook weer op, maar de verdachtmaking bleef kleven.

Eric van Hout kan en mag zich niet of nauwelijks verweren tegen de reeks feiten en beschuldigingen. De ambtenaar zit gevangen in het keurslijf van de gemeente Bergen. Alles loopt, zoals gebruikelijk in een gemeentelijke organisatie, via de afdeling communicatie. Nadat het e-mailverkeer van de Van Wonderens op Facebook verscheen, reageerde de gemeente louter op diezelfde Facebookpagina.

Een reactie komt er plotseling wel uit verrassende hoek. Zwaar geschut zelfs. Lex Schrama, ontwikkelaar die de fel bestreden aanbesteding van het centrumplan ’7 Dorpelingen’ heeft gewonnen, liet ongevraagd weten dat hij wordt gechanteerd door ’Andreetje’, zoals hij Van Wonderen junior noemt. Het zou gaan om planschade, ter grootte van 50.000 euro. Daar kan Van Wonderen junior natuurlijk naar fluiten, laat Schrama weten.

En ’Andreetje’ ontkent de chantage weer met klem.

Gistermiddag werd topambtenaar Eric van Hout door zijn werkgever op non-actief gezet. Dat zal ongetwijfeld weer nieuwe vragen oproepen bij de kritische volgers. Want Van Hout was de afgelopen decennia bij ongeveer alle grote bouwprojecten betrokken.

En zo blijft het zonder twijfel nog lang onrustig in het dorp.

Noordhollands Dagblad, 28 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/bittere-gevechten-bergen-beerput-gaat-helemaal-open-het-kunstenaarsdorp

Ambtenaar Bergen geschorst wegens vermeende steekpenningen en lening

Het college van Bergen laat een onafhankelijk bureau onderzoek doen naar ’vermeend onjuist handelen’ van topambtenaar Eric van Hout. Tot die tijd wordt hij op non-actief gezet.

Het college heeft de beslissing genomen na beschuldigingen dat Van Hout steekpenningen heeft aangenomen van een vastgoedontwikkelaar en een lening had afgesloten bij een andere projectontwikkelaar.

Dinsdag werd de gemeente door deze krant op de hoogte gebracht van een notariële verklaring van de zuster van de inmiddels overleden vastgoedontwikkelaar André van Wonderen. Daarin bevestigde zij dat projectleider Van Hout in 2009 steekpenningen had aangenomen van haar broer. Verder werd woensdag bekend dat dezelfde ambtenaar in 2006 een lening van 165.000 euro had afgesloten bij projectontwikkelaar Jan Ory, die ook al in die tijd in de gemeente Bergen actief was.

De beschuldiging dat Van Hout steekpenningen zou hebben aangenomen was vorige week al bekend geworden via e-mails die André van Wonderen jr. had opgedoken in het archief van zijn vader. Het college reageerde toen door te stellen de ambtenaar ten volle te vertrouwen.

Op basis van de nieuwe ontwikkelingen heeft het college woensdag besloten een onderzoek te gelasten: „We zijn overvallen door de nieuwe informatie waar we woensdag en vandaag kennis van hebben genomen. We vinden het daarom van het grootste belang om precies uit te laten zoeken hoe het zit.” Daarom besloot het college tot een onderzoek door een extern bureau. Zo lang is de ambtenaar op non-actief gezet. „We betreuren het zeer dat we deze stap moeten nemen, maar vinden het gezien de inhoud van deze nieuwe informatie noodzakelijk.”

Noordhollands Dagblad, 28 maart 2018

Reacties:

Noortje Wester · Werkt bij Tandtechnici
Waar het om geld gaat wordt de mens zwak.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/ambtenaar-bergen-geschorst-wegens-vermeende-steekpenningen-en-lening

 ’Aannemen van lening ernstig plichtsverzuim’

Of het nu gaat om het aannemen van een gift of een lening: in beide gevallen is er sprake van ernstig plichtsverzuim. Dit blijkt uit jurisprudentie over dergelijke kwesties.

In 2012 deed de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van onder meer het ambtenarenrecht, uitspraak in zo’n kwestie.

Een ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen had twintigduizend euro als renteloze lening aangenomen van een directeur van een bouwbedrijf. De man werd om die reden door zijn werkgever ontslagen, maar vocht dat ontslag aan.

De ambtenaar had namens de gemeente zakelijke contacten met dat bouwbedrijf. Daardoor kwam hij zich in een afhankelijke positie van het bouwbedrijf, zo stelde zijn werkgever en later ook de rechtbank. De gemeente kon hierdoor financieel nadeel lijden, zo werd nog toegevoegd.

De Centrale Raad van Beroep vond ook dat de ambtenaar tekortgeschoten was in het bewaken van zijn positie als integer, betrouwbaar en onafhankelijk vertegenwoordiger van de gemeente. ,,Het vertrouwen dat het college in hem moet kunnen stellen, heeft hij ernstig beschaamd’’, aldus de raad.
Gift

De Centrale Raad van Beroep oordeelde in dit geval dat het niet uitmaakt of er sprake is van een gift of een lening: ,,Ook met een geldlening wordt de schijn gewekt van belangenverstrengeling. Dit is ernstig plichtsverzuim.’’

Tegen deze uitspraak was geen beroep meer mogelijk.

Noordhollands Dagblad, 28 maart 2018

Reacties:

Nico Sneekes
Dit alles geld natuurlijk niet voor tweede kamerleden en kan Pechtold gewoon zijn apartementje behouden.

Anna Tinholt · Meppel
Pechthold heeft de gift gewoon bij de belasting gemeld en daarover belasting betaald.
Doe geen insinuaties, deze zijn niet op hun plaats

Nico Sneekes
Anna Tinholt Maar ver onder de marktwaarde verkregen en niet gemeld volgens de regels.

Roland Schouwvlieger
Anna Tinholt het gaat niet over belasting betalen , maar om het feit dat Pechtold hiermee tekortschiet bij ‘het bewaken van zijn positie als integer, betrouwbaar en onafhankelijk vertegenwoordiger’ van ons land. Dit soort giften zorgt ervoor dat hij in een afhankelijke relatie terecht komt. De Canadese gever kan op enig moment een gunst terugvragen, wellicht iets waar Pechtold als stemmer in parlement invloed kan uitoefenen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/aannemen-van-lening-ernstig-plichtsverzuim

Rel rond topambtenaar schokt Bergen

Veel mensen in Bergen zijn ’in shock’ door de ontwikkelingen rond topambtenaar Eric van Hout. Het college maakte donderdag bekend bureau Hoffman uit Almere te willen inschakelen voor een breed onderzoek naar het handelen van de projectleider die onder meer steekpenningen en een lening zou hebben aangenomen. Later meldden bronnen dat de Buch de kwestie overneemt.

Lijsttrekker Annelies Anema van Gemeentebelangen BES is voorstander van een zo breed mogelijk onderzoek. Zij wil bovendien dat de lopende projecten ’on hold’ worden gezet tot het onderzoek is afgerond: „Een breed onderzoek is ook zeker beter voor Van Hout zelf.”

Noordhollands Dagblad, 30 maart 2018, 07:18

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/rel-rond-topambtenaar-schokt-bergen

’Alle schijn en twijfel over Bergense topambtenaar moeten weg’

Ook organisaties en groeperingen in de gemeente Bergen die betrokken zijn of waren bij bouwprojecten, zijn blij met een breed onderzoek naar topambtenaar Eric van Hout. En allen blijken ze al lange tijd met vraagtekens te zitten of de gang van zaken wel correct is geweest.

Een van hen is Rita Koppedraaijer. Zij is woordvoerster van de bewonersgroep die zich in Egmond aan Zee sterk maakt voor verplaatsing van de sporthal op het Watertorenterrein: „Ik heb geen bewijzen, maar wel aanwijzingen dat er iets niet klopte. Zo wist de gedeputeerde bijvoorbeeld niets van ons alternatieve plan voor de sporthal. Dus graag een breed onderzoek om alle twijfel weg te halen, want er zijn nu zat mensen die een wrang gevoel bij deze kwestie hebben.”

Fusielocatie

Max Kühner, verklaard tegenstander van de voetbalfusielocatie aan de Egmonderstraatweg, wil ook een zo breed mogelijk onderzoek: „Ik ben diep geschokt. Het is een zeer kwalijke zaak. Wij werden in het verleden van alles beticht, maar nu lijkt het probleem dus toch aan de andere kant te liggen.”

Hij wil bijvoorbeeld toch ook hebben onderzocht hoe de planvorming is gegaan rond het Delverspad: „Dat was in beeld als een voetballocatie. Plotseling werd het een woningbouwlocatie en werd Jan Ory, van wie Van Hout geld leende, de projectontwikkelaar. Onderzoek het. Alle schijn moet weg.”

René Meijer van de Stichting Mooier Bergen: „Je onderzoekt geen project, maar de integriteit van een persoon. Dus moet je eigenlijk ook alle projecten onderzoeken die hij onder handen heeft gehad. Althans dat zou ik de politiek adviseren, omdat die in deze kwestie aan zet is. En ik zou de raad adviseren de onderzoeksopdracht eerst te bekijken en goed te keuren, voordat die wordt verstrekt. Dit alles voor de zorgvuldigheid en om achteraf geen gedoe te krijgen.”

Een andere betrokkene is Dick Olie. Hij bezit een pand in het gebied waar De 7 Dorpelingen gebouwd moet worden. Hij heeft het college een brief gestuurd waarin hij ook een onderzoek vraagt naar de verantwoordelijke wethouder Odile Rasch en andere ’relevante’ wethouders: „Want bij de totstandkoming van dat plan heeft het college cq de wethouder voortdurend onjuiste of incomplete informatie verstrekt.”

Noordhollands Dagblad, 30 maart 2018, 07:19

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/alle-schijn-en-twijfel-over-bergense-topambtenaar-moeten-weg

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Samen+Bergen+Verzetten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hetty+Hafkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Vos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Annelies+Anema