Hans Vogel – Het Groot Terreur theater, 2001 – 2020 + RIVM: Nep wetenschap door criminelen

Wegens vakantie gesloten (foto Facebook)

Attacks attributed to al Qaeda Outside Afghanistan and Iraq, 1992-2008 (foto The Economist)

Attacks attributed to al Qaeda Outside Afghanistan and Iraq, 19922008 (foto The Economist)

Major Islamist terror attacks since Janury 1st 2002 (foto pInterest)

Major islamist terror attacks since January 1st 2002 (foto Pinterest)

Het Groot Terreur theater, 2001 2020

Tot voor kort werden we nog alsmaar gewaarschuwd voor de terreurdreiging. De Leidse terreurprofessor Edwin Bakker en zijn knechten, onder wie lone wolf deskundige Jelle van Buuren, verschenen met regelmaat op de televisie. Met gefronst voorhoofd legden zij ons dan uit wat er aan de hand was en dat het gevaar wel nooit helemaal zou verdwijnen.

Hun plaats is nu ingenomen door discipelen van dokter Joseph Mengele, die ons streng aankijken en vertellen waarom het Corona Virus zo gevaarlijk is en dat het gevaar nooit helemaal zal verdwijnen.

Nu het Corona Virus rondwaart, lijkt de terreurdreiging als bij toverslag verdwenen. Terwijl de situatie juist op dit moment ideaal zou zijn voor een moslim terrorist om toe te slaan. Nu er geen gezellige bijeenkomsten zijn, geen publiek op straat, geen evenementen, zouden ze een aanslag kunnen plegen op bijvoorbeeld het Torentje of het Catshuis. Waarom doen ze dat eigenlijk niet? In één klap zouden ze zich mateloos populair maken en de sympathie voor de islam geweldig doen groeien.

Einde aan de dictatuur van Mark Rutte (Seyss-Inquart II), einde aan de staat van beleg, einde aan de afschaffing van de burgerrechten, alle winkels weer open, iedereen gewoon weer naar school, naar werk, naar buiten, iedereen gelukkig. De moslim terroristen zouden het land van de ondergang redden. Ze zouden de nieuwe Watergeuzen zijn!

Ja, waarom gebeurt dat niet? Waar zijn al die levensgevaarlijke terroristen gebleven? Stonden terreurprofessor Edwin en zijn knecht Jelle al die tijd gewoon te liegen? Waren al die angstaanjagende stukken in de krant en op de staatstelevisie dan niet waar? Was het allemaal gewoon nep nieuws?

Ik ben bang van wel.

Inmiddels weet iedereen met twee hersencellen, dat de vernietiging van de drie WTC torens in New York op 11 september 2001 niet het werk was van Osama Bin Laden vanuit zijn grot in Afghanistan, maar een fel realistische toneelvoorstelling onder regie van een kliek binnen de Amerikaanse regering. Ook de aanslag op de nachtclub op Bali (2002) de bommen in het Atocha Station in Madrid in 2004, de aanslagen in Londen van juli 2007, die in Parijs van 2015, maar ook de mislukte aanslag op het Brusselse Centraal Station in 2017, en de misser op het Amsterdamse Stationsplein in 2018 waren allemaal geregisseerde theatervoorstellingen. Steeds bleken de opnames van de veiligheidscamera’s verdwenen, niet beschikbaar of niet geschikt, steeds lieten de daders keurig hun identiteitsbewijzen ter plaatse achter, en steeds bleken de daders ‘bekenden te zijn van de politie’.

De regie van die terreurvoorstellingen berustte telkens bij de geheime diensten van de verschillende landen, desgewenst met ondersteuning van experts uit onder andere de VS. Het was wel terrorisme, maar allerminst ‘islamitisch’. Het was gewoon staatsterrorisme volgens het beproefde NATO recept van Operatie Gladio.

Het publiek is dus bijna twintig jaar stelselmatig bedrogen. In de eerste plaats door de regeringen, de pers, de radio en de televisie. En ook door al die plechtig kijkende ‘experts’. Nep nieuws ondersteund door nep wetenschap, een onverslaanbare combinatie!

Wie het waagde te twijfelen aan de officiële waarheid, werd verketterd als ‘complotdenker’.

Zeg eens eerlijk, U denkt toch niet, dat Rutte en zijn junta nu de waarheid vertellen over dat levensgevaarlijke Corona Virus? Het Corona Virus is niets meer en niets minder dan de zoveelsteaanslag’ van de Deep State op onze samenleving, nu niet in de vorm van exploderende bommen, om zich heen stekende jihadisten en of islamitische chauffeurs in horror vrachtauto’s, die op voetgangers inrijden, maar via het Corona Virus. Om dit alles te ‘duiden’ krijgen we niet Bakker voorgeschoteld of Van Buuren, maar Osterhaus en Van Dissel. Same agenda, same playbook.

revolutionaironline.com, 5 mei 2020

https://revolutionaironline.com/Stunning-and-Breaking-Nieuw-Bewijs-dat-CoronaVirus-een-wapen-is-van-de-NWO-het-kwam-in-de-plaats-van-de-NWOJihadisten/

RIVM: Nep wetenschap door criminelen

Jaap van Dissel (foto RIVM)
Jaap van Dissel (foto RIVM) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en |Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziekte Bestrijding, is inmiddels een bekende verschijning in de Nederlandse huiskamers. Jaap fronst zijn wenkbrauwen en waarschuwt tegen een verschrikkelijk, dodelijk, alles verwoestend Virus. Eerst heette het Corona”, toen werd het “COVID 19” maar het zou evengoed COVID 1984” kunnen heten.

Scholen dicht! Bedrijven dicht! Restaurants dicht! Verzorgingshuizen op slot! Huisarrest voor iedereen (nou ja, OK, natuurlijk niet voor Van Dissel en zijn vriendjes, niet voor Mark Rutte en zijn junta, niet voor de familie Amsberg), en in de openbare ruimte strikt anderhalve meter afstand bewaren. Anders krijg je een boete van Ruttes SS’ers en een strafblad erbij cadeau. Honderdduizenden bedrijven failliet, minstens honderd miljard EUro schade voor de economie. Werkeloosheid. Huiselijk geweld. Zelfmoorden. Duizenden oudjes, die creperen van eenzaamheid en ellende.

Inmiddels is allang duidelijk, dat Corona Virus helemaal niet gevaarlijker is dan een gewoon griepje. Akkoord, als je rond de 80 jaar bent, diabetes hebt, te dik bent, longproblemen of hartklachten hebt, ja, dan kan elk griepje dus ook COVID 19 net dat ene zetje geven waardoor je het land der levenden verlaat. Maar om daar nu een hele economie de nek voor om te draaien, de staat van beleg uit te roepen, de politiestaat uit te rollen, de hele sociale structuur van het land kapot te maken?

Om nog enigszins het flinterdunne verhaaltje overeind te houden moet ook nog geknoeid worden met de statistiek. Daaraan doet inmiddels iedereen mee: het RIVM, het CBS en natuurlijk de gelijkgeschakelde Media en de staats TV. Door er lekker op los te sjoemelen met de gegevens en de categorieën wordt de indruk gewekt, dat het Corona Virus toch heus, echt waar, ja, echt heel gevaarlijk is. In werkelijkheid is, zelfs op basis van de verzonnen officiële cijfers, de mortaliteit niet hoger dan tijdens een gemiddeld griepseizoen.

https://www.brighteon.com/a37f8eab-8a05-4841-a605-40a8fcab3ed2

Maar juntaleider Rutte, zijn hofnar Hugo de Jonge en de oplichters van het RIVM blijven maar beweren, dat we met een medische ramp worden geconfronteerd en dat er geen geneesmiddel is. Hofnar Hugo kwaakt braaf Bill Gates of Hell na en zegt dat we moeten wachten op een vaccin, want dan pas kan ons leven weer een beetje genormaliseerd worden, eerder niet. Alles uiteraard op basis van de “wetenschappelijke” kennis en adviezen van het RIVM.

Als staatsinstelling is het RIVM evenwel verplicht om eerlijk en open antwoord te geven op vragen vanuit de samenleving. Dat geldt zeker in deze tijden, waarin de adviezen van het RIVM de basis vormen van het overheidsbeleid.

Ik richtte mij daarom tot de afdeling persvoorlichting van het RIVM, tot Harald Wychgel, Jan Brouwer de Koning, Coen Berends en Ron Beekman, met de volgende vragen.

  1. Ik begrijp, dat HCQ (HydroxyChloroQuine) doeltreffend is gebleken bij patiënten met vroege COVID 19 symptomen. Van Italiaanse artsen heb ik vernomen, dat het de standaardbehandeling is voor de meeste COVID 19 patiënten. Wat is de positie van het RIVM inzake HCQ als medicijn tegen COVID 19?
  2. Wat is het verband tussen 5G en ademhalingsklachten?
  3. Aangezien COVID 19 een griep Virus is (als ik het fout heb hoor ik dat graag), betekent dit ,dan ook dat een vaccin, gelijk alle griepvaccins, hoogstens 75% bescherming kan bieden in het eerste jaar en nog maar 25% in het derde jaar?
  4. Is het waar, dat het langdurig dragen van een mondkapje keelkanker veroorzaakt, althans de kansen daarop aanmerkelijk verhoogt?

Dit was hierop het antwoord.

Op dit moment ontvangen we heel veel vragen over het nieuwe Corona Virus. Het lukt ons helaas niet meer om alle vragen persoonlijk te beantwoorden. Veel antwoorden vindt U bij de veelgestelde vragen op de website van RIVM.”

Ja, ja, geen tijd, druk druk druk. Het is zo druk, dat Harald Wychgel gewoon ervan tussen is.

Wegens vakantie afwezig (foto revolutionair.com)

Wegens vakantie afwezig (foto revolutionair.com)

Wegens vakantie ben ik afwezig tot maandag 18 mei 2020.”

Een mail naar Van Dissel en hoogste RIVM baas Hans Brug bleef ook zonder antwoord. Die zijn duidelijk net zo laf en incompetent als hun knechten van de afdeling “persvoorlichting.”

Wat een ellendig rovershol is dat RIVM! Ze publiceren gemanipuleerde cijfers en draaien daarmee de Nederlandse landbouw en veeteelt de nek om. Ze liegen het publiek voor over COVID 19 en weigeren om erbij te vertellen, dat HCQ prima werkt om Corona Virus in de kiem te smoren als je er vroeg bij bent. Week in week uit publiceren ze vervalste cijfers en statistieken en ze blijven zaniken over vaccins en mondkapjes. Iedereen weet, dat er minstens vier jaar nodig zijn om een enigszins betrouwbaar vaccin te ontwikkelen. Maar bij het RIVM zijn ze graag bereid om de Nederlandse burger alle risico’s te laten dragen als dat haastig in elkaar geflanste vaccin er eenmaal is. Leugenaars, bedriegers, lafaards, criminelen, andere termen zijn er niet te geven aan het RIVM en zijn medewerkers.

Wat zegt U? Wetenschap? Wie het niet eens is met het RIVM wordt de mond gesnoerd, gedwongen om zijn woorden in te slikken (zie longarts David Prins in Davos), of zwart gemaakt. Het RIVM gedraagt zich ten opzichte van geleerden met een andere mening precies, zoals de Kerk zich in de Middeleeuwen gedroeg tegen andersdenkenden.

Maar in de Middeleeuwen werden echt wetenschappelijke denkwijzen en methodes tenminste nog gerespecteerd. Daarvan is bij de boeven van het RIVM geen sprake.

revolutionaironline.com, 13 mei 2020

https://revolutionaironline.com/RIVM-scam-persvoorlichter-is-wegens-vakantie-afwezig-VanDissel-weigert-mails-te-beantwoorden/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Vogel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Elens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chloroquine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hydroxychloroquine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bill+Gates
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIVM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+van+Dissel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=staatsterreur
https://robscholtemuseum.nl/?s=vaccinaties