De bouwsymboliek van de Vrijmetselarij met de alom gekende passer en winkelhaak

De bouwsymboliek van de Vrijmetselarij met de alom gekende passer en winkelhaak