Gemeente Den Helder – Brieven aan Marc Nihot over de beschikking voor de herinrichting van het stationsgebied + PDF’s

Van: Michel Gielens <m.gielens@denhelder.nl>
Verzonden: vrijdag 16 december 2016 11:45
Aan: ‘info@marcnihot.nl’
CC: Arie Visser
Onderwerp: beschikking Stationsgebied W16669

Geachte heer Nihot

Naar aanleiding van uw telefonische vraag stuur ik u hierbij een afschrift van de beschikking voor de herinrichting van het stationsgebied (dossiernummer W16669).
De beschikking is op 8 december verleend en wordt inderdaad aanstaande zondag 18 december in de zondagskrant “Den Helder op Zondag” gepubliceerd.

Heb navraag gedaan omtrent de toezending van bijbehorende stukken, het is niet gebruikelijk dat wij stukken die bij de beschikking behoren digitaal naar belangstellenden e-mailen.
U kunt voor het inzien van de bij de beschikking behorende stukken een afspraak maken met de heer A. Visser.
De heer Visser is echter vandaag niet aanwezig. U kunt de heer Visser maandag vanaf 8:30 uur telefonisch bereiken op 0223-678620.

Bijlage: beschikking W16669

c.c. A.Visser

Met vriendelijke groet,
Michel Gielens
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving / Vergunningen
telefoon: +3122367 8625
e-mail: m.gielens@denhelder.nl
bezoekadres: Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder
postadres: Postbus 36, 1780 AA Den Helder
www: https://www.denhelder.nl
twitter: @Gem_DenHelder
facebook: gemeentedenhelder

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook niet door.
_________________________________________________

Van: “Michel Gielens” <m.gielens@denhelder.nl>
Datum: 16 dec. 2016 13:45
Onderwerp: RE: beschikking Stationsgebied W16669
Aan: “info@marcnihot.nl” <info@marcnihot.nl>
Cc:

Geachte heer Nihot

Naar aanleiding van uw aanvullende vraag omtrent toezending digitale stukken bij de beschikking, kan ik u melden dat ik deze stukken zo middels We-Transfer zal toezenden. De bestanden zij te groot voor verzending middels e-mail.

Met vriendelijke groet,

Michel Gielens

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving / Vergunningen

telefoon: +3122367 8625
e-mail: m.gielens@denhelder.nl
bezoekadres: Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder
postadres: Postbus 36, 1780 AA Den Helder
www: https://www.denhelder.nl
twitter: @Gem_DenHelder
facebook: gemeentedenhelder

PDF’s:
Besluit op aanvraag om omgevingsvergunning
Aanvraagformulier
Actuele bestemmingsplannen situatie Stationsplein november 2016
Bestaande situatie inrichting Stationsgebied
Definitief ontwerp inrichtingstekening Stationsomgeving West 8
Dwarsprofielen
Raadsbesluit geheimhouding Zeestad