Hans Vogel – Geld en Gekte + Een volk, dat voor tirannen zwicht

Een volk, dat voor tirannen zwicht (foto Barneveld Blogt)

Geld en Gekte

Het gevreesde Corona Virus is niet meer dan een stevige griep. Aan iedere ziekte kan je doodgaan. Ook aan de griep en ook aan Corona Virus. Maar de overgrote meerderheid, 99,9 procent van de mensen, loopt geen enkel gevaar. Ja, wel als je rond de tachtig jaar bent en te dik, lijdt aan suikerziekte, hart en vaatziekte of last hebt van longen en luchtwegen. In dat geval kan Corona Virus je net dat extra zetje geven naar de dood.

Wie tot de risicogroep behoort en snel naar de dokter gaat, kan makkelijk van Corona Virus genezen. Gewoon met Hydroxychloroquine pillen. Precies zoals de Limburgse huisarts Rob Elens aan zijn patiënten heeft voorgeschreven. Totdat hij door de inspectie werd berispt en het hem verboden werd om zijn patiënten op die manier te genezen.

De inspectie, het RIVM en de regeringsinstanties in Nederland zijn namelijk corrupt tot op het bot en liggen in bed met Bill Gates en andere moordlustige maniakken. Die zijn erop gebrand iedereen in te enten en er op die manier grof aan te verdienen. Het gaat om honderden miljarden, om biljoenen. Vandaar dat er koortsachtig word gesleuteld aan een vaccin. Als dat er eenmaal is kan de kassa heerlijk gaan rinkelen. Dan kan Bill Gates zijn zakken nog meer vullen en ook nog wat kruimels uitdelen aan zijn corrupte knechten van het RIVM en andere nuttige idioten in Nederland.

Zolang dat vaccin er nog niet is, mag het natuurlijk niet zo zijn, dat mensen op een andere manier genezen van Corona Virus. Dat zou de markt alleen maar bederven. En de mensen zouden in de gaten kunnen krijgen, dat ze worden bedrogen door Mark Rutte, de regering, dedeskundigen en de Media. Na een maand totalitaire staatsterreur (in Italië al twee maanden) beginnen steeds meer mensen door te krijgen, dat ze er tussen zijn genomen. Dat hadden ze natuurlijk kunnen weten, wat het zou de eerste keer geweest zijn, dat Rutte nu eens niet had gelogen en gewoon de waarheid had gesproken.

Rutte, zijn sadistische buitenlandse collega’s en zijn corrupte knechten in Nederland willen dus een vaccin en ze willen de burger dwingen om zich daarmee te laten inenten.

Het is echter algemeen bekend, dat een vaccin tegen de griep (en Corona Virus IS een griep) nooit en te nimmer volledige bescherming kan bieden. Maar dat wordt niet aan U verteld door al die ernstig kijkende “deskundigen.”

Om de publieke opinie in Nederland alvast te bewerken en voor te bereiden op de inenting, heeft Trouw een artikel geplaatst van een zekere Catharina T Bakker. Deze ingehuurde kracht (“freelance onderzoekster”) opent het vuur op de grote groep Nederlanders, die überhaupt tegenstanders zijn van vaccinaties. Het meisje Bakker is ZZP’er en was natuurlijk dolblij met een onverwachte schnabbel in deze barre Corona Virus tijden.Wat te doen met de anti vaccineerders? vraagt zij zich af. Je zou bijna denken, dat ze zegt afknallen,” maar gelukkig is ons Katrien niet zó hardvochtig. Ze laat het antwoord in het midden, maar laat wel blijken dat ze voorstandster is van meedogenloze overheidsdwang.

Het gaat tenslotte om, zoals mevrouw Bakker zegt, “mensen, die weigeren aan ziektebestrijding mee te doen uit eigenbelang, onverschilligheid, laksheid, betweterij of religieuze overtuiging.” Daar moet de staat hard tegen optreden, zo valt tussen de regels te lezen. Wat zij vergeet te vermelden is, dat in de eerste plaats Rutte zelf, het RIVM en de inspectieweigeren aan ziektebestrijding mee te doen.” “Uit eigenbelang, onverschilligheid,” maar misschien ook wel uit sadisme, moordlust, of zelfs “religieuze overtuiging.”

Want zij geloven in de werking van een vaccin en weigeren de wetenschappelijk bewezen feiten onder ogen te zien, dat Corona Virus prima kan worden genezen met Hydoxychloroquine. Ons Katrien kijkt er ook wel voor uit om dit in haar stukje voor Trouw te vermelden.

Catharina T Bakker heeft in elk geval haar paar honderd EUrootjes binnen.

Wel jammer, dat ze nu de facto bezig is zich medeplichtig te maken aan genocide.

revolutionaironline.com, 20 april 2020

https://revolutionaironline.com/het-is-de-hoogste-tijd-een-antiVAXX-beweging-op-te-richten-die-een-duidelijk-en-keihard-signaal-afgeeft-aan-RuttesteekhetNanoVaccinvanBillGatesinjeeigenpedoreet/

Een volk, dat voor tirannen zwicht

Vijfenzeventig jaar geleden eindigde de Duitse bezetting. Nederland was zwaar gehavend na vijf jaar Oorlog en bezetting: een kwart miljoen doden en minstens 25 miljard gulden materiële en economische schade. De bevolking was ernstig getraumatiseerd.

Onder bevel van Rijkscommissaris Dr Arthur Seyss-Inquart was korte metten gemaakt met de burgerlijke vrijheden. De pers was gelijkgeschakeld en een strenge censuur ingesteld.
Er was een avondklok van kracht, waardoor de hele bevolking feitelijk ’s avonds en ’s nachts huisarrest had. Joden viel een speciale behandeling te beurt: ze moesten een gele ster op hun jas dragen, werden uitgesloten van het maatschappelijk leven en mochten ook niet zo maar naar de dokter als ze ziek waren.

Nu was Seyss-Inquart natuurlijk een bestuurder, die door de bezetter was benoemd, maar wie is nu eigenlijk die Mark Rutte, die hem dezer dagen zo nadrukkelijk imiteert?

De Nederlandse Media (inmiddels even zeer gecontroleerd en gelijkgeschakeld als tijdens de Oorlog) proberen iedereen wijs te maken, dat Rutte democratisch is gekozen. Dat is maar hoe je er tegen aan kijkt: slechts één op de vijf kiezers hebben op zijn partij gestemd. Dus 80% van de Nederlanders heeft hem niet gekozen. Is dat democratisch? Waarschijnlijk werd ook Seyss-Inquart ongeveer door één op de vijf Nederlanders gesteund. Net als Seyss-Inquart wordt Rutte vanuit het buitenland aangestuurd en voert hij trouw de opdrachten uit, die hij krijgt. Niet uit Berlijn, maar uit Brussel.

Er zijn meer overeenkomsten tussen Seyss-Inquart en Rutte. In maart kondigde Rutte aan, dat Nederland werd bedreigd door een mysterieus, dodelijk Virus en dat Nederland daardoor feitelijk “in Oorlog” was. Subiet werd de hele bevolking onder huisarrest geplaatst, gedurende de hele dag en niet alleen na zonsondergang, zoals tijdens de Duitse bezetting. Net als Seyss-Inquart, ziet Rutte er op toe, dat de Nederlandse maatschappij wordt ontwricht en de economie verwoest. De schade wordt nu al geraamd op honderd miljoen EUro. Zowel Seyss-Inquart als Rutte zijn duidelijk psychopaten, want het laat hen volstrekt koud hoeveel leed en schade ze met hun beleid aanrichten. Rutte lijkt er zelfs een pervers genoegen in te scheppen.

Waarin ze verschillen is, dat Seyss-Inquart, een uiterst intelligente advocaat, op een mooie carrière kon bogen, voordat hij de politiek inging. Ook was hij geen enge hermafrodiet zonder “partner” en zonder kinderen, maar een normale vent met een gezin. Rutte werkte op de personeelsafdeling van Unilever, voordat hij overstapte naar een baantje bij de VVD.

Maar waar Seyss-Inquart het slechts op Joden, Communisten en vaderlandslievende Nederlanders had gemunt, neemt Rutte alle Nederlanders op de korrel. Rutte probeert iedereen te kleineren, te vernederen, kapot te maken en in de rij te schoppen. Hij heeft het maatschappelijk leven voor iedereen verboden en wie ziek is kan niet gewoon naar de dokter. Rutte is ook van plan iedereen een App op de smartphone te geven, eigenlijk een elektronische versie van de gele Jodenster.

Een en ander zogenaamd vanwege een levensgevaarlijk Corona Virus. Maar daar zijn nog geen honderd Nederlanders aan bezweken. Alle andere Corona Virus doden hadden een onderliggende ziekte, die als de echte doodsoorzaak moet worden aangemerkt. Rutte is dus feitelijk gewoon een ordinaire oplichter. Dat is nog een verschil met Seyss-Inquart.

Vijfenzeventig jaar geleden werd Nederland bevrijd van een buitenlandse bezetter. Nu is er een binnenlandse bezetter. Het is nu de hoogste tijd om een einde te maken aan deze bezetting.

Zal meer dan lijf en goed verliezen,
Dan dooft het licht

revolutionaironline.com, 3 mei 2020

https://revolutionaironline.com/Mark-Rutte-en-ArthurSeyss-Inquart-een-vergelijkendwarenonderzoek/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Vogel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Elens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chloroquine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hydroxychloroquine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bill+Gates
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIVM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=staatsterreur
https://robscholtemuseum.nl/?s=vaccinaties
https://robscholtemuseum.nl/?s=Duitse+bezetting
https://robscholtemuseum.nl/?s=bezetting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arthur+Seyss-Inquart
https://robscholtemuseum.nl/?s=censuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Berlijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brussel
https://robscholtemuseum.nl/?s=huisarrest
https://robscholtemuseum.nl/?s=vaderlandslievend
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jodenster
https://robscholtemuseum.nl/?s=App
https://robscholtemuseum.nl/?s=Communisten
https://robscholtemuseum.nl/?s=buitenlandse+bezetter
https://robscholtemuseum.nl/?s=binnenlandse+bezetter
https://robscholtemuseum.nl/?s=75+Jaar+Bevrijding
https://robscholtemuseum.nl/?s=lijf+en+goed
https://robscholtemuseum.nl/?s=dooft+het+licht