Hans van de Welle – Enige toelichting bij de vorige posting

Op de gang van het appartementsgebouw waar ik woon, zag ik vandaag opnieuw een caddy, die regelmatig de doorgang blokkeert. Een vrouw uit het gebouw – als ik mij niet grondig vergis die ene vreemde wispelturige Waalse vrouw uit Bergen (Mons, de door de mafia beheerste streek) die altijd briefwisseling schijnt te ontvangen van de tempels van de ‘culturele’ francité (briefwisseling welke ostentatief niet in de bus gesstoken wordt maar in de hall van het appartementsgebouw ’tentoongespreid’) – zet die caddy pal in het midden van de trap met een boodschapje dat het gedaan moet zijn deze caddy op haar verdieping te plaatsen.

Vandaag, dezelfde dag, om 4:09 PM ontvang ik een mailtje van een persoon met het syndroom van Münchhausen by proxy, waarin die mij vraagt een caddy die ik zou hebben om te ruilen voor haar boek over de Da Vinci-code. Op dezelfde dag, vandaag, om 5:32 PM stuurt een “vrijmetselaar” mij het mailtje dat u hier vindt.

Er wordt wel es gezegd dat er een verstandhouding is tussen vrijmetselarij en maffia. Wie wat zoekt op het net vindt daarover interessante en soms erg geloofwaardige bevindingen van bijvoorbeeld de privé-detective van de geslachtofferde Nederlandse kunstenaar Rob Scholte. Je hoort soms ook dat mafiosi, die ten koste van alles alleen maar de verrijking van hun imperium wensen en daarbij slechts tijdelijk gebruik maken van mensen van een ander ras waarna ze zich van hen ontdoen, en die daarbij nog een soort typisch Latijnse kleinekinderendromen hebben over verregaande wreedheid en machtsmisbruik als religie, er plezier in schijnen te scheppen hun eigen familie door dik en dun te steunen terwijl ze die van anderen met onderdrukt leedvermaak tegen elkaar opzetten (l’esprit latin). Zo willen ze, alweer naar verluidt, dat hun ‘collaborateurs’ hun trouw bewijzen door een famielied om te brengen. Daarbij is het eigenlijk van geen belang of zo iemand hen nu in de weg zit of niet. Als we nu even verder proberen de vele evenementen die ook vele lezers dagelijks om zich heen zien en welke zij nooit door journalisten zien gerapporteerd (gezond verstand ?) of door columnschrijvers becommentarieerd, zouden proberen te plaatsen in een ruimere maatschappelijke context, daarbij een beroep doend op drie pijlers, namelijk kennis, ervaring en intuïtie, zouden we wel een keer kunnen bevroeden dat de uitverkoren ‘Justine’ al heel vroeg wordt aangewezen. En zo dwalen mijn gedachten af naar mijn jeugd en herinner ik mij hoe een leerkracht in het secundair onderwijs, een man met een judéo-Latijnse look en wiskundeleraar bovendien, ons even buiten de context van zijn vak duidelijk probeerde te maken dat een ieder in zijn leven wel een keer meemaakt dat hij iemand moet helpen kapotmaken op straffe van zelf het slachtoffer te worden. Die leerkracht kwam toen ostentatief aan mijn bankje staan en keek mij met doordringende, haatdragende Semitisch-Latijnse ogen aan. Je zou na verloop van tijd, geconfronteerd met de hallucinante slechtheid waarvan je het slachtoffer wordt, zo beginnen te denken … En dan denk ik opeens aan een meer recenter verleden: aan bibliothecaris JE van de HOB die ooit zo veelbetekend tegen mij zei dat men het lammetje niet hoorde op te dienen in de melk van zijn moeder. Hij zei dat voor alle duidelijkheid in een niet mis te interpreteren context, kennelijk bedoelend dat dat hetgene was wat zat te gebeuren.

Het is mij in mijn leven, waarin ik Vlamingen heb leren kennen, naast Joden, ‘Latijnen’, Arabieren, berbers en andere soorten mensen, nogal opgevallen dat de voorkeur voor extreme wreedheid, onbeschaamde brutaliteit en een leer van bedrog uitgesproken veel voorkomt bij en gedeeld wordt door volkeren van Semitische en Latijnse oorsprong, voor wie alles in het teken staat, niet enkel van macht en geld, maar ook van raciale uitzuivering. Ik ben dan geneigd te denken aan de mogelijkheid van bepaalde bestaande strategische bondgenootschappen. En wat zou ik graag hebben dat ik het helemaal verkeerd voorhad …

http://vrijmeningsuitingenopiniedelict.skynetblogs.be/tag/munchhausen+by+proxy